Smådjurskliniken Jönköping

...bara tassa in

Idag: 07:30–18:00

Titthålskirurgi – Laparoskopi & Thoraskopi

Vi erbjuder titthålskirurgi och har tio års erfarenhet inom området!

Titthålskirurgi innefattar både Lapraskopi (där ingreppet sker i bukhålan) och Thoraskopi (då ingreppet sker i brösthålan).

Den stora fördelen med denna teknik är att den erbjuder minimal invasiv kirurgi, vilket innebär att vi undviker att göra större öppningar i patienten. Istället görs små hål, 5-10 mm, genom vilka undersökning av kroppshålor kan ske med hjälp av endoskop samt kamera. För patienten innebär de mindre såren både en smärtminimering jämfört med öppen kirurgi och en minskad infektionsrisk.

Exempel på användningsområden är:

Kastration av tik:
Vid kastration av tik med titthålskirurgi tar vi dessutom bara bort äggstockarna medan livmodern behålls (under förutsättning att livmodern inte är förändrad). På så vis minimeras ingreppet. Stora mångåriga studier har nämligen visat på att risken för ex livmoderinflammation EJ ökar då enbart äggstockarna tas bort. Det finns även studier som visar på minskad inkontinensrisk (urinläckage) om livmodern lämnas kvar. Titthålskastration hos oss kostar bara 2 000 kr mer än motsvarande ingrepp med öppen kirurgi!
Kryptorkid hane (testikel i bukhålan)
Testiklar i buken kan operas med titthål. Fördelarna är samma som hos tik med små operationssår och mindre smärta.
Vävnadsprov
Biopsitagning från inre organ i bukhålan tas med fördel med laparoskopi. Framförallt när det kommer till provtagning från brösthålan, såsom lungor eller hjärta är titthålskirurgi att föredra framför öppen provtagning.