Medarbetare

Evidensia Smådjurskliniken Jönköping

Medarbetare

Anna

Anna

Leg. Veterinär

Anne

Anne

Leg. Veterinär

Birgitta

Birgitta

Leg. Veterinär (Sjukskriven)

Britt

Britt

Leg. Veterinär

Christoffer

Christoffer

Leg. Veterinär

Helena

Helena

Leg. Veterinär (Föräldraledig)

Julie

Julie

Leg. Veterinär

Lis-Marie

Lis-Marie

Leg. Veterinär

Malgorzata

Malgorzata

Leg. Veterinär

Sara

Sara

Leg. Veterinär

Åsa

Åsa

Leg. Veterinär

Veronica Eide Evidensia Jönköping

Veronica

Leg. Veterinär

Ulf

Ulf

Chefsveterinär

Emma

Emma

Sjukgymnast/fysioterapeut

Fanny

Fanny

Sjukgymnast/fysioterapeut

Anna

Anna

Leg. Djursjukskötare

Carina

Carina

Leg. Djursjukskötare

Gunnel Jansson Evidensia Jönköping

Gunnel

Leg. Djursjukskötare

Ida

Ida

Leg. Djursjukskötare (Föräldraledig)

Ingrid

Ingrid

Leg. Djursjukskötare

Matilda

Matilda

Leg. Djursjuksköterska

Regina

Regina

Leg. Djursjukskötare

Rian

Rian

Leg. Djursjukskötare

Ulla-Karin Friberg Evidensia Jönköping

Ulla-Karin

Leg. Djursjukskötare

Eva-Lill

Eva-Lill

Leg. Djursjukskötare / Receptionist

Fredrika Ragnarsson Evidensia Jönköping

Fredrika

Djurvårdare utökad nivå / Receptionist

Lisa

Lisa

Djurvårdare utökad nivå / Receptionist

Petra

Petra

Djurvårdare utökad nivå / Receptionist

Sanne

Sanne

Djurvårdare utökad nivå

Martina

Martina

Receptionist

Sara

Sara

Receptionist / Butiksansvarig

Christin

Christin

Chefssköterska

Tomas

Tomas

Klinikchef