Smådjurskliniken Jönköping

...bara tassa in

Idag: 07:30–18:00

Låt oss presentera vårt tandteam

Veronica Eide, leg. veterinär genomför en 2-årig internationell vidareutbildning inom Evidensia Graduate Academy med fördjupning inom olika veterinärmedicinska ämnen och har även genomgått en utökad utbildning inom tandvård hos smådjur.

Åsa Bergholtz, leg. veterinär är specialist inom hundens och kattens sjukdomar i medicin och kirurgi, samt har en pågående utbildning i veterinär odontologi (tandspecialist).

Veronica Alexandersson, leg. djursjukskötare har en flerårig erfarenhet av tandvård hos smådjur, är utbildad inom hundens beteende och har även arbetat som hundtränare.

Regina Blomberg, leg. djursjukskötare har flerårig erfarenhet av tandvård hos smådjur samt narkosövervakning vid operation och har även utbildning som tandsköterska inom humanvården.

Tryck här för att få ett ansikte till namnen!

Tandvård

Att katter och hundar behöver hjälp med sin tandvård är något som uppmärksammats allt mer de senaste tio till femton åren. Exempelvis har cirka 50% av alla katter idag någon typ av tandsjukdom och 80% av alla hundar över fyra års ålder har någon form utav inflammation i tandens stödjevävnad. Därför har vi på Smådjursklinik tagit del av ett framtaget tandvårdspaket av Evidensia Djursjukvård för att kunna förebygga, upptäcka och korrekt behandla tandrelaterade sjukdomar hos hund och katt.

Hos oss kan din hund eller katt få hjälp med att förbättra sin tandstatus. Vi har all utrustning för djurtandvård och vår tandpersonal är experter på tand- och munhålesjukdomar. Vi kan bland annat erbjuda professionell tandrengöring, tandröntgen & tandundersökning.

Vår klinik har tillgång till moderna digitala tandröntgen som är anpassade för alla typer av hundar och katter. Även röntgenundersökningen sker under narkos. Att rengöra tänderna utan att samtidigt röntgenundersöka alla tänder är INTE ett fullgott utfört arbete och därför röntgas ALLTID ditt djurs tänder i samband med tandåtgärd hos oss. För djurens skull utför vi INTE enbart ”tandstenstagning” utan samtidig tandundersökning.

Såhär går det till…

  • Ert djur skrivs in på morgonen i receptionen och ett samtal mellan djurägare och veterinär äger rum på polikliniken.
  • Ert djur tas med ner till vår operationsavdelning där den hålls under uppsikt tills dess att det är deras tur att påbörja tandbehandlingen.
  • En klinisk undersökning av ert djurs alla tänder görs, där bland annat bett kontrolleras, tänderna räknas och undersöks avseende skador på kronan, samt att fickdjupet mäts för att ge ledtrådar om eventuella skador på tandens stödjevävnad.
  • Tänderna röntgas och röntgenbilderna tolkas för att avgöra om det finns några pågående sjukdomar eller skador som inte kan identifieras under en klinisk undersökning.
  • Professionell tandrengörning (PTR) utförs, vilket innebär att all tandsten avlägsnas och tänderna poleras rena från plack både över och under tandköttskanten.
  • Baserat på röntgenbilderna och den kliniska undersökningen tas en behandlingsplan fram som beskriver behov av vidare behandlingar i syfte att göra ert djur helt smärtfritt. Vilket kan innebära att tänderna behöver extraheras eller rotfyllas.