Evidensias tandvårdspaket

Vad är Evidensias tandvårdspaket?

Det är en paketerad undersökning och behandling som innehåller alla nödvändiga delar för bästa möjliga mun- och tandhälsa hos hund och katt. Tandvårdspaketet ska hjälpa till att upptäcka, förebygga och korrekt behandla tandrelaterade sjukdomar hos katter och hundar.

För vem är det framtaget?

För alla katter och hundar. Vi vet att tandproblematik hos våra djur hela tiden ökar och att de medför onödigt lidande och i värsta fall nedsatt livskvalitet. Med vårt tandvårdspaket vill vi förenkla och uppmuntra alla katt- och hundägare att låta undersöka sitt djurs tänder minst en gång per år.

Vad ingår i Evidensias tandvårdspaket?

Vi har inkluderat narkos och narkosövervakning, dentalröntgen, klinisk undersökning av tänderna med fickdjupsmätning och bettkoll, professionell tandrengöring inklusive polering av tänderna samt framtagande av behandlingsplan där eventuellt behov av vidare behandling av skadade eller sjuka tänder beskrivs. Detta innebär vanligtvis att djuret i nästa steg behöver operera bort dessa tänder, så kallad tandextraktion, och den delen av behandlingen ingår inte i tandvårdspaketet.

Hur går tandvårdspaketets undersökning & behandling till?

Inskrivning
Djuret skrivs in på morgonen/förmiddagen och hålls under uppsikt till dess att det är dags att påbörja tandbehandlingen.

Narkos: Djuret sövs och kopplas till övervakningssystem och övervakas noggrant genom hela behandlingen.

Klinisk undersökning
Alla tänder undersöks. Bland annat kontrolleras djurets bett, tänderna räknas och undersöks avseende skador på kronan, samt att fickdjupet mäts för att ge ledtrådar om skador på tandens stödjevävnad.

Röntgen
Tänderna röntgas och röntgenbilderna tolkas för att avgöra om det finns några pågående sjukdomar eller skador som inte kan identifieras under den kliniska undersökningen.

Professionell tandrengöring (PTR)
Innebär att all tandsten avlägsnas och tänderna poleras rena från plack både över och under tandköttskanten.

Behandlingsplan
Baserat på röntgenbilderna och den kliniska undersökningen tas eventuell behandlingsplan fram som beskriver behov av vidare behandlingar i syfte att göra djuret smärtfritt, vilket kan innebära att tänder behöver extraheras.

Varför inkluderar vi röntgen i vårt tandvårdspaket?

Eftersom över hälften av tanden består av en eller flera rötter som ligger dolda i käkbenet måste tanden röntgas för att vi ska kunna göra en heltäckande bedömning. En tand kan se helt frisk ut med blotta ögat och därför är röntgenbilder nödvändiga för att avslöja om det finns underliggande sjukdomar som exempelvis rotspetsbölder och beninflammation. Att röntga en tand kräver särskild röntgenutrustning (dentalröntgen) som finns på tandavdelningen. 

Varför söver vi alltid djuret inför en tandbehandling?

Tandvårdspaketet inkluderar användning av apparaturer som låter och vibrerar. Vissa behandlingsmoment kan även göra ont för djuret och därför är det säkrast för patienten att vara under full narkos. Hos Evidensia sövs alltid djuret under full narkos vid genomförande av tandvårdspaketet. Inför narkosen görs en riskbedömning av veterinär där hänsyn tas till ras, ålder, vikt och allmäntillstånd, samt eventuella sjukdomar.

Vill du veta mer eller boka tid för Evidensias tandvårdspaket så välkomnar vi dig att ta kontakt med närmaste klinik. Alla våra kliniker erbjuder professionell tandvård, men inte alltid i form av Evidensias tandvårdspaket.

Vill du läsa mer om generell tandvård för hund och katt kan du göra det här. Vill du ta del av vår tandskola för katter och hundar kan du göra det här

Notera att alla våra smådjurskliniker och sjukhus erbjuder professionell tandvård för hund och katt men att enstaka enheter inte gör det paketerat som Evidensias tandvårdspaket.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas