Remisser för veterinärer

Remisser för veterinärer

Evidensia sätter stort värde på det goda samarbetet vi har med våra kollegor runt om i landet och vi är stolta över att kunna erbjuda en rad specialiserade behandlingar och utredningar. Evidensias Remissguide ger dig tillgång till ett verktyg för att enklare kunna leta efter var du kan hänvisa patienter. På detta sätt kan vi lättare samarbeta för att tillhandahålla veterinärtjänster i världsklass.

Remittera patient till Evidensia

Vi har gjort det enklare för dig att remittera till våra kliniker och djursjukhus. Fyll i vårt remissformulär för att säkerställa att vi får alla nödvändiga uppgifter.För att ge dig bästa tänkbara servicen har vi nu lanserat vår Remissguide, där du som veterinär enklare kan söka efter vilka av våra djursjukhus, djurkliniker och veterinärer som kan hjälpa dig i olika tjänster och discipliner. På så sätt blir det lättare att remittera patienter till oss.

När du vet vem du ska remittera till behöver vi få tillgång till lite information. Detta inkluderar en fullständig medicinsk journal, alla relevanta testsvar och röntgenbilder etc, för att hjälpa dig och din patient på bästa möjliga sätt. Det är en stor fördel om vi har tillgång till detta innan besöket, så att vi kan planera rätt undersökning/behandling och att din patient får träffa rätt veterinär.

För att säkerställa att vi får all relevant information kan du skicka in informationen och filer direkt till den valda djurkliniken via vårt remissformulär.

Hitta rätt person, på rätt plats, vid rätt tidpunkt i vår nya Remissguide.

SÖK I VÅR REMISSGUIDE

Akuta remisser

Om du har en brådskande remiss, kontakta en av våra djurkliniker eller djursjukhus per telefon.

Efter remittering

Efter avslutad behandling kan du få en epikris via e-post och i vissa fall återkopplar vi också per telefon för diskussion med en av de veterinärer som är involverade i behandlingen. Större medicinska undersökningar kan kräva många besök och epikris kan bara skrivas efter avslutad behandling.

Remissområden

Vi tar emot remisser inom många olika områden. Du kan enkelt få en översikt över våra remissområden i Evidensias Remissguide. Om du är osäker på om vi kan hjälpa till i en viss situation eller om du saknar remissområden i guiden så är du varmt välkommen att kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig.

Evidensia Remissguide

I vår Remissguide kan du se de olika specialistområden och remissområden som erbjuds av våra djurkliniker och djursjukhus.
REMISSGUIDEN

Remittera patient till Evidensia

Vi har gjort det enklare för dig att remittera till våra kliniker och djursjukhus. Fyll i vårt remissformulär för att säkerställa att vi får alla nödvändiga uppgifter.

Allmän remiss

CT/MR remiss

Röntgen/ultraljud remiss