Remissformulär CT/MR

Remissinformation

Vid akut ärende, vänligen ring kliniken innan remiss skickas (kontaktuppgifter: evidensia.se/klinik)
Önskas även om journalkopia bifogas.
Ange anatomiskt område som ska undersökas.
Informera gärna djurägaren om detta då det underlättar täckning av kostnader.
Vid CT undersökning (inför kontrastgiva) rekommenderas ett kreatininvärde (inte äldre än 3 mån). Har krea-värde tagits?
Om ja: ange när, värde och referensintervall.

Kontaktinformation

En kopia av remissen skickas till din e-post
Om du remitterar från Evidensia-klinik och anger journalnummer behöver nedan fält inte fyllas i
Vänligen ange även ras och ålder om journal inte bifogas

Övrigt

Bifoga filer

Här kan du bifoga journalkopior, provsvar och röntgenbilder genom att välja filer från din dator.*

Dubbelkolla att du fyllt i alla obligatoriska fält innan du skickar in formuläret. Om inget händer när du klickar på "Skicka remiss", scrolla upp i formuläret för att säkerställa att inga obligatoriska fält missats.

Formuläret fungerar bäst med följande webbläsare: Chrome, Firefox och Safari.

Information

Detta är ett formulär för remitterande veterinärer. 

OBS! Fyll i samtliga uppgifter utan dröjsmål. Vid uppehåll kan dina uppgifter försvinna och du behöver börja från början igen. 

Vänligen se Remissguiden för val av klinik gällande klinikernas kompetensområden och apparatur.

Remissguiden

File size

Attached files exceeds limit, please remove a file and try again