Smådjurskliniken Jönköping

...bara tassa in

Idag: Stängt

Info

Vi erbjuder ett brett urval av veterinärtjänster för såväl friska som sjuka sällskapsdjur. Vi jobbar alltid från en fast prislista. Priset på några av de vanligaste åtgärderna finner du nedan i vår prislista.

Om ditt djur kommer in akut, har en mer komplicerad skada eller oklar sjukdomsbild är det svårt att i förväg lämna en exakt prisuppgift. Därför har du och din veterinär en dialog om både behandlingsalternativ och kostnader förknippade med dessa under besöket.

Direktregleringsavgift

För 180kr kan du som kund överlåta ansökan om ersättning på dagens skada eller sjukdomsstillfälle till oss som klinik. Vi får besked under samma dag om vad som försäkringen anser är ersättningsbart enligt ert avtal. Ni betalar endast det som ej är ersättningsbart t.ex fast-och rörlig självrisk. För att vi ska kunna göra en direktreglering behöver vi ert djurs försäkringsnummer. Det är en direktregleringsavgift per besökstillfälle.

OBS! Vi kan EJ skicka med gamla kvitton vid direktreglering.

Prislista

Priserna gäller operation av friska djur* Alla priser är grundpriser, om andra åtgärder behöver vidtas tillkommer sådana kostnader*

Veterinärkonsultation 730 kr
Veterinärkonsultation utökad 1080 kr
DHPPi (valpsjuka, hepatit, parvovirus, kennelhosta) 505 kr
Pi (kennelhosta) 420 kr
Tricat (kattpest, kattsnuva) 450 kr
Ducat (kattsnuva) 420 kr
Myxo-RHD PLUS 885 kr
Rabies vaccination 560 kr
Leptospiros vaccination 560 kr
HD röntgen inkl sedering 1 425 kr
HD/ED röntgen inkl sedering 1 560 kr
PennHip Röntgen (avläsning i USA) 3 515 kr
Dräktighetsröntgen Rekommenderas tidigast dag 52 efter sista parning 990 kr
Dräktighetsultraljud Rekommenderas tidigast dag 30 efter sista parning 990 kr
Besiktning vuxen hund inkl intyg 800 kr
Besiktning valp inkl intyg + DHPPI vaccination + ID chipmärkning 860 kr
Besiktning vuxen katt inkl intyg 715 kr
Besiktning kattunge inkl intyg + Tricat vaccination + ID chipmärkning 790 kr
Passutfärdande inkl pass 600 kr
Intyg/avmaskning för utlandsresa (tag med egen avmaskningstablett) 360 kr
Kloklippning enkel 175 kr
Kloklippning inkl sedering 790 kr
Hankatt 815 kr
Honkatt 1 370 kr
Hanhund under 25 kg 4 600 kr
Hanhund 25-50 kg 5 180 kr
Hanhund över 50 kg 6 265 kr
Tik under 25 kg 6 240 kr
Laparaskopi (titthål) tik under 5-25 kg 9 330 kr
Tik 25-50 kg 6 790 kr
Laparaskopi (titthål) tik 25-50 kg 9 885 kr
Tik över 50 kg 7 790 kr
Laparaskopi (titthål) tik över 50 kg 10 910 kr
Professionell tandrengörning HUND inkl dentalröntgen, narkos, klinisk tandundersökning med fickdjupsmätning samt bettkoll 4 500 kr
Professionell tandrengörning KATT inkl dentalröntgen, narkos, klinisk tandundersökning med fickdjupsmätning samt bettkoll 3 500 kr
Avlivning hund (kista + 190 kr) 1 365 kr
Avlivning hund inkl gruppkremering 2 520 kr
Avlivning hund inkl separatkremering 3 800 kr
Avlivning katt (kista + 140 kr) 905 kr
Avlivning katt inkl gruppkremering 1 525 kr
Avlivning katt inkl separatkremering 3 200 kr