Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Smådjurskliniken Jönköping

...bara tassa in

Idag: 07:30–18:00

Info

Vi erbjuder ett brett urval av veterinärtjänster för såväl friska som sjuka sällskapsdjur. Vi jobbar alltid från en fast prislista. Priset på några av de vanligaste åtgärderna finner du nedan i vår prislista.

Om ditt djur kommer in akut, har en mer komplicerad skada eller oklar sjukdomsbild är det svårt att i förväg lämna en exakt prisuppgift. Därför har du och din veterinär en dialog om både behandlingsalternativ och kostnader förknippade med dessa under besöket.

Direktregleringsavgift

För 170kr kan du som kund överlåta ansökan om ersättning på dagens skada eller sjukdomsstillfälle till oss som klinik. Vi får besked under samma dag om vad som försäkringen anser är ersättningsbart enligt ert avtal. Ni betalar endast det som ej är ersättningsbart t.ex fast-och rörlig självrisk. För att vi ska kunna göra en direktreglering behöver vi ett försäkringsnummer. Vi kan ej skicka på personnummer pga den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018. Det är en direktregleringsavgift per besökstillfälle, vi kan ej skicka med gamla kvitton vid direktreglering.

Prislista

Priserna gäller operation av friska djur* Alla priser är grundpriser, om andra åtgärder behöver vidtas tillkommer sådana kostnader*

Veterinärkonsultation 730 kr
Veterinärkonsultation utökad 1080 kr
DHPPi (valpsjuka, hepatit, parvovirus, kennelhosta) 490 kr
Pi (kennelhosta) 405 kr
Tricat (kattpest, kattsnuva) 435 kr
Ducat (kattsnuva) 405 kr
Kaninpest + kaningulsot (Myxo + RDH) 520 kr
Rabies vaccination 545 kr
Leptospiros vaccination 545 kr
Rabies + Leptospiros vaccination 885 kr
HD röntgen inkl sedering 1 390 kr
HD/ED röntgen inkl sedering 1 520 kr
PennHip Röntgen (avläsning i USA) 3 315 kr
Dräktighetsröntgen Rekommenderas tidigast dag 52 efter sista parning 930 kr
Dräktighetsultraljud Rekommenderas tidigast dag 30 efter sista parning 930 kr
Besiktning vuxen hund inkl intyg 780 kr
Besiktning valp inkl intyg + DHPPI vaccination + ID chipmärkning 830 kr
Besiktning vuxen katt inkl intyg 690 kr
Besiktning kattunge inkl intyg + Tricat vaccination + ID chipmärkning 760 kr
Passutfärdande inkl pass 585 kr
Intyg/avmaskning för utlandsresa (tag med egen avmaskningstablett) 345 kr
Kloklippning enkel 170 kr
Kloklippning inkl sedering 760 kr
Hankatt 795 kr
Honkatt 1 335 kr
Hanhund under 25 kg 4 485 kr
Hanhund 25-50 kg 5 050 kr
Hanhund över 50 kg 6 110 kr
Tik under 25 kg 6 085 kr
Laparaskopi (titthål) tik under 5-25 kg 8 800 kr
Tik 25-50 kg 6 620 kr
Laparaskopi (titthål) tik 25-50 kg 9 325 kr
Tik över 50 kg 7 600 kr
Laparaskopi (titthål) tik över 50 kg 10 290 kr
Professionell tandrengörning HUND under 15kg inkl dentalröntgen, narkos, klinisk tandundersökning med fickdjupsmätning samt bettkoll 3 618 kr
Professionell tandrengörning HUND över 15kg inkl dentalröntgen, narkos, klinisk tandundersökning med fickdjupsmätning samt bettkoll 4 020 kr
Professionell tandrengörning KATT inkl dentalröntgen, narkos, klinisk tandundersökning med fickdjupsmätning samt bettkoll 2 205 kr
Avlivning hund (kista + 190 kr) 1 365 kr
Avlivning hund inkl gruppkremering 2 520 kr
Avlivning hund inkl separatkremering 3 800 kr
Avlivning katt (kista + 140 kr) 905 kr
Avlivning katt inkl gruppkremering 1 525 kr
Avlivning katt inkl separatkremering 3 200 kr