Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Smådjurskliniken Jönköping

...bara tassa in

Idag: 07:30–18:00

Info

Vi erbjuder ett brett urval av veterinärtjänster för såväl friska som sjuka sällskapsdjur. Vi jobbar alltid från en fast prislista. Priset på några av de vanligaste åtgärderna finner du nedan i vår prislista.

Om ditt djur kommer in akut, har en mer komplicerad skada eller oklar sjukdomsbild är det svårt att i förväg lämna en exakt prisuppgift. Därför har du och din veterinär en dialog om både behandlingsalternativ och kostnader förknippade med dessa under besöket.

Direktregleringsavgift

För 170kr kan du som kund överlåta ansökan om ersättning på dagens skada eller sjukdomsstillfälle till oss som klinik. Vi får besked under samma dag om vad som försäkringen anser är ersättningsbart enligt ert avtal. Ni betalar endast det som ej är ersättningsbart t.ex fast-och rörlig självrisk. För att vi ska kunna göra en direktreglering behöver vi ett försäkringsnummer. Vi kan ej skicka på personnummer pga den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018. Det är en direktregleringsavgift per besökstillfälle, vi kan ej skicka med gamla kvitton vid direktreglering.

Prislista

Priserna gäller operation av friska djur* Alla priser är grundpriser, om andra åtgärder behöver vidtas tillkommer sådana kostnader*

Veterinärkonsultation 725 kr
Veterinärkonsultation utökad 1050 kr
DHPPi (valpsjuka, hepatit, parvovirus, kennelhosta) 480 kr
Pi (kennelhosta) 395 kr
Tricat (kattpest, kattsnuva) 425 kr
Ducat (kattsnuva) 395 kr
Kaninpest + kaningulsot (Myxo + RDH) 510 kr
Rabies vaccination 535 kr
Leptospiros vaccination 535 kr
Rabies + Leptospiros vaccination 870 kr
HD röntgen inkl sedering 1 690 kr
HD/ED röntgen inkl sedering 1 970 kr
PennHip Röntgen (avläsning i USA) 3 200 kr
Dräktighetsröntgen Rekommenderas tidigast dag 52 efter sista parning 895 kr
Dräktighetsultraljud Rekommenderas tidigast dag 30 efter sista parning 895 kr
Besiktning vuxen hund inkl intyg 765 kr
Besiktning valp inkl intyg + DHPPI vaccination + ID chipmärkning 805 kr
Besiktning vuxen katt inkl intyg 670 kr
Besiktning kattunge inkl intyg + Tricat vaccination + ID chipmärkning 730 kr
Passutfärdande inkl pass 575 kr
Intyg/avmaskning för utlandsresa (tag med egen avmaskningstablett) 335 kr
Kloklippning enkel 165 kr
Kloklippning inkl sedering 740 kr
Hankatt 780 kr
Honkatt 1 315 kr
Hanhund under 25 kg 4 415 kr
Hanhund 25-50 kg 4 975 kr
Hanhund över 50 kg 6 015 kr
Kemisk kastration 6 mån (supprelorin chip) hanhund 2 055 kr
Kemisk kastration 12 mån (supprelorin chip) hanhund 3 125 kr
Tik under 25 kg 5 995 kr
Laparaskopi (titthål) tik under 5-25 kg 8 300 kr
Tik 25-50 kg 6 520 kr
Laparaskopi (titthål) tik 25-50 kg 8 825 kr
Tik över 50 kg 7 485 kr
Laparaskopi (titthål) tik över 50 kg 9 790 kr
Professionell tandrengörning HUND under 15kg inkl dentalröntgen, narkos, klinisk tandundersökning med fickdjupsmätning samt bettkoll 3 330 kr
Professionell tandrengörning HUND över 15kg inkl dentalröntgen, narkos, klinisk tandundersökning med fickdjupsmätning samt bettkoll 3 900 kr
Professionell tandrengörning KATT inkl dentalröntgen, narkos, klinisk tandundersökning med fickdjupsmätning samt bettkoll 2 140 kr
Avlivning hund (kista + 190 kr) 1 325 kr
Avlivning hund inkl gruppkremering 2 370 kr
Avlivning hund inkl separatkremering 3 590 kr
Avlivning katt (kista + 140 kr) 875 kr
Avlivning katt inkl gruppkremering 1 425 kr
Avlivning katt inkl separatkremering 3 020 kr