Smådjurskliniken Jönköping

...bara tassa in

Idag: Stängt

Titthålskirurgi – Laparoskopi & Thoraskopi

Vi erbjuder titthålskirurgi och har tio års erfarenhet inom området!

Titthålskirurgi innefattar både Lapraskopi (ingreppet sker i bukhålan) och Thoraskopi (ingreppet sker i brösthålan).

Denna teknik erbjuder den stora fördelen med minimal invasiv kirurgi, vilket innebär att man undviker att göra större öppningar i patienten. Istället görs små hål (5-10 mm) med hjälp av endoskop samt kamera för att undersöka kroppshålor. För patienten innebär detta mindre sår med både en minskad infektionsrisk och en smärtminimering jämfört med öppen kirurgi.

Ex på användningsområden är…

  • Kastration av tik:
    Vid kastration av tik med titthålskirurgi tar vi dessutom bara bort äggstockarna medans livmodern behålls (under förutsättning att livmodern inte är förändrad). På så vis minimeras ingreppet. Stora mångåriga studier har visat att risken för exempelvis livmoderinflammation EJ ökar då enbart äggstockarna tas bort. Det finns även studier som visar på minskad inkontinensrisk (urinläckage) om livmodern lämnas kvar. Titthålskastration hos oss kostar endast 2 000 kr mer än motsvarande ingrepp med öppen kirurgi!
  • Kryptorkid hane (testikel i bukhålan):
    Testiklar i buken kan operas bort med hjälp av titthål. Fördelarna är samma som hos tik med mindre operationssår, mindre smärta och mindre infektionsrisk.
  • Vävnadsprov:
    Biopsitagning från inre organ i bukhålan tas med fördel med laparoskopi. Framförallt när det kommer till provtagning från brösthålan, såsom lungor eller hjärta är titthålskirurgi att föredra framför öppen provtagning pga att man ser tydligt större förändringar och kan därmed ta prov från rätt område. Kontrollera om eventuella blödningar uppstår vid provtagning och åtgärda det.