Veterinärundersökning

Ett bokat besök på polikliniken är den första anhalten för de flesta av våra patienter. På polikliniken finns flera mottagningsrum där veterinär och djursjukskötare tar emot dig och ditt djur. Här sker allt från vaccineringar, chipmärkningar och kloklippning till veterinärundersökning av akuta fall och skador samt olika medicinska utredningar.

Din beskrivning är viktig

Här görs den första undersökningen och du som djurägare är alltid med. Din beskrivning av hur djuret mår och vad som hänt är en viktig del av veterinärens undersökning och hjälp till diagnos.

Ibland behövs kompletterande provtagningar

Vi kan behöva komplettera din beskrivning och veterinärens kliniska undersökning med ytterligare undersökningar. Blodprover, röntgen, ultraljud, EKG m m kan behövas för att vi ska få en bättre bild av hur vi ska gå vidare med ditt djur. En del undersökningar och provtagningar tar längre tid och då får du lämna ditt djur hos oss under dagen.

Många gånger kan all vård som ditt djur behöver utföras på polikliniken, men ibland måste djuret läggas in för vidare utredning, behandling eller observation.

När så behövs ges anvisningar om fortsatt vård i hemmet. Det kan till exempel gälla medicinering, speciell diet eller sårvård.

Djurägarens beskrivning av hur djuret mår och vad som hänt är en viktig del av veterinärens undersökning och hjälp till diagnos.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas