Veterinärundersökning

Ett bokat besök på polikliniken är den första anhalten för de flesta av våra patienter. På polikliniken finns flera mottagningsrum där veterinär och djursjukskötare tar emot dig och ditt djur. Här sker allt från vaccineringar, chipmärkningar och kloklippning till undersökningar av akuta fall och skador samt olika medicinska utredningar.

Här görs den första undersökningen och du som djurägare är alltid med. Din beskrivning av hur djuret mår och vad som hänt är en viktig del av veterinärens undersökning och hjälp till diagnos.

Vi kan behöva komplettera din beskrivning och veterinärens kliniska undersökning med ytterligare undersökningar, till exempel blodprover, röntgen, ultraljud och EKG, för att få en bättre bild av hur vi ska gå vidare med ditt djur. En del undersökningar och provtagningar tar längre tid och då får du lämna ditt djur hos oss under dagen.

Många gånger kan all vård som ditt djur behöver utföras på polikliniken, men ibland måste djuret läggas in för vidare utredning, behandling eller observation.

När så behövs ges anvisningar om fortsatt vård i hemmet. Det kan till exempel gälla medicinering, speciell diet eller sårvård.