Reproduktionsutredning

På Evidensia finns det mycket god kunskap om våra husdjurs reproduktion. Till oss kan du vända dig med frågor och problem rörande löp, parning, dräktighetsundersökning, valpning, bedömning av fertilitet med mera.

Fertilitetsutredning tik

Den vanligaste orsaken till att en tik går tom är att hon är parad på fel dag. Vi hjälper dig att hitta rätt parningsdag genom progesteronprov och vaginalutstryk. Bestämning av optimal tidpunkt för parning bestäms dels med ett prov från vagina (vaginal cytologi) samt genom att i blodprov mäta halten av hormonet progesteron. Ibland kan det vara nödvändigt med mer än ett prov. Kontakta oss senast när hunden börjar löpa så att vi i god tid kan bestämma lämplig dag för provtagning. Vi brukar rekommendera att du kommer första gången med din tik för ett vaginalutstryk och/eller ett progesteronprov ca 7-9 dagar in på löpet. Är du medveten om att din tik har ett kort löp kan det vara av värde att få in henne redan tidigare än så för första provtagningen.

Tjuvparning

Är du säker på att en parning skett och du önskar förhindra en dräktighet kan man gå tillväga på två olika sätt. Antingen ges en abortspruta ca en vecka efter parning, när tiken har gått ur löpet. Behandlingen med abortsprutan ges 2 dagar i följd. Tidig behandling är i princip 100% säker, men för säkerhetsskull görs ofta ett uppföljande ultraljud ca 28 dagar efter parningstillfället.

Är du inte helt säker på att parning har skett eller om du önskar avvakta av andra orsaker, är ett annat alternativ att vi gör ett ultraljud ca 28 dagar efter parning. Om tiken visar sig vara dräktig, aborterar vi henne då. Att abortera en tik vid denna tidpunkt fungerar i regel också mycket bra, men det är alltid några fåtal som inte aborterar. Därför ska alltid ett uppföljande ultraljud ske efter ca 1 vecka. Risken för komplikationer ökar något vid sen abort. Kostnadsmässigt blir det billigare att vänta tills dag 28 om tiken skulle visa sig inte vara dräktig.

Om du inte vet om tiken träffat en hane men känner en befogad oro att så kan vara fallet, kan du komma in med tiken akut för en vaginalcytologi. Om tiken är i höglöp på cellutstryket och vi dessutom kan se spermier på utstryket är risken för att tiken blivit framgångsrikt parad överhängande och vidare åtgärder bör vidtas.

Spermabedömning

Hund

Hur går det till? Oftast behöver man inte att ha någon löptik med sig men har man en blyg hanhund kan det underlätta arbetet avsevärt. Vi kan bistå med bomullstussar med doft från löptikar om det skulle behövas. Omedelbart efter spermasamlingen undersöks spermierna avseende motilitet, hur många som rör sig och hur de rör sig, samt totalantal/koncentration. Därefter avdödas spermierna, färgas och bedöms i mikroskop avseende morfologi, utseende, missbildningar och defekter. Sperman tar tre månader att bildas och mogna. Tänk därför på att provsvaret är en produkt av vad som hunden gått igenom de senaste tre månaderna gällande eventuella infektioner, behandlingar med läkemedel och liknande.

Katt

Hur går det till? Spermasamling på katt görs sporadiskt och utförs inte på samma sätt som på hund. Provtagningen är lite mer invasiv då vi måste ge din katt lugnande och dessutom föra upp en kateter i kattens urinrör vilket kan innebära en lite ökad risk för urinvägsinfektion. Mängden erhållen sperma är dock oftast tillräcklig för spermabedömning och i vissa fall även för eventuell insemination.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas