Hjärtutredning

Kardiologi, läran om hjärtat och hjärtats sjukdomar

Hos oss finns veterinärer som är utbildade inom diagnostik och behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Flera är dessutom godkända för HCM-screening för misstänkt hjärtsjukdom hos katt. Ta kontakt med din lokala klinik för att ta reda på om just din klinik är godkänd för HCM-screening.

Hjärtsjukdom är ofta förekommande hos hund och katt. Hjärtsjukdom utvecklas och försämras ofta över  tid. Det ger ofta inga symtom i det tidiga stadiet, men det är viktigt att upptäcka sjukdomen i god tid så man kan följa utvecklingen och bedöma när behandling ska sättas in. Vid misstänkta hjärtfel gör vi en hjärtutredning på din hund eller katt.

Vilka djur är möjliga hjärtpatienter:

Hundar och katter med till exempel blåsljud, hosta, andningssvårigheter, svimningar, trötthet på promenad.

Hjärtutredning:

På kardiologimottagningen använder vi konventionell och avancerad diagnostik. Val av diagnostik anpassas till behovet för ditt djur.

Vi utför:

  • Hjärtultraljud med fullständig Doppler (ekokardiografi) använder ljudvågor för att säkert och smärtfritt skapa en rörlig bild av hjärtat och dess klaffar för att, bedöma blodflödet och hjärtfunktion, samt fastställa orsaken till blåsljudet. Läs mer om ultraljudsundersökningar»
  • Digital röntgen ger viktig information om hjärtat och lungorna och deras förhållande till andra organ i bröstet. Läs mer om röntgenundersökningar»
  • Digitalt EKG och 24 timmars-EKG-registering (Holter) hjälper oss bedöma rytm och potentiella rytmrubbningar (arytmier) både på djursjukhuset och eventuellt i hemmiljö.
  • Blodtrycksmätning hjälper oss att utvärdera ditt husdjurs hälsotillstånd och används även vid behandling av patienter med hjärtsjukdom.
  • Blodanalyser av till exempel biomarkörer och elektrolytrubbningar.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas