Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra kliniker och djursjukhus.
Du kan hjälpa oss genom att läsa våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Blodanalyser

Vi har avancerad utrustning för blodanalyser och noggrann mätning av blodvärden. Det kan vara mätning av hemoglobin, hematokrit (antal röda blodkroppar), leukocytantal (vita blodkroppar), trombocyter (blodplättar), akutfasproteiner med flera.

Manuell bedömning av blodutstryk görs av kompetent och erfaren personal. Även blodgruppering och korstest inför giva av blodprodukter analyseras.

Vanligt med blodprovstagning och blodanalyser som del i undersökning

Blodprovstagning är en av de vanligaste kompletterande undersökningsåtgärderna. Blodprov tas dels på grundstadiet då man försöker ställa en diagnos, men även som en uppföljning för att se att en insatt behandling får önskad effekt. I en akut situation är det viktigt med en snabb diagnos som ofta bygger på information från blodprover.

Blodanalys rekommenderas ofta före narkos av hund, katt och andra smådjur. En blodanalysprofil minskar risken för att komplikationer ska tillstöta, samtidigt som den möjliggör upptäckten av problem som skulle kunna kräva ytterligare behandling.

Blodanalyser med avancerad utrustning.

Vi har avancerad utrustning för noggrann mätning av olika blodvärden.

Kliniker som erbjuder denna tjänst