Blodanalyser

Vi har avancerad utrustning för noggrann mätning av blodvärden, till exempel hemoglobin, hematokrit (antal röda blodkroppar), leukocytantal (vita blodkroppar), trombocyter (blodplättar), akutfasproteiner med flera. Manuell bedömning av blodutstryk görs av kompetent och erfaren personal. Även blodgruppering och korstest inför giva av blodprodukter analyseras.

Blodprovstagning är en av de vanligaste kompletterande undersökningsåtgärderna. Blodprov tas dels på grundstadiet då man försöker ställa en diagnos, men även som en uppföljning för att se att en insatt behandling får önskad effekt. I en akut situation är det viktigt med en snabb diagnos som ofta bygger på information från blodprover.

Blodanalys rekommenderas ofta före narkos av hund, katt och andra smådjur. En blodanalysprofil minskar risken för att komplikationer ska tillstöta, samtidigt som den möjliggör upptäckten av problem som skulle kunna kräva ytterligare behandling.