Ultraljudsundersökning

Till skillnad från med röntgen, kan man med ultraljudsundersökning närmare undersöka olika organ.

Vi använder ultraljud när vi vill ha en bild av mjukdelar och när vi vill se hur organ fungerar. Det är en avancerad form av bilddiagnostik, som ger tillgång till rörliga bilder av djurets mjukdelar. Ultraljud är högfrekventa ljudvågor som sänds ut och sedan reflekteras tillbaka som ekon och registreras på en bildskärm. För att få bra kontakt behöver man raka bort håret där man för dosan som sänder ut och tar emot ljudvågorna. Undersökningen är smärtfri och helt ofarlig för djuret.

Om det är ett djur som har svårt att ligga still som ska undersökas ger vi lugnande för att få ett så bra resultat som möjligt. Meddela gärna om du vet att ditt djur är oroligt redan när du bokar tid.

Vanliga fall är dräktighetsdiagnostik samt undersökning av hjärta och av bukens organ. Olika undersökningar kräver olika slags förberedelser. I vissa fall vill vi att ditt djur kommer ”orastat” och vid bukundersökningar är det bra om djuret är fastande. Fråga gärna vid bokningen hur ni ska göra för att vi ska få bästa möjliga resultat av ultraljudsundersökningen.

Ultraljud och röntgen är kompletterande undersökningsmetoder och ofta behöver man bägge för att få en helhetsbild.

Hjärtultraljud

De flesta hjärtsjukdomar kräver ultraljudsundersökning för rätt diagnos. Med ultraljud är det möjligt att i detalj visa och mäta blodflödet i hjärtats förmak, kammare och blodkärl. Hjärtultraljud med fullständig doppler (ekokardiografi) använder ljudvågor för att säkert och smärtfritt skapa en rörlig bild av hjärtat och dess klaffar, för att bedöma blodflödet och hjärtfunktion, samt fastställa orsaken till blåsljud. Med ultraljud utförs även så kallade screeningundersökningar, HCM- och PKD-kontroller, avseende njursjukdomar och hjärtsjukdomar som hypertrofisk kardiomyopati hos katt. Läs mer om hjärtutredningar»

Bukultraljud

Det finns många orsaker till varför vi gör ett bukultraljud. Vid undersökning av bukorgan ser vi till exempel urinsten, cystbildningar och förändringar i njurar och lever. Det kan röra sig om undersökning av ett specifikt organ, till exempel levern, för att ett blodprov har påvisat något onormalt. Det kan även röra sig om en förutsättningslös undersökning av samtliga bukorgan för att till exempel leta efter en tumör. De flesta djur ges lugnande medicin före en bukundersökning. Av den anledningen ska djuret vara svultet 8-10 timmar inför besöket men får ha fri tillgång till vatten. Djuret ska även vara väl rastat – OBS dock inte då undersökningen avser urinblåsan eller prostata. Då djuret är trött hämtas det in på ultraljudsrummet varefter buken rakas.

Dräktighetsultraljud

Dräktighetsundersökning kan göras från dag 21 efter parning. I detta läge kan foster påvisas. Däremot är en negativ undersökning, det vill säga avsaknad av foster, inte helt säker så tidigt i dräktigheten. Av detta skäl rekommenderas vanligen att ultraljudet utförs från dag 28 och framåt. Djuret behöver inte vara förberett på något vis. Honan blir rakad på magen, och läggs sedan på rygg i en vagga. Djurägaren får delta vid undersökningen, och sitter oftast vid huvudet för att lugna djuret. Ultraljud är inte en bra metod för att räkna antalet ungar. Vill man veta detta är det säkrare att röntga djuret efter dag 42 i dräktigheten.

Ortopedisk ultraljudsundersökning

Ultraljudsundersökningar av muskler, senor och leder används framförallt för diagnostik av olika typer av hältor för att kunna undersöka mjukdelar och benytor och är ett värdefullt komplement till en röntgenundersökning. Läs mer här»

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas