Tumörsjukdomar

Hög kompetens om tumörsjukdomar

Inom Evidensia bedrivs en högt specialiserad behandling av hundar och katter med tumörsjukdomar. Vi erbjuder avancerad diagnostik, avancerad kirurgisk behandling och flera typer av behandling med cellgifter (cytostatika) på flera av våra kliniker. Målet är att öka livskvaliteten för hundar och katter med tumörer, både under och efter behandling. Genom en hög kompetens ser vår personal till att ställa en korrekt diagnos och ge en individuell prognos för varje enskild patient.

Det krävs noggrannhet, kunskap, engagemang och erfarenhet för att ställa rätt diagnos och ge en bra behandling. Alltför många djurägare tror tyvärr att det är helt normalt att djur får knölar när de blir äldre, men en knöl bör alltid undersökas. Idag finns det stora möjligheter att behandla tumörer. Därför bör man uppsöka veterinär om man upptäcker en knöl på sin hund eller katt.

Hör av dig till din klinik för att se vad just de kan erbjuda ditt djur för utredning och behandling när det gäller tumörsjukdomar.

Diagnos vid tumörer och cancer

Flera av våra kliniker kan ställa en diagnos med hjälp av: en noggrann klinisk undersökning, blodprover, cytologi, röntgen, ultraljud, CT, MRI, vävnadsprover (biopsi), med mera. Att utreda och behandla tumörer kan vara kostsamt, men det är av allra största vikt att man har en korrekt diagnos.

Prognos och behandling vid tumörsjukdomar

Utifrån diagnosen förs vidare diskussion om prognos och behandling. När vi vet vilken tumörtyp det rör sig om görs kompletterande undersökningar för att man med hjälp av en bra faktabas ska kunna föreslå de bästa behandlingsalternativen för just din hund/katt med denna diagnos.

Först då kan vi börja diskutera de olika behandlingsalternativ som kan rekommenderas i det enskilda fallet. Även de tankar, önskemål och förutsättningar du som djurägare har, spelar en viktig roll för val av optimal behandling.

Samma metoder som på människor

Inom veterinärmedicinen behandlas tumörer med de metoder som används på människor. Syftet med behandlingen och vilka förväntningar djurägaren har diskuteras innan eventuell behandling startas. När man har fått en diagnos är det viktig att fundera över målet med behandlingen. Är det möjligt att helt bota djuret med den tänkta behandlingen, vilka är riskerna och nyttan för djuret, finns det andra alternativ, vilka kostnader kan man räkna med, och så vidare.

Tumörer kan avlägsnas med kirurgi eller behandlas medicinskt med kemoterapi (cytostatika/cellgift). Strålbehandling är även ett alternativ. Samtliga behandlingar används vanligtvis var och en för sig, men det förekommer också att man kombinerar olika behandlingar för att få en optimal effekt. Vilken behandlingsmetod som är aktuell i det enskilda fallet beror på flera faktorer som typ av tumör, tidpunkt för diagnos samt ålder och allmäntillstånd hos patienten.

Cancer går inte alltid att bota, men i många fall kan man ge djuret ett längre liv med bättre livskvalitet. Målet med all cancerbehandling är att hunden eller katten ska må bättre under och efter behandlingen än vad den gjorde före. Dessutom ska djuret kunna leva sitt vanliga liv tillsammans med sin familj under behandlingen. I vissa fall går det inte att behandla tumören utan att djuret far illa. Då rekommenderas naturligtvis ingen behandling.

Onkologi är läran om tumörsjukdomar.

Vi använder flera olika typer av avancerad bilddiagnostik för att utreda tumörsjukdomar. Det här är datortomografibilder där man ser en tumör.

 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas