MRT-undersökning

Magnetkameraundersökning

Magnetisk resonanstomografi (MRT, MRI eller MR) är en medicinsk teknik för bildgivande diagnostik med en magnetisk resonanstomograf (magnetkamera, MR-kamera). Magnetkameratekniken ger unika möjligheter till att upptäcka och kartlägga många sjukdomar och tillstånd som kan vara omöjliga eller mycket svåra att se vid vanliga röntgen- eller ultraljudsundersökningar.

Magnetkameraundersökningar är särskild värdefulla vid diagnostik av problem som berör huvudet såsom neurologiska problem, kramptillstånd, sjukdomar i näshålan och bihålorna, samt mellan- och inneröron. Magnetkameran används också för att undersöka ryggkotpelaren, ryggmärgen och nervrötter vid misstanke om till exempel diskbråck, infektioner och inflammationer, tumörer eller andra sjukdomstillstånd. Magnetkameran är även bra vid undersökning av leder och omkringliggande vävnader samt sjukliga processer i själva skelettet såsom blödningar, cystor och tumörer.

Tekniken skiljer sig helt från röntgen och andra bilddiagnostiska undersökningsmetoder. Tekniken bygger på magnetfält och radiovågor vilket innebär att djuret inte utsätts för någon strålning. Det man undersöker är förekomsten av väteprotoner som finns i riklig mängd i kroppen. När en kroppsdel läggs i kamerans magnetfält fungerar protonerna som små kompasser som vrider in sig i magnetfältets riktning. Genom att skicka in radiovågor som stör magnetfältet vrider sig protonerna i en ny riktning. När störningen avbryts återgår protonerna till magnetfältets riktning igen och utsänder då energi som kan registreras och bearbetas i en dator så att man får fram en två- eller tredimensionell bild i form av tunna snitt. Undersökningen sker under full narkos och brukar vanligen ta mellan 1-2 timmar.