Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra kliniker och djursjukhus.
Du kan hjälpa oss genom att läsa våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Cell – och vävnadsanalyser

Cell- och vävnadsanalyser, cytologi, görs med en enkel provtagning. Oftast genom finnålsaspirat i en knöl eller förändrad vävnad, med en bomullspinne i till exempel ett sår eller öra. Eller via en trubbig nål som samlar bukvätska.

På hästklinkerna använder vi även cellanalyser för att utvärdera ledvätska till exempel vid en lednära sårskada, för att avgöra om leden är involverad eller inte och om det finns tecken på infektion.

Legitimerade biomedicinska analytiker bedömer våra cell- och vävnadsanalyser

Provet stryks ut på ett objektglas och färgas med speciella färglösningar för att cellerna ska kunna ses väl i mikroskop. Legitimerade biomedicinska analytiker med lång erfarenhet och hög kompetens bedömer sedan proverna och man letar bland annat efter tecken på elakartade tumörer, inflammation eller infektion.

För att utvärdera större delar av vävnader/organ kan ett vävnadsprov, en så kallad biopsi, tas från den vävnad som ska undersökas. Den önskade vävnaden skärs eller klipps bort, alternativt används verktyg för att avlägsna den bit som ska studeras. Dessa prov skickas därefter till externt laboratorium. Dessa undersökningar är värdefulla framför allt vid tumörundersökningar och vid misstänkta sjukdomar i magsäck, tarmar och inre organ.

Cell- och vävnadsanalyser, infärgning.

Infärgning av cellutstryk.

Kliniker som erbjuder denna tjänst