Ortopediska ultraljud

Ultraljudsundersökningar av muskler, senor och leder används framförallt för diagnostik av olika typer av hältor för att kunna undersöka mjukdelar och benytor och är ett värdefullt komplement till en röntgenundersökning. Vanliga undersökningar är exempelvis senskador där skadan kan undersökas i detalj och läkningsprocessen följas över tid för att bättre kunna avgöra hur behandlingen fungerar. Mjukdelsknölar och bölder kan undersökas exempelvis för att leta efter främmande kroppar eller för att kunna ta ultraljudsledda vävnadsprover.