ID-märkning

Vi hjälper dig med ID-märkning av ditt djur.

ID-märkning hund


Alla hundar som bor i Sverige måste vara ID-märkta enligt lag. Du måste också registrera ditt ägarskap i det centrala hundregistret på jordbruksverket. Det gör du genom att fylla i en ägaranmälan. Vid ägarbyte ska en ändringsblankett fyllas i. Valpar ska märkas före 4 månaders ålder. Om du skaffat en valp som inte är ID-märkt ska du göra det inom 4 veckor efter köpet. ID-märkning är dessutom en förutsättning för att skaffa EU-pass till ditt djur.

ID-märkning katt

För katter finns det ingen lagstiftning, men vi rekommenderar att du märker och registrerar din katt. När du märker din katt hos oss skickar vi in ID-uppgifter och ägaruppgifter till SKKs kattregister. Det kommer sen en faktura från dem till kattägaren. När du betalat kommer katten med i registret. Även SVERAK har ett kattregister. Du kan anmäla din katt själv hos både SKK och SVERAK. Polisen har tillgång till ägarregistren dygnet runt.

Det finns två märkningsmetoder. Det ena är tångmärkning och det andra är chipmärkning. I båda fallen är det självklart viktigt att märkningen kopplas till aktuellt register.

Microchip

Mikrochip injiceras vanligen under huden i nacken på djuret. Sedan kontrolleras chipet med en chipavläsare. Avläsare finns hos bland annat veterinärer, polis och tull. Alla resande hundar, katter och illrar måste vara chipmärkta för att få resa utanför Sveriges gränser. Observera att ISO-chip ska användas. Ett djur som har en läslig tatuering som är gjord före den 3 juli 2011 och har ett pass eller veterinärintyg för införsel där datumet för tatueringen framgår behöver dock inte märkas om. Hundar och katter som chipmärks kan identifieras hela livet, under förutsättning att id-märkningen är kopplad till ägaren i ett register. Ett chipnummer är lätt att läsa av om man har tillgång till chipläsare. Chipnumret är unikt, till skillnad från det id-nummer ett djur får vid tatuering/tångmärkning. Nackdelen med chipmärkning är att man inte kan se på djuret att det är märkt och man kan inte läsa av id-numret om man inte har en avläsare. Djuren kan alltså betraktas som omärkta trots att de är chipmärkta.

Tångmärkning – tatuering

Vid tatuering får djuret en lugnande spruta först, vilket inte behövs vid chipmärkning. Det är lätt att se att en tångmärkt hund eller katt är ID-märkt och den som hittar ett bortsprunget djur med en synlig ID-märkning stimuleras att försöka få tag i ägaren. Tyvärr kan tångmärkning blekna med tiden eller bli överväxt av päls och bli svår att läsa av. Hundar och katter i glesbyggd och jakthundar kan ha fördel av en tångmärkning. Det kan vara långt till närmsta chipläsare när man hittat en hund eller katt ute på landet. Katter märks ofta i samband med kastrering när djuret blivit lite större och ändå ska sederas. För katter är tatuering/tångmärkning fortfarande den mest populära id-märkningsmetoden mycket beroende på att det är lätt att se att djuret har en ägare.  Vi rekommenderar att man märker katter med både tångmärkning och chip. Då kan katten säkert identifieras, under förutsättning att uppgifterna registrerats.

Kliniker som erbjuder denna tjänst