ID-märkning katt

ID-märkning och registrering av katt

Obligatoriskt fr.o.m. 1 januari 2023


Från och med 1 januari 2023 är det obligatoriskt med ID-märkning och registrering av katter. En ID-märkning görs via chip eller tatuering, därefter ska katten registreras. Registreringen görs hos Jordbruksverket som ansvarar för ett centralt kattregister. På den här sidan har vi samlat information om vad den nya lagen innebär för dig som kattägare. Du kan även se en film hur en ID-märkning av katt går till.

Vad är syftet med nya lagen?

Genom märkning och registrering är det lättare och snabbare att återförena en bortsprungen katt med sin ägare. Det blir också enklare att identifiera vilka katter som saknar ett hem så att de kan tas om hand. Detta minskar lidandet för hemlösa katter, tydliggör ansvaret och höjer statusen för katten som sällskapsdjur.

Behöver alla katter ID-märkas och registreras?

Kravet gäller för katter som permanent vistas i Sverige och är födda efter 1 januari 2008. 

Gäller det även innekatter?

Ja, lagen innefattar alla katter i Sverige födda 1 januari 2008 eller senare, oavsett om det är en innekatt eller utekatt. 


Var registrerar jag min katt?

Du registrerar din katt, tillsammans med dina kontaktuppgifter hos Jordbruksverket, där du loggar in med BankID. Om du inte vill eller kan använda e-tjänsten kan du istället ladda ner en blankett och skriva ut. Mer information om hur man går tillväga hittar du på Jordbruksverkets hemsida.


Vad kostar det att registrera min katt hos Jordbruksverket?

Om du använder Jordbruksverkets e-tjänster kostar registreringen 40 kronor per katt, om du skickar in en fysisk blankett kostar det 100 kronor per katt. 

Evidensia Djursjukvård

Boka ID-märkning

enkelt online


Chipmärkning eller tatuering?

Det finns två märkmetoder: chipmärkning och tatuering via tångmärkning. Läs mer om respektive metod nedan.

Chipmärkning

Chipet injiceras vanligen under huden i nacken på katten och kontrolleras sedan med en chipavläsare. Alla resande katter måste vara chipmärkta för att få resa utanför Sveriges gränser. Katter som chipmärks kan identifieras hela livet, under förutsättning att ID-märkningen är kopplad till ägaren i ett register. 

Fördel
Katter som chipmärks kan identifieras hela livet, under förutsättning att ID-märkningen är kopplad till ägaren i ett register. Ett chipnummer är lätt att läsa av om man har tillgång till chipläsare. 

Nackdel
Nackdelen med chipmärkning är att man inte kan se på katten att den är märkt och man kan inte läsa av ID-numret om man inte har en avläsare. Katten kan alltså betraktas som omärkt trots att den är chipmärkt.

Tatuering (tångmärkning)

Vid tatuering får katten en lugnande spruta först, vilket inte behövs vid chipmärkning. Det är lätt att se att en tångmärkt katt är ID-märkt och den som hittar ett bortsprunget djur med en synlig ID-märkning förstår ofta att det finns en ägare att lokalisera. 

Fördel
Det är lätt att se att en tångmärkt hund eller katt är ID-märkt och den som hittar ett bortsprunget djur med en synlig ID-märkning förstår ofta att det finns en ägare att lokalisera. Hundar och katter i glesbygd och jakthundar kan ha fördel av en tångmärkning. Det kan vara långt till närmsta chipläsare när man hittat en katt ute på landet.

Nackdel
Tyvärr kan tångmärkning blekna med tiden eller bli överväxt av päls och bli svår att läsa av. 


Här kan du se en film hur en ID-märkning med chip går till

Min katt är redan registrerad i andra kattregister, räcker inte det?

Myndighetsregistret hos Jordbruksverket är inte samma sak som SVERAK:s och SKK:s register. Även om du redan har registrerat din katt i någon av de frivilliga kattregister som finns idag så behöver du göra en registrering hos Jordbruksverket om din katt är född efter 1 januari 2008.


Jag ska köpa kattunge, är den ID-märkt och registrerad?

Det skiljer mellan uppfödare. En bra riktlinje är att kattungen ska vara besiktad, ID-märkt, avmaskad och grundvaccinerad med två sprutor innan leverans. Men så är inte alltid fallet, särskilt inte bland huskatter. Om katten inte är ID-märkt vid leverans, ta kontakt med veterinär som kan ID-märka din kattunge.

Var ska man vända sig om man hittar en bortsprungen katt?

Om du hittar en katt som verkar ha kommit bort kan du antingen ta med katten till veterinär, eller kontakta polisen på 114 14 för att få reda på var närmsta polisstation med chipscanner är. Förutsatt att katten är registrerad är det sedan lätt att återbörda katten till sin ägare. Microchipet avläses med en speciell avläsare. 

Hittas en märkning på katten ska ägaren kontaktas. Om du inte får tag i ägaren ska polisen kontaktas. Om djuret inte är märkt och du tror att det är övergivet eller skadat ska länsstyrelsen kontaktas, eftersom de är huvudman för djurskyddslagen. Om inte Länsstyrelsen går att nå, kan du kontakta polisen istället.

Evidensia Djursjukvård

Boka ID-märkning

enkelt online