Höftleds- och armbågsröntgen

Höftleds- och armbågsledsröntgen är i vissa fall nödvändigt för att få en hund godkänd för avel. Vi utför röntgenundersökningar av höftled och armbåge som skickas in till SKK för avläsning och bedömning. Ena eller båda röntgenundersökningarna krävs hos en del raser för att få hunden godkänd för avel och därmed kunna registrera valparna hos SKK.

SKKs hälsoprogram

Central bedömning och registrering av hundens höftleds- och armbågsledsstatus är ett led i Svenska Kennelklubbens genetiska hälsoprogram för bekämpning av höftledsdysplasi (HD) och armbågsledsdysplasi och (ED). Central bedömning och registrering av knäledsstatus hos SKK sker endast för boxer. Läs mer på SKK:s hemsida»

Höftledsdysplasi (HD) är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser. Risken för att en hund ska utveckla HD är betingat av såväl arv som miljö.

Armbågsledsdysplasi innebär en onormal utveckling av armbågsleden och förkortas ED efter den engelska benämningen elbow dysplasia. ED är ett samlingsnamn för olika tillväxtrubbningar som leder till benpålagringar i armbågsleden, vilka kan urskiljas relativt tydligt vid röntgen.

Andra tillväxtrubbningar

Tillväxtrubbningar hos växande hundar kan även leda till problem med bogled, knäled och hasled. Vi utför röntgenundersökningar även av dessa leder. Tidig och korrekt diagnos är mycket viktig för att rätt behandling ska kunna sättas in.

Bra att tänka på vid beställning av en höftleds- och armbågsröntgen

Din hund bör vara allmänt pigg och frisk och om möjligt rekommenderar vi att undvika att tiken är under en löpperiod. När du kommer för en HD/ED-röntgen hos oss ska din hund vara fastande, det vill säga att den inte ska ha ätit sedan kl 21.00 kvällen innan. Däremot ska den ha fri tillgång till vatten hela tiden.

Vi är anslutna till Svenska Kennelklubbens nya e-tjänst SKK Röntgen. Om du ska röntga din hunds höft- och/eller armbågsleder för gradering enligt SKKs normer behöver du följa deras nya rutiner. Före bokning av röntgentid hos veterinär ska du först beställa avläsningen hos skk.se. Läs mer och hur du går tillväga här. Välkommen att boka besöket hos oss efteråt.

Hos veterinären

Vid ankomst väger vi din hund och en veterinär lyssnar på hjärtat för att utesluta att inga hörbara hjärtfel döljer sig. Efter att veterinären lyssnat på hjärtat ger vi din hund ett lugnande medel. Medlen omfattas av nationellt dopingreglemente för hund och har en karenstid på 7 dygn vid utställning, prov, tävling eller träning. Du får sedan följa med din hund in på röntgenrummet och medverka under bildtagningen. För att kunna medverka vid röntgen måste du vara över 18 år och inte gravid.

Bilderna skickar vi sedan digitalt till SKK. Det brukar ta cirka en vecka innan du sedan får ett svar hemskickat från dem. Om du vill visar vi gärna röntgenbilderna för dig, men du kan inte få något utlåtande från oss utan får avvakta svaret som kommer från SKK.

Vid avslutad undersökning väcker vi din hund med ett uppvakningsmedel så att den är helt vaken innan ni går hem. Viss trötthet kan dock kvarstå och hunden bör inte utsättas för ansträngning under resten av dagen.
 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas