Höftleds- och armbågsröntgen

Vi utför röntgenundersökningar av höftled och armbåge som skickas in till SKK för avläsning och bedömning. Ena eller båda röntgenundersökningar krävs hos en del raser för att få hunden godkänd för avel och därmed kunna registrera valparna hos SKK.

Central bedömning och registrering av hundens armbågsledsstatus är ett led i Svenska Kennelklubbens genetiska hälsoprogram för bekämpning av höftledsdysplasi (HD) och armbågsledsdysplasi och (ED). Central bedömning och registrering av knäledsstatus hos SKK sker endast hos boxer. Läs mer på SKK:s hemsida»

Höftledsdysplasi (HD)  är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser. Risken för att en hund ska utveckla HD är betingat av såväl arv som miljö.

Armbågsledsdysplasi innebär en onormal utveckling av armbågsleden och förkortas ED efter den engelska benämningen elbow dysplasia. ED är ett samlingsnamn för olika tillväxtrubbningar som leder till benpålagringar i armbågsleden, vilka kan urskiljas relativt tydligt vid röntgen.

Tillväxtrubbningar hos växande hundar kan även leda till problem med bogled, knäled och hasled. Vi utför självklart röntgenundersökningar även på dessa leder. Tidig och korrekt diagnos är mycket viktig för att rätt behandling ska kunna sättas in.

Bra att tänka på vid beställning av en HD/ED-röntgen

Din hund bör vara allmänt pigg och frisk och om möjligt rekommenderar vi att undvika att tiken är under en löp period. När du kommer för en HD/ED-röntgen hos oss ska din hund vara fastande, det vill säga att den inte ska ha ätit sedan kl  21.00 kvällen innan. Däremot ska den ha fri tillgång till vatten hela tiden.Vid ankomst väger vi din hund och en veterinär lyssnar på hjärtat för att utesluta att inga hörbara hjärtfel döljer sig. Efter att veterinären lyssnat på hjärtat ger vi din hund ett lugnande medel. Medlen omfattas av nationellt dopingreglemente för hund och har en karenstid på 7 dygn vid utställning, prov, tävling eller träning. Du får sedan följa med din hund in på röntgenrummet och medverka under bildtagningen. För att kunna medverka vid röntgen måste du vara över 18 år och inte gravid.

Bilderna skickar vi sedan digitalt till SKK. Det brukar ta cirka en vecka innan du sedan får ett svar hemskickat från dem. Om du vill så visar vi gärna röntgenbilderna för dig, men du kan inte få något utlåtande från oss utan får avvakta svaret som kommer från SKK.

Vid avslutad undersökning väcker vi åter upp din hund med ett uppvakningsmedel så att din hund är helt vaken innan ni går hem. Viss trötthet kan dock kvarstå under hela dagen och hunden bör inte göra några ansträngande aktiviteter under resten av dagen.