Njurar och urinvägar

Sjukdomar i njurar och urinvägar är vanligt förekommande hos hundar och katter. Urinvägsinfektioner, urinstenar, akut och kronisk njursvikt och medfödda missbildningar är bara några exempel.

Utredning vid problem i njurar och urinvägar

För att ställa en korrekt diagnos så är det viktigt att man vid första besöket tar en omfattande historik gällande symptombilden. Det görs även en fullständigt klinisk undersökning och man tar blodprover och urinprov för analys. Oftast görs också ett bukultraljud eller en bukröntgen. Beroende på vilka fynd man gör kan en behandling sättas in.

I vissa fall behövs mera avancerad diagnostik, som en datortomografisk undersökningen, för att fastställa till exempel vissa medfödda missbildningar. Ibland krävs kirurgi som behandling. Det finns också möjlighet att påverka sjukdomen positivt genom att korrigera kosten som ett komplement till övrig behandling.

Vid utredning av problem i njurar och urinvägar tar man bland annat blod-och urinprover.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas