Njurar och urinvägar

Sjukdomar i urinvägar och njurar är vanligt förekommande hos hundar och katter. Urinvägsinfektioner, urinstenar, akut och kronisk njursvikt och medfödda missbildningar är bara några exempel.

För att ställa en korrekt diagnos så är det viktigt att man vid första besöket tar en omfattande historik gällande symptombilden. Det görs även en fullständigt klinisk undersökning och man tar blodprover och urinprov för analys. Oftast görs också ett bukultraljud eller en bukröntgen. Beroende på vilka fynd man gör kan en behandling sättas in.

I vissa fall behövs mera avancerad diagnostik, som en datortomografisk undersökningen, för att fastställa till exempel vissa medfödda missbildningar. Ibland krävs kirurgi som behandling. Det finns också möjlighet att påverka sjukdomen positivt genom att korrigera kosten som ett komplement till övrig behandling.