Ledkirurgi

Artroskopi

De flesta ledoperationerna görs numera med artroskopi, som är en så kallad titthålsteknik. Artroskopi ger överlägset bättre insyn i leden jämfört med konventionell kirurg, och därmed möjlighet att ställa en mer exakt diagnos. Många skador och förändringar i leden kan åtgärdas artroskopiskt, det vill säga utan att leden behöver öppnas. Därför är tekniken mycket skonsam för patienten, det blir en snabbare läkning och ett bättre slutresultat. Många gånger får patienten komma hem redan samma dag. Ingreppet görs under full narkos.

Leder som kan behandlas

Bogleden
Osteochondros är en mycket vanlig tillväxtrubbning i bogleden. En del av ledbrosket och underliggande ben dör och lossnar från underlaget. Med artroskopi tas den skadade vävnaden bort. För att få en snabb och effektiv läkning av broskskadan används ofta en teknik som kallas mikrofrakturering. Det innebär att man med en liten metallspets skapar mikroskopiska öppningar i benet där blodkärl kan växa in och underlätta läkningen. Skador på kollateralligamenten (sidoligamenten) i bogleden är vanliga. Dels används en teknik där man genom en radiofrekvens-sond som förs in i leden ”krymper ihop” ledkapsel och uttänjda ledband och startar en ärrbildning som stabiliserar leden. Dels kan man numera direkt med suturer reparera trasiga ledband via artroskopi. Skador på bicepssenan som går genom bogleden kan diagnosticeras och åtgärdas via artroskopi.

Armbågsleden
Osteochondros och fragmentering av processus coronoideus (FCP) är mycket vanliga tillväxtrubbningar som orsakar hälta hos medelstora och större hundraser. Tidig diagnos och åtgärd är av stor vikt för att prognosen ska bli så bra som möjligt. Hundarna visar ibland symptom redan innan man ser några skador på röntgen, och då bör en artroskopi göras direkt. Det är mycket viktigt att inte avfärda hälta hos växande hundar med att ”det är nog växtvärk”! Det finns inte något som heter växtvärk hos hundar! Om en hälta sitter i mer än några dagar ska växande hundar alltid undersökas av en ortoped så att man så tidigt som möjligt kan hitta och åtgärda ledskador.

Knäleden
I knäleden är det mycket vanligt med tillväxtrubbningen osteochondros. Hunden kan visa symptom redan vid 5-6 månaders ålder, men det händer också att skadan inte upptäcks förrän långt senare. De vanligaste skadorna i knäleden är korsbands – och meniskskador. Diagnosen kan ställas mycket exakt med artroskopi och skadade delar av korsband och menisker tas bort samtidigt. Vid korsbandsskador görs därefter en stabilisering tex TPLO- eller TTA-operation. Meniskskador utan samtidig korsbandsskada behandlas helt artroskopiskt.

Hasleden
I hasleden är det framförallt skador orsakade av osteochondros som behandlas med artroskopi.

Tekniken

Artroskopet är ett mycket tunt optiskt instrument, 1,9 – 2,7 mm i diameter, som förs in i leden. Xenonljus leds in i leden via artroskopet med fiberoptik.Till artroskopet är en liten digital videokamera ansluten, och bilden av leden visas med mycket hög upplösning på en bildskärm. En artroskopipump håller ett förinställt tryck i leden och spolar igenom leden kontinuerligt med spolvätska.

Vid artroskopi får kirurgen extremt god insyn i leden. Alla ledytor, ledbrosk, ledkapsel, ligament, senor och menisker som finns i leden kan undersökas i detalj och under kraftig förstoring. Jämfört med en konventionell ledoperation, då leden öppnas kirurgiskt, blir insynen och möjligheten att ställa en exakt diagnos väsentligt mycket bättre med artroskopi. Dessutom innebär artroskopi ett mycket litet trauma för leden, medan däremot kirurgisk ledöppning i sig ger skador på leden och orsakar utveckling av artros.

Skador som påvisas med artroskopi kan också behandlas artroskopiskt. Ofta handlar det om att avlägsna skadade delar av ledbrosk eller underliggande ben, vilket är en förutsättning för läkning. Man tar även bort förändrade mjukdelar i leden såsom förtjockad ledkapsel eller skadade ledband eller menisker. Vissa skadade vävnader kan repareras via artroskopi.

Vid nästan alla artroskopier används en så kallad shaver. Det är ett litet motordrivet instrument med vars hjälp man kan fräsa bort och samtidigt suga ut skadade vävnader ur leden. Ett stort antal olika handinstrument används också för olika ändamål.

I de flesta fallen görs artroskopi som en poliklinisk operation. Det innebär att hunden eller katten får komma hem samma dag och inte behöver ligga kvar på sjukhuset. Effektiv långtidsverkande smärtlindring ges både allmänt och lokalt i samband med operationen. Ofta får hunden dessutom antiinflammatoriska och smärtstillande tabletter utskrivna.

Behandling av korsbandsskada – läs mer här »

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas