Korsbandsoperation hund

Behandling av korsbandsskador

Korsbandsoperation utförs när hundens knäleder behöver stabiliseras. Även katter kan opereras för korsbandskador.
Korsbanden, det främre och det bakre, sitter inne i knäleden. De stabiliserar leden i riktning framåt-bakåt och vid rotation. Meniskerna är ”broskkuddar” som ligger mellan ledytorna. De är nödvändiga för att leden ska fungera normalt.

Hos människor är de flesta korsbandsskador rent traumatiska och drabbar en led som tidigare var frisk. Korsbandet brister när det utsätts för en plötslig överbelastning, t.ex. hos en fotbollsspelare eller utförsåkare.

Hos hundar börjar processen för det mesta med en långvarig inflammation i knäleden, som kan ha olika grundorsaker. Inflammationen försvagar korsband och menisker. Det främre korsbandet är mest belastat, och till slut går det av helt eller delvis.

När korsbandet brister blir knäleden instabil. Det ger smärta, nedsatt funktion och ytterligare försämring av inflammation och artros. Hundar och katter som får en korsbandsskada bör opereras för att stabilisera leden, minska inflammationen och den kroniska smärtan. Avsikten med korsbandsoperation är att återställa en stabil led, ge full funktion och hejda eller stoppa försämring av artros.

Behandlingsmetoder

Direkt inspektion av korsband och menisker
Oberoende av vilken operationsmetod som används för att stabilisera leden är det viktigt att de trasiga korsbandsresterna i leden tas bort, och att meniskerna undersöks noga. 60 % av alla hundar med korsbandsskada har även sprickor eller avlossning av en menisk. För prognosen är det mycket viktigt att hitta och åtgärda alla meniskskador. Upprensningen i leden och behandlingen av meniskerna görs bäst med titthålskirurgi, artroskopi.

Korsbandsoperation för att återställa stabilitet och funktion
Det finns några olika operationsalternativ för att stabilisera knäleden. Inspektion och behandling av leden och den stabiliserande operationen görs vanligen samtidigt.

TPLO (Tibial Plateau Leveling Osteotomy)
TPLO en väl beprövad operationsmetod. TPLO går ut på att man ändrar vinkeln på tibias (skenbenets) ledyta, för att neutralisera de olika krafter som verkar på knäleden när hunden belastar och rör på benet. Leden blir stabil trots att korsbandet är trasigt eller skadat. Ett halvcirkelformat sågsnitt läggs i benet, den övre delen med ledytan roteras och fästs i det nya läget med en specialgjord metallplatta och skruvar. TPLO ger en stabil led och minskar eller stoppar därmed den fortsatta utvecklingen av artros i leden. TPLO är en avancerad operation och måste utföras korrekt för att förhindra komplikationer, och då är också risken för problem mycket liten. Även risken för sena meniskskador är mycket liten, c:a 1,5%. Aktiv rehabilitering kan påbörjas redan 7-10 dagar efter operationen. Prognosen är mycket god på kort och lång sikt, även om hunden är stor och tung, och för arbetande hundar som oftast kan återgå till full aktivitet. TPLO kan utföras på hundar av alla storlekar utom dvärghundar.

TTA (Tibial Tuberosity Advancement)
TTA är också en beprövad operationsmetod vid korsbandsskada.  Metoden går ut på att ändra dragriktningen för de muskler som fäster i patella (knäskålen) och som sträcker knäleden. Det gör att instabiliteten som orsakas av korsbandsskadan minskar. Ett sågsnitt läggs i den främre delen av tibia där patellasenan fäster, senfästet flyttas framåt och hålls på plats med metallimplantat. Även TTA är en avancerad operation och måste naturligtvis utföras korrekt för att inte bli misslyckad. Risken för komplikationer i samband med operationen och för sena meniskskador är då liten, men något större än vid TPLO. Rehabilitering kan påbörjas mycket snart efter operationen. Prognosen är mycket god och hunden kommer snabbt igång efter operationen. En viss instabilitet kvarstår, och därför får leden ibland mer artros över tiden. TTA kan utföras på de flesta storlekar av hundar utom de allra största och minsta.

Yttre stabilisering
Här används syntetiska implantat som sätts utanför ledkapseln, men i samma riktning som det skadade korsbandet. Metoden ger en god stabilitet direkt efter operationen men eftersom implantatet utsätts för hög belastning är risken mycket stor att instabiliteten återkommer pga. att implantatet lossnar eller går av, särskilt på medelstora och större hundar. Därför används metoden numera inte för dessa hundar då det finns alternativ med bättre och säkrare resultat, se TPLO och TTA. För mindre hundar och katter är prognosen bättre, men man får räkna med en viss kvarstående instabilitet och därmed försämring av artrosen med tiden.

Rehabilitering efter korsbandsoperation

Oberoende av operationsmetod vid korsbandsskada är aktiv rehabilitering avgörande för resultatet, till exempel sjukgymnastik, bassängträning eller vattenlöpband. Ofta har hunden haft problem av sin knäled en längre tid innan korsbandet går av, och det är mycket vanligt med stelhet i alla leder i bakbenet, spända, svaga och ömma muskler samt ryggbesvär på grund av felbelastning. Alla dessa fel måste återställas efter operationen, och därför är rehabiliteringen en viktig del av behandlingen.
 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas