Bassängträning

Bassängträning ochsimning passar de flesta hundar och faktiskt en och annan katt. Simningen rekommenderas ofta som rehabilitering efter skador i rörelseapparaten, vid ledsjukdomar och vid övervikt. Simning ger även den äldre hunden möjlighet att röra sig obehindrat.

Simning är mycket bra träning

Bassängträning är skonsamt för muskler och leder och ger hundarna möjlighet att tidigt komma i gång med träning efter en skada eller operation. De flesta hundar kan simma och en stor del av dem gillar det.
Ur träningssynpunkt är den stora fördelen med simning att det ger en effektiv konditionsträning, samtidigt som det bygger muskelstyrka. Den struktur som inte påverkas positivt av simningen är skelettet, detta måste belastas för att stärkas. Det kan ske på något av våra vattenlöpband.

Bassängträning med instruktör

Simningen måste utföras på ett för individen korrekt sätt. Detta hjälper vi dig med. Så länge hunden behöver rehabilitering sker simning med instruktör.

Bassängträning utan instruktör

På flera av våra rehabiliteringsavdelningar kan man också komma och bassängträna sin hund på egen hand. Det gäller friska hundar.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas