Bassängträning

Simning passar de flesta hundar och faktiskt en och annan katt. Simningen rekommenderas ofta som rehabilitering efter skador i rörelseapparaten, ledsjukdomar och vid övervikt. Det är skonsam träning för muskler och leder som ger hundarna möjlighet att tidigt komma i gång med träning efter en skada eller operation. De flesta hundar kan simma och en stor del av dem gillar det. Ur träningssynpunkt är den stora fördelen med simning att det ger en effektiv konditionsträning, samtidigt som det bygger muskelstyrka. Den struktur som inte påverkas positivt av simningen är skelettet, detta måste belastas för att stärkas. Simningen måste utföras på ett för individen korrekt sätt. Detta hjälper vi dig med. Simning ger även den äldre hunden möjlighet att röra sig obehindrat. Så länge hunden behöver rehabilitering sker simning med instruktör.