Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra kliniker och djursjukhus.
Du kan hjälpa oss genom att läsa våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Sjukgymnastik

Sjukgymnastik är en mycket viktig del av den veterinärmedicinska behandlingen för ortopediskt och neurologiskt skadade hundar och katter.

Inom fysioterapi/sjukgymnastik på djur arbetar vi med undersökning, behandling och förebyggande av smärta i leder, muskler och nerver hos hundar och katter.

Funktionsanalys och undersökning

Utgående från en helhetssyn görs en analys av hundens eller kattens sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus samt en manuellt utförd undersökning av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter. Den manuella undersökningen utgörs av systematiskt, specifikt riktade rörlighets- och smärttester.

Utifrån funktionsanalysen, där även kompletterande undersökningar vägs in i samråd med ansvarig veterinär, upprättas en behandlingsplan. Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder. Exempel på sådana behandlingar är vattenträning i bassäng eller på vattenlöpband, laserbehandling, akupunktur, individuellt sammansatta hemträningsprogram och rådgivning.

Sjukgymnastik hund.

Manuellt undersökning av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter.

Kliniker som erbjuder denna tjänst