Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Dagkirurgi

Många operationer kan göras som så kallade dagkirurgiska ingrepp, till exempel kastration. Vid dagkirurgi kommer du och ditt djur till oss på morgonen och du hämtar ditt djur senare samma dag. Veterinär eller operationssköterska tar emot och svarar på frågor.

Förbered hemma

Som djurägare är det en del saker du kan hjälpa oss med för att förbereda ditt djur inför en operation.

  • 8 timmars fasta för vuxna djur över 6 månader, 3 timmar fasta för avvända djur under 6 månader samt djur med kroppsvikt under 2 kg. Diande djur och djur som väger mindre än 2 kg bör inte fastas alls. Vatten kan stå framme.
  • Kaniner och marsvin får gärna komma i en transportbur och de behöver ha med hö och pellets att äta under dagen. De ska alltså INTE vara fastande.
  • Om ditt djur äter mediciner ska dessa ges som vanligt även på operationsdagen om du inte fått andra instruktioner.
  • För att undvika infektioner sker alla operationer i steril miljö. Tvätta ditt djur dagen före operation, gärna med klorhexidinschampo.
  • Det kan vara bra att kontrollera med ditt försäkringsbolag att försäkringen gäller för aktuell operation.

Förberedelser på kliniken

Vi vill gärna ha så god säkerhet som möjligt för ditt djur, och rekommenderar därför att det utförs en blodanalys före narkos. Före kirurgiska ingrepp undersöks alltid djurets hälsotillstånd grundligt för att kunna identifiera eventuella förhållanden som kan orsaka problem för ditt djur. Eftersom det alltid finns en risk att man vid en fysisk undersökning inte upptäcker alla hälsoproblem, rekommenderar vi starkt att en blodanalysprofil görs innan narkosen.

De tester vi rekommenderar är desamma som din egen läkare skulle utföra på dig om du skulle genomgå en narkos, och de är lika viktiga! Det är viktigt att komma ihåg att en blodanalysprofil inte fullständigt utesluter komplikationer. Den reducerar dock risken för att komplikationer skall tillstöta vid narkos, samtidigt som den möjliggör upptäckten av problem som annars skulle kunna kräva ytterligare behandling.

Blodanalyser som rekommenderas för unga, tillsynes friska djur:
– Organfunktioner (lever- och njurenzymer, blodsocker, vätskebalans)
– Hematologi (blodbrist, infektion, koagulation)
– Elektrolyter (vätskebrist)

Blodanalyser som rekommenderas för äldre djur:
– Organfunktioner (lever-, njur- och bukspottkörtelenzymer, blodsocker, vätskebalans).
– Hematologi (blodbrist, infektion, koagulation)
– Elektrolyter (vätskebrist)

Före operationen/narkosen kommer du få göra ett val om du önskar att testet blir utfört.

Narkos och operation

Om djuret ska sövas ger vi i vissa fall lugnande medicin som ett första steg. Hos oss arbetar erfarna anestesiutbildade leg. djursjukskötare på operation och vi använder de allra senaste metoderna. Patienten och narkosen övervakas hela tiden av en operationssköterska som har avancerad utrustning till sin hjälp.

När den så kallade premedicineringen, lugnande och smärtstillande, har gett effekt är det dags för sövning. För att kunna söva djuret med intravenöst narkosmedel sätts en permanentkanyl i en ven. Själva sövningen tar ett par minuter och när djuret är tillräckligt sövt läggs en trakealtub, andningsslang, i luftstrupen. Till tuben kopplas sedan syrgas med narkosmedel för att underhålla narkosen. Operationsområdet rakas och tvättas. Djuret flyttas in till operationssalen där steriltvätt sker. Veterinären dukar in djuret i sterila dukar och operationen kan börja. Under hela anestesin anpassas och justeras narkosdjupet för bästa säkerhet. Djursjukskötaren har till sin hjälp övervakningsinstrument som mäter bland annat syremättnad i blodet, hjärtfrekvens, ventilation och temperatur. Djuret får också intravenöst dropp för att främja blodtrycket och cirkulationen. Efter operationen vaknar djuret upp i lugn miljö och är även nu under uppsikt. Smärtlindring ges vid behov.

Hemgång

Oftast kan djuret gå hem på eftermiddagen samma dag som operationen sker. Tid för hemgång bestäms antingen redan när du lämnar ditt djur till oss eller på telefon efter att ingreppet är klart. Om ditt djur behöver stanna kvar över natten för vård får du veta det så snart det är beslutat. Du får information om ditt djurs eftervård hemma, i samband med att du hämtar djuret.

Kliniker som erbjuder denna tjänst