Bukkirurgi

Buköppningar är relativt vanliga ingrepp vilka innebär att man öppnar djur längs mittlinjen. Det är ytterst ovanligt att man gör så kallade bikinisnitt på djur. Djuret sövs, rakas över hela buken och steriltvättas innan man dukar in hela operationsområdet med sterila dukar.

Vanliga orsaker till att man öppnar buken är främmande föremål i mage/tarm, kejsarsnitt, livmoderinflammationer, brusten mjälte, olika typer av cancerdiagnoser och magomvridning. Efter operationen får djuren  smärtstillande under en tid och de verkar inte ha samma problem som människan gällande smärta och tarmstörningar efter ett bukingrepp. Det är viktigt att hindra djuret från att slicka på såret efter ett ingrepp.

På vissa kliniker och vid vissa tillstånd  kan det erbjudas så kallad titthålskirurgi, vilket har visat sig ge ännu mindre postoperativ smärta och snabbare återhämtning än vid traditionell bukkirugi.