Bukkirurgi

Bukkirurgi, buköppningar är relativt vanliga ingrepp. Kirurgen öppnar då djuret längs bukens mittlinje. Det är ytterst ovanligt att man gör så kallade bikinisnitt på djur.

Djuret sövs, rakas över hela buken och steriltvättas innan man dukar in hela operationsområdet med sterila dukar.

Orsaker till bukkirurgi

Vanliga orsaker till att man öppnar buken är främmande föremål i mage/tarm, kejsarsnitt, livmoderinflammationer, brusten mjälte, olika typer av cancerdiagnoser och magomvridning.

Efter operationen

Efter operationen får djuren smärtstillande under en tid och de verkar inte ha problem i samma utsträckning som människan gällande smärta och tarmstörningar efter ett bukingrepp. Det är viktigt att hindra djuret från att slicka på såret efter ett ingrepp.

I samband med hemgång kommer du att få utförliga instruktioner från kliniken hur eftervården ska skötas i hemmet. 

Titthålskirurgi

På vissa kliniker och vid vissa tillstånd kan det erbjudas så kallad titthålskirurgi, vilket har visat sig ge ännu lägre grad av postoperativ smärta och snabbare återhämtning än vid traditionell bukkirugi.
 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas