Titthålskirurgi

Vi erbjuder titthålskirurgi

Laparoskopi är ett exempel på minimalt invasiv kirurgi där operationen sker via små portaler (ca 5-12 mm långa), genom vilka både kameran (för att kunna visualisera kroppshålorna) samt instrument förs in.

Kameran ger både en mycket bra överblick samt en förstoring av bilden. Det gör att kirurgen kan arbeta mer exakt.

Även om inte alla ingrepp kan utföras helt laparoskopiskt eller thorakoskopiskt kan en del ingrepp göras delvis med hjälp av denna teknik. Vid ett sådant ingrepp vidgas en av portalerna så pass mycket att det aktuella organet, till exempel livmoder eller tarmar kan exterioriseras.

På så vis ökar antalet ingrepp som är möjliga att utföra med minimalt invasiv teknik.

Titthålskirurgi är skonsamt för patienten

Studier har visat att hundar har en lägre postoperativ smärta efter minimalt invasiv kirurgi jämfört med vid traditionell öppen kirurgi. Detta innebär att de flesta minimalt invasiva ingrepp kan utföras över dagen, vilket är speciellt gynnsamt för patienter som blir stressade i sjukhusmiljön.

Normalt återhämtar sig patienten snabbare än efter traditionell öppen kirurgi.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas