Ny lag: ID-märkning och registrering av katt, läs mer.

Luftvägsproblem

Många djur drabbas av olika typer av luftvägsproblem. I de flesta fall innebär utredningen en klinisk undersökning av veterinär samt röntgen. Även analys av blod samt avföringsprov kan vara aktuella att göra innan man går vidare.

I många fall krävs en vidare undersökning under narkos där en datortomografisk undersökning kan vara en del samt en fiberendoskopisk undersökning. Den sistnämnda innebär att man går ner i luftstrupe och bronker med ett fiberendoskop och tittar efter förändringar, tar sköljprov och i förekommande fall även biopsier för vävnadsanalys (PAD).

Olika luftvägsproblem

Sjukdomstillstånd som djuren kan drabbas av inkluderar infektioner till följd av bakterier eller svamp, främmande föremål, parasitär sjukdom, inflammatorisk sjukdom eller cancersjukdom.

Utredningen är ibland omfattande och tidskrävande. Detta för att kunna fastställa diagnosen. Utan korrekt diagnos kan vi inte ge en fullgod prognos, vilket behövs för att kunna erbjuda den mest optimala behandlingen.

Ofta behövs flera olika undersökningar vid luftvägsproblem, till exempel blodprover och datortomografi.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas