Luftvägsproblem

Många djur drabbas av olika typer av luftvägsproblem. I de flesta fall innebär utredningen en klinisk undersökning av veterinär samt röntgen. Även analys av blod samt avföringsprov kan vara aktuella att göra innan man går vidare.

I många fall krävs en vidare undersökningar under narkos, exempelvis datortomografisk undersökning samt en fiberendoskopisk undersökning. Den sistnämnda innebär att man går ner i luftstrupe och bronker med ett fiberendoskop och tittar efter förändringar, tar sköljprov och i förekommande fall även biopsier för  vävnadsanalys (PAD).

Olika luftvägsproblem

Sjukdomstillstånd som djuren kan drabbas av inkluderar infektioner till följd av bakterier eller svamp, främmande föremål, parasitär sjukdom, inflammatorisk sjukdom eller cancersjukdom.

Utredningen är ibland omfattande och tidskrävande. Detta för att kunna fastställa diagnosen. Utan korrekt diagnos kan vi inte ge en fullgod prognos, vilket behövs för att kunna erbjuda den mest optimala behandlingen.
 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas