Vaccination katt

Vaccinationsrutinerna för våra djur kan ändras beroende på hur smittsituationen i landet ser ut. Vi håller oss uppdaterade med de senaste rönen och anpassar våra vaccinationsrutiner utifrån FASS rekommendationer och gör även en individuell riskbedömning.

Grundvaccination mot kattpest och kattsnuva:

•    Första vaccinationen vid 7-8 veckors ålder.
•    Andra vaccinationen tidigast vid 12 veckors ålder.
•    Revaccination vid 1 års ålder. Om så önskas kan 1-årsvaccinationen ges redan från 6 månaders ålder.
•    Därefter vaccineras katten var tredje år mot kattpest och varje år mot kattsnuva. 

Ovaccinerad katt som är 16 veckor eller äldre behöver enbart grundvaccineras 1 gång mot kattpest, men 2 gånger med 3-4 veckors intervall för att uppnå optimal immunitet mot kattsnuva. Ett-årsvaccination bör utföras om katten grundvaccinerats innan 6 månaders ålder.

Kattpest och kattsnuva

Kattpest är en vanlig, mycket smittsam sjukdom hos katter i alla åldrar. Sjukdomen orsakas av ett parvovirus och ger hög dödlighet. Virus sprids genom kontakt med infekterade katter, främst via urin och avföring. Kattsnuva är ett samlingsnamn på olika luftvägsinfektioner orsakade av bakterier eller virus. Kattsnuva är mycket smittsam och synnerligen allvarlig för katten.

Vaccinera även innekatten

Det är viktigt att även innekatter vaccineras, då de i motsats till utekatter inte utsätts för naturlig smitta som kan underhålla en viss immunitet. En oskyddad innekatt kan insjukna, genom att man själv dragit hem smitta via avföring och urin som kan ha fastnat på skorna.

Vaccination katt – rabies 

Beroende på vilken typ av vaccin som används kan grundvaccinationen av rabies se olika ut. Ibland krävs bara en spruta, ibland krävs 2 med 3-4 veckor mellanrum. Du får vaccinera din katt från 12 veckors ålder.

OBS! Vaccinationen måste vara gjord minst 21 dagar innan avresa.

För att resa till vissa länder utanför EU krävs det att man tar ett blodprov minst 120 dagar efter grundvaccinationen för att kontrollera så djuret har tillräckligt med antikroppar för att få åka. När du sedan får svaret på blodprovet hemskickat till dig (det tar ca två veckor), så tar du med det till oss tillsammans med ditt djurs pass så ordnar vi resten. Alla rabiesvaccinationer måste föras in i giltigt pass direkt vid vaccinationstillfället. Ovanstående procedur gör att det är väldigt viktigt att du ger grundvaccinationen i god tid före avresan! Vi brukar rekommendera ca ett halvårs framförhållning, då har man gott om tid på sig.

Inom EU krävs att katten är grundvaccinerad med rabies och har en giltig vaccination, men inom EU kräver de inte längre att man ska ta ett blodprov för att kontrollera antikroppsmängden.

Efter grundvaccinationen måste djuret återvaccineras regelbundet. Hur ofta är lite olika beroende på vilket märke av rabiesvaccin man använder sig av, denna påfyllnad är något du måste komma ihåg själv, ett tips är att skriva in det i almanackan direkt. Giltighetstiderna är olika beroende på typ av vaccination, du får information om detta från din veterinär.
 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas