Årets bästa dagar! 20% rabatt på allt i butiken Evidensia-dagarna 25-28/4.

Receptförskrivning

Nu kan du skicka in en förfrågan om att få recept på vissa avmaskningsmedel, fästingprofylax och p-piller till katt* via vårt formulär. Du kan även få recept utskrivet genom att du bokar ett videomöte via Evidensia-appen. Receptutskrivningen sker under förutsättning att du besökt en av våra kliniker med det djur som receptet avser, och i samma ärende, under de senaste 12 månaderna (gäller ej fästingprofylax). 

För att säkert kunna behandla ditt djur på rätt sätt behöver vi undersöka det innan vi startar en behandling. Därför sker receptförskrivning vanligtvis inte per telefon. Det finns även lagstiftning som reglerar detta. Det är också viktigt för oss att en korrekt läkemedelsanvändning sker när det gäller antibiotikaresistens och smittskydd.

Det finns några undantag för djur som redan är patienter hos oss. Till exempel hundar eller katter som står på mediciner under en längre tid.

Receptförskrivning som kan göras över telefon:

•    P-piller åt katt. P-piller kan leda till biverkningar, därför är det viktigt att p-piller används så kort tidsperiod som möjligt och att förskrivning bara sker några månader i taget. Möjliga biverkningar är en ökad benägenhet att utveckla juvertumörer, samt en ökad risk för livmoderinflammation.
•    Medel mot parasiter som ges via munnen eller på huden, till exempel fästingmedel.
•    Läkemedel vid kroniska sjukdomstillstånd, som kronisk ledsmärta, om ordination finns av veterinär.
•    Läkemedel vid kroniska sjukdomstillstånd, som vissa hormonsjukdomar, om ordination finns av veterinär.

För din trygghet gör våra veterinärer alltid en individuell bedömning om djuret först måste veterinärundersökas innan vi skriver ut ett telefonrecept. Många behandlingar av kroniska sjukdomar kräver regelbundna kontroller. Vi månar alltid om att följa upp behandlingsresultatet med regelbundna återbesök. Detta för att ha medicineringen under kontroll och för att ditt djur ska må bra.
 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas