Kastrering hund

Det finns flera fördelar med kastrering och det gäller både tikar och hanhundar.

Kastrering av tik

Kastrering av tik har påtagliga förebyggande hälsoeffekter.  Läs mer här» 

När ska det ske?
Lämplig tid att kastrera en frisk tik är mellan 8 – 9 månaders ålder och ett år, beroende på ras. Det är en fördel att vänta tills tiken löpt en gång, så att tillväxtzonerna får en chans att slutas. Därmed minskar risken för vissa skelettsjukdomar i framtiden. Man ska inte heller göra det för sent. Om tiken har hunnit löpa två till tre gånger, minskar inte risken för att utveckla juvertumör lika mycket.

Hur går operationen till?
Kastrering innebär att veterinären opererar bort tikens äggstockar och livmoder (ovariehysteriektomi), eller mer sällan bara äggstockarna (ovariektomi). I regel utförs ingreppet genom ett snitt i buken från naveln och bakåt. När sista stygnet är satt och dukarna tagits av får din tik vakna lugnt nedbäddad i sin bur under uppsikt av en djursjukskötare. Vid behov får hon ytterligare en smärtstillande injektion. Det är först när tiken är helt vaken och operationssåret kontrollerat som hon kan åka hem.

Kastrering av en frisk tik är ett ingrepp som kan utföras över dagen. Läs mer om dagkirurgi här »

Tiken bör vara hormonellt inaktiv vid planerad kastration, det vill säga antingen före könsmognad eller så nära mitten av två löp som möjligt.

Före besöket

Inför kastrationen ska din tik badas en till två dagar före operationsdagen med ett vanligt hundschampo eller ett klorhexidinschampo. Det är för att optimera hygienen vid ingreppet. För att minimera risken för kräkningar vid narkosen ska tiken fasta från midnatt kvällen innan operationen men får dricka vatten samma morgon. Hon ska också rastas ordentligt före besöket.

Efter kastrationen

Se till att din tik tar det lugnt efter operationen så att såret läker fint. Hon ska ta det lugnt i upp till tre veckor. Under några dagar efter operationen får hon i regel smärtlindring och antiinflammatorisk medicin. Du ger tiken medicinen hemma enligt anvisning. Kragen ska sitta på hela tiden tills stygnen tas bort/har resorberats. En vanlig komplikation efter operationen är infektion för att hon har slickat på såret.

Rasta tiken försiktigt i koppel. Operationssåret och buken behöver läka under minimal belastning, därför ska tiken inte hoppa, leka eller ansträngas på annat sätt.

Kontrollera såret dagligen. Det ska läka utan svullnad, rodnad, blödning, vätskeutträde och/eller påtaglig ömhet. Om du är osäker på hur läkningen fortskrider, kontakta din djurklinik för råd och eventuell läkningskontroll.

Kastrering tik titthålskirurgi

På vissa av Evidensias djursjukhus utförs fler och fler ingrepp via titthålskirurgi. Kastrering är ett ingrepp som ibland passar för denna teknik, som är minimalt invasiv med mindre risk för komplikationer. På en något äldre tik är det dock oftast en fördel med ett traditionellt buksnitt för att man ordentligt ska kunna granska organen.

Kastrering hanhund

Lägsta ålder för kastration är 4 månader, men det är vanligare att hundar kastreras från 6 månaders ålder. Lämplig ålder för kastration beror på hundens storlek och ras.

Hur går det till?
Vid kastreringen opereras testiklarna bort via ett snitt framför pungen. Själva pungen finns alltså kvar efteråt men är betydligt mindre.

Före operationen
Förberedelser hemma inför operationen är mycket viktiga och ska utföras noggrant i enlighet med de instruktioner du får från kliniken.

Hur går operationen till?
Vid ankomsten till kliniken tar veterinären emot och undersöker din hund för att kunna bedöma att han är god form för att sövas och opereras och att testiklarna ligger på plats i pungen. Efter ingreppet får hanen vakna lugnt och försiktigt i sin bur under djursjukskötarens uppsikt. Vid behov får han ytterligare en smärtstillande injektion för att minimera obehaget. Det är först när han är helt vaken och operationssåret kontrollerat som han kan åka hem. Ofta är det senare under eftermiddagen.

Eftervård
Du får både muntliga och skriftliga hemgångsråd vilka bör följas strikt för optimal läkning och återhämtning. Ofta kan vi sy med stygn som försvinner av sig själva. För att bibehålla smärtlindringen under de närmaste dagarna får du med ett recept att hämta ut på apoteket. Under de närmaste 10-14 dagarna efter operationen ska hunden rastas försiktigt i koppel. Han ska inte ansträngas, hoppa eller leka då vävnaden behöver läka under minimal belastning. Operationssåret kontrollerar du dagligen. Det ska läka utan svullnad, rodnad, blödning, vätskeutträde och/eller påtaglig ömhet. Om du är osäker på hur läkningen fortskrider kontaktar du oss för råd och eventuell läkningskontroll. Din hund ska ha sin krage på sig under alla obevakade ögonblick för att inte komma åt såret.

Kemisk kastration hanhund

Om man som djurägare är lite tveksam ifall man ska kastrera hunden eller inte, finns möjligheten att först prova så kallad kemisk kastrering. Ett litet chip sätts in under huden mellan skulderbladen på hanhunden. Detta chip motverkar kroppens egen produktion av könshormon så effekten på hunden blir densamma som efter en kastrering. Effekten av ett chip håller vanligen i sig i 4-6 månader.
 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas