Muskel- och nervbiopsi

Muskel- och nervbiopsi är är en diagnostisk metod för att finna anledningen till en muskel- eller nervskada.

Så görs en muskel- och nervbiopsi

Djuret behöver sövas och en bit muskel/nerv tas ut kirurgiskt. Denna vävnadsbit prepareras på ett särskilt sätt och skickas iväg för en patologanatomisk undersökning (PAD) på ett laboratorium med kunskap om att analysera just detta.

Det kan ta ett par veckor att få tillbaka svaret som skickas till behandlande veterinär.

En vävnadsbit skickas iväg för undersökning.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas