Hudutredning

Du är välkommen till oss för hudutredning när din hund eller katt har någon typ av bekymmer med sin hud eller päls. Det kan vara klåda, utslag, eksem, pälsavfall och olika typer allergier.

Före besöket

Det kan vara bra att tänka igenom ditt djurs historia före besöket. Har symtomen varat lång tid? Tidigare eller pågående behandlingar? Tidigare besök hos andra veterinärer? Be gärna om en journalkopia som med fördel skickas till oss inför besöket.

Hudutredning

En hudutredning börjar oftast med en grundlig genomgång av djurets historia. Därefter följer en klinisk undersökning för att få en bild av symtomen. Ofta tas prover från huden och ibland ingår också blodprover. Ibland kan man ställa diagnos redan vid första besöket, men i vissa fall görs en utredning stegvis och kan då ta lite längre tid med flera återbesök. I de fall man har en hund med atopi (allergi) eller foderöverkänslighet som också ger klåda, påbörjas ofta ett foderförsök som kan ta flera veckor till månader att utvärdera.

De patienter som vi misstänker har en atopi (allergi) kan diagnosticeras med hjälp av blodprov eller ett så kallat pricktest. I ett blodprov mäts mängden antikroppar som hunden producerar mot ett urval av allergener och är numera ett relativt vanligt sätt att utreda en atopi. På vissa kliniker kan man även göra pricktest. Precis som på humansidan injicerar man låga doser av olika allergen i huden och avläser sedan eventuell reaktion direkt på huden. Finner man en reaktion i huden (alternativt höga antikroppsnivåer om man valt att ta blodprov) kan man sedan göra ett vaccin till patienten baserat på patientens individuella reaktion. Vaccinet ges för att hyposensibilisera, d v s minska patientens reaktion på allergen och därmed även symtomen, och är oftast en livslång behandling. Många patienter kan behöva samtidig behandling med mediciner, tillskott av fettsyror och olika sorter av schampo och balsam.

Efter besöket

Vi följer upp våra patienter efter besöket med återkoppling hur patienten mår och har svarat på insatt behandling. Ofta behöver vi träffa ditt djur igen och vi bokar då in ett nytt/nya återbesök för uppföljning. Olika dermatologiska problem med till exempel klåda, återkommande öroninflammationer eller hudinfektioner är mycket vanligt. Man måste ofta räkna med att en hudpatient kan komma att kräva återkommande besök och provtagningar. Det är nödvändigt för att vi tillsammans ska komma fram till en diagnos och bästa möjliga behandling för just ditt djur.
 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas