Medicinsk utredning

På våra medicinmottagningar tar vi framförallt emot djur med invärtes problem.

På våra medicinmottagningar tar vi framförallt emot djur med invärtes problem.

Problemen kan exempelvis vara hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, tarmproblem och diabetes. Vi fokuserar på livskvalitet för varje individuell patient och vi erbjuder avancerad veterinärvård med många specialister till hands. Vid medicinsk utredning arbetar vi med ett problem- och evidensbaserat system. Detta innebär att vi utgår från ditt djurs symtom vilka omvandlas till en problemlista som vi utreder med utgångspunkt från de bästa tillgängliga vetenskapliga bevisen.

Detta blir något av ett detektivarbete där man systematiskt arbetar för att utesluta de mest troliga orsakerna till ditt djurs sjukdom. Diagnostiken omfattar vanligen blod- och urinprov,  ultraljud av buk, röntgen av brösthåla samt mätning av blodtryck.

Mer avancerad diagnostik inkluderar ofta endoskopi som innebär att en kamera används för att bedöma och ta prover från diverse organ. Exempelvis görs gastroskopi för att undersöka mage och tarmar, cystoskopi för urinvägar, rinoskopi för näshålesjukdomar och bronkoskopi för luftvägar. Avancerad bilddiagnostik såsom fluoroskopi (genomlysning), CT (datortomografi/skiktröntgen) och magnetkameraundersökning används ofta. Ledvätskeprov, benmärgsprov, ryggmärgsprov, nålaspirat och biopsier är också vanliga steg i en medicinsk utredning.

Uppgiften inom internmedicin (också benämnt invärtesmedicin) kan jämföras med att lägga ett komplicerat pussel där alla bitar ska falla på plats. Vi tar ofta emot patienter med multipla problem som innefattar flera organsystem. Problemen kan vara såväl akuta som kroniska.

En internmedicinsk utredning påbörjas genom att veterinären går igenom patientens anamnes (bakgrund) inklusive diagnostik och testresultat från remitterande veterinär och andra veterinärer som tidigare sett patienten. Patienten undersöks sedan och en grundläggande utredning görs. Beroende på vilka symtom just ditt djur har, och vad en eventuell tidigare utredning visar, så börjar vi vanligen med grundläggande diagnostik. Om mer avancerade undersökningar bedöms vara aktuella planeras dessa normalt in till ett senare tillfälle, i de flesta fall behöver djuret då sövas. Det är dock inte ovanligt att planen ändras när ni väl träffar veterinären eller under utredningens gång, detta eftersom vi anpassar utredningen till det som bedöms vara det bästa för just dig och ditt djur.

I de flesta fall ingår många olika typer av prover (inklusive vävnadsprover) i en medicinsk utredning varför det ibland dröjer tills alla provsvar inkommit.

Målet på våra medicinavdelningar är att kunna erbjuda bokningsbar tid för internmedicinsk utredning inom kort tid, och dessutom vara tillgängliga för konsultation och utredning av patienter med akuta medicinska problem. Tidsåtgång vid besöket varierar beroende på vilka diagnostiska undersökningar som behöver ske för ditt djur. Ett besök kan ta en hel dag och ibland finns även behov att fortsätta utredningen påföljande dag.
 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas