Ny lag: ID-märkning och registrering av katt, läs mer.

Medicinsk utredning

På våra medicinmottagningar tar vi framförallt emot djur med invärtes problem.

De kan till exempel ha hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, tarmproblem och diabetes. Vi fokuserar på livskvalitet för varje individuell patient och vi erbjuder avancerad veterinärvård med många specialister till hands. Vid medicinsk utredning arbetar vi med ett problem- och evidensbaserat system. Detta innebär att vi utgår från ditt djurs symtom vilka omvandlas till en problemlista som vi utreder med utgångspunkt från de bästa tillgängliga vetenskapliga bevisen.

Detta blir något av ett detektivarbete där man systematiskt arbetar för att utesluta de mest troliga orsakerna till ditt djurs sjukdom. Diagnostiken omfattar vanligen blod- och urinprov, ultraljud av buk, röntgen av brösthåla samt mätning av blodtryck.

Mer avancerad diagnostik inkluderar ofta endoskopi som innebär att en kamera används för att bedöma och ta prover av diverse organ. Exempelvis görs gastroskopi för att undersöka mage och tarmar, cystoskopi för urinvägar, rhinoskopi för näshålesjukdomar och bronkoskopi för luftvägar. Avancerad bilddiagnostik såsom fluoroskopi (genomlysning), CT (datortomografi/skiktröntgen) och magnetkameraundersökning används ofta. Ledvätskeprov, benmärgsprov, ryggmärgsprov, nålaspirat och biopsier är också vanliga steg i en medicinsk utredning.

En medicinsk utredning är att likna vid ett komplicerat pussel vilket innebär att de första pusselbitarna sällan ger svaret. Beroende på vilka symtom just ditt djur har, och vad en eventuell tidigare utredning visar, så börjar vi vanligen med grundläggande diagnostik. Om mer avancerade undersökningar bedöms vara aktuella planeras dessa normalt in till ett senare tillfälle, i de flesta fall behöver djuret då sövas. Det är dock inte ovanligt att planen ändras när ni väl träffar veterinären eller under utredningens gång, detta eftersom vi anpassar utredningen till det som bedöms vara det bästa för just dig och ditt djur.

I de flesta fall ingår många olika typer av prover (inklusive vävnadsprover) i en medicinsk utredning varför det ibland dröjer tills alla provsvar inkommit.

Inför besöket

  • Om inget annat angetts bör ditt djur vara fastande från 12 timmar innan besöket. Vatten ges som vanligt.
  • Har ditt djur diabetes var god tala med veterinär angående förberedelser inför besöket.
  • Medtag morgonurinprov (kan samlas i en ren burk/behållare). Förvara svalt.
  • Om ditt djur har problem med ökad törst eller urinering är det bra om det inte har kissat på 3-4 timmar innan besöket.
  • Om ditt djur har symtom från magtarmkanalen (kräkningar och/eller diarré) eller hosta kan det vara aktuellt med avföringsprov. Medtag gärna avföring från tre tillfällen. Förvara svalt. Din veterinär beslutar vid besöket om analys av avföringsprov bör ingå i utredningen av ditt djurs problem.
  • För katter gäller i de flesta fall fasta i 6-8 timmar innan besöket. I de fall särskilda blodprover (t ex gallsyror) ska tas kan fasta i 12 timmar behövas.

Utredning medicinsk sjukdom

Uppgiften inom internmedicin (också benämnt invärtes medicin) kan jämföras med att lägga ett komplicerat pussel där alla bitar ska falla på plats. Vi tar ofta emot patienter med multipla problem som innefattar flera organsystem. Problemen kan vara såväl akuta som kroniska.

En internmedicinsk utredning påbörjas genom att veterinären går igenom patientens anamnes (bakgrund) inklusive diagnostik och testresultat från remitterande veterinär och andra veterinärer som tidigare sett patienten. Patienten undersöks sedan och en grundläggande utredning görs. Denna inkluderar vanligtvis diagnostik som blod- och urinprov, mätning av blodtryck, ultraljud av buk, och röntgen av brösthålan.

Mer avancerad diagnostik inkluderar ofta endoskopi som innebär att en kamera används för att evaluera och ta prover av diverse organ. Exempelvis görs gastroskopi för att undersöka mage och tarmar, cystoskopi for urinvägar, rinoskopi för nässjukdomar och bronkoskopi för luftvägar. Avancerad bilddiagnostik såsom fluoroskopi (genomlysning), CT och magnetresonanskamera används ofta. Ledvätskeprov, benmärgsprov, ryggmärgsprov, nål aspirat, och biopsier är också vanliga steg i en internmedicinsk utredning.

Då patienten behöver sederas eller sövas för många ingrepp, ska den generellt fastas före besök. Detta innebär att ingen mat ska ges efter midnatt dagen före ingrepp, men vatten ska finnas tillgängligt hela tiden fram tills besöket. För vissa ingrepp såsom koloskopi, behövs mer avancerad förberedning som görs delvis hemma och delvis på djursjukhuset. Detta kan skilja sig mellan olika patienter och ingrepp. Unga (< 6 månader) eller mycket små djur ska inte fastas utan att först konsultera med veterinären.

Målet på våra medicinavdelningar är att kunna erbjuda bokningsbar tid för internmedicinsk utredning inom kort tid, och dessutom vara tillgängliga för konsultation och utredning av patienter med akuta medicinska problem. Tidsåtgång vid besöket  varierar beroende på vilka diagnostiska undersökningar som behöver ske för ditt djur. Ett besök kan ta en hel dag och ibland finns även behov att fortsätta utredningen påföljande dag.

 

 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas