Genomlysning

Fluoroskopi

Fluoroskopi, även kallat genomlysning, är en röntgenundersökning som gör att vi kan se olika kroppsdelar och organ på rörliga bilder i realtid på en bildskärm. Genomlysningen används till exempel för studier av matstrupe och luftstrupe på vakna djur så att man kan se om maten sväljs ner normalt eller om luftstrupen kollapsar vid hosta. Genomlysning används också under många operationer, till exempel frakturfixering.