Genomlysning

Fluoroskopi, även kallat genomlysning, är en röntgenundersökning som gör att vi kan se olika kroppsdelar och organ på rörliga bilder i realtid på en bildskärm.

När används genomlysning?

Genomlysningen används till exempel för studier av matstrupe och luftstrupe på vakna djur. Då kan man se om maten sväljs ner normalt eller om luftstrupen kollapsar vid hosta.

Genomlysning används också under många operationer, till exempel frakturfixering.

 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas