Thoraxkirugi

Thoraxkirurgi innebär att man går kirurgiskt in i brösthålan. Det görs antingen genom att öppna upp bröstkorgen eller ännu hellre via så kallad laparoskopi (titthålsteknik).

Detta kräver ett erfaret och kompetent kirurgiteam. Och gärna en så kallad ventilator som tar över djurets andning eftersom djurets förmåga att andas själv påverkas om man öppnar bröstkorgen.

När behövs thoraxkirurgi?

Orsaker till brösthåleingrepp kan bland annat vara tumörer, främmande kropp i brösthålan, andra typer av lunglidande och hjärtkirurgi.

Efter ingreppet

Efter ett bröstingrepp är det vanligt att djuret får ligga med ett dränage för att ta bort luften runt lungsäcken för att återskapa det undertryck som ska råda i en brösthåla för att andningen ska fungera.

 

 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas