Thoraxkirugi

Innebär att man går kirurgiskt in i brösthålan, antingen genom att öppna upp bröstkorgen eller ännu hellre via så kallad laparoskopi (titthålsteknik). Detta kräver ett erfaret och kompetent kirurgiteam och gärna en så kallad ventilator som tar över djurets andning eftersom djurets förmåga att andas själv påverkas om man öppnar bröstkorgen. Orsaker till brösthåleingrepp kan bland annat vara tumörer, främmande kropp i brösthålan, andra typer av lunglidande och hjärtkirurgi. Efter ett bröstingrepp är det vanligt att djuret får ligga med ett dränage för att ta bort luften runt lungsäcken för att återskapa det undertryck som ska råda i en brösthåla för att andningen ska fungera.