Kastrering kanin

Vi har en lång tradition i Sverige av att kastrera hankaniner. Anledningarna är flera: undvika risken för oönskade kaninungar om man även har en honkanin hemma, minska risken för att kaninen revirmarkerar inomhus och underlätta så att två kastrerade hankaniner kan leva tillsammans. De flesta kastrerade kaninhanar anses få ett lugnare och jämnare temperament och bli trevligare sällskapsdjur. Man kan ofta utföra kastrationen redan från ca 4 månaders ålder. Vi brukar dock rekommendera att vänta till ca 6 månader för att kaninen ska orka med narkos och konvalescens på bästa sätt.

Hittills har det inte varit lika vanligt att kastrera hondjur. Vi rekommenderar dock starkt att man kastrerar även dessa. Kaninhonor över 3 års ålder löper mycket hög risk för att insjukna i livmodercancer. I vissa raser sägs mellan 60-80% drabbas. Genom att avlägsna livmodern på en ung hona förhindrar man alltså att hon senare ska drabbas av denna livshotande sjukdom. Även en kastrerad kaninhona anses bli lugnare och jämnare i humöret.

Kaniner ansågs tidigare vara mer narkoskänsliga än hundar och katter. Med moderna narkosmetoder har denna skillnad så gott som försvunnit, och kaniner klarar vanligen narkoser alldeles utmärkt. Det som är speciellt för kaniner är att en narkos kan dämpa deras mag- och tarmrörelser. Som djurägare är det därför mycket viktigt att noga kontrollera att kaninen kommer igång att äta och bajsa under det första dygnet hemma. Om kaninen inte gör det så måste man ingripa genom att börja stödmata. Numera finns det vällingpulver (Oxbow Critical Care) baserat på hö som blandas med vatten och ges med spruta i mungipan.

Du kommer att få utförliga instruktioner för hur du ska förbereda din kanin inför operationen men även hur du ska sköta eftervården hemma. Följ dessa instruktioner noggrant!

Kastrering av hankanin

Hankaninen kastreras oftast för att dämpa hormonrelaterade beteenden såsom revirmarkering och aggressivitet mot andra hankaniner. Självklart kastreras även många hanar för att undvika risken för att det blir kaninungar hemma i de fall han lever ihop med en okastrerad hona.

Ingreppet kan göras både framför pungen samt genom huden över varje pungpåse. Testikeln avlägsnas, blodkärl och sädesledare knyts av, varefter huden sys ihop igen.

Hankaniner brukar tåla ingreppet alldeles utmärkt. Kaninen börjar ofta äta så fort han vaknat efter narkosen. Tänk dock på att det tar ca 3 veckor innan allt hormon och alla spermier har försvunnit ur kroppen. Kaninen kan alltså bli pappa ett tag till!

Kastrering av honkanin

Den absolut viktigaste anledningen till varför man bör kastrera sin honkanin är hon då inte kan drabbas av livmodercancer. En positiv bieffekt av kastreringen är även att honan oftast blir lugnare och snällare. Många vuxna kaninhonor kan annars vara mycket tuffa mot både sin ägare och andra kaniner.

Eftersom det är viktigt att få bort hela livmodern så görs operationen på traditionellt vis genom att göra en öppning bakom naveln under magen. Flanksnitt är alltså inget man rekommenderar vid kastration av kaninhonor. Både äggstockar och livmoder avlägsnas. 

Efter operationen är det mycket viktigt att kontrollera att honan kommer igång att äta. Många honor har lite ont de första dagarna trots behandling med smärtlindrande medicin, och kan dra sig undan och äta dåligt. Det är då mycket viktigt att ägaren stödmatar henne så inte mag-tarmmotoriken stannar upp. Den första veckan efter operationen är det också viktigt att se till att honan tar det lugnt. Om hon tidigare varit dominant mot andra kaniner i omgivningen så bör hon isoleras från dessa, så inte buksåret utsätts för kraftigt tryck.
 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas