Valpbesiktning

När du köper en valp rekommenderar vi att en besiktning görs innan köpet genomförs, för att kontrollera att det är en frisk hund du får hem.

Vid veterinärbesiktningen bedöms valpens allmäntillstånd och hull. Veterinären lyssnar på hjärta och lungor och kontrollerar att valpen rör sig normalt, samt att ben, leder, rygg, mage och svans kan kännas igenom utan tecken på smärta eller andra avvikelser. Ögon, öron, klor, kännbara lymfknutor och tänder undersöks. Valpen byter från mjölktänder till permanenta tänder vid 4-6 månaders ålder, så det är mjölktänderna och bettet som utvärderas vid en 12-veckorsbesiktning. Att hanhundens båda testiklar ligger i pungen kontrolleras (testiklarna kan dock vandra ner till pungen mycket senare, först omkring 6 månaders ålder kan definitiv testikelstatus fastställas). Päls och hud undersöks efter tecken på ohyra.

Om veterinären hittar något som avviker från det normala vid besiktningen noteras det i besiktningsintyget och detta intyg bör alltid finnas med när uppfödaren och den nya ägaren gör upp om köpet. Intyget ska inte vara mer än 7 dagar gammalt när valpen flyttar.