Endoskopering

Endoskopering innebär att man använder en liten kamera för att undersöka insidan av olika kroppsdelar. Detta görs för att fastställa en diagnos, avlägsna främmande kroppar och för vissa typer av behandlingar. Ditt djur behöver sövas för alla typer av endoskopering. Inför undersökningen behöver du förbereda ditt djur noga genom att följa de särskilda instruktioner du får från kliniken. Nedan beskrivs endoskopiska undersökningar som vi ofta använder oss av:

Rinoskopi

Detta är ett sätt att undersöka näshålan. En kamera förs in både genom näshålan och bakifrån genom munnen runt gommen.  Rinoskopi görs ofta i samband med  datortomografi. Vanliga symtom som utreds med rinoskopi inkluderar näs-sekret, nysningar, näsblödningar, och vissa typer av andningsproblem.

Sjukdomar som kan diagnostiseras inkluderar bland annat inflammationer, främmande kroppar, och mykotisk (svamp) infektion. Precis som med andra typer av endoskopi kan man med hjälp av rinoskopi ta biopsier från insidan av näshålan samt ta bort främmande kroppar. 

Bronkoskopi

Här undersöks insidan av luftstrupe och andningsvägar med en liten kamera. Vi kan direkt se alla grenar av andningsvägarna, ta bort främmande kroppar, ta cellprov, samt odlingsprov för infektioner. Detta är en vanlig undersökning för att diagnostisera lunginflammation, och påvisa vilken typ av bakterie som orsakar det. Först då kan man välja vilken antibiotika som är bäst för just det här djuret. Bronkoskopi är också det enda sättet man kan fastställa diagnoserna astma samt bronkit.

Cystoskopi

Genom cystoskopi kan man undersöka urinledare och blåsa utan kirurgiska ingrepp. Man kan ta biopsier, ta bort urinstenar, diagnostisera tumörer och behandla diverse åkommor. Väldigt få veterinärer och djursjukhus använder sig av cystoskopi eftersom det kräver mycket avancerad utrustning såväl som stor klinisk erfarenhet. På Specialistdjursjukhuset Strömsholm erbjuds cystoskopi för både tikar och hanhundar.

Esofagoskopi/gastroskopi/enteroskopi/koloskopi

Detta görs oftast för att utreda symtom hos hundar och katter med viktminskning, kräkning, och diarré. En kamera passeras genom matstrupe in i magsäcken och sedan vidare in i tunntarmen (gastroskopi). Koloskopi tillåter undersökning av tjocktarm, blindtarm och nedre delen av tunntarm (ileum). Områden av inflammation eller magsår/ulcer syns tydligt. Främmande kroppar (ben, leksaker, stenar, mynt, hårbollar etc.) kan också ses och oftast tas bort utan operativt ingrepp. I de flesta fall behövs biopsier (vävnadsprov) för att fastställa en diagnos. Dessa tas med ett litet instrument som förs genom en biopsikanal på endoskopet.

Liksom människor, behöver djur som genomgår endoskopering förberedas  så att mag- och tarmkanal inte innehåller mat. Detta görs genom att fasta dem i förväg (olika länge beroende på vilken undersökning som är aktuell), samt ibland genom förberedande behandling på sjukhus (dropp och tabletter som tömmer tarmen). Om ditt djur ska genomgå endoskopi av magtarm-kanalen kommer du att få mycket utförliga instruktioner hur du ska förbereda hemma. 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas