Fästingrecept 95 kr direkt i mobilen, ladda ner Evidensia-appen.

Endoskopering

Endoskopering innebär att man använder en liten kamera för att undersöka insidan av olika kroppsdelar. Detta görs för att fastställa en diagnos, ta bort främmande kroppar och för vissa typer av behandlingar. Eftersom hundar och katter behöver sövas för alla typer av endoskopering, rekommenderas generellt att de fastas 12 timmar före ingrepp.  Ibland behövs också annan förberedning inför endoskopi. Nedan beskrivs endoskopiska undersökningar som vi ofta använder oss av:

Rinoskopi

Detta är ett sätt att undersöka näshåla. En kamera förs in både genom näshålor och bakifrån genom munnen runt gommen.  Rinoskopi görs ofta i samband med datortomografi. Vanliga symtom som utreds med rinoskopi inkluderar näs-sekret, nysningar, näsblödningar, och vissa typer av andningsproblem.

Sjukdomar som kan diagnostiseras inkluderar bland annat inflammation, främmande kroppar, och mykotisk (svamp)-infektion. Precis som med andra typer av endoskopi kan man ta biopsier av insida av näshåla samt ta bort främmande kroppar med rinoskopi. Ingen speciell förberedning av patienten krävs.

Bronkoskopi

Här undersöks insidan av luftstrupe och andningsvägar med en liten kamera. Vi kan direkt se alla grenar av andningsvägarna, ta bort främmande kroppar, ta cellprov, samt odlingsprov för infektioner. Detta är en vanlig undersökning för att diagnostisera lunginflammation, och påvisa vilken typ av bakterie som orsakar det. Först då kan man välja vilken antibiotika som är bäst för just det här djuret. Bronkoskopi är också det enda sättet man kan fastställa en diagnos på astma samt bronkit.

Cystoskopi

Genom cystoskopi kan man undersöka urinledare och blåsa utan kirurgiska ingrepp. Man kan ta biopsier, ta bort urinstenar, diagnostisera tumörer och behandla diverse åkommor. Väldigt få veterinärer och djursjukhus använder sig av cystoskopi eftersom det kräver mycket avancerad utrustning såväl som stor klinisk erfarenhet. På Specialistdjursjukhuset Strömsholm erbjuds cystoskopi för både tikar och hanhundar.

Esofagoskopi/Gastroskopi/Enteroskopi/Koloskopi

Detta görs oftast för att utreda symtom på hundar och katter med viktminskning, kräkning, och diarré. En kamera passeras genom matstrupe in i magsäcken och sedan vidare in i tunntarmen. Kolonoskopi tillåter undersökning av tjocktarm, blindtarm och nedre delen av tunntarm (ileum). Områden av inflammation eller magsår/ulcer syns tydligt. Främmande kroppar (ben, leksaker, stenar, mynt, hår bollar etc.) kan också ses och tas bort utan operativt ingrepp. I de flesta fall behövs biopsier (vävnadsprov) för att fastställa en diagnos. Dessa tas med ett litet instrument som förs genom en biopsi kanal på endoskopet.

Liksom människor, så behöver djur som genomgår endoskopering förberedas på vissa sätt så att mag- och tarm kanal inte innehåller mat. Detta görs genom att fasta dem i förväg (olika länge beroende på vilken del av mag- och tarmkanal som undersöks), samt ibland genom förberedande behandling på sjukhus (dropp och tabletter som tömmer tarmen).

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas