Bakteriologisk odling

För att kunna behandla infektioner med rätt typ av antibiotika är det viktigt att göra en bakteriologisk odling. Detta för att se att det verkligen är bakterier som orsakar sjukdomen. Och för att avgöra vilken typ av antibiotika som kan fungera mot eventuell bakterieinfektion.

Det är också viktigt för att undvika det ökande resistensproblemet, att bakterier blir okänsliga mot antibiotika.

Mikrobiologisk avdelning

På våra djursjukhus och flertalet djurkliniker har vi tillgång till en välutrustad mikrobiologisk avdelning med erfaren personal som gör bakterieodlingar på många olika provmaterial. Det kan vara urin, öron, förändringar, sår samt vätskor som till exempel ledvätska eller blod.

Bakteriologisk odling startas.

Bakteriologisk odling påbörjas.

Kliniker som erbjuder denna tjänst