Bakteriologisk odling

För att kunna diagnosticera och behandla infektioner korrekt är det viktigt att göra en bakteriologisk odling. Detta för att se att det verkligen är bakterier som orsakar sjukdomen och för att avgöra vilken typ av antibiotika som isåfall ska väljas för behandling av infektionen.

Bakteriologisk odling är ett mycket viktigt led i att bekämpa det ökande resistensproblemet, d v s att bakterier blir okänsliga mot antibiotika.

Mikrobiologisk avdelning

På våra djursjukhus och vid flertalet djurkliniker har vi tillgång till en välutrustad mikrobiologisk avdelning med erfaren personal som gör bakterieodlingar på många olika provmaterial. Det kan vara urin, öron, sår samt vätskor som till exempel ledvätska eller blod. Oftast används dock externa, ackrediterade laboratorium för odling och resistensbestämning. 

Bakteriologisk odling påbörjas.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas