Tandutdragning

Evidensias tandmottagningar är utrustade med avancerad utrustning för tandextraktioner, det vill säga tandutdragning. Ordet extraktion innebär att tanden avlägsnas ur käken.

Hur går tandutdragning till?

Ibland räcker det att försiktigt lossa de små trådar som håller roten fast i käken och sedan lyfta ut tanden. Ofta krävs dock mer avancerad kirurgi för att avlägsna tandens rot eller rötter (många tänder har flera rötter än en). I svårare fall lossas tandköttet över det området där roten ligger och käkben avlägsnas för att frilägga roten och möjliggöra att lossa och avlägsna den.

Välutbildad personal

Vi har välutbildade veterinärer och leg. djursjukskötare som specialiserat sig på att ta hand om ditt djurs tänder.

När behövs tandutdragning?

Extraktion kan vara aktuellt vid exempelvis tandresorption (TR), tandlossning, kvarstående mjölktänder eller tandfrakturer.

Extraktion av kvarstående mjölktänder

Hundens och kattens mjölktänder lossnar normalt vid 4-6 månaders ålder. Det beror på att deras rötter är programmerade att lösas upp då, så att endast kronan finns kvar och faller bort av sig själv. I de fall då rötterna inte bryts ner sitter mjölktanden kvar när den permanenta tanden börjar bryta genom. En kvarstående (så kallad persisterande) mjölktand kan pressa den permanenta tanden i fel riktning och orsaka bettfel. Dessutom hamnar kvarstående mjölktänder och permanenta tänder ofta mycket tätt och det ökar risken för att matrester ansamlas och att plack och tandsten byggs på. Detta i sin tur leder till tandköttsinflammation (gingivit) och i förlängningen tandlossning (parodontit). Att mjölktänder sitter kvar innebär med andra ord stora risker för de permanenta tändernas hälsa och få allvarliga följder för de tänder som ska användas resten av djurets liv.

Kvarvarande mjölktänder ska undersökas så snart den permanenta tanden bryter genom. Om röntgenundersökning visar att mjölktandens rot inte börjat lösas upp, ska den opereras ut för att skydda den permanenta tanden mot skador.

En enkel regel är att man inte ska se den permanenta tanden tillsammans med motsvarande mjölktand.

Priser kan variera mellan våra kliniker, hitta din kliniks generella prislista här:

Ta mig till prislistorna

Kliniker som erbjuder denna tjänst