Tandutdragning

Evidensias tandmottagningar är utrustade med avancerad utrustning för tandutdragning, d v s tandextraktioner. Ordet extraktion innebär att tanden avlägsnas ur käken.

När behövs tandextraktion?

Tandextraktion kan vara aktuell för din hund eller katt vid exempelvis tandresorption (TR), tandlossning, kvarsittande mjölktänder eller tandfrakturer. Innan beslut om tandextraktion tas har djuret genomgått en tandundersökning som inkluderar tandröntgen för att möjliggöra en korrekt bedömning och behandling.

Hur går tandextraktion till?

En tandextraktion är en behandling som genomförs under narkos. Tanden/tänderna extraheras och därefter kontrolleras att inte några rotrester lämnas kvar. Kvarlämnade rotrester kan orsaka bestående problem för hunden eller katten.
Ibland räcker det att försiktigt lossa de små trådar som håller tandroten fast i käken och sedan lyfta ut tanden. Oftast krävs dock mer avancerad kirurgi för att avlägsna tandens rot eller rötter (många tänder har flera rötter). I många fall behöver tandköttet lossas och käkben avlägsnas för att frilägga och möjliggöra avlossning och avlägsnande av roten.

Djuret går hem samma dag efter en tandoperation, vanligtvis med smärtlindring. För att förebygga infektion kommer du få rengöringsinstruktioner och ett återbesök bokas för läkningskontroll.

Extraktion av kvarsittande mjölktänder

Hundens och kattens mjölktänder lossnar normalt vid 4-6 månaders ålder. Det beror på att tändernas rötter är programmerade att lösas upp då. Vid normal mjölktandsömsning bryts mjölktandsroten ned och endast kronan finns kvar. Kronan faller bort av sig själv så snart roten är upplöst. I de fall då rötterna inte bryts ner sitter mjölktanden kvar när den permanenta tanden växer ut. En kvarsittande (så kallad persisterande) mjölktand kan pressa den permanenta tanden i fel riktning och orsaka bettfel. Dessutom hamnar kvarsittande mjölktänder och permanenta tänder ofta mycket tätt vilket ökar risken för att matrester ansamlas och att plack och tandsten byggs på. Detta i sin tur ökar kraftigt risken för tandköttsinflammation (gingivit) och i förlängningen tandlossning (parodontit). Att mjölktänder sitter kvar innebär med andra ord stora risker för de permanenta tändernas hälsa och kan få allvarliga följder för de tänder som ska användas resten av djurets liv.

Kvarsittande mjölktänder ska undersökas så snart den permanenta tanden bryter genom tandköttet och om mjölktanden inte börjat bli lös. Om röntgenundersökning visar att mjölktandens rot inte börjat lösas upp, ska den opereras ut för att skydda den permanenta tanden mot skador.

En enkel regel är att man inte ska se den permanenta tanden tillsammans med motsvarande mjölktand.

Eftervård

Eftervården hemma består vanligtvis av smärtlindring, munrengöring med bakteriehämmande medel och utfodring med mjuk/flytande mat.
 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas