Avlivning

Ett värdigt slut för våra vänner djuren

Det kan vara svårt att fatta beslutet att låta sitt djur somna in. I en del fall behöver man dock släppa taget för att låta djuret slippa ifrån onödigt lidande. Om du känner dig tveksam på hur du ska göra får du gärna komma till oss med ditt djur så hjälper vi dig att undersöka dess hälsa och ger dig vår professionella bedömning. Många gånger visar inte djuret hur det egentligen mår. Katter kan till exempel effektivt maskera smärta och upplevs av ägaren bara ha blivit lugnare.

På Evidensia gör vi alltid vårt bästa för att den sista stunden ska bli så lugn och fin som möjligt. På många av våra djurkliniker och djursjukhus har vi inrett ett speciellt rum där du i avskildhet kan ta farväl av ditt djur. Vi är måna om att ni får komma in direkt istället för att sitta i väntrummet och vänta. På vissa djursjukhus har vi även ett separat väntrum med egen ingång.

Hur går det till?

De flesta djurägare väljer att vara med när sitt djur får somna in. Om barn är med tar de ofta avlivningen lugnt och naturligt. Det kan vara ett sätt för barnet att lättare förstå vad som händer. När du kommer till oss får du skriva under en anhållan om att ditt djur ska avlivas och du behöver legitimera dig. Djurets ID-nummer kontrolleras. Du anger också hur du vill att ditt djur ska tas omhand efteråt. Om du som djurägare inte kan närvara vid avlivningstillfället är det viktigt att en fullmakt från dig lämnas med den som kommer in med djuret. Fullmakt för utskrift »

Först får djuret en dos lugnande medel som gör det trött. Medan den verkar sitter du, om du vill, med ditt djur och tar ett sista farväl. Därefter lägger veterinären eller sköterskan en kanyl i ett framben och en överdos av narkosmedel sprutas in i blodet. Hunden eller katten somnar in snabbt och smärtfritt och veterinären kontrollerar att hjärtverksamheten och andningen upphör. Efter att döden har inträtt slappnar kroppens muskler av och ibland kan lite urin läcka ut. Det händer också att djurkroppen suckar eller får mindre muskelryckningar. Det är naturliga reflexer och ingenting som ditt djur känner.

Du får gärna stanna kvar i rummet tillsammans med ditt djur en stund.

Vad händer med kroppen efteråt?

Du kan välja att ta ditt djur med dig hem efteråt eller att få det kremerat. Om du väljer att få djuret kremerat förvarar vi kroppen i kyl eller frys innan vidare transport för kremering. Vid allmän kremering tar kliniken hand om kroppen och ser till att den bränns.

Du kan också välja separat kremering som innebär att kroppen hanteras separat hela vägen. Askan samlas i en urna som du får tillbaka. I Sverige finns flera speciella kyrkogårdar och minneslundar för sällskapsdjur, där askan kan begravas. En del djurägare vill hellre ta med kroppen hem och begrava den själv. Vad som är tillåtet gällande begravning av djur varierar mellan olika län och kommuner. Vissa kommuner tillåter att man begraver husdjur, både inom och utanför tättbebyggt område. I andra kommuner är det helt förbjudet att gräva ner djurkroppar. Vill du begrava ditt djur hemma måste du själv kolla vad som gäller i din kommun.

Livintyg

För hundar som är livförsäkrade skriver veterinären ut ett så kallat livintyg som skickas till ditt försäkringsbolag för vidare reglering. Är du osäker på om försäkringen kommer att gälla, gör alltid klart med försäkringsbolaget i förväg, så undviks tråkiga diskussioner i efterhand.

Smådjur

Små djur, som det av praktiska skäl är mycket svårt att injicera i blodkärlen, får överdosen av insomningsmedlet injicerat i buken. Tack vare att djuret först fått lugnande medel så märker de sällan av injektionen. Själva insomnandet kan i dessa fall ta lite längre tid. För reptiler krävs dessutom en tids vistelse i förhöjd rumstemperatur för att sömnmedlet fullt ut ska tas upp i djurets cirkulation och få avsedd effekt på hjärta och hjärna. Vid avlivning placeras därför reptiler i värmerum. I de fall ägaren önskar ta med kroppen från kliniken kan detta av denna anledning ske tidigast 48 timmar efter att insomningssprutan givits.

Då djuret har somnat in konstaterar vi dödens inträdande genom att kontrollera att hjärtat slutat slå. På reptiler som har en mycket tjock hud är det oerhört svårt att lyssna på hjärtat, varför avlivningen kontrolleras på andra sätt.

Låt oss få veta om vi kan göra något för att underlätta för dig! 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas