Avlivning

Ett värdigt slut

Det är ett svårt beslut att fatta att låta sitt djur somna in, men i en del fall måste man släppa taget för att låta djuren slippa ifrån onödigt lidande. Om du känner dig tveksam på hur du ska göra får du gärna komma till oss med ditt djur så hjälper vi dig att bedöma ditt djurs hälsa och ger dig vår åsikt. Många gånger visar inte djuret hur det egentligen mår.

På Evidensia gör vi alltid vårt bästa för att den sista stunden ska bli så lugn och fin som möjligt. På många av våra djurkliniker och djursjukhus har vi inrett ett speciellt rum där du i avskildhet kan ta farväl av ditt djur. Vi är måna om att ni får komma in direkt så att ni slipper sitta i väntrummet och vänta. På vissa djursjukhus har vi även ett separat väntrum med egen ingång.

Hur går det till?

De flesta djurägare väljer att vara med sin hund eller katt under avlivning. Om barn är med tar de ofta avlivningen lugnt och naturligt. Det kan vara ett sätt att förstå vad som händer. När du kommer till oss får du skriva under en anhållan om att djuret ska somna in och legitimera dig. Hundens ID-nummer kontrolleras. Du anger också hur du vill att djuret ska tas omhand efteråt. Om du som djurägare inte kan närvara vid avlivningstillfället är det viktigt att en fullmakt från dig lämnas med den som kommer in med djuret. Fullmakt för utskrift »

Först får hunden eller katten en spruta med lugnande medel som gör den trött. Medan den verkar sitter du med din vän och tar ett sista farväl. Därefter lägger veterinären eller sköterskan en kanyl i ett framben och en överdos av sömnmedel sprutas in i blodet. Hunden eller katten somnar snabbt och smärtfritt och veterinären kontrollerar att hjärtverksamheten och andningen upphör. Efter att döden har inträtt kan ibland lite avföring och urin läcka ut och ibland får djuret en del muskelryckningar. Det är naturliga reflexer och ingenting som ditt djur känner.

Du får gärna stanna kvar i rummet tillsammans med ditt djur en stund.

Vad händer med kroppen sedan?

Du kan välja att ta djuret med dig hem efteråt eller att få det kremerat. Efter att djuret fått somna in förvarar vi kroppen i kyl eller frys innan vidare transport för kremering. Vid allmän kremering tar vi på kliniken tar hand om kroppen och ser till att den bränns.

Du kan också välja separat kremering som innebär att kroppen hanteras separat hela vägen. Askan samlas i en urna som du får tillbaka. I Sverige finns flera speciella kyrkogårdar och minneslundar för sällskapsdjur, där askan kan begravas. En del djurägare vill hellre ta med kroppen hem och begrava den själv. Vad som är tillåtet gällande begravning av djur varierar mellan olika län och kommuner. Vill du begrava ditt djur hemma måste du själv kolla vad som gäller i din kommun. Vissa kommuner tillåter att man begraver husdjur, både inom och utanför tättbebyggt område. I andra kommuner är det helt förbjudet att gräva ner djurkroppar.

Livintyg

För hundar som är livförsäkrade skriver veterinären ut ett så kallat livintyg som skickas till ditt försäkringsbolag för vidare reglering. Om du är osäker om försäkringen kommer att gälla, gör alltid klart med försäkringsbolaget i förväg, så undviks tråkiga diskussioner i efterhand.

Smådjur

Små djur, som det av praktiska skäl är mycket svårt att injicera i blodkärlen, får överdosen av insomningsmedlet injicerat i buken. Tack vare att djuret först fått lugnande medel så märker de sällan av injektionen. Själva insomnandet kan i dessa fall ta lite längre tid. För reptiler krävs dessutom en tids vistelse i förhöjd rumstemperatur för att sömnmedlet fullt ut ska tas upp i djurets cirkulation och få avsedd effekt på hjärta och hjärna. Vid avlivning placeras därför reptiler i värmerum. I de fall ägaren önskar ta med kroppen från kliniken kan detta av denna anledning ske tidigast 48 timmar efter att insomningssprutan givits.

Då djuret har somnat in konstaterar vi dödsfallet genom att kontrollera att hjärtat har slutat att slå. På reptiler som har en mycket tjock hud är det oerhört svårt att lyssna på hjärtat, varför dödsfallet kontrolleras på andra sätt.

Säg till om vi kan göra något för att underlätta för dig! 

Priser kan variera mellan våra kliniker, hitta din kliniks generella prislista här:

Ta mig till prislistorna

Kliniker som erbjuder denna tjänst