Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra kliniker och djursjukhus.
Du kan hjälpa oss genom att läsa våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Astmabehandling

Hundar drabbas mycket sällan av allergisk astma. De får stället klåda eller så kallad atopi. Det är framförallt våra katter som drabbas av allergisk bronkit eller astma. Det är en inflammation i de nedre luftvägarna. Symtomen är andningssvårigheter och hosta eller hostattacker. Symtomen kan snabbt förvärras och bli allvarliga.

Diagnos är inte helt lätt att ställa men symtombild tillsammans med röntgenundersökning och cellprov från luftvägarna kan stärka ställandet av diagnosen.

Cellprovet får man via en BAL-undersökning (Bronko Alveolar Lavage). Det innebär att man sprutar ner lite steril koksalt via andningstuben till de små lungalveolerna och sedan drar upp tillbaka vätskan i en spruta. Därefter kan man studera cellerna i ett mikroskop. För att kunna utföra den här undersökningen måste djuret vara sövt.

Astmabehandling

Att helt bota sitt djur mot astma är inte lätt om man inte hittar orsaken till allergin/inflammationen. Däremot kan de få betydligt mindre symtom vid behandling med inflammationshämmande preparat. Det är framförallt kortisontabletter man ger, men även inhalationsbehandling med luftrörsvidgande och kortison ges.

BMA undersöker cellprov inför astmabehandling.

För att diagnosticera astma studerar man celler från lungorna i mikroskop.

Kliniker som erbjuder denna tjänst