Ny lag: ID-märkning och registrering av katt, läs mer.

Klåda hos hund

Har du märkt att din hund kliar sig plötsligt? Slickar den sin päls, biter sig i tassarna eller rullar runt på ett sätt du inte känner igen?
Klåda hos hund är vanligare än många känner till. Hela tjugo procent av de hundar som kommer till en veterinär söker för någon form av klåda eller andra hudproblem. Har din hund klåda, vänta inte med att ta tag i bekymret. Hudproblem är ofta komplexa och kan ibland kräva både tid och ansträngningar för att komma tillrätta med.

Här får du veta mer om olika typer av hudproblem, hur du förebygger dem och vilken hjälp veterinären ger.

Klåda hos hund kan visa sig på olika sätt. Hunden kan klia sig, slicka sig, rulla sig mycket eller i värsta fall klia bort päls eller klia upp sår. Orsaker till klåda kan delas in i fyra grupper: parasiter, infektioner, allergier och övriga orsaker. Ofta har hunden flera problem samtidigt och det är viktigt att behandla så många som möjligt. Ibland är det lätt att hitta orsaken, men många gånger är det tålamodsprövande eftersom olika sjukdomar kan ge samma symtom.

 • Parasiter
  Parasiter som ger klåda på hund är i första hand loppor, löss, rävskabb, mjällkvalster och hårsäckskvalster. Också andra parasiter kan vara aktuella, framför allt när det gäller importerade hundar eller om din hund vistats utomlands. De enda parasiter man kan se med ögat är löss och loppor. För att se mindre parasiter behöver man mikroskop.
 • Infektioner
  Infektioner i huden kan uppstå efter skador av olika slag och ibland efter operation. Den vanligaste orsaken till hudinfektioner är dock underliggande problem, främst allergier. Även jästsvamp trivs när hunden har andra hudproblem. Ringorm är en annan typ av svampinfektion. Den kan smitta mellan olika djurslag och även till människa.
 • Allergier
  Den vanligaste orsaken till klåda är idag olika allergier, då hunden reagerar på ämnen i fodret eller på något i omgivningen, som kvalster eller pollen. Det kan också handla om kontaktallergi eller en reaktion på till exempel läkemedel. Allergier är ofta genetiskt betingade. En del allergier är vanligare bland vissa hundraser.
 • Övrigt
  Hit hör hudsjukdomar eller hudförändringar som kan orsakas av hormonella sjukdomar, immunorsakade sjukdomar,  tumörsjukdomar med mera.

Förebygg klåda hos hund

Det finns mycket du som hundägare kan göra för att förebygga klåda. En hund med hel och ren hud som får ett bra foder har betydligt större chans att slippa hudproblem. Med rätt skötsel och lite omsorg varje dag skapar du de bästa förutsättningarna för hundens hälsa. Här är några punkter för att förebygga hudproblem.

 • Foder
  Ge din hund ett foder av hög kvalitet. Olika hundar är olika känsliga för foder och annat de får i sig. Rådgör med din veterinär om vilket foder som är bäst.
 • Hygien
  Håll din hund välskött. Om den är långhårig, borsta den regelbundet och kamma ut tovor, också mellan trampdynorna. Klipp hundens klor regelbundet.
 • Bad
  Bada eller duscha hunden regelbundet. Använd ett bra hundschampo, skölj och torka väl. Vissa hundar är känsliga för fukt och kan lättare få infektioner än andra. En frisk hund kan normalt badas en gång i månaden. Handlar det om att behandla en pågående hudinfektion kan du bli rekommenderad särskilda schampon att bada hunden med, ibland flera gånger i veckan.
 • Kontroll
  Undersök hunden regelbundet. Gör det till en vana att inspektera hunden för att upptäcka hudproblem och annat på ett tidigt stadium. Ta för vana att undersöka tassarna och både titta och lukta i öronen. Öronproblem hos hund beror nästan alltid på ett hudproblem. Sekret från öronen eller avvikande doft är inte normalt.

Olika sätt att dämpa besvären

 • Klådstillande medel – Finns både för invärtes och utvärtes bruk.
 • Pälstvätt – Vid regelbunden schamponering blir pälsen fri från allergener och det hjälper att stärka hudbarriären. Det finns många olika sorters schampo.
 • Lokal behandling – Tvätta och håll det kliande området rent.
 • Fettsyror – Essentiella fettsyror som hjälper huden finns som spot-on-medel eller fodertillskott.
 • Undvik exponering – En viktig del för att undvika allergisk klåda är att inte utsätta djuret för allergenen.

När ska jag söka hjälp?

Sök  hjälp om hunden:

 • Kliar sig mycket.
 • Slickar sig och rullar sig.
 • Har kliat bort päls eller kliat upp sår.
 • Får återkommande öroninfektioner

Vad gör veterinären?

Klåda hos hund kan vara enkel att behandla men i många fall har den flera orsaker och det kan ta tid att komma tillrätta med problemen. Grunden till att hunden ska bli frisk är att veterinären får träffa din hund. Ibland behöver du också komma på uppföljningsbesök med din hund. Vissa sjukdomar är kroniska och då behöver du tillsammans med din veterinär hitta sätt att hantera dem långsiktigt på bästa sätt. Hos veterinären görs vanligen en hudutredning.

Så här går undersökningen till:

 • Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat:
  – Hur länge klådan har pågått.
  – Var på kroppen hunden kliar sig.
  – Vad hunden äter.
  – Hur magen och avföringen fungerar.
  – Om det finns andra djur i familjen som har klåda.
  – Om klådan är säsongsberoende.
 • Veterinären undersöker hunden och dess hud.
 • Utifrån vad veterinären misstänker att felet är, tas prover.
 • En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs.
 • En behandlingsplan läggs upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning.

För att hitta orsaken till klåda tas olika slags prover, som blod-, vävnads-, parasit-, hud- och pälsprov.

Behandling vid klåda hos hund

 • Mot parasitangrepp och infektioner finns det oftast effektiv behandling. Numera undviker man i möjligaste mån att behandla infektioner med antibiotika för att förhindra bakterieresistens. Din hund kan istället ordineras utvärtes behandling med särskilda schampon eller andra produkter.
 • Vid misstanke om allergi brukar utredningen gå till så att veterinären utesluter parasiter och infektioner innan man går vidare med en allergiutredning. Behandlingen inriktar sig sedan på orsaken. Klåda som beror på allergi behandlas genom att undvika det hunden reagerar på och ibland genom vaccination. I vissa fall behövs kortison, ciklosporin eller andra läkemedel, som finns i tablettform och för lokal behandling. Utvärtes skötselråd ingår för det mesta i behandlingen vid allergi.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen