Ny lag: ID-märkning och registrering av katt, läs mer.

126 matchande resultat i “Hund”

Djurvårdguiden

Chokladförgiftning

Matte Caroline kommer in med hunden Stig som ätit okänd mängd choklad.Vad är det som gör att choklad är, eller kan vara, så farligt för hundar?Choklad, eller snarare kakao, innehåller substansen teobromin och den är giftig för hundar eftersom de inte kan bryta ner teobromin lika effektivt som människor, och därför ansamlas en farlig mängd i kroppen vilket är skadligt/farligt”? Ju mörkare choklad desto högre halt av kakao och teobromin. Vit choklad, som innehåller obetydliga mängder av teobromin, är alltså inte giftig men däremot väldigt fet och ingenting som våra hundar mår bra av att äta. Fet mat kan ge magsmärtor, diarré och kräkning men det är ofta ofarligt och går över av sig själv.Vilka är de vanligaste symtomen på chokladförgiftning?Symtom på chokladförgiftning är ökad salivering, kräkning, diarré, magsmärtor och oro. Vid allvarlig förgiftning kan hunden drabbas av hjärtklappning, skakningar, kramper och kollaps. Tecken på chokladförgiftning kan uppkomma från 2 till 24 timmar efter att hunden ätit choklad. Tiden är en viktig faktor vid chokladförgiftning så alla förändringar i hundens allmäntillstånd bör tas på största allvar, och om man vet eller misstänker att en hund ätit choklad ska man kontakta veterinär omgående, inte vänta på att hunden utvecklar symtom på förgiftning.Vad ska jag göra om jag vet, eller misstänker, att min hund har ätit choklad?Först och främst bör du försöka ta reda på vilken typ av choklad som din hund har ätit, vilken kakaohalt chokladen har samt uppskatta mängd som hunden ätit. Sen kontaktar du veterinär som kan hjälpa till att bedöma om det är en giftig mängd teobromin eller inte. Har din hund ätit en giftig eller okänd mängd choklad så rekommenderar vi alltid att du kommer in med din hund omgående.Vid förgiftningsmisstanke bör du söka hjälp så snart som möjligt. Det är viktigt eftersom det inte finns något motgift mot teobromin. Den bästa behandlingen är därför att få hunden att kräkas medan chokladen fortfarande ligger kvar i magsäcken och inte har hunnits ta upp i kroppen, det bör allra helst ske inom tre till fyra timmar efter intag och ju tidigare desto bättre.Försök inte själv att framkalla en kräkning hos din hund.Vad händer hos veterinären?Först går veterinären igenom förloppet med dig som djurägare samt frågar om hunden är frisk i övrigt. Det kallas för anamnes eller sjukdomsberättelse. Vid chokladförgiftning är det förstås viktigt att försöka förstå hur mycket choklad och av vilken sort (kakaohalt) din hund har fått i sig, ta gärna med dig chokladförpackningen till veterinären om du har den kvar.Stigs matte Caroline svarar så gott hon kan på veterinär Linnéas frågor och beskriver händelseförloppet även om hon inte vet exakt vilken typ av choklad och chokladmängd Stig har fått i sig. Därefter brukar veterinären göra en snabb och kort allmän undersökning av hunden för att se om den eller visar några tydliga symtom på förgiftning. Att lyssna på hjärtat är viktigt eftersom rytmrubbningar på hjärtat är ett symtom vid lite allvarligare förgiftning.Veterinär Linnéa lyssnar på hjärtat eftersom hjärtklappning kan indikera förgiftning. Om vi bedömer att hunden har ätit en dos som kan vara giftig så ger vi den ofta en portion mat för att det ska vara lättare för den att kräkas och därmed få upp så mycket choklad som möjligt. Helst hela mängden. Om den är illamående och inte vill äta så matar vi den lite försiktigt och vill den ändå inte äta så stämmer vi av med dig som djurägare när den åt senast. Kanske var det nyligen så att extra mat för att underlätta kräkning inte behövs.För att underlätta kräkning erbjuds Stig lite mat.I regel accepterar hunden dock maten och så fort den har ätit upp ger vi en dos kräkningsframkallande medel. Antingen i form av en spruta eller som ögondroppar. Sen låter vi hunden vara till dess att den kräks. Det brukar ske inom 10-15 minuter.  Ofta kräks den ett par gånger vilket kan vara påfrestande för kroppen och göra den trött och slö. Efteråt brukar de flesta vara fortsatt illamående en stund men det avtar relativt snabbt.Stig får kräkmedel i form av ögondroppar.Vid kräkning kan vi dessvärre inte säkerställa att all choklad kommer tillbaka upp. I stället utgår vi från hur länge sedan det var hunden åt den. Ju längre tid som hinner gå desto mer har hunnit passera vidare från magsäcken till tarmen. Är det sannolikt att det finns choklad kvar i magsäck eller tarm så skickar vi med aktivt kol hem. Kolet binder de skadliga ämnena till sin yta och förhindrar därmed att de tas upp i kroppen.I de fall hunden visar tydliga symtom på förgiftning eller där det gått så lång tid att vi vet att en giftig mängd choklad hunnit lämna magsäcken, och därmed inte kommer att komma upp genom kräkning, så kan det bli aktuellt att lägga in hunden på djursjukhuset för övervakning och stödjande behandling. Då får den aktivt kol och dropp. Om hunden utvecklar kramper eller rytmstörningar på hjärtat så behandlas de också.Eftersom veterinär Linnéa inte säkert kan veta att Stig fått upp all choklad så får matte Caroline med sig medicinskt kol hem tillsammans med ett skriftligt hemgångsråd.Det som styr vår behandling och våra insatser är alltså mängden kakao/teobromin, hur länge sedan hunden åt chokladen samt hur mycket som kommer upp genom kräkning.Hur ser prognosen ut? Kan min hund få men eller till och med avlida sin chokladförgiftning?Det kan gå illa om hunden har fått i sig en stor mängd choklad med hög kakaohalt och inte får behandling i tid. Då kan den drabbas av allvarlig förgiftning och i värsta fall avlida. Men om vi hinner hjälpa den att kräkas inom tre till fyra timmar efter intag av choklad så är prognosen god och sannolikheten stor att den blir helt återställd och klarar sig utan men. De allra flesta hundar klarar sig bra och får gå hem direkt efter kräkning och lite vila.Stig klarade sig bra och får gå hem så fort illamåendet lagt sig lite. Tips till dig som hundägareLämna aldrig choklad inom räckhåll för hunden, se till exempel till paket/presenter som innehåller choklad inte ligger framme under granen, hundar har bra luktsinne!Kontakta veterinär så fort du ser eller misstänker att din hund har fått i sig choklad.Informera gärna barn och eventuella gäster att choklad är giftigt för hundar.Missa inte vår kalkylator för chokladförgiftning, som kan ge dig en uppfattning om mängden hunden har satt i sig är farlig

Djurvårdguiden

Hudundersökning på hund

Ryggar din hund plötsligt tillbaka när du vill kela eller klia den bakom örat? Eller är det kanske tvärtom? Att den njuter mer än vanligt av dina masserande händer i pälsen. Kanske gnider den sig allt som oftast mot soffan eller slickar sig intensivt där den kommer åt. Till och med på natten? Då kan det vara dags för en ordentlig hudundersökning av din hund hos veterinären.Lina Gustafsson, leg. veterinär på hudspecialistmottagningen på Södra Djursjukhuset Evidensia i Kungens Kurva, tar med oss på en hudundersökning där hon förklarar hur den går till och varför den är så viktig.Lina, när bör man låta veterinär göra en hudundersökning på sin hund?Det snabba svaret är att man ska göra det om man ser något annorlunda, eller misstänker en förändring, i hud eller päls som inte går över eller försvinner av sig själv inom ett par veckor. Huden är kroppens största organ och ska fungera som en skyddande barriär mot angrepp från skadliga ämnen, virus, bakterier, parasiter, infektioner och annat. Upptäcker man något avvikande i huden kan det vara tecken på underliggande problematik och det är bra att titta närmare på.Vad ska man som djurägare vara uppmärksam på?Alla typer av förändringar. Både visuella och beteendemässiga. Det kan till exempel vara en rodnad som inte försvinner, ett envist sår, fläckvist pälsavfall eller någon form av knöl. Förstås även intensiv klåda och frenetiskt slickande. Alla dessa bör undersökas och eventuellt utredas av veterinär.Öroninflammation är vanligt på hund. Här får labradoren Extra öronen undersökta.Vilka moment ingår i en hudundersökning på hund?En veterinär börjar alltid med en vanlig klinisk undersökning där hela hunden gås igenom för att få en allmän hälsostatus. Efter det kikar vi lite mer ingående på huden. I fokus är framförallt öron, läppveck, tassar, rumpa och päls. Även ljumskar och armhålor där man ofta ser symtom på inflammation hos hundar med någon form av allergi.Vid allergier är det vanligt att få rodnad och utslag i armhålorna.Behöver vi göra en lite djupare undersökning av en knöl så kan vi ta ett finnålsspirat. Då för vi in en nål i knölen för att få ut celler som kan strykas ut på ett litet glas och analyseras i mikroskop.Skulle hudundersökningen leda till att vi misstänker en parasitinfektion så kammar vi också igenom pälsen för att leta efter eventuella ägg eller kryp och upptäcker vi ett hudområde som ser avvikande ut så kan vi ta ett skrapprov. Det görs med en trubbig kniv mot huden för att få med hudceller och eventuella inflammatoriska celler samt bakterier eller parasiter. Likaså kan vi göra ett tejpprov om vi tror att hunden har drabbats av en överväxt av jästsvamp eller liknande.Vid en hudundersökning på hund är det vanligt att ta skrapprov för att leta efter t.ex. bakterier eller parasiter.Dessa prover tittar vi sen på i mikroskop för att upptäcka eventuell infektion. Det gör vi i samband med undersökningen medan djurägare och patient är på plats. Skulle vi hitta något avvikande så går det ofta att lindra och/eller bota med utvärtes behandling i form av schamponering med klorhexidin eller annat ändamålsenligt preparat.Efter provtagning kan veterinären titta i mikroskopet och ofta meddela djurägaren direkt om det t.ex. finns en infektion med bakterier.Vad är det vanligaste man upptäcker vid en hudundersökning på hund?Till det vanligaste hör hudinfektion eller symtom på någon form av allergi. Det visar sig ofta i form av rodnad, klåda samt tass- eller öroninflammation. Misstänker man allergi är det viktigt att ha tålamod och att göra en ordentlig utredning för att hitta grundorsaken. Eftersom en utredning kan ta lite tid så brukar vi hantera de besvärande symtomen parallellt. Kan vara att behandla klåda eller liknande med lämpliga preparat. Genom att utreda och komma åt grundorsaken till problematiken kan vi sen sätta in den mest riktade behandlingen och förhoppningsvis minska på medicineringen.Hur ser prognos för bot och lindring ut när det gäller hudrelaterad problematik?Det beror förstås på. Många hudrelaterade problem är kroniska, till exempel olika former av allergi, och de går ju inte att bota men däremot att lindra genom olika typer av behandlingar. Vid en matallergi kan hunden bli helt symtomfri genom att vi exkluderar de ämnen som den reagerar mot. Men det är ingen bot eftersom allergin eller känsligheten ligger kvar latent och återkommer om hunden får i sig det den inte tål.Men hunden kan även bli symtomfri vid atopi (en allergi mot ämnen i omgivningen) om den behandlas på rätt vis. Det kan vara genom regelbunden schamponering, klådlindrande preparat, antiinflammatorisk medicinering, kosttillskott som fettsyror, mjukgörande salvor eller andra lokala behandlingar. I många fall finns också möjlighet att framställa ett individuellt allergivaccin.Du nämnde tass- och öroninflammation tidigare. Vad är viktigt att vara uppmärksam på där?Både öron och tassar är en del av huden så de är viktiga att hålla koll på och att gå igenom med jämna mellanrum. Gärna en gång i veckan. När det gäller öron så ska de lukta neutralt, vara oömma och huden ska inte vara röd på insidan. Finns det tecken på illaluktande sekret, rodnad eller att hunden återkommande försöker klia sig i örat så ska man ta det på allvar. Helt enkelt för att du som hundägare inte har möjlighet att se eventuell inflammation eller problematik längre ner i hörselgången med blotta ögat. Och en oupptäckt och obehandlad öroninflammation gör inte bara ont utan blir också en gynnsam miljö för bakterier och jästsvamp som ytterligare kan förvärra symtom och till och med ge kroniska besvär i form av hård och svullen hörselgång. I värsta fall kan inflammationen göra att trumhinnan går sönder och infektionen sprider sig ner i mellanörat, vilket kan vara smärtsamt och ge allvarliga problem.Därför är det viktigt att låta veterinär, som har tillgång till otoskop och rätt kompetens, att kika djupare ner i hörselgången. Med ett otoskop ser vi tydligt om det förekommer svullnad, sekret eller rodnad och kan därmed utreda vidare eller sätta in rätt behandling.Tassarna är utsatta för mycket slitage och är också ett vanligt problemområde vid allergi. Lina tittar noga på huden mellan Extras trampdynor och tår.Och så var det tassarna…Hundens tassar utsätts dagligen för belastning och andra utvärtes påfrestningar så som kyla, väta, knöliga underlag och annat som finns i omgivningen. Likväl påverkas de ofta om hunden lider av hudrelaterad problematik. Friska tassar ska ha sprickfria och mjuka trampdynor och huden mellan tårna ska vara fri från svullnad, rodnad, knölar och utslag. Viktigt är också att titta efter eventuell ojämn slitning av trampdynorna. Det kan vara ett tecken på smärta som gör att hunden kompenserar sin gång genom snedbelastning. Sen får man inte glömma klorna och klokvalitet, de ska inte vara spröda och lätt gå sönder. Har man problem med tassarna kan det vara bra att klippa lite i pälsen så att man ser bättre när man ska kika på huden osv.Vad är viktigt att tänka på när det gäller klorna?Viktigast är att hålla dem i en lagom längd. För långa klor är inte bara obekväma för hunden de kan också bidra till att hunden snedbelastar sin gång eller att den fastnar i något som bryter av klon och exponerar pulpan. Något som är ordentligt smärtsamt för hunden.Sköterskan Hanna Leijzer klipper små tag runt klon för att lättare kunna se när hon närmar sig pulpan.Vilka är dina bästa tips för att få till kloklippningen hemma?Att börja tidigt och att inte ha för höga ambitioner på en gång och att inte vara rädd för att återkommande känna på tassar och klor redan när hunden är liten valp. Vi träffar många djurägare som upplever att kloklippningen är svår att få till. Många nämner stress över att klippa fel och att åsamka smärta hos hunden. Därför brukar vi tipsa om att gå försiktigt fram och att låta det ta tid samt vara frikostig med belöning, som beröm och extra gott godis. Att försöka göra det till en positiv stund där ni kelar och kanske nöjer er med att klippa en till två klor och sen avvakta till nästa tillfälle. Likaså en vass kloklippare och att man inte klipper klon rakt av, utan mer tar små tag runt.Hanna Leizer klipper Extras klor och Extra väntar spänt på sin utlovade belöning efteråt.Känner man obehag eller osäkerhet så rekommenderar vi att man tar hjälp så att det blir rätt från början. Det kan avdramatisera det hela både för ägare och hund.Hudundersökning på hund – tips till dig som hundägare:Gå igenom din hund en gång i veckan – gör en veckokoll.Var uppmärksam på eventuella förändringar och ta dem på allvar.Kontakta veterinär om rodnad, utslag, knölar, illaluktande sekret eller klåda inte ger med sig.Vill du läsa mer om hud?Missa inte vår Hudskola!

Djurvårdguiden

Värmeslag hos hund

De varmare dagarna kryper allt närmare och det kan vara lätt att glömma att våra pälsklädda, fyrbenta vänner kan få det besvärligt under sommarsolen. Värmeslag och överhettning hos hund kan vara ett livshotande tillstånd och det är därför viktigt att känna till hur värmeslag kan förebyggas och hur du skall gå tillväga om du misstänker att din eller någon annans hund har drabbats.Värmeslag hos hund är ett livshotande tillstånd som kräver omedelbar veterinärvård. Här har matte varit snabb och kommit in med Diddl som plötsligt blivit hängig och flåsig under en cykeltur.Vad är värmeslag hos hund?En hunds kroppstemperatur ligger normalt mellan 38 och 39 grader. Om kroppstemperaturen stiger över 41 grader kan det bli skadligt för hunden. Medan vi människor blir av med överskottsvärme genom att svettas över större delar av kroppen, kyler hundar sin kropp främst genom att flåsa, eller hässja som det också kallas. Hunden andas då snabbt och ytligt med öppen mun och tungan utsträckt. För att kyla ned sig kan de också lägga sig mot ett svalare underlag eller svettas genom svettkörtlar i trampdynorna. Dessa något begränsade möjligheter för hunden att reglera sin kroppstemperatur gör dem extra känsliga för ökade omgivningstemperaturer och för kraftig ansträngning under varma förhållanden. Blir de så varma att de inte klarar att göra sig av med värmeöverskottet kan de drabbas av värmeslag.Symptom på värmeslag hos hundTidiga tecken på att din hund har drabbats av överhettning kan vara att hunden söker sig till vatten eller svalare omgivningar, såsom kalla golv eller skugga. Hunden kan först uppvisa tecken på oro, för att sedan bli trött och apatisk. Andningen blir snabb och ytlig, hunden flämtar och slemhinnorna blir kraftigt röda. Hunden kan också få kräkningar och diarré. Om inte hunden får hjälp eller om kroppstemperaturen ökar ytterligare kan hunden bli förvirrad, vinglig och till och med kollapsa. Till sist kan hunden hamna i chock, vilket betyder att kroppen inte klarar av att pumpa runt blodet i kroppen som den ska. Detta leder till syrebrist och kan göra att hunden blir medvetslös.Vilka hundar drabbas av värmeslag?Alla hundar och raser kan drabbas av värmeslag men det har setts en överrepresentation hos större hundraser över 15 kilo. Kortnosade raser såsom exempelvis engelsk bulldogg, mops och shih tzu är extra utsatta. Dessa raser har en medfödd anatomi med bland annat trånga näsborrar och svalg, vilket gör det svårare för dem att bli av med överskottsvärme genom att hässja. Överviktiga hundar, hundar med tjock päls, äldre hundar och individer med andningsbesvär löper också större risk av att drabbas av värmeslag.Vad gör man om hunden drabbats av värmeslag?Om du misstänker att din eller någon annans hund har drabbats av värmeslag gäller det att agera fort. Innan du tar hunden till veterinär bör du försöka kyla ned hunden själv. Börja med att flytta hunden till ett svalt och skuggigt område. Själva nedkylningen bör inte gå för fort, då de normala mekanismerna för temperaturreglering hos hunden är utslagna och det därför finns en risk för att hunden istället får för låg temperatur om hunden kyls ned för snabbt. Nedkylningen kan ske genom att duscha hunden, sänka ned hunden försiktigt i vatten eller genom att använda blöta handdukar. Du bör inte använda iskallt vatten eller is. Kontakta veterinären så fort du har möjlighet för att förvarna om att du är på väg –de kan ofta ge dig råd om vad du kan tänka på under färden dit.Om värmeslag konstaterats och hundens kroppstemperatur är för hög påbörjas nedkylningsprocessen så fort som möjligt. Här görs detta med hjälp av fuktiga, kalla handdukar.Hos veterinärenÄven om du lyckas få ned hundens kroppstemperatur och hunden verkar må bättre, ska du alltid åka in till veterinär då temperaturen kan stiga på nytt och skador på inre organ som inte syns kan ha uppkommit. När hunden kommer in till veterinären görs en första bedömning om hur allvarligt hundens tillstånd är. Hunden undersöks noggrant och temperaturen mäts. Ofta behöver hunden kylas ned ytterligare även om djurägaren har påbörjat detta själv. Nedkylningen görs på liknande sätt med hjälp av blöta handdukar, i en dusch eller i ett badkar om sådant finns tillgängligt. Syrgas ges ofta, antingen med hjälp av en mask över nosen eller via en andningstub i luftstrupen. Medan hunden undersöks kan en djursjukskötare lägga en permanentkanyl, sätta igång vätskedropp och ta ut blodprover.Då hunden kommit in till kliniken gäller det att snabbt få en överblick över hur allvarligt tillståndet är och vad som behöver göras. Här lyssnar veterinären på hjärtat och känner på hundens puls medan djursjukskötaren lägger en permanentkanyl för att kunna ta ut blodprover, koppla på dropp och för att medicin effektivt skall kunna ges direkt i blodet.Med hjälp av blodprover kan bland annat saltbalansen kontrolleras och de kan också visa om det uppkommit några skador på inre organ såsom njurar och lever. Beroende på vad detta och annan diagnostik visar kan hunden behöva medicineras på olika vis, tillfälligt eller på längre sikt. Förhoppningsvis sjunker hundens kroppstemperatur efterhand och hundens allmäntillstånd stabiliseras.Både hjärtaktivitet och blodtryck kan påverkas vid ett värmeslag. Här har Diddl kopplats upp på EKG och blodtrycket mäts med hjälp av en blodtrycksmanschett på hans framben. Han får också syrgastillförsel genom en mask.Blodsockernivån kan enkelt och snabbt kontrolleras med ett litet stick i läppen. Visar det sig att hunden ligger på en för låg nivå av socker i blodet kan detta korrigeras genom att tillsätta glukos i hundens dropp. Vad händer efter ett värmeslag hos hund?Det är inte ovanligt att hunden är medtagen efter ett värmeslag och beroende på hur allvarligt tillståndet är eller har varit kan hunden behöva stanna kvar på djursjukhuset för övervakning och behandling i flera dagar. Då kan hundens allmäntillstånd, temperatur, puls, blodtryck, syresättning och andra parametrar kontrolleras regelbundet. Ju tidigare hunden har fått riktig vård, desto större är chanserna för att hunden blir helt återställd. Det kan ibland vara svårt att veta om det uppkommit några permanenta skador, därför är det ofta rekommenderat med ett återbesök en tid efter att hunden varit inlagd.Till veterinärens och djursjukskötarens stora glädje verkar Diddl äntligen må lite bättre!5 tips för att undvika värmeslag i sommarKänn till tecknen på tidig överhettning.Lämna aldrig din hund i bilen en solig eller varm dag.Ge alltid hunden tillgång till skugga och färskt vatten.Undvik hård ansträngning såsom cykling eller löpning med din hund under de varmaste timmarna.Gör en hundglass eller frys isgodis till din hund! Tips på flera enkla sätt att göra detta på finns att hitta på nätet.Äntligen får Diddl träffa sin älskade matte igen. Nu väntar kärlek och omvårdnad i hemmet innan återbesöket om någon vecka.

Djurvårdguiden

Brännsår på tassar

Hundar kan få brännsår på tassar av asfalt, speciellt om hunden springer mycket under sommarperioden. Vid mycket belastning på asfalt så slits delar av den tjocka huden på trampdynorna, det uppstår som en slags blandning av vattenblåsor och brännskador på trampdynorna. Denna typ av skada behandlas med smärtstillande medel och eventuellt ett bandage.Cykla på asfalt – risk för brännsår på tassarTemperaturen ute stiger och solen skiner. Många tänker kanske inte på att när solen bränner och temperaturen ute stiger måste man vara medveten om att asfalt och andra ytor blir mycket varma.Undvik att cykla med hunden på asfalt under de varma sommarmånaderna och välj om möjligt grus- eller skogsvägar istället. Det är också bättre att cykla tidig morgon eller sen kväll för att undvika de varmaste timmarna.Om hundens trampdynor är slitna och torra sedan tidigare är risken större för brännsår på tassar. Om hunden ömmar, haltar eller har sår på trampdynorna är risken stor att den har fått brännsår.Vad gör veterinären?Om brännsår har konstaterats kan hunden behöva bandageras eller ha på sig strumpor för att skydda trampdynorna. Tassalva kan behövas likväl som smärtstillande medel. Kontakta din närmaste klinik om du misstänker att din hund har fått brännsår på tassarna.Brännsår på tassar och trampdynorna är mycket smärtsamt för hunden och behandlas med smärtstillande medel och mjukgörande tassalva.Anpassa aktiviteten för att undvika brännsår på tassarBrännskador och slitage på trampdynor i samband med hög aktivitet på heta ytor är inte ovanligt på sommaren. Vi rekommenderar att inte träna långa löp- eller cykelpass med hundar på asfalt när det är soligt och temperaturen är över 20 grader.5-sekundersregeln är bra för att avgöra om ytan är för varm för hunden. Du kan avgöra om asfalten är för varm genom att hålla baksidan av handen mot marken och räkna till fem. Om du bränner dig själv och inte kan hålla handen där i 5 sekunder är det också för varmt för hunden att gå på ytan.Ny, mörk asfalt orsakar vanligtvis mer skada än grå, gammal asfalt. Hundar som är mindre vana att springa på asfalt får större tasskador än hundar med ”mer härdade tassar”. Vi rekommenderar i allmänhet att undvika asfalt när du cyklar eller springer med hunden.

Djurvårdguiden

Valpens första veterinärbesök

Din lilla pälsboll har nu varit hos dig i ungefär fyra veckor och det är snart dags för valpens första veterinärbesök. Inför 12-veckorsvaccinationen är det ofta många frågor i huvudet hos dig som ny djurägare, oavsett om du haft hund innan eller inte. Men varför skall man egentligen vaccinera sin valp och hur går det första veterinärbesöket till? Här ger veterinären sina bästa tips och hjälper dig och din valp att förbereda er bäst möjligt tillsammans!Att stå stilla och undersökas på ett bord kan vara nytt och främmande för den lilla valpen.Varför bör man vaccinera sin valp?Den huvudsakliga anledningen till att vi vaccinerar våra djur är för att förebygga sjukdom och lidande. Flera av de sjukdomar vi vaccinerar våra hundar emot kan göra din valp mycket sjuk. Valpar har ett outvecklat immunförsvar och är extra känsliga för smitta. Förutom att skydda din egen valp bidrar du också till ett lägre smittotryck i samhället generellt och detta kan hjälpa till att skydda andra individer som inte vaccinerats korrekt eller som är dåligt rustade mot sjukdom. Du hjälper alltså inte bara din egen hund utan även andra genom att vaccinera!En liten godis och husses trygga hand är skönt att ha nära till hands när man skall vaccineras!Vad vaccineras valpen emot?Vid tolv veckors ålder får din valp sin andra valpvaccination. Den första skall ha getts när valpen var cirka åtta veckor gammal tillsammans med uppfödaren. I valpens grundvaccination ingår vaccinering mot valpsjuka, hepatit och parvovirus. Detta är sjukdomar som är ovanliga i Sverige idag, mycket tack vare goda vaccinationsrutiner, men som är utbredda i många andra delar av världen. Om vi slutar att vaccinera våra hundar finns risk för att sjukdomarna kan sprida sig även här, då smitta exempelvis kan föras in med hundar som varit utomlands eller genom importhundar.De flesta veterinärer rekommenderar även vaccinering mot kennelhosta. Detta är en mindre allvarlig sjukdom men som är mycket smittsam mellan hundar. Kennelhosta kan orsakas av flera olika typer av virus, och din valp vaccineras i sin grundvaccination mot de vanligaste typerna. Vaccinet ger inte fullgott skydd, men symptomen blir ofta mildare hos en vaccinerad hund.Vad händer vid valpens första veterinärbesök?Tolvveckorsvaccinationen brukar vara det första veterinärbesöket som du och din valp gör tillsammans. Fokus vid besöket bör ligga på att göra upplevelsen så positiv som möjligt för valpen. Sannolikheten är dessvärre ganska stor för att du kommer behöva uppsöka veterinär ett antal gånger under din hunds liv, och det är därför viktigt med en lugn och stressfri introduktion för att valpen ska känna sig så trygg som möjligt i miljön inför framtida besök. Det är också ett utmärkt tillfälle att för dig som djurägare bekanta dig med din lokala veterinär och lufta de funderingar du har kring din valp.Veterinären tittar på hud och päls och kontrollerar att Zingo inte har något navelbråck.Hur går veterinärundersökningen av valpen till?Valpen kommer att bli undersökt på ett undersökningsbord. Där gör veterinären en klinisk undersökning som kan liknas vid en yttre inspektion, där valpen gås igenom från nos till svans. Bland annat tittas det på ögon, öron, tänder, päls, hud och valpens hull. Hjärta och lungor lyssnas på med ett stetoskop och veterinären tittar efter navelbråck och känner på magen. Är det en hanhund är det också viktigt att notera om bägge testiklarna har kommit på plats. Den kliniska undersökningen är en viktig del då det finns möjlighet att tidigt upptäcka avvik hos valpen såsom exempelvis ett bettfel eller ett blåsljud på hjärtat. Många sjukdomar och besvär kan förebyggas med rätt uppföljning om de upptäcks i tid. Själva vaccineringen är ett litet stick med en kanyl som sätts under huden i nacken. Många reagerar inte alls över det. Ett bra tricks är att avleda valpen genom att ha en liten godisbit eller leksak redo vid själva sticktillfället.Att lyssna på hjärta och lungor är en viktig del av undersökningen. Medfödda fel på hjärtat kan ibland upptäckas vid valpvaccinationen.Ibland kan veterinären rekommendera ägaren att komma tillbaka vid 5-6 månaders ålder när valpen är lite större för att på nytt bedöma exempelvis bettet. Annars sker nästa vaccination vid ett års ålder och därefter är det rekommenderat att man kommer in årligen för vaccinering. Önskar man inte påfyllnad av kennelhostavaccinet är det dock bara nödvändigt att fylla på vaccineringen vart tredje år.Veterinären känner igenom lederna på Zingo och tittar på klor och tassar.Vad händer efteråt?En del valpar kan bli lite trötta samma dag efter besöket. Detta kan dels bero på en mild reaktion av vaccinet, men många gånger är det upplevelsen i sig som kan vara mentalt uttröttande för en liten valp. Allvarliga biverkningar är ovanligt. Enstaka djur kan reagera med en allergisk reaktion kort efter att vaccinet har getts och det är därför viktigt att ha uppsikt över sin valp i alla fall de första 30 minuterna efter vaccineringstillfället och omedelbart uppsöka veterinär om valpen reagerar med exempelvis kräkningar, diarré eller kraftig håglöshet.Efter 12-veckorsvaccineringen är det rekommenderat att vänta ytterligare en till två veckor innan man låter valpen leka eller hälsa på hundar som man inte känner till vaccinationsstatus på, som exempelvis hundar i en hundrastgård, för att undvika att valpen blir sjuk.Har du fler frågor kring valpens första veterinärbesök?Många djurägare har frågor om avmaskning, foder, kloklipp, tandborstning och annat som hör valptiden till. Veterinären och övrig personal på din veterinärklinik hjälper gärna till att besvara så många frågor som möjligt vid besöket. Flera kliniker har avsatt lite längre tid vid just valpvaccinationer för att man skall hinna få hjälp med sådana frågor. Vet du om på förväg att du exempelvis vill att någon går igenom tandborstning eller kloklipp med dig och din valp kan det vara bra att nämna detta vid bokningen för att vara helt säker på att det finns tid till detta när ni kommer.Kom ihåg att trots de bästa förberedelser är veterinärbesöket en helt ny erfarenhet för din valp och allt ni övat på hemma kan snabbt glömmas bort i takt med alla nya intryck och lukter. Var inte för hård mot dig själv eller din valp om det inte riktigt blev som du hade tänkt och ta hjälp av veterinären och djursjukskötarna om du har frågor och funderingar.Stort lycka till med valpens första veterinärbesök!Tips inför valpens första veterinärbesök:Se till att ha gott om tid. Kom gärna lite innan avsatt tid och låt valpen vänja sig vid miljön. Kanske kan ni öva någon extra gång att stå på vågen eller passa på att hälsa lite extra på personalen. När vi inte lever i strikta smittskyddstider längre är också väntrummet ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med andra hundägare och utbyta tips och erfarenheter.Förbered gärna din valp hemma med att öva på liknande saker som den kommer behöva göra inför eller vid besöket. Det kan innebära att åka bil, stå på ett bord, lyfta på mungiporna för att titta på tänder, ta på tassar och titta i öronen. Om valpen fått öva några gånger hemma i en trygg miljö kan det många gånger göra undersökningen smidigare hos veterinären.Se till att valpen är rastad och inte alltför hungrig inför besöket. En otålig eller hungrig valp är svårare att undersöka.Ta med vaccinationsintyg och försäkringsnummer samt annan information som kan vara bra för veterinären att ha i inlagt i ditt djurs journal. När olyckan väl är framme är det skönt att slippa lägga tid på att leta fram papper!Fler artiklar, tips och goda råd om hund hittar du på Djurvårdguiden.

Djurvårdguiden

Seniorkoll hund

Den viktiga seniorkollen för hund. Börjar din trogna följeslagare bli till åren? Pälsen vid nosen grånar och kanske märker du av små subtila förändringar i både beteende och fysiska förmågor? Långpromenaderna går i ett lugnare tempo, de lättsamma lekarna blir lite klumpigare och behovet av vila och återhämtning ökar. Då kan det vara dags för en seniorkoll hos veterinären.Vi besöker Evidensia Djursjukhuset Västerort för att följa med jaktlabradoren Keeto på en seniorkoll, där vi får förklarat hur den går till och varför den är så viktig.Varför bör man göra en seniorkoll på sin lite äldre hund?Som hundägare har man alltid ett ansvar att hålla koll på hälsa och välmående hos sin hund. Det gäller inte desto mindre i takt med att hunden blir äldre.Precis som hos oss människor finns det naturliga ålderskrämpor i form av lägre energinivå, nedsatt hörsel, förlust av muskelmassa, viss stelhet, försämrad syn och så vidare men eftersom vi inte delar språk med våra hundar kan det vara svårt för djurägaren att upptäcka och avgöra vad som är ”normalt åldrande” och vad som är symtom på begynnande sjukdom eller annan problematik som kräver någon form av åtgärd eller behandling.En veterinär däremot, med sin utbildning och erfarenhet, har både vana och goda möjligheter att snabbt upptäcka och gradera eventuell sjukdom, smärta, övervikt och problematik som inte är ”normal” utan beror på underliggande orsaker och därmed kräver specifika insatser. Tidig upptäckt är alltid bäst och med rätt behandling och/eller förebyggande åtgärder kan man undvika svåra problem och förbättra hundens framtida livskvalitet avsevärt.Vid en seniorkoll undersöker veterinären bland annat hundens rörelseförmåga, och kan upptäcka eventuell stelhet och/eller smärta.Vid vilken ålder är det relevant med en seniorkoll på hund?Det beror förstås lite på ras. Större hundraser har generellt sett kortare livslängd än mellanstora och små hundraser. Det betyder att en stor Sankt Bernhard kan räknas som senior redan vid 4-5 års ålder medan en liten Malteser blir senior först vid 7-8 års ålder. Därför skiljer det sig en hel del för när det är lämpligt att vara uppmärksam på åldersrelaterade förändringar. Rådgör med din veterinär och var lyhörd på förändringar hos just din hund.Hur går seniorkollen till?Det är en helt vanlig klinisk undersökning där veterinären går igenom hunden från ”nos till svans”. Vi kikar på ögon, öron, munhåla, klor, tassar och lymfknutor. Lyssnar på hjärta och lungor samt känner på mage, undersöker könsorgan och gör en hullbedömning. Till detta läggs också ägarens beskrivning av hunden och de eventuella förändringar som skett genom åren. Denna så kallade sjukdomshistoria är en mycket viktig del eftersom hunden själv inte kan berätta och beskriva sin upplevda hälsa eller ohälsa.Informationen som hundägaren ger om livet hemma är ett viktigt komplement till den kliniska undersökningen, t.ex. hur hunden äter, dricker och rör sig dagligen.Vid seniorkollen har vi dessutom särskilt fokus på den äldre hundens allra vanligaste problemområden. Det betyder att vi lägger lite extra tid på undersökning av leder, hjärta, tänder och hull. Eventuell problematik med dessa kan leda till allvarlig eller besvärande sjukdom så förebyggande åtgärder eller anpassad behandling bör sättas in så tidigt som möjligt.När veterinären lyssnar på hjärtat kan tidiga tecken på hjärtsjukdom upptäckas, t.ex. blåsljud. De ger inte alltid så tydliga kliniska symptom och kan därför vara lätta att missa av djurägaren.Vilken är den vanligaste problematiken som upptäcks vid en seniorkoll på hund?Det brukar vara tandsten, ibland till och med tandlossning. Alltså lösa tänder, uppdraget tandkött och inflammation. Även övervikt är vanligt. Och detta trots att en hullbedömning är något som alla hundägare kan göra själva hemma. Du känner lätt med händerna längs med ryggraden och bröstkorgen på hunden. Både revben och ryggkotor ska kännas tydligt utan att sticka ut. Då har du en hund med normalt hull. Den exakta vikten är mindre viktig.Veterinären känner över bröstkorgen för att göra en hullbedömning.Varför är just dessa vanliga problemområden?Den huvudsakliga anledningen är förstås ålder och slitage men besvär och begynnande sjukdom i dessa områden är också särskilt svåra för djurägaren att upptäcka i tid. Det kan bero på att till exempel hjärta och leder är ”osynliga” för djurägaren vilket gör att eventuell smärta, stelhet eller liknande inte alltid är märkbar på utsidan och därför inte upptäcks förrän problematik eller sjukdom redan har utvecklats.Samma sak gäller hundens mun och tänder. Många djurägare har svårt att få till en daglig tandborstning eller att ens få möjlighet att titta/känna i hundens mun. Och så länge hunden äter tror man att allt är som det ska men så behöver det inte vara.Tandsten och tandsjukdomar såsom tandlossning (parodontit) är vanligt förekommande hos äldre hundar.Ska vi förklara varför hull och eventuell över-/undervikt är så svår att upptäcka så beror det ofta på att den sker gradvis över lång tid och därmed inte blir direkt synlig för ögat förrän den är ett faktum. Obehandlad övervikt ökar bland annat risken för att utveckla diabetes och andra fetmarelaterade sjukdomar. Den kan också medföra oönskad belastning på leder som förvärrar symtom på artros.Undervikt kan förstås bero på helt naturlig förlust av muskelmassa men också vara symtom på en underliggande sjukdom så som nedsatt njurfunktion.Vad händer efter seniorkollen?Det beror förstås på om vi hittar något som behöver åtgärdas eller inte. Är hunden frisk och välmående för sin ålder så rekommenderar vi att djurägaren kommer tillbaka för en ny seniorkoll efter ett år. Hittar vi däremot något som kräver förebyggande åtgärder eller specifik behandling sätter vi igång den processen direkt. Alltid i samråd med djurägaren.Tips till dig som hundägare:Förbered sjukdomshistorian inför er seniorkoll och meddela oss gärna om hunden brukar känna obehag eller stress hos veterinären. Då har vi möjlighet att individanpassa besöket så gott det går.Håll koll på alla förändringar och ta dem på allvar. Det finns alltid en bakomliggande orsak.Gör en hullbedömning på din hund minst en gång i månaden och var uppmärksam på eventuell över- eller undervikt eftersom detta kan leda till besvärande/allvarlig sjukdom och problematik.Försök få till daglig tandborstning eller åtminstone en titt på hundens mun och tänder.Var uppmärksam på aptiten och anpassa hundens foder efter ålder och individuella behov.Under vår sida för tjänster så hittar du vilka kliniker som erbjuder seniorkoll. Fler artiklar, tips och goda råd om hund hittar du på Djurvårdguiden.

Djurvårdguiden

Vattensvans hos hund

Vattensvans hos hund är ett smärtsamt tillstånd. Blött väder, bad, kyla och vind kan orsaka en trolig inflammation i hundens nerver eller muskler vid svansroten, tillståndet kallas vanligtvis för vattensvans men kan även benämnas retriversvans eller wet tail.Vattensvans är extra vanligt under sommartid då hundar badar och vistas mer i vatten.Symtom på vattensvans hos hundMånga hundägare kan tro att hunden har brutit svansen, då svansen ofta ser ut som normalt första biten för att sedan tvärt hänga rakt ned. Märker du att din hunds svans hänger rak och orörlig och ömmar då du rör vid ryggslutet eller svansen kan detta vara tecken på att din hund drabbats av vattensvans. Har du en tik kan det även märkas på att hon får ont då hon ska sitta ner och kissa.Vattensvans är extra vanligt under sommartid då hundar badar och vistas mer i vatten. Vanligtvis går symtomen över av sig själv efter några dagar.Så kan du förebygga vattensvansDet går att förebygga vattensvans genom att hålla hunden varm och torr. Är hunden blöt efter bad eller efter att ha varit ute i kallt regn torka av den noggrant. Använd gärna ett regntäcke vid regn som går ner över ryggslutet. Ett hundtäcke kan även vara bra att använda vår att hålla hunden varm om den redan blivit blöt.Det är inte ovanligt att jakthundar drabbas, även om de inte har simmat. Kall, blöt väderlek eller hårda vindar kan göra att symtomen uppstår. Ibland kan ett neoprentäcke hjälpa till att skydda genom att värma hunden och stänga ute vind.När bör jag uppsöka veterinär?Om tillståndet inte passerar efter ett par dagar eller din hund är märkbart påverkad ska du kontakta veterinär, du hittar din närmaste klinik här. Symtomen för vattensvans kan tyda på andra sjukdomstillstånd, en veterinärundersökning behövs då för att kunna utesluta andra eventuella sjukdomar.

Djurvårdguiden

Hjärtmask hos hund

Det finns två sorters hjärtmaskar som ger hjärtmaskinfektion hos hundar, fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) och tropisk hjärtmask (Dirofilaria immitis). Den tropiska finns i dagsläget enbart på sydligare breddgrader, bland annat i södra Europa och USA, medan den franska hjärtmasken på senare år har börjat påvisas i Sverige. Det är vanligare att hundar smittas med hjärtmask under utlandsvistelse än i Sverige. Båda maskarna är parasiter som kan ge allvarlig och potentiellt livshotande sjukdom. De lever i blodkärlen som går från hjärtat till lungorna (lungartärerna) och i hjärtats högra kammare. Fransk hjärtmaskDen franska hjärtmasken förekommer i större delen av världen och har endemiska områden i bland annat Danmark där den finns hos rävpopulationen. Den franska hjärtmasken är liten jämfört med den tropiska, 0,2-0,3 mm tjock och 1,5 – 2 cm lång. Dess livscykel inbegriper en mellanvärd i form av sniglar eller snäckor, men kan även spridas via grodor och paddor. Hunddjur är huvudvärd, dvs det är hos dem masken fortplantar sig. Hunden blir infekterad genom att slicka på eller äta sniglar som innehåller det infektiva larvstadiet av masken. Inne i hunden utvecklas larverna till vuxna maskar som förökar sig i hjärta och lungartärer, där de nya larverna vandrar till lungblåsorna, hostas upp och sväljs ner. Larverna urskiljs därefter med hundens avföring, dit sniglar sedan söker sig. Fransk hjärtmask kan inte smitta direkt mellan hundar utan genomgår en utveckling inne i snigeln för att bli infektiös. Tiden från infektion till utsöndring av nya larver (prepatensperiod) är 37 till 58 dagar.Tropisk hjärtmaskTropisk hjärtmask finns i varmare länder: kring Medelhavet, i Afrika, Asien, Australien, USA och Sydamerika. Den kan bli upp till 2-3 dm lång och 1-1,4 mm tjock. Precis som den franska hjärtmasken behöver den en mellanvärd för sin livscykel, i detta fall är mellanvärden en mygga. Larvens utveckling inne i myggan kräver en viss omgivningstemperatur, och i Sverige är det i dagsläget för kallt för att en sådan utveckling ska kunna ske. Smittan sprids mellan hundar via myggbett. Vad är symtomen på hjärtmaskinfektion?Symtomen kommer smygande och blir allvarligare efterhand. Bland annat kan man se: HostaAndningssvårigheter, andnödNedsatt kondition, trötthetAvmagringBlödningsrubbningNjursjukdomSymtom på hjärtsviktPlötsligt dödsfallHur ställs diagnosen?Veterinären kan fatta misstanke om hjärtmaskinfektion utifrån hundens sjukdomshistoria, i synnerhet om den någon gång har varit utomlands. Hjärtmaskinfektion kan ge förändringar som syns vid lungröntgen eller datortomografi, och ibland kan maskar ses vid ultraljudsundersökning av hjärtat. Diagnosen ställs dock vanligtvis genom en parasitologisk undersökning av avföringsprov. Behandling av hjärtmaskinfektionDet finns flera läkemedel som har effekt mot hjärtmask. Många gånger väljer man att ha hunden inskriven på djursjukhus vid avmaskningen, eftersom en plötslig massdöd av ett stort antal maskar kan vara farligt för hunden. Om maskinfektionen gett kvarvarande inflammation i lungor etc kan man behandla denna med kortison.Går det att förebygga hjärtmask?Det finns profylaktisk behandling/avmaskning. Ta kontakt med din veterinär inför utlandsresa för råd och receptförskrivning. 

Djurvårdguiden

Ögonsjukdomar hos hund

Som djurägare är det svårt att själv komma fram till diagnos när det gäller ögonsjukdomar hos hund, och många sjukdomar liknar varandra. Misstänker du att din hund har problem med sina ögon är det bäst att besöka din veterinär, särskilt om den visar symtom på smärta och/eller irritation från sina ögon.Hur går en ögonundersökning till?För att kunna fastställa diagnos och hitta ögonsjukdomar börjar veterinären med att undersöka hela hunden i en klinisk undersökning, och därefter undersöks ögat noggrant. Veterinären kontrollerar reflexer i anslutning till ögat och ansiktet. Även ögonlock och yttre strukturer på ögat undersöks. Veterinären lyser in med en stark lampa i ögat för att kontrollera pupillreaktioner och undersöker om något abnormalt kan ses på de yttre och inre delarna av ögat. Därefter färgas hornhinnan med en speciell färg, s.k. fluorescein. Om det finns ett sår på hornhinnan kommer det att framträda i och med att det färgas grönt. Därefter mäts även ögats tryck för att undersöka om avvikelser i ögats inre delar. En ögonspecialist kan även undersöka ögats bakre delar med en speciell lampa, en s.k. spaltlampa, men det sker endast i speciella fall och vid speciella utredningar eller undersökningar.Ögats anatomiHunden har ett övre, nedre och ett tredje ögonlock. På det övre och nedre ögonlocket sitter ögonfransar som finns till för att skydda ögat mot smuts och skador. På det undre ögonlockets inre kant sitter även mynningen till tårkanalen och tårkörteln. Hos vissa raser kan ögonlocket, framförallt det nedre, rullas inåt eller utåt och orsaka skada på ögat. Det kallas entropion (inåtrullat) och ektropion (utrullat). På övre eller undre ögonlockets kant kan det växa hårstrån riktade inåt ögat. Dessa kan orsaka skador och retningar på ögat. Ögats yttre delar består av hornhinna, åderhinna, den vita hinna med blodkärl som ses utanför hornhinnan, främre kammaren samt iris och lins. Bakom linsen sitter bakre ögonkammaren med glaskroppen och näthinnan.Ögonsjukdomar i ögonlockenEntropionEntropion kallas det när ögonlocket rullas inåt. Det finns både i primär och sekundär form. Den primära formen är ärftlig och drabbar främst unga djur. Den sekundära formen kan komma av smärta i ögat, eller från skador i ögat. Typiska symtom är att det rinner tårar från ögat, att hunden kniper med ögat samt har återkommande problem med sitt öga. Den här sjukdomen behandlas genom kirurgi. Eftersom entropion kan orsaka skador på själva ögat är det bäst att behandla i ett så tidigt skede som möjligt.EktropionTill skillnad från entropion där ögonlocket rullas inåt är ektropion en sjukdom där ögonlocket rullas utåt. Tillståndet ger vanligen återkommande ögonhinneinflammationer. Ektropion behandlas genom lokal ögonbehandling. Ibland krävs kirurgi. Detta  tillstånd är inte lika akut som entropion eftersom det inte orsakar lika mycket skada på hundens öga.Felväxande hårstrån på ögonlockskantenFelväxande hårstrån på ögonlockets kant är ofta ett medfött problem som orsakar kroniska besvär hos hunden om de inte upptäcks i tid. De orsakar tårflöde, knip med ögat, ögonhinneinflammation och sår på hornhinnan. Felväxande hårstrån inklusive hårsäckar behöver åtgärdas kirurgiskt.Stopp i tårkanalernaHundens tårkanaler kan bli igentäppta eller bli förträngda, vilket kan orsaka konstant ökat tårflöde hos hunden, svullnad i tårkanalsmynningen samt obehag från ögonen. För att behandla igentäppta tårkanaler behöver veterinären spola dem. Ibland behöver man även behandla med smörjande ögondroppar. Om täppta tårkanaler är återkommande problem bör man göra en utredning om grundorsak.Keratokonjunktivitis siccaKeratokonjunktivitis sicca är en sjukdom i tårkörteln som orsakar nedsatt produktion av tårvätska. Det sker då en uttorkning av ögat och hunden får återkommande ögonhinneinflammationer. Sjukdomen orsakar kroniska återkommande besvär med ögonen och behöver utredas av en ögonveterinär.Cherry eyeCherry eye innebär ett framfall av det tredje ögonlockets tårkörtel. Sjukdomen förekommer oftare hos valpar och vissa raser inklusive beagle, bulldograser, Sankt Bernhard, Lhasa Apso och tibetansk spaniel. Cherry eye är ärftligt och åtgärdas med hjälp av kirurgi.Ögonhinneinflammation/konjunktivitÖgonhinneinflammation eller konjunktivit kan uppträda i många former. Sjukdomen leder till en svullnad och rodnad av ögats slemhinna – konjunktivan. Den kan orsakas av miljöbetingelser, allergi, patogener som bakterier eller virus, eller främmande kroppar och andra störningar i ögats normala miljö. Ögonhinneinflammation behandlas med smörjande och rengörande ögondroppar. I undantagsfall kan det behöva behandlas med antibiotika. Antibiotika är sällan nödvändigt vid sådana besvär, då rengöring är tillräcklig som behandling.Ögonsjukdomar i hornhinnan – corneaÖgats hornhinna sitter som en skyddande hinna på ögats yttre del och består av flera lager. Hornhinnan innehåller normalt sett inga blodkärl, och den är känslig och kan drabbas av skador av olika slag. Ett sår på hornhinnan kan uppstå genom kronisk nötning, orsakat av entropion eller inåtväxande hårstrån, från skräp som kommit in i ögat eller rena trauman som skadat ögat. Vid skador på hornhinnan får hunden rinnande öga, kniper med ögat samt visar tecken på smärta. Ibland kan man som djurägare själv se skadan. Man kan alltid försöka spola ögat med ögonvatten för att försöka få bort eventuella skräp i ögat. Om problemet inte försvinner ska man konsultera veterinär.Ögonsjukdomar i de inre delarna av ögatUveaPrecis som att det kan uppstå sjukdomar och skador på ögats yttre delar kan det också ske i ögats inre delar, uvea och druvhinna. Uvea består av iris, ögats cilier samt ögats åderhinna. I uvea kan det uppstå en inflammation, en s.k. uveit. Det leder till ett lågt tryck i ögat och kan orsakas av olika faktorer: infektioner (virus, bakterier, svampar eller parasiter), immunsjukdomar, diabetes, systemiskt högt blodtryck, tumörsjukdomar, läkemedel eller trauma. Trauma är den vanligaste orsaken till uveit. Den form av trauma som kan orsaka detta är trubbigt våld, perforerande sår i hornhinnan eller kirurgi. Symtom på uveit är att hunden blir ljuskänslig, visar symtom på smärta från ögat och den får ett ökat tårflöde. Ibland kan hunden även drabbas av nedsatt syn och en liten pupill. Uveit behandlas med hjälp av antiinflammatoriska, smörjande och ibland pupillvidgande ögondroppar. Ibland kan man även behöva behandla med allmän kortison. Behandling bör påbörjas så snart problemet upptäcks för att undvika att uveiten blir kronisk och därmed svårbehandlad.GlaukomUtöver lågt tryck i ögat kan hunden också drabbas av för högt tryck: glaukom. Det kan uppstå till följd av andra systemsjukdomar eller primära ögonsjukdomar. Symtomen, som ofta uppkommer akut, inkluderar att hunden visar tecken på smärta från ögat, har tårflöde, synproblem samt att ögat kan se svullet och utstående ut. Om den här sjukdomen blir kronisk kan den leda till blindhet. Glaukom behandlas med trycksänkande läkemedel. . I allvarliga fall med mycket högt tryck krävs intensivvård med omfattande behandling för att synen och ögat ska kunna räddas. Ibland krävs en längre medicinsk utredning av hela patienten för att ta reda på bakomliggande orsaker.LinssjukdomarKataraktKatarakt innebär en grumling av linsen, eller dess kapsel. Katarakt kan uppstå till följd av ålder eller andra sjukdomar, exempelvis diabetes. En grumling av linsen kommer naturligt med åldern och anses normalt hos äldre individer.LinsluxationLinsluxation innebär att linsen rubbas från sitt läge. Symtom hos hunden är besvär med synen samt problem med ögat. Undersökning och diagnos ställs av veterinär. Det kan uppstå till följd av trauma eller glaukom.Ögonsjukdomar på näthinna och synnervDet finns både ärftliga och förvärvade sjukdomar som kan drabba hundens näthinna och/eller synnerv. Några exempel på sjukdomar som drabbar hundens näthinna är total retinal dysplasi, Collie eye anomaly och retinal dysplasi. De är ärftliga och det finns specifika undersökningar för de raser som är särskilt utsatta för dessa sjukdomar. Det finns även sjukdomar som inte är ärftliga som drabbar näthinnan. Samtliga sjukdomar på näthinna och synnerv kräver undersökning och behandling av en ögonspecialist.

Djurvårdguiden

Öronskabb hos hund – Otodectes cynotis

Vad är öronskabb?Öronskabb hos hund, Otodectes cynotis, är relativt en ovanlig utvärtes parasit som lever i hörselgången/ytterörat. Parasiten drabbar även katter som är mycket vanligare värddjur än hundar. Hundar kan smittas, men det är ovanligt. En hund som drabbas av öronskabb smittas oftast av en katt, men kan även smittas av en hund som bär på parasiten. Äldre katter kan bära på parasiten i flera år utan att uppvisa några symptom.Vanliga symptomSymptom på öronskabb är klåda från öronen, vilket hunden brukar visa genom att den kliar sig mot öronen eller skakar på huvudet. Parasiten orsakar inflammation i hörselgången/ytterörat, vilket såklart skapar obehag hos hunden.Fastställ diagnosVi rekommenderar att du söker tid hos din veterinär om din hund kliar sig mycket mot ett eller båda öronen eller skakar mycket på huvudet. För att fastställa diagnos behöver veterinären titta in i hörselgången med otoskop, d.v.s. ett förstoringsglas med lampa. Oftast kan veterinären enkelt fastställa diagnosen om hen ser små vita parasiter krypa i hörselgången, men man kan även behöva ta prov med tops för att titta under mikroskop.Behandla öronskabb hos hundMan behandlar öronskabb med antiparasitärt medel. Medlet är en vätska i pipett som appliceras på huden mellan skulderbladen på djuret en eller två gånger med en månads intervall. Medicinen är receptbelagd och därför är det viktigt att man besöker veterinär om man misstänker öronskabb så att hunden så snabbt som möjligt blir symtomfri. Under behandlingen måste hundens öron också rengöras vid några tillfällen med öronrengöringsmedel.Innan du får tid hos veterinären kan du sätta på krage eller tratt på din hund så hunden inte kliar sönder sina öron. Du kan även göra rent hörselgången 1-2 gånger om dagen med öronrengöringsmedel som du köper hos din närmaste Evidensiaklinik, på Vetapotek eller på ditt lokala apotek. Undvik dock att droppa något i öronen minst 1 dygn innan besök hos veterinär. Om du misstänker att din hund har öronskabb är det viktigt att undvika kontakt med andra djur.

Djurvårdguiden

Rävskabb hos hund

Misstänker du att din hund fått rävskabb? Typiska tecken är klåda och skorvig hud på öronkanter, armbågar och hasspetsar, men en del hundar får nästan inga symtom alls. Rävskabb är en relativt vanlig hudsjukdomar hos hund. Orsak till rävskabbRävskabb orsakas av ett kvalster som oftast angriper hunddjur, mer sällan kattdjur. Det kan även smitta människor, men ger då i allmänhet lindriga och kortvariga besvär. Rävskabbskvalstret, Sarcoptes scabiei, är bara ca 0,2-0,45 mm stort och kan inte ses med blotta ögat. Kvalstren lever inne i hundens hud, där de gräver gångar och förökar sig. Smittan sprids både genom direktkontakt med smittat djur och indirekt kontakt med platser där smittade djur vistats. Rävskabbskvalstret är relativt känsligt utanför värddjuret, men kan ligga länge vilande i miljön och kan aktiveras när utetemperaturen når över 18 grader. Symtom på att hunden fått rävskabbSymtomen på rävskabb uppträder vanligtvis ca 3-4 veckor efter smittotillfället. Hunden kan få intensiv klåda, som typiskt är kraftigast nattetid. Klådan och inflammationen i huden kan leda till fler problem om hunden får en sekundär bakterieinfektion. Det finns dock hundar som bara får lindrig klåda eller knappt några märkbara symtom alls. Klåda.Besvär som tilltar på natten.Hudförändringar på öronkanter, vid svansfästet samt på armbåge och hasspetsI det tidiga skedet ses hudrodnad och små hudupphöjningar/plitorSenare utvecklas krustor och håravfall på de angripna ställena. Mjäll.Vad kan jag göra själv hemma?Har din hund rävskabb måste den behandlas av veterinär. Du kan lindra klådan genom att använda klådstillande medel samt schamponera med antibakteriella schampon (exv klorhexidinbaserade schampon). Läs mer här »När ska jag söka hjälp?Om din hund har kraftig klåda bör du kontakta veterinär. Vänta inte med att ta tag i besväret.Du kan boka en tid vid någon av våra kliniker här.Vad gör veterinären?Veterinären ställer frågor och tar prover. Diagnosen rävskabb kan ofta ställas genom att man tar ett skrapprov från huden och undersöker i mikroskop. I vissa fall är det svårare att påvisa skabbdjuren, eftersom även ett litet antal skabbkvalster kan orsaka svår klåda hos känsliga hundar. Ca 2-3 veckor efter att symtom uppträtt brukar man även kunna påvisa antikroppar mot rävskabb i blodprov som analyseras på särskilt laboratorium. Antikroppar finns kvar i flera månader efter genomgången sjukdom, men om blodprovet är positivt och hunden har typiska symtom kan diagnosen anses vara ganska säker. Om din hund är infekterad av rävskabb skriver veterinären ut medicin mot det. Det är viktigt att alla hundar som haft kontakt med det smittade djuret behandlas samtidigt.Tänk på att klåda hos hund kan ha många orsaker. Ibland måste man också behandla hudinfektionen som kliandet orsakat, samtidigt som man går vidare med behandlingen av rävskabb.

Djurvårdguiden

Öronskötsel hos hund

Besvär med öronen är en vanlig orsak till att hundar kommer till veterinären. Oftast rör det sig om en inflammation i ytterörat men ibland ses bara klåda i örat som enda symtom. Lindriga öronbesvär i form av smuts eller vax i öronen, utan andra symtom, kan man ofta själv få bukt med hemma genom enkel öronskötsel och öronrengöring. ÖronrengöringFriska hundöron behöver normalt inte rengöras särskilt ofta, men vid behov kan en mild rengöringslösning som är avsedd för hundar användas. Det finns många olika sorters öronrengöringsmedel. En del har främst en vaxlösande effekt, medan andra är framtagna för att vara verksamma mot mikroorganismer (bakterier och jästsvampar). Många gånger räcker det dock med ett milt rengörande medel. Rådfråga djurvårdspersonalen om du är osäker på vilken sort som lämpar sig bäst för din hund.Så här gör duHåll i öronlappen medan du för ner flaskans pip i yttre delen av hörselgången. Det är enklast att göra rent ett öra i tagetHäll ner rengöringsmedlet genom att klämma till på flaskan. Många hundar reagerar när det kommer vätska ner i örat och försöker ruska på huvudet för att få ut den, så man kan behöva hålla i hundens huvud medan medlet verkar.Låt medlet verka i en minut. Massera gärna lite lätt strax nedanför öronbasen.Efter en minut släpper du taget om huvudet och då kommer de flesta hundar att ruska på huvudet så att mycket av innehållet i örat skakas ut. Resten av vätskan rinner ut av sig själv efterhand.Gör rent de yttre delarna av örat med hjälp av en bomullspad eller kompress som lindas om fingret.OBS – STOPPA ALDRIG NER BOMULLSPINNAR ELLER LIKNANDE I ÖRONENNär bör jag söka veterinär?Om du ser något av dessa symtom kan det vara tecken på att hunden har fått en inflammation i örat som inte enbart rengöring rår på:Örat känns varmt och är rodnat på insidanÖrat hänger och verkar ömmaDet kommer illaluktande sekretHunden skakar ofta på huvudet och/eller kliar med tassen mot öratKontakta din klinik för rådgivning vid behov.

Djurvårdguiden

Kennelhosta hund

Kennelhosta är ett samlingsnamn på flera olika smittsamma luftvägsinfektioner som ger kraftig hosta. Man skulle kunna kalla kennelhosta för hundsläktets förkylning. Det är relativt vanligt. Orsaken är olika virus och bakterier. Ibland i kombination, ibland enskilt.Kennelhosta hund symtomHundar brukar få kikhosteliknande symtom. En hund som smittas brukar insjukna inom en vecka.Hostan brukar vara kraftig och skrällande med akut insättande hostattacker. Hundarna hostar ofta tills de klöks/får kväljningar. Attackerna avslutas då av att hunden får upp slem eller kräks.Hostan förvärras vanligen vid motion.Vissa hundar hostar i flera veckor men det går oftast över fortare.Feber förekommer.I vissa fall kan kennelhosta utvecklas till sekundär bakteriell lunginflammation.Kennelhosta läker oftast ut av sig själv.  Vid påverkat allmäntillstånd, hög feber eller andningssvårigheter ska veterinär kontaktas.Kennelhosta hund undersökningOm du behöver komma till veterinär så får du som djurägare svara på frågor om sjukdomsutvecklingen och hunden undersöks.Provtagning från nos, luftstrupe eller svalg kan tas. Det görs för att eventuellt kunna få svar på vilka bakterier och/eller virus det rör sig om.Hosta hos hund kan bero på mycket annat än kennelhosta så ibland behövs större utredningar. Till exempel med röntgen, ultraljud, Datortomografi, MRT och bronkoskopi.Kennelhosta smittar framför allt genom direktkontakt nos-nos eller via hosta och nysningar. Smittan kan även överföras genom gemensamma mat-/vattenskålar eller andra föremål.Kennelhosta hund behandlingInfektionen läker oftast ut av sig själv utan medicinsk behandling.Behandlingen består främst av vila och god näringstillförsel. Hunden ska inte ansträngas under eller precis efter infektion.Hundens temperatur bör kontrolleras dagligen. Normal temperatur för hund är runt 38,5 grader.Symtomen klingar oftast av efter 7-10 dagar. Det händer dock att hundar hostar i upp till en månad.Håll hunden isolerad från andra hundar under utläkningen av infektionen.Ibland rekommenderar veterinären slemlösande och/eller hostdämpande mediciner.Kennelhosta hund smittvägarKennelhosta smittar framför allt genom direktkontakt nos-nos eller via hosta och nysningar. Smittan kan även överföras genom gemensamma mat-/vattenskålar eller andra föremål. Smitta sprids snabbt exempelvis på tävlingar, utställningar, hunddagis, pensionat eller andra områden där många hundar vistas tillsammans.Det är en mycket smittsam sjukdom där flera olika smittämnen är inblandade, antingen ensamma eller i kombination. Det flesta fallen med kennelhosta är primärt orsakade av virus.De vanligaste smittämnena vid kennelhosta är hundens parainfluensavirus typ-2, hundens respiratoriska coronavirus och bakterien Bordetella bronchiseptica. Andra smittämnen som kan ge hosta är hundens adenovirus typ-2 och hundens herpesvirus typ-1.Hundar kan inte smitta människor med hosta.Att förebygga kennelhostaDet finns vaccin mot tre av de smittämnen som kan orsaka kennelhosta – parainfluensa, adenovirus och Bordetella bronchiseptica. Vaccinen skyddar inte helt mot infektion men vaccinerade individer får oftast mildare symtom än ovaccinerade. Förebygg kennelhosta genom att vaccinera hunden som valp och sedan årligen.

Djurvårdguiden

Hund som nyser

Precis som vi människor nyser även hundar ibland. Det finns flera olika orsaker till varför hundar börjar nysa. Själva nysningen är ett sätt för kroppen att bli av med främmande ämnen.Varför nyser hunden?Nysningar uppstår när något främmande ämne, det vill säga något som kommit in i nosen som inte hör dit, fastnat i nosens slemhinnor och gjort dem irriterade och/eller inflammerade. Nysningarna är ett sätt att försöka bli av med de främmande ämnena.Orsaker till att hunden nyserProblem från nosen ses ofta som nysningar. Även andra symtom är tecken på problem från nosen; sekret från nosen, näsblödningar, ömhet över nosen och/eller svårigheter att andas genom nosen.Nysningar och övriga symtom kan bero på främmande föremål som fastnat i nosen, inflammation i näshålan orsakad av svamp, virus eller bakterier, allergier, noskvalster eller tumörer.Främmande föremål – det kan vara så enkelt som att hunden fått in något i nosen som gör att den nyser. Om hunden får in något i nosen (t.ex. ett gräsfrö) kan det orsaka nysningar. Om hunden inte får ut det främmande föremålet med sina nysningar kan det orsaka kraftigare reaktioner med var och blod från näshålan.Infektioner/inflammationer i näshålan orsakat av virus, bakterier och svampar kan orsaka nysningar. Går infektionen längre ner i luftvägarna är det vanligt med hosta som samtidigt symtom. Ett exempel är kennelhosta, hundarnas motsvarighet till våra förkylningar.Noskvalster, Pneumonyssoides caninum, är en liten parasit som är vanlig hos våra hundar. Kvalstren lever i hundens nos och bihålor. Symtom på noskvalster är nysningar, fnysningar, inåtvända dragningar och försämrat luktsinne.Allergier kan yttra sig i nysningar. Luftburna allergier är ganska vanligt hos våra hundar, till exempel pollenallergi. Om nysningarna beror på allergier kan hunden även ha rinnig nos och irriterade ögon.Tumörer kan orsaka näsblod, varigt näsflöde och ibland även nysningar. Det är vanligast hos äldre hundar.Nysningar och övriga symtom kan bero på främmande föremål som fastnat i nosen, inflammation i näshålan orsakad av svamp, virus eller bakterier, allergier, noskvalster eller tumörer.När ska man uppsöka veterinär?Åkommor som orsakar nysningar går ofta över av sig själv. Uppsök veterinär om:Nysningarna inte upphör på ett par dagar.Hunden blir slö.Hunden får feber.Det kommer varigt eller blodigt sekret ur nos och/eller ögon.Hunden får besvärad andning.Undersökning av hund som nyserOm du behöver komma till veterinär får du som djurägare svara på frågor om sjukdomsutvecklingen och hunden undersöks.Ibland tas prover inifrån näshålan för att se om det är någon specifik infektion eller inflammation som det rör sig om.Nysningar kan bero på så mycket annat än en enkel irritation i nosen så ibland behövs större utredningar. Det kan till exempel behövas en datortomografi av näshåla och bihålor.BehandlingBehandlingen blir olika beroende på vad som orsakar nysningarna.Har hunden drabbats av luftvägsinfektion (förkylning) blir den oftast frisk av sig själv. Vila och god näringstillförsel brukar räcka. För att undvika smittspridning bör man inte låta hunden träffa andra hundar under sjukdomsperioden.Om något främmande föremål fastnat i nosen kan hunden ibland behöva hjälp av veterinär för att få ut det.När noskvalster orsakar bekymmer behandlas man mot dessa. Det finns olika behandlingsformer och veterinären avgör vilken som passar.Det finns ett antal olika sätt att hjälpa hundar som är allergiska.

Djurvårdguiden

Höftledsdysplasi hund

Höftledsdysplasi (HD) är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser. Åkomman är ärftlig men även miljöfaktorer påverkar risken för att en hund ska utveckla höftledsdysplasi. Hundar med höftledsdysplasi får med stor sannolikhet artros senare i livet. Det är den vanligaste ortopediska sjukdomen hos våra hundar.Höftledsdysplasi hund symtomDet är väldigt individuellt hur kraftiga symtom hundar får av höftledsdysplasi. Hundar som på röntgen visar lindrig dysplasi kan ha mycket ont och hundar som på röntgen har kraftig dysplasi kan vara symtomfria. Symtom på höftledsdysplasi och artros:Långsam gång.Minskad lust att hoppa och leka.Stelhet, särskilt efter vila.Svårt att ställa sig upp.Smärta, som ibland kan bli värre efter ansträngning.Hälta, kan dock vara svårt att se på hundar som drabbats i båda höfterna.Ovilja att röra sig.Subluxation av höftled – leden är överrörlig och kan hamna ur position. Den brukar glida tillbaka i rätt läge av sig själv.Ändrade rörelsemönster för att hunden försöker undvika smärta genom att röra sig så att höftlederna avlastas, till exempel en vickande gångstil där bakkroppen svajar fram och tillbaka.Hanhundar kan sluta kissa åt ena hållet för att slippa lyfta på det ben där den har ont i höften.Tvekan att hoppa in i bil.Undviker trappor eller går saktare i dem.Nedstämdhet.Små hundar har oftast mindre problem av höftledsdysplasi än stora och tunga hundar.Om din hund har något eller några av dessa symtom bör du låta den undersökas av veterinär.Vad orsakar höftledsdysplasi?Höftleden består av lårbenshuvud/höftledskula och höftledsskål. Leden kopplar samman hundens bäcken med dess bakben.Vid höftledsdysplasi (HD) utvecklas höftleden felaktigt. Det är en vanlig skelettrubbning hos många hundraser. Orsaken kan vara att drabbade hundars ledband är slappa, vilket gör att höftkulan inte hålls på plats som den ska. Rubbningen sker under hundens uppväxttid och gör att höftledskulan inte passar in i höftledsskålen på rätt sätt. Hela leden blir då slapp och instabil.Höftledsdysplasi brukar leda till förslitning i brosket i höftleden och sedan till benpålagringar, så kallad artros. Pålagringarna brukar öka med åldern.Arv och miljöHöftledsdysplasi är ärftligt men även miljöfaktorer påverkar hur dysplasin utvecklas hos våra hundar.Övervikt och felaktigt näringsintag kan förvärra höftlesdysplasi.Sjukdomen är vanligare bland stora raser än små.Även hundar med friska höftleder kan få avkommor som utvecklar höftledsdysplasi.AvelsprogramMan försöker minska förekomsten av höftledsdysplasi hos våra hundar genom regler vid avel. För flera raser är det obligatoriskt att utföra en höftledsröntgen för att få använda hunden i avel. Om de därefter kan användas i avel beror på vilken grad av höftledsstatus de har.Höftledsstatus graderas efter den internationella kennelfederationens (Fédération Cynologique Internationale) normer enligt denna skala:A normala höftleder grad AB normala höftleder grad BC lindrig dysplasiD måttlig dysplasiE höggradig dysplasiLäs om detta hos SKK.Höftledsdysplasi brukar leda till förslitning i brosket i höftleden och sedan till benpålagringar, så kallad artros. Pålagringarna brukar öka med åldern.Vad kan man göra för att förebygga symtom från höftledsdysplasiOm du har en stor hund är det en bra idé att röntga dess höfter även om den inte ska få valpar. Dels kan man då sätta in åtgärder för att bromsa utvecklingen av följdproblem på grund av dysplasin. Dels är det värdefullt vid avel på släktingar till din hund.Överhuvudtaget är en tidig diagnos bra så att man kan anpassa träning och kost i god tid för att förebygga symtom.Hundar med konstaterad dysplasi kan med hjälp av rätt träning och kost leva ett bra liv.Övervikt ska undvikas i hela hundens liv.Valpar och unga hundar ska tränas så att muskler och kondition byggs upp i lagom takt.Vad gör veterinären?Hos veterinären görs en allmänundersökning och hunden röntgas. Ibland utförs datortomografi.När hundens skelett är färdigbildat kan man bedöma höftlederna med röntgen. När det sker beror på vilken ras det gäller. Det varierar mellan 1 års ålder och 1,5 års ålder, ju större ras desto senare bör man röntga höfterna.Höftledsdysplasi behandlingSymtom av höftledsdysplasi och artros kan inte vilas bort. Med rätt träning kan man däremot hjälpa hunden att bygga upp muskler som avlastar leden och minskar slitaget på densamma. Det hjälper hunden att minska besvär av dysplasi och/eller artros och skjuter också ofta upp symtom som kunde drabbat hunden tidigare utan träning.Är den drabbade hunden överviktig är det viktigt att råda bot på det med rätt kost och träning. Stora tunga hundar lider oftast mer av dysplasi än hundar med normalt hull.På flera djursjukhus och kliniker finns rehabiliteringsavdelningar med bra redskap för att träna en hund med höftledsdysplasi eller rehabilitera en hund som opererats för höftledsdysplasi.Till exempel är sjukgymnastik, vattenlöpband, stabilitetsträning, simträning och stretching bra för hundar med HD och för hundar som opererats för HD.Höftledsdysplasi och pålagringar i leden kan man tyvärr inte få bort med några mediciner, men med smärtstillande och antiinflammatoriska mediciner kan man minska hundens lidande. Det finns olika kosttillskott och foder som kan hjälpa hundar med ledproblem att må bättre. De brukar antingen fungera antiinflammatoriskt eller påverka ledvätskans smörjande förmåga. Fråga i din veterinärbutik.Höftledsdysplasi hund operationMed tanke på hur många hundar som får HD är det mycket få hundar som opereras, men om medicinsk behandling inte fungerar och hunden fortfarande är relativt ung kan man överväga det. På riktigt små hundraser kan man avlägsna höftledskulan helt, så kallad kaputresektion. Efter ett sådant ingrepp behövs mycket rehabilitering. Hunden behöver lära sig att gå på ett nytt sätt. Det vanligaste är dock att man sätter in en höftledsprotes. Även här krävs lång och noggrann rehabilitering. Det är ett stort ingrepp och hunden måste vara frisk i övrigt.Med bra träning och rätt behandling kan många hundar med höftledsdysplasi leva ett bra liv utan smärta.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen