Fästingrecept 95 kr direkt i mobilen, ladda ner Evidensia-appen.

125 matchande resultat i “Hund”

Chokladförgiftning

Djurvårdguiden

Chokladförgiftning

Matte Caroline kommer in med hunden Stig som ätit okänd mängd choklad.Vad är det som gör att choklad är, eller kan vara, så farligt för hundar?Choklad, eller snarare kakao, innehåller substansen teobromin och den är giftig för hundar eftersom de inte kan bryta ner teobromin lika effektivt som människor, och därför ansamlas en farlig mängd i kroppen vilket är skadligt/farligt”? Ju mörkare choklad desto högre halt av kakao och teobromin. Vit choklad, som innehåller obetydliga mängder av teobromin, är alltså inte giftig men däremot väldigt fet och ingenting som våra hundar mår bra av att äta. Fet mat kan ge magsmärtor, diarré och kräkning men det är ofta ofarligt och går över av sig själv.Vilka är de vanligaste symtomen på chokladförgiftning?Symtom på chokladförgiftning är ökad salivering, kräkning, diarré, magsmärtor och oro. Vid allvarlig förgiftning kan hunden drabbas av hjärtklappning, skakningar, kramper och kollaps. Tecken på chokladförgiftning kan uppkomma från 2 till 24 timmar efter att hunden ätit choklad. Tiden är en viktig faktor vid chokladförgiftning så alla förändringar i hundens allmäntillstånd bör tas på största allvar, och om man vet eller misstänker att en hund ätit choklad ska man kontakta veterinär omgående, inte vänta på att hunden utvecklar symtom på förgiftning.Vad ska jag göra om jag vet, eller misstänker, att min hund har ätit choklad?Först och främst bör du försöka ta reda på vilken typ av choklad som din hund har ätit, vilken kakaohalt chokladen har samt uppskatta mängd som hunden ätit. Sen kontaktar du veterinär som kan hjälpa till att bedöma om det är en giftig mängd teobromin eller inte. Har din hund ätit en giftig eller okänd mängd choklad så rekommenderar vi alltid att du kommer in med din hund omgående.Vid förgiftningsmisstanke bör du söka hjälp så snart som möjligt. Det är viktigt eftersom det inte finns något motgift mot teobromin. Den bästa behandlingen är därför att få hunden att kräkas medan chokladen fortfarande ligger kvar i magsäcken och inte har hunnits ta upp i kroppen, det bör allra helst ske inom tre till fyra timmar efter intag och ju tidigare desto bättre.Försök inte själv att framkalla en kräkning hos din hund.Vad händer hos veterinären?Först går veterinären igenom förloppet med dig som djurägare samt frågar om hunden är frisk i övrigt. Det kallas för anamnes eller sjukdomsberättelse. Vid chokladförgiftning är det förstås viktigt att försöka förstå hur mycket choklad och av vilken sort (kakaohalt) din hund har fått i sig, ta gärna med dig chokladförpackningen till veterinären om du har den kvar.Stigs matte Caroline svarar så gott hon kan på veterinär Linnéas frågor och beskriver händelseförloppet även om hon inte vet exakt vilken typ av choklad och chokladmängd Stig har fått i sig. Därefter brukar veterinären göra en snabb och kort allmän undersökning av hunden för att se om den eller visar några tydliga symtom på förgiftning. Att lyssna på hjärtat är viktigt eftersom rytmrubbningar på hjärtat är ett symtom vid lite allvarligare förgiftning.Veterinär Linnéa lyssnar på hjärtat eftersom hjärtklappning kan indikera förgiftning. Om vi bedömer att hunden har ätit en dos som kan vara giftig så ger vi den ofta en portion mat för att det ska vara lättare för den att kräkas och därmed få upp så mycket choklad som möjligt. Helst hela mängden. Om den är illamående och inte vill äta så matar vi den lite försiktigt och vill den ändå inte äta så stämmer vi av med dig som djurägare när den åt senast. Kanske var det nyligen så att extra mat för att underlätta kräkning inte behövs.För att underlätta kräkning erbjuds Stig lite mat.I regel accepterar hunden dock maten och så fort den har ätit upp ger vi en dos kräkningsframkallande medel. Antingen i form av en spruta eller som ögondroppar. Sen låter vi hunden vara till dess att den kräks. Det brukar ske inom 10-15 minuter.  Ofta kräks den ett par gånger vilket kan vara påfrestande för kroppen och göra den trött och slö. Efteråt brukar de flesta vara fortsatt illamående en stund men det avtar relativt snabbt.Stig får kräkmedel i form av ögondroppar.Vid kräkning kan vi dessvärre inte säkerställa att all choklad kommer tillbaka upp. I stället utgår vi från hur länge sedan det var hunden åt den. Ju längre tid som hinner gå desto mer har hunnit passera vidare från magsäcken till tarmen. Är det sannolikt att det finns choklad kvar i magsäck eller tarm så skickar vi med aktivt kol hem. Kolet binder de skadliga ämnena till sin yta och förhindrar därmed att de tas upp i kroppen.I de fall hunden visar tydliga symtom på förgiftning eller där det gått så lång tid att vi vet att en giftig mängd choklad hunnit lämna magsäcken, och därmed inte kommer att komma upp genom kräkning, så kan det bli aktuellt att lägga in hunden på djursjukhuset för övervakning och stödjande behandling. Då får den aktivt kol och dropp. Om hunden utvecklar kramper eller rytmstörningar på hjärtat så behandlas de också.Eftersom veterinär Linnéa inte säkert kan veta att Stig fått upp all choklad så får matte Caroline med sig medicinskt kol hem tillsammans med ett skriftligt hemgångsråd.Det som styr vår behandling och våra insatser är alltså mängden kakao/teobromin, hur länge sedan hunden åt chokladen samt hur mycket som kommer upp genom kräkning.Hur ser prognosen ut? Kan min hund få men eller till och med avlida sin chokladförgiftning?Det kan gå illa om hunden har fått i sig en stor mängd choklad med hög kakaohalt och inte får behandling i tid. Då kan den drabbas av allvarlig förgiftning och i värsta fall avlida. Men om vi hinner hjälpa den att kräkas inom tre till fyra timmar efter intag av choklad så är prognosen god och sannolikheten stor att den blir helt återställd och klarar sig utan men. De allra flesta hundar klarar sig bra och får gå hem direkt efter kräkning och lite vila.Stig klarade sig bra och får gå hem så fort illamåendet lagt sig lite. Tips till dig som hundägareLämna aldrig choklad inom räckhåll för hunden, se till exempel till paket/presenter som innehåller choklad inte ligger framme under granen, hundar har bra luktsinne!Kontakta veterinär så fort du ser eller misstänker att din hund har fått i sig choklad.Informera gärna barn och eventuella gäster att choklad är giftigt för hundar.Missa inte vår kalkylator för chokladförgiftning, som kan ge dig en uppfattning om mängden hunden har satt i sig är farlig

Hudundersökning på hund

Djurvårdguiden

Hudundersökning på hund

Ryggar din hund plötsligt tillbaka när du vill kela eller klia den bakom örat? Eller är det kanske tvärtom? Att den njuter mer än vanligt av dina masserande händer i pälsen. Kanske gnider den sig allt som oftast mot soffan eller slickar sig intensivt där den kommer åt. Till och med på natten? Då kan det vara dags för en ordentlig hudundersökning av din hund hos veterinären.Lina Gustafsson, leg. veterinär på hudspecialistmottagningen på Södra Djursjukhuset Evidensia i Kungens Kurva, tar med oss på en hudundersökning där hon förklarar hur den går till och varför den är så viktig.Lina, när bör man låta veterinär göra en hudundersökning på sin hund?Det snabba svaret är att man ska göra det om man ser något annorlunda, eller misstänker en förändring, i hud eller päls som inte går över eller försvinner av sig själv inom ett par veckor. Huden är kroppens största organ och ska fungera som en skyddande barriär mot angrepp från skadliga ämnen, virus, bakterier, parasiter, infektioner och annat. Upptäcker man något avvikande i huden kan det vara tecken på underliggande problematik och det är bra att titta närmare på.Vad ska man som djurägare vara uppmärksam på?Alla typer av förändringar. Både visuella och beteendemässiga. Det kan till exempel vara en rodnad som inte försvinner, ett envist sår, fläckvist pälsavfall eller någon form av knöl. Förstås även intensiv klåda och frenetiskt slickande. Alla dessa bör undersökas och eventuellt utredas av veterinär.Öroninflammation är vanligt på hund. Här får labradoren Extra öronen undersökta.Vilka moment ingår i en hudundersökning på hund?En veterinär börjar alltid med en vanlig klinisk undersökning där hela hunden gås igenom för att få en allmän hälsostatus. Efter det kikar vi lite mer ingående på huden. I fokus är framförallt öron, läppveck, tassar, rumpa och päls. Även ljumskar och armhålor där man ofta ser symtom på inflammation hos hundar med någon form av allergi.Vid allergier är det vanligt att få rodnad och utslag i armhålorna.Behöver vi göra en lite djupare undersökning av en knöl så kan vi ta ett finnålsspirat. Då för vi in en nål i knölen för att få ut celler som kan strykas ut på ett litet glas och analyseras i mikroskop.Skulle hudundersökningen leda till att vi misstänker en parasitinfektion så kammar vi också igenom pälsen för att leta efter eventuella ägg eller kryp och upptäcker vi ett hudområde som ser avvikande ut så kan vi ta ett skrapprov. Det görs med en trubbig kniv mot huden för att få med hudceller och eventuella inflammatoriska celler samt bakterier eller parasiter. Likaså kan vi göra ett tejpprov om vi tror att hunden har drabbats av en överväxt av jästsvamp eller liknande.Vid en hudundersökning på hund är det vanligt att ta skrapprov för att leta efter t.ex. bakterier eller parasiter.Dessa prover tittar vi sen på i mikroskop för att upptäcka eventuell infektion. Det gör vi i samband med undersökningen medan djurägare och patient är på plats. Skulle vi hitta något avvikande så går det ofta att lindra och/eller bota med utvärtes behandling i form av schamponering med klorhexidin eller annat ändamålsenligt preparat.Efter provtagning kan veterinären titta i mikroskopet och ofta meddela djurägaren direkt om det t.ex. finns en infektion med bakterier.Vad är det vanligaste man upptäcker vid en hudundersökning på hund?Till det vanligaste hör hudinfektion eller symtom på någon form av allergi. Det visar sig ofta i form av rodnad, klåda samt tass- eller öroninflammation. Misstänker man allergi är det viktigt att ha tålamod och att göra en ordentlig utredning för att hitta grundorsaken. Eftersom en utredning kan ta lite tid så brukar vi hantera de besvärande symtomen parallellt. Kan vara att behandla klåda eller liknande med lämpliga preparat. Genom att utreda och komma åt grundorsaken till problematiken kan vi sen sätta in den mest riktade behandlingen och förhoppningsvis minska på medicineringen.Hur ser prognos för bot och lindring ut när det gäller hudrelaterad problematik?Det beror förstås på. Många hudrelaterade problem är kroniska, till exempel olika former av allergi, och de går ju inte att bota men däremot att lindra genom olika typer av behandlingar. Vid en matallergi kan hunden bli helt symtomfri genom att vi exkluderar de ämnen som den reagerar mot. Men det är ingen bot eftersom allergin eller känsligheten ligger kvar latent och återkommer om hunden får i sig det den inte tål.Men hunden kan även bli symtomfri vid atopi (en allergi mot ämnen i omgivningen) om den behandlas på rätt vis. Det kan vara genom regelbunden schamponering, klådlindrande preparat, antiinflammatorisk medicinering, kosttillskott som fettsyror, mjukgörande salvor eller andra lokala behandlingar. I många fall finns också möjlighet att framställa ett individuellt allergivaccin.Du nämnde tass- och öroninflammation tidigare. Vad är viktigt att vara uppmärksam på där?Både öron och tassar är en del av huden så de är viktiga att hålla koll på och att gå igenom med jämna mellanrum. Gärna en gång i veckan. När det gäller öron så ska de lukta neutralt, vara oömma och huden ska inte vara röd på insidan. Finns det tecken på illaluktande sekret, rodnad eller att hunden återkommande försöker klia sig i örat så ska man ta det på allvar. Helt enkelt för att du som hundägare inte har möjlighet att se eventuell inflammation eller problematik längre ner i hörselgången med blotta ögat. Och en oupptäckt och obehandlad öroninflammation gör inte bara ont utan blir också en gynnsam miljö för bakterier och jästsvamp som ytterligare kan förvärra symtom och till och med ge kroniska besvär i form av hård och svullen hörselgång. I värsta fall kan inflammationen göra att trumhinnan går sönder och infektionen sprider sig ner i mellanörat, vilket kan vara smärtsamt och ge allvarliga problem.Därför är det viktigt att låta veterinär, som har tillgång till otoskop och rätt kompetens, att kika djupare ner i hörselgången. Med ett otoskop ser vi tydligt om det förekommer svullnad, sekret eller rodnad och kan därmed utreda vidare eller sätta in rätt behandling.Tassarna är utsatta för mycket slitage och är också ett vanligt problemområde vid allergi. Lina tittar noga på huden mellan Extras trampdynor och tår.Och så var det tassarna…Hundens tassar utsätts dagligen för belastning och andra utvärtes påfrestningar så som kyla, väta, knöliga underlag och annat som finns i omgivningen. Likväl påverkas de ofta om hunden lider av hudrelaterad problematik. Friska tassar ska ha sprickfria och mjuka trampdynor och huden mellan tårna ska vara fri från svullnad, rodnad, knölar och utslag. Viktigt är också att titta efter eventuell ojämn slitning av trampdynorna. Det kan vara ett tecken på smärta som gör att hunden kompenserar sin gång genom snedbelastning. Sen får man inte glömma klorna och klokvalitet, de ska inte vara spröda och lätt gå sönder. Har man problem med tassarna kan det vara bra att klippa lite i pälsen så att man ser bättre när man ska kika på huden osv.Vad är viktigt att tänka på när det gäller klorna?Viktigast är att hålla dem i en lagom längd. För långa klor är inte bara obekväma för hunden de kan också bidra till att hunden snedbelastar sin gång eller att den fastnar i något som bryter av klon och exponerar pulpan. Något som är ordentligt smärtsamt för hunden.Sköterskan Hanna Leijzer klipper små tag runt klon för att lättare kunna se när hon närmar sig pulpan.Vilka är dina bästa tips för att få till kloklippningen hemma?Att börja tidigt och att inte ha för höga ambitioner på en gång och att inte vara rädd för att återkommande känna på tassar och klor redan när hunden är liten valp. Vi träffar många djurägare som upplever att kloklippningen är svår att få till. Många nämner stress över att klippa fel och att åsamka smärta hos hunden. Därför brukar vi tipsa om att gå försiktigt fram och att låta det ta tid samt vara frikostig med belöning, som beröm och extra gott godis. Att försöka göra det till en positiv stund där ni kelar och kanske nöjer er med att klippa en till två klor och sen avvakta till nästa tillfälle. Likaså en vass kloklippare och att man inte klipper klon rakt av, utan mer tar små tag runt.Hanna Leizer klipper Extras klor och Extra väntar spänt på sin utlovade belöning efteråt.Känner man obehag eller osäkerhet så rekommenderar vi att man tar hjälp så att det blir rätt från början. Det kan avdramatisera det hela både för ägare och hund.Hudundersökning på hund – tips till dig som hundägare:Gå igenom din hund en gång i veckan – gör en veckokoll.Var uppmärksam på eventuella förändringar och ta dem på allvar.Kontakta veterinär om rodnad, utslag, knölar, illaluktande sekret eller klåda inte ger med sig.Vill du läsa mer om hud?Missa inte vår Hudskola!

Brännsår på tassar

Djurvårdguiden

Brännsår på tassar

Hundar kan få brännsår på tassar av asfalt, speciellt om hunden springer mycket under sommarperioden. Vid mycket belastning på asfalt så slits delar av den tjocka huden på trampdynorna, det uppstår som en slags blandning av vattenblåsor och brännskador på trampdynorna. Denna typ av skada behandlas med smärtstillande medel och eventuellt ett bandage.Cykla på asfalt – risk för brännsår på tassarTemperaturen ute stiger och solen skiner. Många tänker kanske inte på att när solen bränner och temperaturen ute stiger måste man vara medveten om att asfalt och andra ytor blir mycket varma.Undvik att cykla med hunden på asfalt under de varma sommarmånaderna och välj om möjligt grus- eller skogsvägar istället. Det är också bättre att cykla tidig morgon eller sen kväll för att undvika de varmaste timmarna.Om hundens trampdynor är slitna och torra sedan tidigare är risken större för brännsår på tassar. Om hunden ömmar, haltar eller har sår på trampdynorna är risken stor att den har fått brännsår.Vad gör veterinären?Om brännsår har konstaterats kan hunden behöva bandageras eller ha på sig strumpor för att skydda trampdynorna. Tassalva kan behövas likväl som smärtstillande medel. Kontakta din närmaste klinik om du misstänker att din hund har fått brännsår på tassarna.Brännsår på tassar och trampdynorna är mycket smärtsamt för hunden och behandlas med smärtstillande medel och mjukgörande tassalva.Anpassa aktiviteten för att undvika brännsår på tassarBrännskador och slitage på trampdynor i samband med hög aktivitet på heta ytor är inte ovanligt på sommaren. Vi rekommenderar att inte träna långa löp- eller cykelpass med hundar på asfalt när det är soligt och temperaturen är över 20 grader.5-sekundersregeln är bra för att avgöra om ytan är för varm för hunden. Du kan avgöra om asfalten är för varm genom att hålla baksidan av handen mot marken och räkna till fem. Om du bränner dig själv och inte kan hålla handen där i 5 sekunder är det också för varmt för hunden att gå på ytan.Ny, mörk asfalt orsakar vanligtvis mer skada än grå, gammal asfalt. Hundar som är mindre vana att springa på asfalt får större tasskador än hundar med ”mer härdade tassar”. Vi rekommenderar i allmänhet att undvika asfalt när du cyklar eller springer med hunden.

Valpens första veterinärbesök

Djurvårdguiden

Valpens första veterinärbesök

Din lilla pälsboll har nu varit hos dig i ungefär fyra veckor och det är snart dags för valpens första veterinärbesök. Inför 12-veckorsvaccinationen är det ofta många frågor i huvudet hos dig som ny djurägare, oavsett om du haft hund innan eller inte. Men varför skall man egentligen vaccinera sin valp och hur går det första veterinärbesöket till? Här ger veterinären sina bästa tips och hjälper dig och din valp att förbereda er bäst möjligt tillsammans!Att stå stilla och undersökas på ett bord kan vara nytt och främmande för den lilla valpen.Varför bör man vaccinera sin valp?Den huvudsakliga anledningen till att vi vaccinerar våra djur är för att förebygga sjukdom och lidande. Flera av de sjukdomar vi vaccinerar våra hundar emot kan göra din valp mycket sjuk. Valpar har ett outvecklat immunförsvar och är extra känsliga för smitta. Förutom att skydda din egen valp bidrar du också till ett lägre smittotryck i samhället generellt och detta kan hjälpa till att skydda andra individer som inte vaccinerats korrekt eller som är dåligt rustade mot sjukdom. Du hjälper alltså inte bara din egen hund utan även andra genom att vaccinera!En liten godis och husses trygga hand är skönt att ha nära till hands när man skall vaccineras!Vad vaccineras valpen emot?Vid tolv veckors ålder får din valp sin andra valpvaccination. Den första skall ha getts när valpen var cirka åtta veckor gammal tillsammans med uppfödaren. I valpens grundvaccination ingår vaccinering mot valpsjuka, hepatit och parvovirus. Detta är sjukdomar som är ovanliga i Sverige idag, mycket tack vare goda vaccinationsrutiner, men som är utbredda i många andra delar av världen. Om vi slutar att vaccinera våra hundar finns risk för att sjukdomarna kan sprida sig även här, då smitta exempelvis kan föras in med hundar som varit utomlands eller genom importhundar.De flesta veterinärer rekommenderar även vaccinering mot kennelhosta. Detta är en mindre allvarlig sjukdom men som är mycket smittsam mellan hundar. Kennelhosta kan orsakas av flera olika typer av virus, och din valp vaccineras i sin grundvaccination mot de vanligaste typerna. Vaccinet ger inte fullgott skydd, men symptomen blir ofta mildare hos en vaccinerad hund.Vad händer vid valpens första veterinärbesök?Tolvveckorsvaccinationen brukar vara det första veterinärbesöket som du och din valp gör tillsammans. Fokus vid besöket bör ligga på att göra upplevelsen så positiv som möjligt för valpen. Sannolikheten är dessvärre ganska stor för att du kommer behöva uppsöka veterinär ett antal gånger under din hunds liv, och det är därför viktigt med en lugn och stressfri introduktion för att valpen ska känna sig så trygg som möjligt i miljön inför framtida besök. Det är också ett utmärkt tillfälle att för dig som djurägare bekanta dig med din lokala veterinär och lufta de funderingar du har kring din valp.Veterinären tittar på hud och päls och kontrollerar att Zingo inte har något navelbråck.Hur går veterinärundersökningen av valpen till?Valpen kommer att bli undersökt på ett undersökningsbord. Där gör veterinären en klinisk undersökning som kan liknas vid en yttre inspektion, där valpen gås igenom från nos till svans. Bland annat tittas det på ögon, öron, tänder, päls, hud och valpens hull. Hjärta och lungor lyssnas på med ett stetoskop och veterinären tittar efter navelbråck och känner på magen. Är det en hanhund är det också viktigt att notera om bägge testiklarna har kommit på plats. Den kliniska undersökningen är en viktig del då det finns möjlighet att tidigt upptäcka avvik hos valpen såsom exempelvis ett bettfel eller ett blåsljud på hjärtat. Många sjukdomar och besvär kan förebyggas med rätt uppföljning om de upptäcks i tid. Själva vaccineringen är ett litet stick med en kanyl som sätts under huden i nacken. Många reagerar inte alls över det. Ett bra tricks är att avleda valpen genom att ha en liten godisbit eller leksak redo vid själva sticktillfället.Att lyssna på hjärta och lungor är en viktig del av undersökningen. Medfödda fel på hjärtat kan ibland upptäckas vid valpvaccinationen.Ibland kan veterinären rekommendera ägaren att komma tillbaka vid 5-6 månaders ålder när valpen är lite större för att på nytt bedöma exempelvis bettet. Annars sker nästa vaccination vid ett års ålder och därefter är det rekommenderat att man kommer in årligen för vaccinering. Önskar man inte påfyllnad av kennelhostavaccinet är det dock bara nödvändigt att fylla på vaccineringen vart tredje år.Veterinären känner igenom lederna på Zingo och tittar på klor och tassar.Vad händer efteråt?En del valpar kan bli lite trötta samma dag efter besöket. Detta kan dels bero på en mild reaktion av vaccinet, men många gånger är det upplevelsen i sig som kan vara mentalt uttröttande för en liten valp. Allvarliga biverkningar är ovanligt. Enstaka djur kan reagera med en allergisk reaktion kort efter att vaccinet har getts och det är därför viktigt att ha uppsikt över sin valp i alla fall de första 30 minuterna efter vaccineringstillfället och omedelbart uppsöka veterinär om valpen reagerar med exempelvis kräkningar, diarré eller kraftig håglöshet.Efter 12-veckorsvaccineringen är det rekommenderat att vänta ytterligare en till två veckor innan man låter valpen leka eller hälsa på hundar som man inte känner till vaccinationsstatus på, som exempelvis hundar i en hundrastgård, för att undvika att valpen blir sjuk.Har du fler frågor kring valpens första veterinärbesök?Många djurägare har frågor om avmaskning, foder, kloklipp, tandborstning och annat som hör valptiden till. Veterinären och övrig personal på din veterinärklinik hjälper gärna till att besvara så många frågor som möjligt vid besöket. Flera kliniker har avsatt lite längre tid vid just valpvaccinationer för att man skall hinna få hjälp med sådana frågor. Vet du om på förväg att du exempelvis vill att någon går igenom tandborstning eller kloklipp med dig och din valp kan det vara bra att nämna detta vid bokningen för att vara helt säker på att det finns tid till detta när ni kommer.Kom ihåg att trots de bästa förberedelser är veterinärbesöket en helt ny erfarenhet för din valp och allt ni övat på hemma kan snabbt glömmas bort i takt med alla nya intryck och lukter. Var inte för hård mot dig själv eller din valp om det inte riktigt blev som du hade tänkt och ta hjälp av veterinären och djursjukskötarna om du har frågor och funderingar.Stort lycka till med valpens första veterinärbesök!Tips inför valpens första veterinärbesök:Se till att ha gott om tid. Kom gärna lite innan avsatt tid och låt valpen vänja sig vid miljön. Kanske kan ni öva någon extra gång att stå på vågen eller passa på att hälsa lite extra på personalen. När vi inte lever i strikta smittskyddstider längre är också väntrummet ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med andra hundägare och utbyta tips och erfarenheter.Förbered gärna din valp hemma med att öva på liknande saker som den kommer behöva göra inför eller vid besöket. Det kan innebära att åka bil, stå på ett bord, lyfta på mungiporna för att titta på tänder, ta på tassar och titta i öronen. Om valpen fått öva några gånger hemma i en trygg miljö kan det många gånger göra undersökningen smidigare hos veterinären.Se till att valpen är rastad och inte alltför hungrig inför besöket. En otålig eller hungrig valp är svårare att undersöka.Ta med vaccinationsintyg och försäkringsnummer samt annan information som kan vara bra för veterinären att ha i inlagt i ditt djurs journal. När olyckan väl är framme är det skönt att slippa lägga tid på att leta fram papper!Fler artiklar, tips och goda råd om hund hittar du på Djurvårdguiden.

Seniorkoll hund

Djurvårdguiden

Seniorkoll hund

Den viktiga seniorkollen för hund. Börjar din trogna följeslagare bli till åren? Pälsen vid nosen grånar och kanske märker du av små subtila förändringar i både beteende och fysiska förmågor? Långpromenaderna går i ett lugnare tempo, de lättsamma lekarna blir lite klumpigare och behovet av vila och återhämtning ökar. Då kan det vara dags för en seniorkoll hos veterinären.Vi besöker Evidensia Djursjukhuset Västerort för att följa med jaktlabradoren Keeto på en seniorkoll, där vi får förklarat hur den går till och varför den är så viktig.Varför bör man göra en seniorkoll på sin lite äldre hund?Som hundägare har man alltid ett ansvar att hålla koll på hälsa och välmående hos sin hund. Det gäller inte desto mindre i takt med att hunden blir äldre.Precis som hos oss människor finns det naturliga ålderskrämpor i form av lägre energinivå, nedsatt hörsel, förlust av muskelmassa, viss stelhet, försämrad syn och så vidare men eftersom vi inte delar språk med våra hundar kan det vara svårt för djurägaren att upptäcka och avgöra vad som är ”normalt åldrande” och vad som är symtom på begynnande sjukdom eller annan problematik som kräver någon form av åtgärd eller behandling.En veterinär däremot, med sin utbildning och erfarenhet, har både vana och goda möjligheter att snabbt upptäcka och gradera eventuell sjukdom, smärta, övervikt och problematik som inte är ”normal” utan beror på underliggande orsaker och därmed kräver specifika insatser. Tidig upptäckt är alltid bäst och med rätt behandling och/eller förebyggande åtgärder kan man undvika svåra problem och förbättra hundens framtida livskvalitet avsevärt.Vid en seniorkoll undersöker veterinären bland annat hundens rörelseförmåga, och kan upptäcka eventuell stelhet och/eller smärta.Vid vilken ålder är det relevant med en seniorkoll på hund?Det beror förstås lite på ras. Större hundraser har generellt sett kortare livslängd än mellanstora och små hundraser. Det betyder att en stor Sankt Bernhard kan räknas som senior redan vid 4-5 års ålder medan en liten Malteser blir senior först vid 7-8 års ålder. Därför skiljer det sig en hel del för när det är lämpligt att vara uppmärksam på åldersrelaterade förändringar. Rådgör med din veterinär och var lyhörd på förändringar hos just din hund.Hur går seniorkollen till?Det är en helt vanlig klinisk undersökning där veterinären går igenom hunden från ”nos till svans”. Vi kikar på ögon, öron, munhåla, klor, tassar och lymfknutor. Lyssnar på hjärta och lungor samt känner på mage, undersöker könsorgan och gör en hullbedömning. Till detta läggs också ägarens beskrivning av hunden och de eventuella förändringar som skett genom åren. Denna så kallade sjukdomshistoria är en mycket viktig del eftersom hunden själv inte kan berätta och beskriva sin upplevda hälsa eller ohälsa.Informationen som hundägaren ger om livet hemma är ett viktigt komplement till den kliniska undersökningen, t.ex. hur hunden äter, dricker och rör sig dagligen.Vid seniorkollen har vi dessutom särskilt fokus på den äldre hundens allra vanligaste problemområden. Det betyder att vi lägger lite extra tid på undersökning av leder, hjärta, tänder och hull. Eventuell problematik med dessa kan leda till allvarlig eller besvärande sjukdom så förebyggande åtgärder eller anpassad behandling bör sättas in så tidigt som möjligt.När veterinären lyssnar på hjärtat kan tidiga tecken på hjärtsjukdom upptäckas, t.ex. blåsljud. De ger inte alltid så tydliga kliniska symptom och kan därför vara lätta att missa av djurägaren.Vilken är den vanligaste problematiken som upptäcks vid en seniorkoll på hund?Det brukar vara tandsten, ibland till och med tandlossning. Alltså lösa tänder, uppdraget tandkött och inflammation. Även övervikt är vanligt. Och detta trots att en hullbedömning är något som alla hundägare kan göra själva hemma. Du känner lätt med händerna längs med ryggraden och bröstkorgen på hunden. Både revben och ryggkotor ska kännas tydligt utan att sticka ut. Då har du en hund med normalt hull. Den exakta vikten är mindre viktig.Veterinären känner över bröstkorgen för att göra en hullbedömning.Varför är just dessa vanliga problemområden?Den huvudsakliga anledningen är förstås ålder och slitage men besvär och begynnande sjukdom i dessa områden är också särskilt svåra för djurägaren att upptäcka i tid. Det kan bero på att till exempel hjärta och leder är ”osynliga” för djurägaren vilket gör att eventuell smärta, stelhet eller liknande inte alltid är märkbar på utsidan och därför inte upptäcks förrän problematik eller sjukdom redan har utvecklats.Samma sak gäller hundens mun och tänder. Många djurägare har svårt att få till en daglig tandborstning eller att ens få möjlighet att titta/känna i hundens mun. Och så länge hunden äter tror man att allt är som det ska men så behöver det inte vara.Tandsten och tandsjukdomar såsom tandlossning (parodontit) är vanligt förekommande hos äldre hundar.Ska vi förklara varför hull och eventuell över-/undervikt är så svår att upptäcka så beror det ofta på att den sker gradvis över lång tid och därmed inte blir direkt synlig för ögat förrän den är ett faktum. Obehandlad övervikt ökar bland annat risken för att utveckla diabetes och andra fetmarelaterade sjukdomar. Den kan också medföra oönskad belastning på leder som förvärrar symtom på artros.Undervikt kan förstås bero på helt naturlig förlust av muskelmassa men också vara symtom på en underliggande sjukdom så som nedsatt njurfunktion.Vad händer efter seniorkollen?Det beror förstås på om vi hittar något som behöver åtgärdas eller inte. Är hunden frisk och välmående för sin ålder så rekommenderar vi att djurägaren kommer tillbaka för en ny seniorkoll efter ett år. Hittar vi däremot något som kräver förebyggande åtgärder eller specifik behandling sätter vi igång den processen direkt. Alltid i samråd med djurägaren.Tips till dig som hundägare:Förbered sjukdomshistorian inför er seniorkoll och meddela oss gärna om hunden brukar känna obehag eller stress hos veterinären. Då har vi möjlighet att individanpassa besöket så gott det går.Håll koll på alla förändringar och ta dem på allvar. Det finns alltid en bakomliggande orsak.Gör en hullbedömning på din hund minst en gång i månaden och var uppmärksam på eventuell över- eller undervikt eftersom detta kan leda till besvärande/allvarlig sjukdom och problematik.Försök få till daglig tandborstning eller åtminstone en titt på hundens mun och tänder.Var uppmärksam på aptiten och anpassa hundens foder efter ålder och individuella behov.Under vår sida för tjänster så hittar du vilka kliniker som erbjuder seniorkoll. Fler artiklar, tips och goda råd om hund hittar du på Djurvårdguiden.

Vattensvans hos hund

Djurvårdguiden

Vattensvans hos hund

Vattensvans hos hund är ett smärtsamt tillstånd. Blött väder, bad, kyla och vind kan orsaka en trolig inflammation i hundens nerver eller muskler vid svansroten, tillståndet kallas vanligtvis för vattensvans men kan även benämnas retriversvans eller wet tail.Vattensvans är extra vanligt under sommartid då hundar badar och vistas mer i vatten.Symtom på vattensvans hos hundMånga hundägare kan tro att hunden har brutit svansen, då svansen ofta ser ut som normalt första biten för att sedan tvärt hänga rakt ned. Märker du att din hunds svans hänger rak och orörlig och ömmar då du rör vid ryggslutet eller svansen kan detta vara tecken på att din hund drabbats av vattensvans. Har du en tik kan det även märkas på att hon får ont då hon ska sitta ner och kissa.Vattensvans är extra vanligt under sommartid då hundar badar och vistas mer i vatten. Vanligtvis går symtomen över av sig själv efter några dagar.Så kan du förebygga vattensvansDet går att förebygga vattensvans genom att hålla hunden varm och torr. Är hunden blöt efter bad eller efter att ha varit ute i kallt regn torka av den noggrant. Använd gärna ett regntäcke vid regn som går ner över ryggslutet. Ett hundtäcke kan även vara bra att använda vår att hålla hunden varm om den redan blivit blöt.Det är inte ovanligt att jakthundar drabbas, även om de inte har simmat. Kall, blöt väderlek eller hårda vindar kan göra att symtomen uppstår. Ibland kan ett neoprentäcke hjälpa till att skydda genom att värma hunden och stänga ute vind.När bör jag uppsöka veterinär?Om tillståndet inte passerar efter ett par dagar eller din hund är märkbart påverkad ska du kontakta veterinär, du hittar din närmaste klinik här. Symtomen för vattensvans kan tyda på andra sjukdomstillstånd, en veterinärundersökning behövs då för att kunna utesluta andra eventuella sjukdomar.

Hjärtmask hos hund

Djurvårdguiden

Hjärtmask hos hund

Det finns två sorters hjärtmaskar som ger hjärtmaskinfektion hos hundar, fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) och tropisk hjärtmask (Dirofilaria immitis). Den tropiska finns i dagsläget enbart på sydligare breddgrader, bland annat i södra Europa och USA, medan den franska hjärtmasken på senare år har börjat påvisas i Sverige. Det är vanligare att hundar smittas med hjärtmask under utlandsvistelse än i Sverige. Båda maskarna är parasiter som kan ge allvarlig och potentiellt livshotande sjukdom. De lever i blodkärlen som går från hjärtat till lungorna (lungartärerna) och i hjärtats högra kammare. Fransk hjärtmaskDen franska hjärtmasken förekommer i större delen av världen och har endemiska områden i bland annat Danmark där den finns hos rävpopulationen. Den franska hjärtmasken är liten jämfört med den tropiska, 0,2-0,3 mm tjock och 1,5 – 2 cm lång. Dess livscykel inbegriper en mellanvärd i form av sniglar eller snäckor, men kan även spridas via grodor och paddor. Hunddjur är huvudvärd, dvs det är hos dem masken fortplantar sig. Hunden blir infekterad genom att slicka på eller äta sniglar som innehåller det infektiva larvstadiet av masken. Inne i hunden utvecklas larverna till vuxna maskar som förökar sig i hjärta och lungartärer, där de nya larverna vandrar till lungblåsorna, hostas upp och sväljs ner. Larverna urskiljs därefter med hundens avföring, dit sniglar sedan söker sig. Fransk hjärtmask kan inte smitta direkt mellan hundar utan genomgår en utveckling inne i snigeln för att bli infektiös. Tiden från infektion till utsöndring av nya larver (prepatensperiod) är 37 till 58 dagar.Tropisk hjärtmaskTropisk hjärtmask finns i varmare länder: kring Medelhavet, i Afrika, Asien, Australien, USA och Sydamerika. Den kan bli upp till 2-3 dm lång och 1-1,4 mm tjock. Precis som den franska hjärtmasken behöver den en mellanvärd för sin livscykel, i detta fall är mellanvärden en mygga. Larvens utveckling inne i myggan kräver en viss omgivningstemperatur, och i Sverige är det i dagsläget för kallt för att en sådan utveckling ska kunna ske. Smittan sprids mellan hundar via myggbett. Vad är symtomen på hjärtmaskinfektion?Symtomen kommer smygande och blir allvarligare efterhand. Bland annat kan man se: HostaAndningssvårigheter, andnödNedsatt kondition, trötthetAvmagringBlödningsrubbningNjursjukdomSymtom på hjärtsviktPlötsligt dödsfallHur ställs diagnosen?Veterinären kan fatta misstanke om hjärtmaskinfektion utifrån hundens sjukdomshistoria, i synnerhet om den någon gång har varit utomlands. Hjärtmaskinfektion kan ge förändringar som syns vid lungröntgen eller datortomografi, och ibland kan maskar ses vid ultraljudsundersökning av hjärtat. Diagnosen ställs dock vanligtvis genom en parasitologisk undersökning av avföringsprov. Behandling av hjärtmaskinfektionDet finns flera läkemedel som har effekt mot hjärtmask. Många gånger väljer man att ha hunden inskriven på djursjukhus vid avmaskningen, eftersom en plötslig massdöd av ett stort antal maskar kan vara farligt för hunden. Om maskinfektionen gett kvarvarande inflammation i lungor etc kan man behandla denna med kortison.Går det att förebygga hjärtmask?Det finns profylaktisk behandling/avmaskning. Ta kontakt med din veterinär inför utlandsresa för råd och receptförskrivning. 

Öronskabb hos hund – Otodectes cynotis

Djurvårdguiden

Öronskabb hos hund – Otodectes cynotis

Vad är öronskabb?Öronskabb hos hund, Otodectes cynotis, är relativt en ovanlig utvärtes parasit som lever i hörselgången/ytterörat. Parasiten drabbar även katter som är mycket vanligare värddjur än hundar. Hundar kan smittas, men det är ovanligt. En hund som drabbas av öronskabb smittas oftast av en katt, men kan även smittas av en hund som bär på parasiten. Äldre katter kan bära på parasiten i flera år utan att uppvisa några symptom.Vanliga symptomSymptom på öronskabb är klåda från öronen, vilket hunden brukar visa genom att den kliar sig mot öronen eller skakar på huvudet. Parasiten orsakar inflammation i hörselgången/ytterörat, vilket såklart skapar obehag hos hunden.Fastställ diagnosVi rekommenderar att du söker tid hos din veterinär om din hund kliar sig mycket mot ett eller båda öronen eller skakar mycket på huvudet. För att fastställa diagnos behöver veterinären titta in i hörselgången med otoskop, d.v.s. ett förstoringsglas med lampa. Oftast kan veterinären enkelt fastställa diagnosen om hen ser små vita parasiter krypa i hörselgången, men man kan även behöva ta prov med tops för att titta under mikroskop.Behandla öronskabb hos hundMan behandlar öronskabb med antiparasitärt medel. Medlet är en vätska i pipett som appliceras på huden mellan skulderbladen på djuret en eller två gånger med en månads intervall. Medicinen är receptbelagd och därför är det viktigt att man besöker veterinär om man misstänker öronskabb så att hunden så snabbt som möjligt blir symtomfri. Under behandlingen måste hundens öron också rengöras vid några tillfällen med öronrengöringsmedel.Innan du får tid hos veterinären kan du sätta på krage eller tratt på din hund så hunden inte kliar sönder sina öron. Du kan även göra rent hörselgången 1-2 gånger om dagen med öronrengöringsmedel som du köper hos din närmaste Evidensiaklinik, på Vetapotek eller på ditt lokala apotek. Undvik dock att droppa något i öronen minst 1 dygn innan besök hos veterinär. Om du misstänker att din hund har öronskabb är det viktigt att undvika kontakt med andra djur.

Rävskabb hos hund

Djurvårdguiden

Rävskabb hos hund

Misstänker du att din hund fått rävskabb? Typiska tecken är klåda och skorvig hud på öronkanter, armbågar och hasspetsar, men en del hundar får nästan inga symtom alls. Rävskabb är en relativt vanlig hudsjukdomar hos hund. Orsak till rävskabbRävskabb orsakas av ett kvalster som oftast angriper hunddjur, mer sällan kattdjur. Det kan även smitta människor, men ger då i allmänhet lindriga och kortvariga besvär. Rävskabbskvalstret, Sarcoptes scabiei, är bara ca 0,2-0,45 mm stort och kan inte ses med blotta ögat. Kvalstren lever inne i hundens hud, där de gräver gångar och förökar sig. Smittan sprids både genom direktkontakt med smittat djur och indirekt kontakt med platser där smittade djur vistats. Rävskabbskvalstret är relativt känsligt utanför värddjuret, men kan ligga länge vilande i miljön och kan aktiveras när utetemperaturen når över 18 grader. Symtom på att hunden fått rävskabbSymtomen på rävskabb uppträder vanligtvis ca 3-4 veckor efter smittotillfället. Hunden kan få intensiv klåda, som typiskt är kraftigast nattetid. Klådan och inflammationen i huden kan leda till fler problem om hunden får en sekundär bakterieinfektion. Det finns dock hundar som bara får lindrig klåda eller knappt några märkbara symtom alls. Klåda.Besvär som tilltar på natten.Hudförändringar på öronkanter, vid svansfästet samt på armbåge och hasspetsI det tidiga skedet ses hudrodnad och små hudupphöjningar/plitorSenare utvecklas krustor och håravfall på de angripna ställena. Mjäll.Vad kan jag göra själv hemma?Har din hund rävskabb måste den behandlas av veterinär. Du kan lindra klådan genom att använda klådstillande medel samt schamponera med antibakteriella schampon (exv klorhexidinbaserade schampon). Läs mer här »När ska jag söka hjälp?Om din hund har kraftig klåda bör du kontakta veterinär. Vänta inte med att ta tag i besväret.Du kan boka en tid vid någon av våra kliniker här.Vad gör veterinären?Veterinären ställer frågor och tar prover. Diagnosen rävskabb kan ofta ställas genom att man tar ett skrapprov från huden och undersöker i mikroskop. I vissa fall är det svårare att påvisa skabbdjuren, eftersom även ett litet antal skabbkvalster kan orsaka svår klåda hos känsliga hundar. Ca 2-3 veckor efter att symtom uppträtt brukar man även kunna påvisa antikroppar mot rävskabb i blodprov som analyseras på särskilt laboratorium. Antikroppar finns kvar i flera månader efter genomgången sjukdom, men om blodprovet är positivt och hunden har typiska symtom kan diagnosen anses vara ganska säker. Om din hund är infekterad av rävskabb skriver veterinären ut medicin mot det. Det är viktigt att alla hundar som haft kontakt med det smittade djuret behandlas samtidigt.Tänk på att klåda hos hund kan ha många orsaker. Ibland måste man också behandla hudinfektionen som kliandet orsakat, samtidigt som man går vidare med behandlingen av rävskabb.

Öronskötsel hos hund

Djurvårdguiden

Öronskötsel hos hund

Besvär med öronen är en vanlig orsak till att hundar kommer till veterinären. Oftast rör det sig om en inflammation i ytterörat men ibland ses bara klåda i örat som enda symtom. Lindriga öronbesvär i form av smuts eller vax i öronen, utan andra symtom, kan man ofta själv få bukt med hemma genom enkel öronskötsel och öronrengöring. ÖronrengöringFriska hundöron behöver normalt inte rengöras särskilt ofta, men vid behov kan en mild rengöringslösning som är avsedd för hundar användas. Det finns många olika sorters öronrengöringsmedel. En del har främst en vaxlösande effekt, medan andra är framtagna för att vara verksamma mot mikroorganismer (bakterier och jästsvampar). Många gånger räcker det dock med ett milt rengörande medel. Rådfråga djurvårdspersonalen om du är osäker på vilken sort som lämpar sig bäst för din hund.Så här gör duHåll i öronlappen medan du för ner flaskans pip i yttre delen av hörselgången. Det är enklast att göra rent ett öra i tagetHäll ner rengöringsmedlet genom att klämma till på flaskan. Många hundar reagerar när det kommer vätska ner i örat och försöker ruska på huvudet för att få ut den, så man kan behöva hålla i hundens huvud medan medlet verkar.Låt medlet verka i en minut. Massera gärna lite lätt strax nedanför öronbasen.Efter en minut släpper du taget om huvudet och då kommer de flesta hundar att ruska på huvudet så att mycket av innehållet i örat skakas ut. Resten av vätskan rinner ut av sig själv efterhand.Gör rent de yttre delarna av örat med hjälp av en bomullspad eller kompress som lindas om fingret.OBS – STOPPA ALDRIG NER BOMULLSPINNAR ELLER LIKNANDE I ÖRONENNär bör jag söka veterinär?Om du ser något av dessa symtom kan det vara tecken på att hunden har fått en inflammation i örat som inte enbart rengöring rår på:Örat känns varmt och är rodnat på insidanÖrat hänger och verkar ömmaDet kommer illaluktande sekretHunden skakar ofta på huvudet och/eller kliar med tassen mot öratKontakta din klinik för rådgivning vid behov.

Hund som nyser

Djurvårdguiden

Hund som nyser

Precis som vi människor nyser även hundar ibland. Det finns flera olika orsaker till varför hundar börjar nysa. Själva nysningen är ett sätt för kroppen att bli av med främmande ämnen.Varför nyser hunden?Nysningar uppstår när något främmande ämne, det vill säga något som kommit in i nosen som inte hör dit, fastnat i nosens slemhinnor och gjort dem irriterade och/eller inflammerade. Nysningarna är ett sätt att försöka bli av med de främmande ämnena.Orsaker till att hunden nyserProblem från nosen ses ofta som nysningar. Även andra symtom är tecken på problem från nosen; sekret från nosen, näsblödningar, ömhet över nosen och/eller svårigheter att andas genom nosen.Nysningar och övriga symtom kan bero på främmande föremål som fastnat i nosen, inflammation i näshålan orsakad av svamp, virus eller bakterier, allergier, noskvalster eller tumörer.Främmande föremål – det kan vara så enkelt som att hunden fått in något i nosen som gör att den nyser. Om hunden får in något i nosen (t.ex. ett gräsfrö) kan det orsaka nysningar. Om hunden inte får ut det främmande föremålet med sina nysningar kan det orsaka kraftigare reaktioner med var och blod från näshålan.Infektioner/inflammationer i näshålan orsakat av virus, bakterier och svampar kan orsaka nysningar. Går infektionen längre ner i luftvägarna är det vanligt med hosta som samtidigt symtom. Ett exempel är kennelhosta, hundarnas motsvarighet till våra förkylningar.Noskvalster, Pneumonyssoides caninum, är en liten parasit som är vanlig hos våra hundar. Kvalstren lever i hundens nos och bihålor. Symtom på noskvalster är nysningar, fnysningar, inåtvända dragningar och försämrat luktsinne.Allergier kan yttra sig i nysningar. Luftburna allergier är ganska vanligt hos våra hundar, till exempel pollenallergi. Om nysningarna beror på allergier kan hunden även ha rinnig nos och irriterade ögon.Tumörer kan orsaka näsblod, varigt näsflöde och ibland även nysningar. Det är vanligast hos äldre hundar.Nysningar och övriga symtom kan bero på främmande föremål som fastnat i nosen, inflammation i näshålan orsakad av svamp, virus eller bakterier, allergier, noskvalster eller tumörer.När ska man uppsöka veterinär?Åkommor som orsakar nysningar går ofta över av sig själv. Uppsök veterinär om:Nysningarna inte upphör på ett par dagar.Hunden blir slö.Hunden får feber.Det kommer varigt eller blodigt sekret ur nos och/eller ögon.Hunden får besvärad andning.Undersökning av hund som nyserOm du behöver komma till veterinär får du som djurägare svara på frågor om sjukdomsutvecklingen och hunden undersöks.Ibland tas prover inifrån näshålan för att se om det är någon specifik infektion eller inflammation som det rör sig om.Nysningar kan bero på så mycket annat än en enkel irritation i nosen så ibland behövs större utredningar. Det kan till exempel behövas en datortomografi av näshåla och bihålor.BehandlingBehandlingen blir olika beroende på vad som orsakar nysningarna.Har hunden drabbats av luftvägsinfektion (förkylning) blir den oftast frisk av sig själv. Vila och god näringstillförsel brukar räcka. För att undvika smittspridning bör man inte låta hunden träffa andra hundar under sjukdomsperioden.Om något främmande föremål fastnat i nosen kan hunden ibland behöva hjälp av veterinär för att få ut det.När noskvalster orsakar bekymmer behandlas man mot dessa. Det finns olika behandlingsformer och veterinären avgör vilken som passar.Det finns ett antal olika sätt att hjälpa hundar som är allergiska.

Livmoderinflammation – vanlig sjukdom hos hund

Djurvårdguiden

Livmoderinflammation – vanlig sjukdom hos hund

Livmoderinflammation eller pyometra, även kallat pyo, är en av de vanligaste sjukdomarna hos tikar. Det drabbar framförallt tikar från övre medelåldern och uppåt, men även yngre tikar får livmoderinflammation. För att ta reda på om tiken har livmoderinflammation undersöks buken med ultraljud och/eller röntgen. Då letar man efter en vätskefylld och eventuellt förstorad livmoder.Vad är livmoderinflammation?Pyometra kommer från de grekiska orden pus, som betyder var, och metrus, som betyder livmoder. Sjukdomen leder till att tikens livmoder fylls med var och förstoras. Livmoderinflammation är en mycket allvarlig sjukdom som alltid måste behandlas för att inte leda till döden. Den kan antingen ha ett mycket snabbt förlopp eller ha en långsam, gradvis utveckling över flera löpcykler. Det händer att livmodern brister och det kan leda till blodförgiftning och plötslig död.Varför drabbas tikar av livmoderinflammation?Orsaken är inte helt klarlagd. Det är normalt att bakterier vandrar in i livmodern när livmoderhalsen är öppen under löp, men det orsakar oftast ingen infektion. På grund av normala hormonförändringar efter löp påverkas livmodern dock på ett sätt som gör det lättare för bakterierna att få fäste och hos vissa individer orsakar detta en infektion. Livmoderinflammation smittar inte.Symtom på livmoderinflammationNedsatt allmäntillståndTiken slickar sig kring slidmynningenÖkad törstÖkad urineringSmärta i bukenSvullen bukDålig aptitKräkningarDiarréStelhetFeber eller undertemperaturÖkad hjärtfrekvensÖkad andningsfrekvensVariga, brunröda eller gulaktiga och illaluktande flytningar från slidmynningenLivmoderhalsen måste vara öppen för att flytningar ska synas. Om den är stängd och inte flytningarna kan komma ut är det en så kallad sluten livmoderinflammation. Då ökar risken för att livmodern brister på grund av varansamling.Symtomen uppträder vanligen två till tre månader efter löp. Vissa fall diagnosticeras även när tiken är i viloperioden mellan löpen. Om inflammationen istället följer efter en hormonbehandling kan sjukdomstecknen uppträda strax efter avslutad behandling. Sök hjälp hos veterinär om något eller några av ovanstående symtom märks hos din tik! Hitta din Evidensiaklinik »Vad gör veterinären?För att ta reda på om tiken har livmoderinflammation undersöks buken med ultraljud och/eller röntgen. Då letar man efter en vätskefylld och eventuellt förstorad livmoder.Ofta tar veterinären även blodprover för att undersöka om antalet vita blodkroppar är förhöjt. Förhöjt antal vita blodkroppar är tecken på inflammation. Med olika blodprover kontrolleras även hur kroppens övriga organ fungerar och om de är påverkade av sjukdomen.Behandling av livmoderinflammationOm en förstorad livmoder upptäcks krävs snabb behandling.Den enda helt effektiva behandlingen är att operera bort livmoder och äggstockar, vilket kallas ovariehysterektomi. Man kastrerar alltså tiken.Om en hund av någon anledning inte kan opereras kan man i vissa specifika fall istället prova medicinsk behandling. Detta görs också i en del fall när djurägaren tänkt ta valpar på den drabbade tiken. En förutsättning för medicinsk behandling är att hundens allmäntillstånd inte är för nedsatt och att livmodern inte är påtagligt förstorad samt att livmoderhalsen inte får vara sluten. Det är inte säkert att medicinsk behandling fungerar och om den gör det är förbättringen nästan alltid bara tillfällig. Tiken brukar få tillbaka symtomen senast efter nästa löp.Livmoderinflammation är den vanligaste orsaken till bukoperation på tikar.Prognosen är god om sjukdomen upptäcks i tid.Vilka hundar drabbas av livmoderinflammation?Vanligast är alltså att tikar från övre medelåldern och uppåt drabbas. Men tikar i alla åldrar kan få livmoderinflammation, till och med redan efter första löpet. Risken ökar om de hormonbehandlas för att skjuta upp löp eller om de behandlats med ”abortsprutor”. Ungefär var fjärde tik drabbas av livmoderinflammation före 10 års ålder.Sjukdomen kan enbart drabba okastrerade tikar med intakt livmoder och intakta äggstockar.Man kan välja att kastrera sin tik för att hon säkert ska slippa att drabbas av livmoderinflammation. Läs om kastration av hund »Alla raser drabbas, men vissa drabbas oftare än andra. Åtminstone enligt en forskningsstudie vid Sveriges Lantbruksuniversitet, med underlag från Agrias databas.Raser med högre risk att utveckla pyometra är långhårig collie, rottweiler, cavalier king charles spaniel, golden retriever, berner sennen och engelsk cocker spaniel.Raser med lägre risk att utveckla sjukdomen är drever, schäfer, tax (miniatyr och normalstor) och hamiltonstövare. Detta kan tyda på att det finns ärftliga faktorer som kan påverka om en tik drabbas.

Förlossningsproblem hos hund

Djurvårdguiden

Förlossningsproblem hos hund

Förlossningsproblem hos hund är ganska vanligt. Det finns många orsaker till varför man måste göra kejsarsnitt när tikar ska valpa. När det börjar närma sig förlossning är det bra att vara extra vaksam. På hundar kan man ta reda på om det är dags genom ett blodprov som mäter nivån av hormonet progesteron. Progesteron är det hormon som upprätthåller dräktigheten och det sjunker till basnivå dygnet före förlossningen. Ett annat tecken är att kroppstemperaturen sjunker för att precis innan förlossningsarbetet stiga.Förlossningskomplikationer heter dystoki på veterinärspråk och det drabbar mellan 5 och 15 procent av dräktiga tikar.Varningstecken på förlossningsproblem hos hundFörsta har valpen inte kommit 4 timmar från de första värkarna.Tiken har krystvärkar i över 30 minuter som inte leder till något.Om det går mer än 2-4 timmar mellan två valpar.Valpningen bör av djurskyddsskäl inte pågå mer än ett dygn.När ska jag söka hjälp?Du bör söka hjälp om hunden:Är orolig och flåsig.Är dämpad och skakig.Har flytningar.Har onormal temperatur.Inte vill äta.Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa till vid förlossningsproblem.Vad gör veterinären?1. Ofta börjar undersökningen med att veterinären ställer följande frågor:Hur långt gången är tiken?Hur många dygn har gått sedan parningen?Är det första valpkullen för tiken eller för dig?Har det kommit några valpar?Har tiken krystvärkar utan resultat?Verkar hon ha smärta från buken?Vilken temp har tiken?Om det kommer flytningar från vulva, vilken färg har de?2. Blodprov tas för att bland annat analysera kalcium och glukos. Nästa steg är att göra ett ultraljud för att se hur valparna mår. Röntgenundersökning visar hur många valpar det är, eventuella fellägen och annat.Röntgenbild som visar hur många valpar tiken bär.3. I första hand försöker veterinären lösa förlossningsproblem medicinskt genom dropp och värkstimulerande medel. Om det är många foster, om de inte mår bra, om de ligger fel eller om tiken inte svarar på den medicinska behandlingen beslutas det om kejsarsnitt. Kejsarsnitt är inget som går att boka hos veterinären, ett kejsarsnitt sker alltid akut.4. När ungarna är ute tas de om hand av djursjukvårdspersonal som frigör dem från navelsträng och hinnor och ser till att de kan andas och syresätta sig själva.5. Det är extra viktigt att hålla nyfödda valpar varma eftersom deras kroppstemperatur sjunker lätt. Man gnuggar dem med mjuk och torr handduk över buk och bröst. Innan tik och valpar får gå hem vill djursjukvårdspersonalen se att valparna kommit igång att dia.Här kan du läsa om förlossningsproblem hos katt »

Råttgiftsförgiftning hos hund

Djurvårdguiden

Råttgiftsförgiftning hos hund

Råttgift luktar och smakar gott för hundar. Symtomen på råttgiftsförgiftning hos hund kommer efter några dagar eller någon vecka.Råttgift förstör förmågan att koagulera blod med risk för inre blödningar i buk, lungor och andra organ.Även en liten dos är farlig och att äta möss som ätit råttgift kan också innebära problem.Ser du att djuret får i sig råttgift, åk direkt till veterinär.Symtom på råttgiftsförgiftningFöljande symptom är tecken på förgiftning av råttgift:Slöhet och hängighet.Bleka slemhinnor.Häftig andning.Blod i avföringen.Har din hund något eller några av dessa symtom, åk direkt till veterinär.Vad gör veterinären?Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat: – Vad och hur mycket du misstänker att din hund fått i sig. – Hur länge symtomen pågått. – Om hunden haft problem tidigare. – Finns råttgift där din hund vistas.Veterinären undersöker hunden och dess hud.Utifrån vad veterinären misstänker att felet är, tas prover.En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs.En eventuell behandlingsplan läggs upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning.Behandling vid råttgiftsförgiftning hos hundBeroende på förgiftningens art och de skador förgiftningen orsakat sätts behandling in.Om din hund precis har fått i sig något farligt ämne kan den får hjälp att kräkas upp ämnet genom kräkningsframkallande injektioner. På så sätt kan man undvika att hunden utvecklar några förgiftningssymtom.Ibland behövs dropp för att spola rent.I vissa fall kan veterinären ge aktivt kol i tablettform eller genom vätska.Vid kraftig förgiftning kan din hund skrivas in.Om lång tid gått sedan förgiftningen behandlar man hunden utifrån symtom och utifrån de organ som skadats.Ibland får hunden motgift mot de ämnen som den fått i sig.Kraftiga inre blödningar kan kräva blodtransfusioner.Mer om förgiftningar »Slöhet och hängighet är ett vanligt symtom på förgiftning av råttgift.

Bulldegsförgiftning hos hund

Djurvårdguiden

Bulldegsförgiftning hos hund

Bulldegsförgiftning hos hund uppstår ibland. Degen jäser i magen och kan ge symtom som påminner om alkoholpåverkan. Lämna alltså inte någon fas av ditt bullbak obevakat. Många hundar gillar att smaka på saker, och det oavsett om det kan leda till förgiftning eller inte.Symtom på bulldegsförgiftningSymtomen som kan uppstå påminner alkoholpåverkan. Allt från vinglighet till medvetslöshet kan uppstå.Behandling vid bulldegsförgiftning hos hundTillståndet är sällan livsfarligt men kan skapa stort obehag för din hund.Om din hund ätit deg:Håll den under uppsikt så att den inte skadar sig.En berusad hund kan lätt göra sig illa i exempelvis trappor och på bordskanter.Vissa hundar kan även bli aggressiva när de blir berusade då de är en obehaglig situation för dem.Försök aldrig få din hund att kräkas själv!Här hittar du djurkliniker och djursjukhus som kan hjälpa till vid förgiftning.Många hundar gillar att smaka på saker, och det oavsett om det kan leda till förgiftning eller inte.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen