126 matchande resultat i “Hund”

Djurvårdguiden

Förgiftning

Det finns mycket som kan förgifta ett husdjur. Vissa saker är uppenbara som till exempel glykol och råttgift. Men även till synes harmlösa saker som lök och russin kan ställa till det och leda till förgiftning. Förgiftningar hos hund och katt är ett mycket vanligt problem. Våra fyrfota vänner blir ofta förgiftade av ämnen och mat som är helt ofarliga för oss människor och som vi kanske inte tänker på att de inte alls är bra för djuret. Choklad, russin, lök och vissa blommor kan ibland vara dödligt för katter och hundar. Ofta är det bråttom när djuren kommer till akuten, och ofta sker det under jourtid eftersom flera förgiftningar inte märks förrän efter flera timmar, och ibland ännu längre tid.Följ länkarna får du veta mer om ämnen som är farliga för våra hundar och katter, vilka symtomen är, vad veterinären gör med mera.Förgiftning hos hund »Förgiftning hos katt »Om du misstänker förgiftning, kontakta veterinär direkt så får du hjälp.Försök aldrig få ditt djur att kräkas själv.Russin kan förgifta både katter och hundar.

Djurvårdguiden

Magtarmproblem hos hund

Är din hund dålig i magen? Har den problem med lös avföring, besvärlig diarré eller kräks ofta? Då är du inte ensam. Magtarmproblem hos hund är ett av de vanligaste problemen som hundägare uppsöker veterinär för.När söker jag hjälp för magtarmproblem hos hund?Besvären kan ha många orsaker och det är viktigt att kontakta en veterinär om problemen är stora eller återkommer ofta.Om hundens allmäntillstånd är opåverkat behöver du inte omedelbart åka till veterinären för att den kräks eller är dålig i magen.Om din hund inte blir bättre på specialkost/skonkost eller får ständiga återfall bör du söka hjälp hos veterinär. Då kan det finnas en bakomliggande orsak till mag- och tarmproblemen.Viktigt att komma ihåg är att både kräkning och diarré kan vara tecken på sjukdomar i andra områden i kroppen. Till exempel infektioner och inflammationer i könsorgan, urinvägar, lever, bukspottkörtel, binjurar och andra inre organ.Även tumörsjukdomar kan ge symtom som kräkningar och diarré.Du bör alltid ringa veterinär om din hund blir akut sjuk, snabbt blir sämre eller har blod i avföringen.Akuta tarmproblemAkuta tarmproblem hos hund är de allra vanligaste. Ofta beror det på att hunden fått i sig något olämpligt. Det kan också bero på olika parasiter, virusinfektioner eller någon sjukdom i magtarmkanalen. I vissa fall kan akuta magtarmsymtom bero på allvarliga tillstånd som t ex bukspottkörtelinflammation och parvovirusinfektion.Kroniska tarmproblemOm besvären pågått längre än tre veckor eller är återkommande, räknas de som långvariga och behöver utredas. Andra tecken på kroniska problem i magtarmkanalen kan vara avmagring, trötthet eller minskad aptit.Magtarm hos hund beror ofta på att hunden fått i sig något olämpligt.

Djurvårdguiden

Magkatarr hos hund

Magkatarr är detsamma som gastrit, en inflammation i magsäckens slemhinna. Magkatarr är en mycket vanlig anledning till att hundägare uppsöker veterinär.Det finns akut och kronisk magkatarr samt primär och sekundär magkatarr. Magkatarren benämns kronisk om den pågår under mer än tre veckor. Den är primär om problemet endast berör magsäcken och sekundär om orsaken härstammar från annan kroppsdel än magsäcken. Av förståeliga själ brukar det vara betydligt svårare att råda bot på sekundär magkatarr än primär. Sekundär magkatarr är ofta även kronisk. Magkatarr hos hund kan ge alltifrån lindriga besvär till mycket allvarliga sådana. Ibland går det så långt som till magsår. Då leder inflammationen till sår i magsäckens slemhinna.Orsaker till magkatarr hos hundDin hund kan ha fått i sig ett främmande föremål som orsakar problem i magsäckens slemhinna.Den kan också ha fått i sig något som retar slemhinnorna, till exempel kan läkemedel som antiinflammatoriska mediciner och antibiotika leda till magkatarr.Hunden har en virusinfektion.Stressad magslemhinna kan uppstå vid foderbyte.Hunden har ätit något den är allergisk mot.Njurskador/njursvikt.Leverskador.Tumörer.Symtom på magkatarrKräkningar är det vanligaste symtomet vid magkatarr. I vissa fall direkt efter intag av mat eller dryck, i andra fall framförallt när hunden är tom i magen, exempelvis nattetid. Hundar kan dock ha magkatarr även utan att kräkas.Kräkningarna kan se mycket olika ut: slemmiga, blodiga som ett resultat av inflammerad, lättblödande magsäcksslemhinna samt frekventa uppstötningar/kräkningar, gul/grönfärgade kräkningar – färgen kommer från galla.Illamående.Rapningar/uppstötningar.Gräsätande.Trötthet.Dålig aptit.Viktminskning.Smärtande buk.Dålig andedräkt.Nedsatt allmäntillstånd.Krökt hållning. Hunden kan ställa sig med böjda framben och raka bakben i ett försök att lindra buksmärta.Avföringen kan bli mörk om den innehåller blod från magsäcken.Kräkningar är det vanligaste symtomet vid magkatarr. Ofta direkt efter intag av mat eller dryck, men ibland dröjer det. Hundar kan dock ha magkatarr även utan att kräkas.Kontakta alltid veterinär om hunden:Inte kan behålla vatten. Det kan snabbt leda till uttorkning.Kräks ofta (5-6 gånger på en dag).Har kräkningar med stor volym.Har blod i kräkningarna.Kräks upp osmält mat.Fortsätter att kräkas under längre tid än ett dygn.Visar svaghet/slöhet.Är nedstämd.Har buksmärta.Kan ha fått i sig en främmande kropp, något giftigt eller ett läkemedel som kan störa magslemhinnorna.Om du är osäker på om ditt djur behöver vård.Behandling magkatarr hund hemmaOm besvär med kräkningar endast pågått kortare tid, din hund är pigg och du vet att den inte står på läkemedel eller fått i sig något giftigt eller något främmande föremål, kan du prova att behandla hunden själv.Om din hund eller katt kräks ett par gånger och annars mår bra, är det lämpligt att hålla igen på fodret under en period på 12-24 timmar. Man kan även välja att redan då de första kräkningarna noterats ge mat (skonkost) men då i mycket små ransoner – en tesked till en matsked beroende på hundens storlek. Däremot ska inte vattenintaget begränsas. En hund som kräks blir lätt uttorkad och ska alltid ha fri tillgång till vatten. Om hunden inte dricker självmant bör man ge den vatten i små mängder ofta.Väljer man att ta bort maten helt under en kortare period (max 24 h) ska man sakta introducera foder igen. Skonkost rekommenderas. Det finns att köpa färdiglagat blöt- och torrfoder. Ge en liten portion först, en tesked till en matsked. Om djuret får behålla det i 2 timmar kan givan upprepas. Öka sedan gradvis mängden till full ranson över de närmaste 3-4 dagarna. När djuret helt återhämtat sig kan det vanliga fodret börja blandas in med skonkosten. Återgå helt till det vanliga fodret efter några dagar. Har man valt att köpa färdigtillagad skonkost (torrfoder/burkmat) är det absolut ingen nackdel att fortsätta med skonkosten längre än så för bästa återhämtning. Om hunden börjar må dåligt när den får mer mat får man backa och minska fodervolymen igensom .Vad gör veterinären?Veterinären utför en mag-tarmutredning.Bakgrunden är viktig så djurägaren får svara på frågor om symtom, hur länge problemen förelegat och så vidare. Därefter genomförs en noggrann undersökning av hunden, vilket inkluderar att veterinären känner igenom buken.Blodprover kan visa om magkatarren grundar sig i en annan sjukdom.Ibland utförs undersökning med röntgen eller ultraljud.Ytterligare ett diagnostiskt steg i en utredning kan vara gastroskopi då magsäcken undersöks och vävnadsprover/biopsi kan tas. Man ser då också om hunden har andra sjukdomar såsom magsår, tumörer, nedsvalda föremål.Behandlingen som sätts in beror på vad man kommer fram till på undersökningen. Om ingen bakomliggande orsak/sjukdom hittas behandlas symtomen enligt ovanstående råd.Här kan du läsa mer om magtarmproblem hos hund.

Djurvårdguiden

Fästingmedel och preparat för hund och katt

Att hålla fästingarna bortaTa för vana att undersöka djuret efter varje utevistelse. Borsta ur pälsen ordentligt så att eventuella fästingar inte följer med in i bostaden och riskerar att sätta sig på övriga familjemedlemmar.Du kan också ta hjälp av diverse beprövade preparat för att minska risken för djuret att bli fästingbiten och/eller sjukt. Det finns fästingmedel i form av tabletter som tas med olika intervall, förpreparerade halsband och spot-on medel som droppas direkt på huden. I huvudsak pratar man och sjukdomsförebyggande respektive repellerande preparat. De förstnämnda dödar fästingen först efter att den har bitit sig fast. Medan de repellerande gör så att fästingarna skyr djuret helt och hållet. Vissa fästingpreparat är receptfria och för andra behöver du få ett fästingrecept av din veterinär.Risk för biverkningarSom med alla substanser finns risken för biverkningar, vi rekommenderar att du kontaktar en veterinär och får hjälp med att välja fästingmedel för just ditt djur. Vilket preparat som passar bäst kan vara högst individuellt. Det som fungerar för en individ behöver inte gör det för en annan. Faktorer som sjukdomstillstånd, ras, pälskvalitet samt barn och/eller hundvalpar i hushållet bör tas i beaktning vid val av preparat.Om du upplever att ett preparat fungerar undermåligt så prova ett annat och rådfråga en veterinär. Biverkningar är dock relativt sällsynta och nyttan med preparaten överväger i de flesta fall riskerna. Är man mycket orolig för systemiska biverkningar kan halsband eller spot on-preparat vara lämpliga. Effekten av dessa minskar snabbt vid avslutad användning och schamponering av djuret.Har man småbarn eller hundvalpar hemma kan det vara olämpligt med halsband som dessa kommer åt.Tänk också på att vissa halsband och spot on-preparat för hundar är livsfarliga för katter. Dessutom är en del halsband giftiga för vattenlevande organismer och måste därför tas bort innan bad.Har ditt djur någon form av medicinska problem bör du alltid diskutera valet av fästingmedel/preparat med din veterinär.Har du hittat en fästing som bitit sig fast på din hund eller katt så tipsar vi om hur du tar bort den här.Läs merDu kan läsa mer om bland annat fästingburna sjukdomar i vårt reportage med veterinär Sofia Wijkmark här på Djurvårdguiden.Vill du ha ett fästingrecept och fästingmedel direkt hem kan du boka en videokonsultation med en veterinär direkt i mobilen här. Vill du komma i kontakt eller boka ett besök hos din närmsta Evidensiaklinik gör du det här.

Djurvårdguiden

Artros hos hund – Det finns lindrande behandling

Artros hos hund är vanligt. Minst en av fem hundar drabbas. Det är en progressiv sjukdomsprocess. Men med rätt livsstil och behandling kan de flesta hundar med artros få mindre smärta och bättre livskvalitet.Till skillnad från människan kan hunden inte tala om var den har ont. Hundens beteende visar därför hur den mår.Så påverkas hunden av artrosSymtomen kan leda till att hunden kan ändra beteende, och visa irritation mot hundar och människor. En del hundar drar sig mer undan, medan andra kan verka mer tillgivna och kontaktsökande. Symtomen kommer oftast smygande och har en tendens att öka med tiden. Vädret kan påverka smärtan, en del blir sämre i kallt och fuktigt väder.Vad beror artros hos hund på?Artros hos hund kan vara primär till följd av onormal utformning eller tillväxtrubbning av leden eller sekundär och uppkommer då som följd av naturligt åldrande och förslitning eller efter skador. I en led där ledytorna inte passar ihop eller där det finns instabilitet eller skador i ledytan, skapas en onormal belastning på ledbrosk och ledkapsel. Det sätter i gång en inflammationsprocess i leden som ger ökad mängd ledvätska, svullnad, smärta och hälta. Om inflammationen fortsätter börjar ledbrosket brytas ner, och kan i värsta fall försvinna helt.Vid artros kan brosket i leden till slut försvinna helt där belastningen är som störst.Att förebygga artros hos hundDet finns mycket du kan göra för att förebygga artros. Det viktigaste att tänka på är hundens vikt och kondition. Också om din hund fått diagnosen artros kan du göra mycket för att motverka symtomen. En hund som har bra muskelmassa och som är i god kondition har bättre förutsättningar för att undvika ledproblem, framför allt tack vare stabila rörelser och bra stöd runt lederna. Övervikt ger en onödigt stor belastning på lederna och medför en ökad risk för att utveckla artros. Om din hund har fått diagnosen artros finns det mycket du kan göra själv hemma med olika övningar, träningsmoment liksom massage och stretching.MedicineringRådgör med din veterinär och kompetent rehabiliteringspersonal. Fysisk aktivitet, god kondition och bra muskelmassa skapar de bästa förutsättningarna för att motverka symtomen vid artros. Överviktiga hundar måste bantas till normal vikt, och regelbunden fysisk aktivitet varje dag är viktig. Det går inte att vila bort artros. I samarbete med din veterinär får du råd om ett lämpligt motionsprogram och kostprogram för din hund.När söker jag hjälp?Hunden är stel när den vaknar på morgonen.Om hunden har en hälta som kommer och går.När din hund är mindre intresserad av långpromenaden.Din hund har svårt att komma till ro om natten.Om din hund uppvisar stelhet efter vila, hälta på ett eller flera ben,Hunden har fått ett ändrat rörelsemönster.Din hund har svullna och varma leder.Stämmer flera av symtomen ovan kan det vara tecken på artros i en eller flera leder.Vad gör veterinären?Om du misstänker att din hund har drabbats av artros är det viktigt att låta en veterinär undersöka den för att ställa diagnos. Ofta är behandlingen mot artros mycket lyckosam och de flesta patienterna blir mycket bättre och kan leva ett aktivt liv utan smärta.Så här går undersökningen tillVeterinären undersöker hunden och känner igenom skelett, leder, muskulatur och andra mjukdelar samt gör en bedömning av hundens rörelsemönster.En detaljerad ortopedisk undersökning görs för att fastslå vilken eller vilka leder som orsakar hundens smärta.Via röntgen bedöms ledens utformning och grad av artros. Din hund får lugnande medel för bästa bildkvalitet.Allt oftare används datortomografi för undersökning av leder och ryggar, särskilt i de fall röntgen inte ger tillräcklig information. Till skillnad från röntgen får man här en tredimensionell bild av leder och skelett.BehandlingGrunden är att bryta den onda cirkeln med mindre rörelse och mer smärta. Ofta behöver hunden hjälp på en rehabiliteringsanläggning för att ändra sina rörelsemönster och lösa upp de smärtsamma spänningarna. Antiinflammatoriska och smärtstillande mediciner ordineras ofta och utifrån behov, under smärtsamma perioder eller kontinuerligt. Medicinsk behandling med injektion direkt i leder har relativt kort effekt, upprepade behandlingar är omdiskuterat. Använd de kosttillskott som din veterinär rekommenderar. Det finns även särskilda hundfoder som innehåller kosttillskottenOperationTitthålsoperation görs ofta vid tillväxtrubbningar i lederna för att förebygga artros. Om artrosen är långt gången kan det i vissa fall vara aktuellt med steloperation av leden. Vid grav höftledsartros är protes ett alternativ. Proteser för armbågsled och knäled är under utveckling.Artroskopi, titthålskirurgi på en armbågsled.Få hjälpDu kan hitta din närmaste Evidensia klinik och boka tid för rådgivning eller undersökning här.

Djurvårdguiden

Magens och tarmens funktion hos hundar

Magens och tarmens funktion hos hundar. I magsäcken och tarmen delas födan till mindre bitar och näringsämnen utvinns för att absorberas av tarmen. Sedan sprids dessa vidare genom blodet till olika delar av kroppen. I tarmen ”sorteras” också slaggprodukter som inte kan absorberas bort, och blir till avföring. En fungerande mag- och tarmfunktion är a och o för att din hund ska må bra.ImmunförsvaretAtt magen och tarmen fungerar normalt krävs bland annat för att din hund ska kunna ta upp näring i fodret på rätt sätt. I magtarmkanalen finns också en tarmflora som fyller många funktioner, bland annat att tillverka näringsämnen som vitaminer och fettsyror. Närmare 90 % av hundens immunförsvar är samlat i magtarmkanalen och skyddar mot de sjukdomsframkallande bakterier och virus som hunden kan utsättas för. Hur magen och tarmen mår kan påverka resten av hundens kropp. Om magtarmproblem hos hund »Närmare 90 % av hundens immunförsvar är samlat i magtarmkanalen.Hundens avföringEn frisk hund har oftast avföring en till tre gånger om dagen. Avföringen ska vara fast och gå att plocka upp.Förebygg mag- och tarmbesvär hos din hundHåll koll på det normala beteendet. Det är bra att veta hur ofta din hund normalt har avföring eller kräks. Då är det lättare att upptäcka problem.Ge alltid din hund foder av hög kvalitet. Olika djur är olika känsliga för foder och annat de får i sig. Byt inte foder ofta och var restriktiv med godis.Se till att din hund regelbundet vaccineras mot t.ex parvovirus. Fråga din veterinär om du är osäker

Djurvårdguiden

Fakta om fästingar

Fästingar är normalt aktiva mellan mars och slutet av oktober i Sverige. Det är olika vanligt med fästingar i olika landsändar. Fästingarna är aktiva när det är 5 – 7 plusgrader eller varmare. Det innebär att fästingarna är aktiva nästan året om i vissa delar av södra Sverige.Här hittar du fler fakta om fästingar och sjukdomar de kan sprida:Fästing på hund »Fästing på katt »Fästingmedel för hund och katt »Borrelia hos hästAnaplasma hos hästFästingar trivs på skuggiga och fuktiga platser. De kan sitta i gräs och buskar och invänta att något djur att fästa på passerar.Mer om fästingenFästingen är ett litet leddjur, som är släkt med kvalster och spindeldjur. Den trivs bäst på skuggiga och fuktiga platser, gärna i lövskog.Fästingen går igenom fyra olika stadier i sin utveckling. Från ägg, till larv, till nymf och därefter till vuxen fästing. I de tre sistnämnda stadierna behöver fästingen suga blod för att utvecklas vidare.När fästingen är aktiv sitter den i vegetationen, kanske på ett grässtrå 10 – 20 cm från marken och väntar på att ett lämpligt djur eller en människa ska passera. Ofta är det möss eller sorkar som är värddjur, men fästingar kan också sätta sig på hundar och katter.Fästingen sitter i 3 – 11 dagar för att suga blod och kan öka sin vikt flera hundra gånger.På vissa hundar är fästingar svårare att upptäcka, som långhåriga hundar eller hundar som inte är så roade av att bli klappade eller undersökta för länge. När du upptäcker en fästing, ta bort den på en gång. Ju snabbare, desto bättre. Då minskar risken att ditt djur smittas av sjukdom.Läs merDu kan läsa mer om bland annat fästingburna sjukdomar i vårt reportage med veterinär Sofia Wijkmark här på Djurvårdguiden.Vill du ha ett fästingrecept och fästingmedel direkt hem kan du boka en videokonsultation med en veterinär direkt i mobilen här. Vill du komma i kontakt eller boka ett besök hos din närmsta Evidensiaklinik gör du det här.

Djurvårdguiden

Andningsproblem hos hundar – Brakycefalt syndrom

Brakycefalt syndrom är ett samlingsnamn för flera olika besvär och ett av dem är försvårad inandning. Från början är symptomen på missbildningen lindriga, men besvären förvärras med åldern. Ett synligt fysiskt tecken på brachycefalt syndrom är smala näsborrar. Det går in som en liten vinge så att näsborren bara blir en springa istället för ett hål. När hunden andas in dras vingen in så att det blir som en ventil.När söker jag hjälp för andningsproblem?Om det rosslar och låter från näsan och svalget, både när hunden är vaken och sover.Om du ser att hunden är koncentrerad bara på att andas.Om din hund har svårt att ligga ner.Om din hund har öppen mun hela tiden.Om din hunden får mer problem när den rör sig och när det är varmt ute.Vad gör veterinären åt en hund med andningsproblem?Ofta blir det nödvändigt med operativa ingrepp. De bör göras så tidigt som möjligt innan strukturerna blivit alltför förslappade. Med kirurgi kan man i vissa fall korrigera näsborrarna, den för långa, mjuka gommen och slemhinneveck i svalget.Om du vill boka en tid för rådgivning eller undersökning så hittar du din närmaste Evidensia klinik här.

Djurvårdguiden

Löss hos hund

Lusangrepp kan orsaka klåda och andra hudbesvär hos hundar. Löss är värdspecifika, dvs hundlöss angriper inte andra djurslag eller människor.OrsakLusen är en parasit som lever hela sitt liv på hundens hud, och smitta sker främst genom direktkontakt mellan hundar. De vuxna honorna lägger ägg, gnetter, som sitter fastklistrade vid hundens päls och kläcks efter ca 1 månad. Den vuxna lusen lever i genomsnitt i 1-1,5 månad. Det finns både blodsugande och pälsätande löss, varav den blodsugande är vanligast i Sverige. En vuxen lus är omkring 1-2 mm lång och kan ses med blotta ögat, eller ännu hellre med ett förstoringsglas.Hur vet jag om min hund har löss?En hund med löss har klåda i varierande grad samt ibland torr och mjällig hud. Den kan ha rivsår till följd av klådan och ibland ses sekundär hudinfektion, med utslag och rodnad. Kraftigare angrepp av blodsugande löss kan leda till blodbrist, inte minst hos valpar.De vuxna lössen kan påvisas med luskam eller förstoringsglas och de hittas lättast bakom öronen, på halsen, i armhålorna och i ljumskarna. Även gnetterna, som ser ut som små (ca 0,5 mm) vita avlånga ägg, kan ses med förstoringsglas. Det vita skalet sitter kvar på hårstrået även efter att ägget kläckts.Lusangrepp är vanligast under höst och vinter.Blodsugande lusHur behandlas löss hos hund?Det finns flera effektiva medel mot löss hos hundar, i form av spot on-preparat, sprayer och schampon. Flera av dessa kan köpas receptfritt på apotek. Du bör inte behandla hunden rutinmässigt, utan endast om du har observerat löss på hunden. Om det finns flera hundar i hemmet behandlas allihopNär bör veterinär kontaktas?Boka tid hos veterinär om hunden har klåda utan att du kunnat hitta några löss. Om du har sett och behandlat lusangrepp, men hunden fortfarande har utslag och/eller klåda.Valpar med påtagligt lusangrepp bör undersökas hos veterinär, i synnerhet om de verkar påverkade. . För rådgivning kan du kontakta din klinik eller Min Veterinär.

Djurvårdguiden

Kastration

Varför ska man kastrera?Hondjur hos många av våra sällskapsdjur, till exempel hundar, katter och råttor kan få problem med juvertumörer. Den risken minskar väsentligt om djuren kastreras. Särskilt om kastrationen sker tidigt.Kastrering av tikar och honkatter eliminerar risken för livmoderinflammation och tumörer i och på äggstockarna. Även för hanhundar och hankatter finns fördelar med att välja kastration. Urinmarkerandet brukar minska hos båda. Hanhundar blir mindre stressade i umgänget med löpande tikar. Och både hanhundar och hankatter brukar bli lugnare.Det finns fördelar med kastration hos båda könen även när det gäller kaniner. Hankaniner kan inte få testikelcancer efter kastrering. Honkaniner slipper risk för livmodercancer.Vuxna honmarsvin får så gott som alltid cystor på äggstockarna. Vid kastrering opereras äggstockarna bort och sjukdomsproblem på grund av äggstockscystor försvinner.Nedan finner du artiklar med mer information kring kastration av respektive djur.Hund – tik » Hund – hane »Katt – hona »Katt – hane »Kanin »Marsvin »Tamråtta »Även andra små gnagare och illrar kan ha fördelar av att kastreras.Här hittar du veterinär som kan hjälpa dig med kastration av ditt djur.Att låta kastrera sitt sällskapsdjur kan ge goda hälsoeffekter.

Djurvårdguiden

Analsäcksinflammation hos hund

Drar sig din hund fram med rumpan i marken eller slickar sig mer frekvent i analområdet? Då är det mycket möjligt att den drabbats av analsäcksinflammation, som är en vanlig sjukdom hos hund. En del hundar drabbas bara en gång, andra får återkommande bekymmer. Inflammerade analsäckar är obehagligt och kan göra mycket ont. Din hund behöver troligen hjälp av en veterinär att tömma dem på sekret.Normala analsäckarAnalsäckarna är två små doftkörtlar som sitter alldeles innanför analöppningen. De kan normalt kännas som en mindre till större vindruva ungefär ”klockan 4 och klockan 8” om analöppningen. I säckarna finns ett sekret som normalt sett töms ut när hunden bajsar. Sekretet har varierande konsistens och färg. Det kan vara lättflytande eller trögflytande, från gult till grått i färgen, oljigt, grynigt och det brukar, åtminstone för oss människor, lukta väldigt illa. Sekretet följer med avföringen ut och visar genom lukten för andra hundar vem som varit där. Säckarna kan också tömmas om hunden blir skrämd.Överfyllda och/eller inflammerade analsäckar hos hundHundens analsäckar kan bli överfyllda och spända utan att bli inflammerade.Orsak till överfyllda eller svårtömda analsäckar kan exempelvis vara att:Din hund har haft diarré i några dagar och därför inte tömt sina analsäckar som den brukar.Din hund haft förstoppning och därför inte tömt analsäckarna.Analsäcksmynningarna är medfött trånga eller har blivit trånga till följd av annan sjukdom i analområdet.Foderallergi eller hormonell obalans orsakat överproduktion av analsäckssekret.Det blir helt stopp i analsäckarnas utförsgångar och de inte kan tömmas som de ska.Blir det stopp i analsäckarnas utförsgångar och analsäckarna blir överfyllda och inflammerade kan bölder uppstå. Dessa kan spricka genom huden bredvid analöppningen och det kommer då ut var och blod. Överfyllda analsäckar är mycket obehagligt och ofta smärtsamt för hunden som drabbats.Analsäcksinflammation hos hund – symtomHunden slickar eller biter sig vid analområdet.Den ”åker kana” på baken genom att sätta rumpan i marken och dra sig fram.Hunden luktar illa runt analöppningen.Rodnad, svullnad och ömhet vid analöppningen.Det läcker ut illaluktande sekret till exempel där hunden ligger och vilar.Blodigt analsäcksinnehåll.Varigt analsäcksinnehåll.Smärta när hunden bajsar.Slöhet.Bölder eller öppna sår vid analöppningen.Boka tid hos veterinär om din hund har något eller några av ovanstående symtom och du misstänker problem med analsäckarna eller analsäcksinflammation.Överfyllda analsäckar är mycket obehagligt och ofta smärtsamt för hunden som drabbats.Vad gör veterinären?Om hundens analsäckar är överfyllda, men inte inflammerade, kan det räcka att veterinären tömmer dem genom att klämma ut innehållet. Om det blivit stopp i utförsgången, inflammation uppstått, bölder har bildats och eventuellt spruckit behöver veterinären spola och tvätta analsäckarna helt rena. Smärtstillande och ibland även lugnande medel kan behövas eftersom hunden ofta har ont vid analöppningen, därför är det bra om din hund är fastande vid besöket. Om problemen blir tätt återkommande kan man behöva operera bort analsäckarna så att hunden slipper de obehagliga problemen.Ibland behöver lugnande medicin och kraftig smärtlindring ges vid behandling av inflammerade eller spruckna analsäckar.Vad kan du göra själv?Före och efter besök hos veterinär: Om hunden slickar sig mycket kring analen är det bra att sätta på en krage tills du får komma till veterinären. Försök också att hålla rent runt analöppningen, till exempel genom att duscha området med svalt till ljummet vatten och mjuk stråle. Renhållning behövs även efter att veterinären åtgärdat problemen. Liksom krage. Du får mer information vid veterinärbesöket.Hur undviker man återfall? Om du har en hund med återkommande problem är det bra om du själv lär dig att tömma hundens analsäckar för att förebygga inflammationer. Det bör göras så fort symtom dyker upp. Be din veterinär att visa dig. Titta på hundens rumpa ofta för att tidigt kunna upptäcka tecken på problem. Se till att hunden inte är överviktig, får bra motion och en kost som håller den bra i magen.Vilka hundar drabbas?Alla hundar kan drabbas av analsäcksinflammation, men vissa saker ger en ökad risk:Vissa hundar producerar ett tjockt sekret som de har svårt att tömma ut själva.Trånga utförsgångar gör det också svårare att tömma ut själv.Övervikt ger ökad risk för problem med analsäckarna.Små hundar tycks drabbas oftare än stora.Hundar som har problem med hård eller lös avföring.Hundar med allergisk sjukdom.

Djurvårdguiden

Det här är onkologi

Onkos betyder massa eller svulst och logi betyder lära. Därav ordet onkologi.Ordet cancer betyder kräfta och härrör från cancerns växtsätt. Den sprider i vissa fall ut sig i den omgivande vävnaden med armliknande utskott.Ordet cancer används ofta men inte alltid helt korrekt. Begreppet cancer bör egentligen reserveras för när det är bevisat att det är en elakartad, så kallad malign, tumör.En godartad tumör kallas för en benign tumör. Det krävs noggrannhet, kunskap, engagemang och erfarenhet för att ställa rätt diagnos.Cancer hos katt »Cancer hos hund »Här kan du läsa om utredning av tumörsjukdomar »Det krävs noggrannhet, kunskap, engagemang och erfarenhet för att ställa rätt diagnos vid tumörsjukdomar.

Djurvårdguiden

Besvär med könsorgan hund och katt

Besvär med könsorgan hund och katt kan ha flera olika orsaker. Nedan kan du läsa mer om några av de vanligaste.FörhudskatarrDet flesta könsmogna hanhundarna har då och då sekret som droppar från snoppen. Det beror på en inflammation i förhuden. Blir denna inflammation mer omfattande och hunden verkar besvärad och slickar mer kan man behöva göra rent förhuden med speciella preparat som finns att köpa på apoteket.ParaphimosParaphimos är ett tillstånd när snoppen fastnat utanför förhuden. Om inte besväret går över snabbt måste veterinär uppsökas då tillståndet kan bli akut med minskad blodförsörjningen till penis.ProstatabesvärProstatan är en könskörtel som producerar sädesvätska. Den är lokaliserad vid urinröret strax under ändtarmen. Den växer till genom åren och det är vanligt att äldre intakta hundar har en förstoring. Lindrig förstoring ger sällan problem men om prostatan är mycket stor kan den trycka mot ändtarmen. Hunden kan sitta länge och krysta och avföringen kan bli smalare. Hunden kan även få besvär att kissa ordentligt, småskvätta och det kan droppa blod från penis. Om hunden drabbas av en inflammation i prostatan så kallad prostatit kan den bli mycket dålig med feber, buksmärta, svårt att resa sig och blod i urinen mm. Hunden behöver akut veterinärvård. Mer kroniska förlopp ses också. Hundar kan även få tumöromvandlad prostata men det är mindre vanligt.Pyometraär vanligast hos medelålders till äldre tikar men kan förekomma i alla åldrarInflammation i livmodern, PyometraHar din tik variga, illaluktande flytningar beror det i regel på inflammation i livmodern sk pyometra. Denna inflammation kommer oftast ca 1 till 2 månader efter löp men kan uppkomma närsomhelst i löpcykeln. Din hund kan bli mycket dålig med feber, buksmärta, ökad törst, ökad urinering, nedsatt aptit och dämpat allmäntillstånd mm.Man ska även känna till att tiken inte alltid har flytningar trots pågående sjukdom, det beror då på att livmoderhalsen är stängd och den variga vätskan inte kan komma ut. Pyometra är vanligast hos medelålders till äldre tikar men kan förekomma alla åldrar. Har man en hund med misstänkt pyometra måste man direkt kontakta veterinär.Slidkatarr, vaginitAndra orsaker till flytningar hos tik kan bero på en inflammation i vaginan så kallad vaginit (slidkatarr). Ibland kan besvären härledas till en samtidig urinvägsinfektion.Juvenil vaginitEn ung hona som ännu inte haft sitt första löp kan ibland få så kallad juvenil vaginit. Dessa flytningar går över av sig själv när tiken får sitt första löp. Oftast behövs ingen behandling om inte tiken är besvärad.Besvär med könsorgan hund och katt – valpning och löpEfter valpning är det normalt att tiken har en lindrig flytning i ett par veckor sk avslag. Blir dessa flytningar illaluktande, variga eller kraftiga kan det tyda på en infektion.Tumörer i vaginaHos medelålders till äldre tikar händer det att djurägaren ser att ”något hänger ut från vulva. Då rör det sig i regel om tumörer som växer i vagina, ibland är de stjälkande och trillar då utanför vaginan. Ibland kan dessa även blöda lite.  Om tiken löper med avvikande löpcykel, dvs kortare eller längre mellan löp än tidigare gör man klokt i att kontakta veterinär då det ibland kan vara sjukdom som ligger bakom.Det finns en högre risk för besvär om katten står på p-piller eller tidigare stått på p-piller.Besvär med könsorgan hos kattKatter har inte lika ofta besvär med flytningar eller livmoderinflammation men står de på p piller eller tidigare stått på p piller är risken betydligt högre. Precis som för hunden är lindriga flytningar normalt efter förlossning men om kraftiga eller illaluktande så kan det tyda på infektion.Besvär med könsorgan hund och kattHar du fler frågor gällande besvär med könsorgan hund och katt och vill komma i kontakt med en veterinär kan du boka en videokonsultation direkt i mobilen. Om du vill komma i direkt kontakt med klinik hittar du din närmsta djurklinik här.

Djurvårdguiden

Allergi hos hund – typer och behandling

Den vanligaste allergipatienten söker hjälp för klåda. Återkommande öroninfektioner är också ett misstänkt problem. Men innan man kan konstatera att det är allergi måste andra tänkbara orsaker uteslutas. Ibland har djuret kliat sönder sig med en infektion som följd. Då måste först den behandlas innan arbetet kan gå vidare.Vad kan veterinären göra åt allergi?Att utreda hudproblem kan kräva ett målinriktat och tålmodigt arbete.ParasiterOftast börja veterinären med att utreda om orsaken kan vara parasiter som loppor, löss och skabb. Dem vill man utesluta först.FoderallergiMen om det inte är parasiter eller infektioner som orsakar klådan går utredningen vidare med allergimisstanken. Och då är frågan:Är det en foderallergi eller något i omgivningen (sk atopi) man är allergisk mot?Många gånger börjar veterinären med fodermisstanken. Särskilt om det finns mag- och tarmproblem också.Ofta är det ett eller flera sorters protein som man är överkänslig mot. Under en testperiod ges djuret foder med hydrolyserat (sönderdelat) protein som kroppen inte reagerar på.Man kan också prova ett foder med en helt ny proteinkälla. Ett som djuret inte ätit tidigare och som kroppen inte reagerar på.För att utreda foderallergi är det en strikt diet i 8-10 veckor. Under tiden har du som djurägare telefonkontakt med veterinären för att se om det blir bättre.Sen kommer det viktiga för att kunna ställa diagnos. Foderprovokationen. Då ger man det  foder som djuret åt innan foderförsöket inleddes. Om man får tillbaka klåda och hudsymptom igen har djuret en överkänslighet mot fodret. Efter foderprovokationen kan man låta djuret stå kvar på hydrolyserat foder eller försöka få svar på vilket/vilka protein djuret inte tål.  Det är ofta en tidskrävande process som i princip innebär att man provocerar djuret med ett protein i taget.Atopisk allergiOm foderallergi också kan uteslutas och veterinären är säker på att det är en atopi går arbetet vidare. Studier visar att cirka 10-15 procent av alla svenska hundar som kliar sig är atopiker vilket innebär att de reagerar allergiskt  på något i miljön de befinner sig i. Det kan till exempel vara pollen.Antingen kan veterinären ta blodprover och se om det finns mycket antikroppar mot vissa allergener. Man kan även göra pricktest för att se om huden reagerar på exempelvis kvalster eller pollen.Behandling av allergi hos hundDet finns medel som lindrar besvären. Kortison är ett läkemedel som  har snabb effekt mot klåda. Men eftersom det har biverkningar brukar man undvika det över längre tid. Ciklosporin har mindre biverkningar. Men istället tar det längre tid innan det får effekt.Ett annat alternativ är allergenspecifik immunoterapi, även kallat hyposensibiliseringsbehandling. En behandling som går ut på att minska överkänsligheten.Hyposensibilisering går ut på att man tar fram ett vaccin. Med allergiframkallande ämnen låter man sakta immunförsvaret vänja sig. Målet med hyposensibilisering är att:Djuren ska få så lite klåda som möjligt.Minska behovet av andra klådhämmande åtgärder.Minska antalet infektioner och inflammationer i huden.Sjukdomen blir hunden inte av med. Men hunden får mindre doser medicin och mindre besvär.Vad kan jag göra själv hemma?Undvik om möjligt det som din hund verkar allergisk mot och schamponera regelbundet. Det kommer man långt med. Läs mer om hur du lindrar klåda här.Vill du boka en tid för rådgivning eller undersökning så hittar du din närmaste Evidensia klinik här.

Djurvårdguiden

Lökförgiftning hos hund

Alla sorters lök, både rå och tillagad, kan ge lökförgiftning hos hund. Lök innehåller ämnen som kan ge hundar svår blodbrist och skador på inre organ.All lök, både rå och tillagad, är farlig för hundar.Förebygg lökförgiftning hos hundFör att förebygga problem med förgiftning är det viktigt att vara medveten om vad din hund inte tål. Lär dig så mycket som möjligt om olika ämnen och ha kontroll över vad din hund får i sig så långt det är möjligt.Symtom på lökförgiftningKontakta veterinär om din hund:Tappar aptiten.Får diarréKräks.Andas snabbt.Har bleka slemhinnor.Har rödfärgad urin.Får ont i buken.Försök aldrig få din hund att kräkas själv. Ibland får djurägare rådet att försöka framkalla kräkning genom att ge hunden salt eller annat. Ring alltid veterinär för att få råd, och ge absolut inte hunden salt, den kan få saltförgiftning istället. Hunden ska kräkas under kontrollerade former hos veterinär. Om du misstänker att din hund är förgiftad, kontakta veterinär direkt så får du hjälp.Vad gör veterinären? Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat:– Vad och hur mycket du misstänker att din hund fått i sig. – Hur länge symtomen pågått. – Om hunden haft problem tidigare. – Har ni haft gäster eller serverat något ovanligt. Veterinären undersöker hunden och dess hud. Utifrån vad veterinären misstänker att felet är, tas prover. En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs. En eventuell behandlingsplan läggs upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning. Behandling vid lökförgiftning hos hundEn lökförgiftad hund kan behöva kräkas upp maginnehållet med hjälp av kräkframkallande injektioner. Det kan också behövas dropp och i svåra fall ges även blodtransfusion.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen