Diabetes mellitus hos hund

Diabetes mellitus, även kallat sockersjuka, är en sjukdom som leder till att kroppens blodsockernivå blir alltför hög. Normalt regleras blodsockernivån av insulin som produceras i bukspottkörteln. Vid diabetes typ 1 är orsaken en bristande insulinproduktion i bukspottkörteln medan orsaken vid diabetes typ 2 är kroppens oförmåga att svara på frisatt insulin. Hos hund är typ 1 vanligast.
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Vad är diabetes?

Insulin är ett hormon som produceras i bukspottkörteln och som krävs för att kroppens celler ska kunna ta upp blodsocker (glukos). När blodglukosnivån stiger efter en måltid frisätts insulin. När det saknas insulin får kroppens celler brist på glukos trots att blodglukosnivån är förhöjd. Muskel- och fettvävnad bryts ned för att levern ska kunna nybilda glukos. Njurarnas förmåga att återuppta glukos från urinen överstigs med följden att glukos utsöndras i urinen och drar med sig extra mycket vätska. Törsten ökar för att kompensera vätskeförlusten och kroppen kan bli uttorkad.

Sjukdomen drabbar framför allt medelålders och äldre hundar och tikar drabbas oftare än hanhundar. Behandlingen innebär som regel tillförsel av insulin och om underliggande orsaker föreligger behandlas även dessa. Hos tik kan insulinresistens utvecklas under progesteronfasen efter ett löp och de behöver kastreras för att behandlingen ska lyckas. Målet med behandlingen är att stabilisera blodsockret, lindra symtom och ge hunden en god livskvalitet.

Obehandlat kan diabetes leda till andra hälsoproblem hos hunden, som grå starr (katarakt) och urinvägsinfektioner. Grå starr kan drabba diabeteshundar även om de får behandling.

Klassiska symptom på diabetes är att hunden dricker mycket, kissar mycket och får ökad aptit.

Förebygga diabetes hos hund

Övervikt är en bidragande orsak. Därför kan du förebygga sjukdomen genom att se till att din hund håller en lämplig vikt.

Symtom

Klassiska symptom på diabetes mellitus är att hunden dricker mycket, kissar mycket, får större aptit och på sikt att den tappar vikt. Ökad törst kan även ha andra orsaker, läs mer här.

När ska jag söka hjälp?

Har din hund följande symtom bör du kontakta veterinär:

  • Förändrad aptit
  • Dricker och kissar mycket
  • Viktminskning
  • Dämpad och håglös
Här hittar du din närmaste Evidensiaklinik där du kan få hjälp. Du kan även boka ett videomöte med en av våra onlineveterinärer för rådgivning. 

Vad gör veterinären?

För att bekräfta eller utesluta diagnosen diabetes kontrolleras bland annat blodprover och urinprover. Förutom att sockernivåerna i blod och urin analyseras kontrolleras bland annat levervärden och bukspottskörtelvärden. Blodsockret kan temporärt höjas av exemplevis stress och man kan därför komplettera med att mäta fruktosamin som ger en bild av blodsockernivån under en längre tid. 

I och med att socker återfinns i urinen finns risken för bakterietillväxt och urinvägsinfektion. Ofta sätts en bakteriologisk odling på urinen. 

Andra sjukdomar kan ge liknande symtom som diabetes och därför tas även kompletterande prover för att utesluta dessa.

Behandling

Behandling av diabetes hos hund innebär dagliga injektioner av insulin på regelbundna tider. För att uppnå ett så bra resultat som möjligt krävs det engagemang både från veterinären och djurägaren. Behandlingen anpassas till den enskilda hunden fortlöpande under hela livet. Det ställer höga krav på dig som djurägare att ha en hund med diabeters men med rätt behandling och regelbundna vanor finns goda chanser till att hunden kan få ett normalt liv. 

Annat som du kan göra hemma är att anpassa utfodringen efter din hunds behov. Normalviktiga hundar med diabetes kan fortsätta äta sitt vanliga hundfoder. Överviktiga hundar bör bantas med hjälp av ett fiberrikt foder medan underviktiga hundar kan behöva ett extra energirikt foder. Det är viktigt att ha regelbundna vanor.

Regelbunden motion är också hälsosamt för diabetiker. Promenader och lugna cykelturer på fasta tidpunkter hjälper till att reglera blodsockernivån. Man kan med fördel ha med ett paket druvsocker i fickan om tecken på för lågt blodsocker ändå skulle uppstå. Hundar med diabetes bör aldrig utsättas för hård ansträngning.

Komplikationer

En mycket allvarlig komplikation är ketoacidos, vilket innebär ett livshotande tillstånd. Detta kan uppstå hos obehandlade hundar eller hundar som får för lite insulin eller där insulinet av olika anledningar, till exempel samtidig annan sjukdom, inte får full effekt. Behandlingen innebär intensivvård på djursjukhus och prognosen är alltid avvaktande. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen