Diabetes (sockersjuka) hos hund

Diabetes (diabetes mellitus, även kallat sockersjuka) är en hormonsjukdom som kan ha olika orsaker. Ibland är bukspottkörtelvävnaden förstörd på grund av inflammation. Då kan kroppens egen insulinproduktion vara obefintlig. I andra fall beror diabetesen på insulinresistens till följd av hormonella sjukdomar eller övervikt.

Vad är diabetes?

Insulin är ett hormon som produceras i bukspottkörteln och krävs för att kroppens celler ska kunna ta upp blodsocker (glukos). När blodglukosnivån stiger efter en måltid frisätts insulin. När det saknas insulin får kroppens celler brist på glukos trots att blodglukosnivån är förhöjd. Muskel- och fettvävnad bryts ned för att levern ska kunna nybilda glukos. Njurarnas förmåga att återuppta glukos från urinen överstigs med följden att glukos utsöndras i urinen och drar med sig extra mycket vätska. Törsten ökar för att kompensera vätskeförlusten och kroppen kan bli uttorkad.

Du kan hitta din närmsta Evidensia klinik här.

Hundar som drabbats kan behöva insulinbehandling hela livet, men kan med behandling leva ett bra liv. En del kan bli helt friska med behandling, det beror på vilken typ av diabetes hunden har. Tikar kan utveckla insulinresistens under skendräktighetsfasen efter ett löp och behöver kastreras för att bli friska.

Obehandlat kan diabetes leda till andra hälsoproblem hos hunden, som grå starr (katarakt) och urinvägsinfektioner. Grå starr kan drabba diabeteshundar även om de får behandling.

Klassiska symptom på diabetes är att hunden dricker mycket, kissar mycket och får ökad aptit.

Förebygga diabetes hos hund

Övervikt är en bidragande orsak. Därför kan du förebygga sjukdomen genom att se till att din hund håller en lämplig vikt.

Symtom

Klassiska symptom på diabetes mellitus är att hunden dricker mycket, kissar mycket, får större aptit och på sikt att den tappar vikt. Ökad törst kan även ha andra orsaker, läs mer här.

När ska jag söka hjälp för diabetes?

Har din hund följande symtom bör du kontakta veterinär:

  • Förändrad aptit
  • Dricker och kissar mycket
  • Viktminskning
  • Dämpad och håglös

Vad gör veterinären?

Veterinären ställer frågor om din hunds sjukdomshistoria och allmäntillstånd samt gör en klinisk undersökning.

För att ställa diagnosen diabetes kontrolleras bland annat blodsocker och förekomst av socker i urinen.

Andra sjukdomar kan ge liknande symtom som diabetes och därför tas även kompletterande prover för att utesluta dessa.

Behandling

Behandling av diabetes hos hund innebär dagliga injektioner av insulin på regelbundna tider. För att uppnå ett så bra resultat som möjligt krävs det engagemang både från veterinären och djurägaren. Behandlingen anpassas till den enskilda hunden fortlöpande under hela livet.

Annat som du kan göra hemma är att anpassa utfodringen efter din hunds behov. Normalviktiga hundar med diabetes kan fortsätta äta sitt vanliga hundfoder. Överviktiga hundar bör bantas med hjälp av ett fiberrikt foder medan underviktiga hundar kan behöva ett extra energirikt foder. Det är viktigt att ha regelbundna vanor.

Regelbunden motion är också hälsosamt för diabetiker. Promenader och lugna cykelturer på fasta tidpunkter hjälper till att reglera blodsockernivån. Man kan med fördel ha med ett paket druvsocker i fickan om tecken på för lågt blodsocker ändå skulle uppstå. Hundar med diabetes bör aldrig utsättas för hård ansträngning.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen