126 matchande resultat i “Hund”

Djurvårdguiden

Att undvika förgiftning hos hund och katt

Har din hund eller katt fått i sig något olämpligt? Vet du vilka ämnen som är farliga? Förgiftningar hos hund och katt är ett mycket vanligt problem. Våra fyrfota vänner blir ofta förgiftade av ämnen och mat som är helt ofarliga för oss människor och som vi kanske inte tänker på att de inte alls är bra för djuret. Choklad, russin, lök och vissa blommor kan ibland vara dödligt för katter och hundar. Ofta är det bråttom när djuren kommer in till akuten och ofta sker det under jourtid eftersom flera förgiftningar inte märks förrän efter flera timmar och ibland önnu längre tid. Om du misstänker förgiftning, kontakta veterinär direkt så får du hjälp. Försök aldrig få ditt djur att kräkas själv.Vanliga typer av förgiftningarChokladInnehåller kakao som innehåller teobromin, vilket är gidtigt för hundar och katter. Symtom kommer efter 4-24 timmar och kan vara hjärtklappning, hyperaktivitet, rastlöshet, kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens och skakighet. Vid större mängder kan dödsfall inträffa. Kontakta veterinär om djuret ätit choklad. Försök bedöma hur mycket det ätit och hur hög kakaohalten är. Har hunden ätit mycket choklad, åk in akut.RåttgiftLuktar och smakar got för hundar och katter. Symtomen kommer efter några dagar eller någon vecka. Förstör förmågan att koagulera blod med risk för inre blödningar i buk, lungor och andra organ. Också en liten dos är farlig. Att äta möss som ätit råttgift kan också innebära problem. Symtom är att de blir slöa, hängiga, får bleka slemhinnor, andas häftigt och får blod i avföringen. Ser du att djuret får i sig råttgift, åk direkt till veterinär.LäkemedelLäkemedel för människor som vanliga värktabletter kan vara farliga för djuren. Alvedon förstör röda blodkroppar hos katten och den kan dö inom ett dygn. Medicin kan ge inre blödningar i mage och tarm. det finns också risk för njurskador, leverskador och dödsfall. Symtomen kommer först efter några dagar. En njurskada kan dröja flera veckor.Liljor och andra växterBlad och blommor kan vara farliga för främst katt. Krukväxten julstjärna är mycket giftig. Även julros, hyacint, amaryllis och flera andra växter är olämliga att ha hemma. Alla äkta liljor, av släktet Lillium spp, är kraftigt giftiga för katter och kan skada njurarna. Även påskliljor och pingstliljor kan vara giftiga till viss grad. Ser du katten tugga på en lilja, kontakta veterinär.LökAlla sorters lök, både rå och tillagad, innehåller ämnen som kan ge hundar och katter svår blodbrist och skador på inre organ. Symtom är aptitlöshet, diarré, kräkningar, snabb andning, hjärtklappning, bleka slemhinnor, rödfärgad urin och buksmärtor. En lökförgiftad hund måste kräkas upp maginnehållet och får också bland annat dropp, i svåra fall ges även blodtransfusion.Russin och vindruvorBåde russin och vindruvor kan vara giftigt för njurarna. Det är individuellt hur mycket djuret tål. Så lite som ett russin kan vara farligt. Symtom är kräkningar, diarré, buksmärtor och slöhet, kommer oftast inom sex timmar. Efter 1-3 dygn kan njurskador tillstöta som visar sig till exempel genom att hunden kissar dåligt. Dödsfall har inträffat vid intag av endast fyra vindruvor.GlykolFinns i kylarvätska, spolarvätska och läckande element, smakar gott men är mycket farligt. De första tecknen på förgiftning är ökad törst och urinering samt vinglighet. Njurfunktionen försämras och njurarna kan helt sluta fungera. Kontakta veterinär omedelbart om du misstänker att ditt djur fått i sig glykol.Vad kan du göra själv?För att förebygga problem med förgiftning är det viktigt att vara medveten om vad ditt djur inte tål. Lär dig så mycket som möjligt om olika ämnen och ha kontroll över vad ditt djur får i sig så långt det är möjligt.Har ditt djur ätit något giftigt eller fått i sig för stor dos av något som inte är bra för djuret? Ta noga reda på vad djuret har ätit, hur länge sedan det var och i vilken mängd. Kontakta sedan din närmsta klinik eller djursjukhus. Vid besök ta om möjligt med det djuret fått i sig, till exempel förpackningen med choklad, paketet med råttgift eller medicinburken. Ring och kom sedan in så snabbt som möjligt.Svårbedömda symtomMånga förgiftningar ser man inte på en gång. Symtomen kan komma efter en tid och dessutom vara diffusa. Det kan handla om att djuret får feber, är trött, hängigt, inte vill äta eller får bleka slemhinnor. Akuta symtom kan var att djuret kräks, får diarré, andas hastigt eller är ”speedat”.Vad gör veterinären?Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat: Vad och hur mycket du misstänker att ditt djur fått i sig.Hur länge symtomen pågått.Om djuret haft problem tidigare.Finns råttgift där ditt djur vistas?Har ni haft gäster eller serverat något ovanligt?Veterinären undersöker hunden och dess hud.Utifrån vad veterinären misstänker att felet är, tas prover.En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs.En eventuell behandlingsplan läggs upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning.BehandlingBeroende på förgiftningens art och de skador förgiftningen orsakat sätts behandling in. Det kan handla om att försöka få ut ämnet genom kräkning, att ge djuret dropp för att spola rent. I vissa fall kan vi ge aktivt kol i tablettform eller genom vätska. Vid kraftig förgiftning kan ditt djur skrivas in.Om lång tid gått sedan förgiftningen behandlar man hunden eller katten utifrån symtom och utifrån de organ som skadats, oftast med dropp, ibland medicin. En del djur får motgift mot de ämnen som det fått i sig. Måt råttgift kan vi behandla med medicin. Kraftiga inre blödningar kan kräva blodtransfusioner.

Djurvårdguiden

Algförgiftning hos hund

Algförgiftning hos hund är ganska vanligt. Varje år drabbas hundar i samband med att de får i sig förgiftat vatten, och en del blir riktigt sjuka. Algförgiftning är potentiellt dödligt för hundar.Vad är algblomning?Det vi ofta kallar blågröna alger, cyanobakterier, bildar farliga gifter. Gifterna är farliga för både djur och människa, men oftast drabbas små barn och hundar av förgiftning då de lättare råkar ”få i sig” vattnet. Efter synlig blomning sjunker algerna till botten, men kan dröja sig kvar under ytan några dagar.Varje år drabbas hundar av algförgiftning när de får i sig vatten i samband med algblomning.Algförgiftning hos hund – förebyggFör att undvika att din hund blir drabbad – tänk på att inte hoppa i där vattnet ser grumligt ut. Kom ihåg att skölja av din hunds päls i rent vatten efter badet och förhindra att hunden dricker av sjövattnet om det ser misstänkt ut.När söker jag hjälp?Symtom på algförgiftning är bland annat darrningar, kräkningar och problem med balans. Om du varit på stranden där du misstänker att vattnet blommat och din hund får symtom så kan det vara bråttom. Tveka inte att sätta dig i bilen, kontakta veterinär och berätta att du är på väg. Nästa steg kan vara kramper och sedan kan tillståndet förvärras ganska fort. Men de flesta hundar går att rädda om de får veterinärbehandling i tid.Vad gör veterinären?Så här går undersökningen till:Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat: – Vad och hur mycket du misstänker att din hund fått i sig. – Hur länge symtomen pågått. – Om hunden haft problem tidigare.Veterinären undersöker hunden och dess hud.Utifrån vad veterinären misstänker att felet är, tas blod och urinprover.En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs.En eventuell behandlingsplan läggs upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning.Algförgiftning hos hund – behandlingBeroende på förgiftningens art och de skador förgiftningen orsakat sätts behandling in. Det kan handla om att försöka få ut ämnet genom kräkning, att ge hunden dropp för att spola rent. I vissa fall kan vi ge aktivt kol i tablettform eller genom vätska. Vid kraftig förgiftning kan din hund skrivas in. Om lång tid gått sedan förgiftningen behandlar man hunden utifrån symtom och utifrån de organ som skadats, oftast med dropp ibland medicin. En del hundar får motgift mot de ämnen som den fått i sig.

Djurvårdguiden

Livmoderinflammation – vanlig sjukdom hos hund

Livmoderinflammation eller pyometra, även kallat pyo, är en av de vanligaste sjukdomarna hos tikar. Det drabbar framförallt tikar från övre medelåldern och uppåt, men även yngre tikar får livmoderinflammation. För att ta reda på om tiken har livmoderinflammation undersöks buken med ultraljud och/eller röntgen. Då letar man efter en vätskefylld och eventuellt förstorad livmoder.Vad är livmoderinflammation?Pyometra kommer från de grekiska orden pus, som betyder var, och metrus, som betyder livmoder. Sjukdomen leder till att tikens livmoder fylls med var och förstoras. Livmoderinflammation är en mycket allvarlig sjukdom som alltid måste behandlas för att inte leda till döden. Den kan antingen ha ett mycket snabbt förlopp eller ha en långsam, gradvis utveckling över flera löpcykler. Det händer att livmodern brister och det kan leda till blodförgiftning och plötslig död.Varför drabbas tikar av livmoderinflammation?Orsaken är inte helt klarlagd. Det är normalt att bakterier vandrar in i livmodern när livmoderhalsen är öppen under löp, men det orsakar oftast ingen infektion. På grund av normala hormonförändringar efter löp påverkas livmodern dock på ett sätt som gör det lättare för bakterierna att få fäste och hos vissa individer orsakar detta en infektion. Livmoderinflammation smittar inte.Symtom på livmoderinflammationNedsatt allmäntillståndTiken slickar sig kring slidmynningenÖkad törstÖkad urineringSmärta i bukenSvullen bukDålig aptitKräkningarDiarréStelhetFeber eller undertemperaturÖkad hjärtfrekvensÖkad andningsfrekvensVariga, brunröda eller gulaktiga och illaluktande flytningar från slidmynningenLivmoderhalsen måste vara öppen för att flytningar ska synas. Om den är stängd och inte flytningarna kan komma ut är det en så kallad sluten livmoderinflammation. Då ökar risken för att livmodern brister på grund av varansamling.Symtomen uppträder vanligen två till tre månader efter löp. Vissa fall diagnosticeras även när tiken är i viloperioden mellan löpen. Om inflammationen istället följer efter en hormonbehandling kan sjukdomstecknen uppträda strax efter avslutad behandling. Sök hjälp hos veterinär om något eller några av ovanstående symtom märks hos din tik! Hitta din Evidensiaklinik »Vad gör veterinären?För att ta reda på om tiken har livmoderinflammation undersöks buken med ultraljud och/eller röntgen. Då letar man efter en vätskefylld och eventuellt förstorad livmoder.Ofta tar veterinären även blodprover för att undersöka om antalet vita blodkroppar är förhöjt. Förhöjt antal vita blodkroppar är tecken på inflammation. Med olika blodprover kontrolleras även hur kroppens övriga organ fungerar och om de är påverkade av sjukdomen.Behandling av livmoderinflammationOm en förstorad livmoder upptäcks krävs snabb behandling.Den enda helt effektiva behandlingen är att operera bort livmoder och äggstockar, vilket kallas ovariehysterektomi. Man kastrerar alltså tiken.Om en hund av någon anledning inte kan opereras kan man i vissa specifika fall istället prova medicinsk behandling. Detta görs också i en del fall när djurägaren tänkt ta valpar på den drabbade tiken. En förutsättning för medicinsk behandling är att hundens allmäntillstånd inte är för nedsatt och att livmodern inte är påtagligt förstorad samt att livmoderhalsen inte får vara sluten. Det är inte säkert att medicinsk behandling fungerar och om den gör det är förbättringen nästan alltid bara tillfällig. Tiken brukar få tillbaka symtomen senast efter nästa löp.Livmoderinflammation är den vanligaste orsaken till bukoperation på tikar.Prognosen är god om sjukdomen upptäcks i tid.Vilka hundar drabbas av livmoderinflammation?Vanligast är alltså att tikar från övre medelåldern och uppåt drabbas. Men tikar i alla åldrar kan få livmoderinflammation, till och med redan efter första löpet. Risken ökar om de hormonbehandlas för att skjuta upp löp eller om de behandlats med ”abortsprutor”. Ungefär var fjärde tik drabbas av livmoderinflammation före 10 års ålder.Sjukdomen kan enbart drabba okastrerade tikar med intakt livmoder och intakta äggstockar.Man kan välja att kastrera sin tik för att hon säkert ska slippa att drabbas av livmoderinflammation. Läs om kastration av hund »Alla raser drabbas, men vissa drabbas oftare än andra. Åtminstone enligt en forskningsstudie vid Sveriges Lantbruksuniversitet, med underlag från Agrias databas.Raser med högre risk att utveckla pyometra är långhårig collie, rottweiler, cavalier king charles spaniel, golden retriever, berner sennen och engelsk cocker spaniel.Raser med lägre risk att utveckla sjukdomen är drever, schäfer, tax (miniatyr och normalstor) och hamiltonstövare. Detta kan tyda på att det finns ärftliga faktorer som kan påverka om en tik drabbas.

Djurvårdguiden

Åksjuka eller bilrädsla hos din hund eller katt

Symtom på att din hund/katt lider av åksjuka är till exempel:• Intensivt flåsande • Dreglar mycket • Kräkningar • Katter kan göra ett “gurglande” läte • Trötthet och slöhetVad kan jag göra om mitt djur blir åksjuk?Om du misstänker att din hund eller katt lider av åksjuka går det att få hjälp. Det finns både kosttillskott och receptbelagda läkemedel som kan hjälpa mot åksjuka. Kontakta gärna din klinik eller veterinär online för att få råd om kosttillskott. Vid svårare fall finns det receptbelagd mediciner som veterinären kan skriva ut. Men då måste djuret först komma in till veterinären för en klinisk undersökning.Symtom på att din hund/katt är bilrädd är till exempel:• intensivt flåsande • kräkningar/diarré • nervositet och oro • jamande/ylande • hyperaktivitet (hunden/katten hoppar och far runt i bilen/buren)Det är viktigt att hunden eller katten får träna att åka bil redan som liten och att man tränar en bilrädd hund eller katt regelbundet. Handlar det däremot om åksjuka är det onödigt att utsätta ditt djur för detta.Har du en bilrädd hund eller katt?Först kan man träna hunden i några dagar genom att bara sitta en stund i bilen när den står stilla så att hunden vänjer sig vid själva fordonet. Låt gärna hunden ha med en “snuttefilt” eller favoritleksak. Fortsätt träningen genom att åka korta turer 50 – 100 meter eller runt kvarteret. Därefter förlängs sträckan gradvis till ett mål som hunden tycker är roligt, till en skogspromenad, en hundkurs eller besök hos en hundkompis etc. Hunden ska förknippa bilresandet med något roligt.Undvik att ge hunden mat 2-3 timmar innan och rasta hunden väl före resan. Se till att det är god ventilation i bilen. Det får inte vara för varmt för hunden. Rasta ofta om ni ska åka långt. Se till att hunden har tillgång till friskt vatten.Hitta till en av våra kliniker HÄR!

Djurvårdguiden

Läkemedelsförgiftning hos hund

Försök aldrig få din hund att kräkas själv. Ibland får djurägare rådet att försöka framkalla kräkning genom att ge hunden salt eller annat. Ring alltid veterinär för att få råd, och ge absolut inte hunden salt, den kan få saltförgiftning istället. Hunden ska kräkas under kontrollerade former hos veterinär.Symtom på läkemedelsförgiftning hos hundMånga förgiftningar ser man inte på en gång. Symtomen kan komma efter en tid och dessutom vara diffusa. En njurskada kan dröja flera veckor.Om du misstänker att din hund blivit läkemedelsförgiftad ska du kontakta veterinär. Vad gör veterinären?Vid besök hos veterinär, ta om möjligt med det djuret fått i sig, till exempel förpackningen eller medicinburken.Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat: – Vad och hur mycket du misstänker att din hund fått i sig. – Hur länge symtomen pågått. – Om hunden haft problem tidigare.Veterinären undersöker hunden och dess hud.Utifrån vad veterinären misstänker att felet är, tas prover.En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs.En eventuell behandlingsplan läggs upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning.BehandlingOm din hund precis har fått i sig något farligt ämne kan veterinären hjälpa den att kräkas upp ämnet genom kräkningsframkallande injektioner. På så sätt kan man undvika att hunden utvecklar några förgiftningssymtom.Om lång tid gått sedan förgiftningen behandlar man hunden utifrån symtom och utifrån de organ som skadats.Mer om förgiftningar hos hund »

Djurvårdguiden

Addisons sjukdom på hund

När en hunds binjurar inte kan producera tillräckligt med binjurehormoner uppstår Addisons sjukdom. Hormonerna är livsviktiga och Addisons sjukdom på hund måste behandlas för att den ska överleva.Varför uppstår Addisons sjukdom på hund?Addisons sjukdom innebär att binjurebarken inte producerar tillräckligt av hormontyperna glukokortikoider och mineralkortikoider. Sjukdomen uppstår oftast på grund av att hundens eget immunförsvar angriper dess binjurebark. En felaktig aktivering av immunsystemet gör att binjurebarken bryts ner. Då uppstår brist på de för hunden livsviktiga hormonerna. Sjukdomar av den här typen kallas autoimmuna sjukdomar.Bland de glukokortikoider binjurebarken bildar är kortisol den viktigaste. Kortisol är kroppens motsvarighet till kortison. Kortisolet är bland annat till för att reglera blodtrycket och vätskebalansen i stressiga situationer.Underskott av mineralkortikoider ger svårigheter för hunden att behålla natrium och göra sig av med kalium. Kroppen förlorar vätska tillsammans med natrium och torkar därför ut när det blir ett underskott av natrium. Överskott av kalium påverkar istället musklerna, inklusive hjärtmuskeln. I värsta fall kan en livshotande så kallad Addisonkris uppstå. Då kollapsar hunden med svag puls och bleka slemhinnor på grund av vätskebrist, lågt blodtryck och hjärtrytmrubbningar.Symtom vid Addisons sjukdom och AddisonkrisFörsvagat allmäntillståndSlöhetMuskelsvaghetÖkad törstKräkningarDiarréAptitnedgångViktminskningUttorkningKraftig buksmärtaLågt blodtryck/sviktande blodcirkulationLångsam pulsFörhöjda njurvärdenSvimningsanfallFör att undvika att det går så långt som till Addisonkris är det viktigt att sjukdomen behandlas i tid. Var därför uppmärksam på ovanstående symtom och uppsök veterinär om du misstänker Addisons sjukdom på din hund!Ovanstående symtom uppträder även vid flera andra sjukdomar hos hund. Till exempel njursvikt, inflammerad bukspottkörtel och leversjukdom. Oavsett orsaken till symtomen behöver hunden komma till veterinär för utredning.Vad gör veterinären?Veterinären tar blodprover för att undersöka saltbalansen i kroppen.Blodsocker och njurvärden kontrolleras, liksom antalet röda blodkroppar.En så kallad ACTH-stimulering görs. Det innebär att man stimulerar hormonutsöndringen från binjurebarken och mäter koncentrationen kortisol i blodet före och efter stimuleringen. Är kortisol vid båda mätningar lågt kan man ställa diagnosen Addisons sjukdom.Är det en Addisonkris är det viktigt att hunden får dropp så snabbt som möjligt. Droppet avhjälper den grava uttorkningen och korrigerar saltbalansen.BehandlingAddisons sjukdom på hund behöver behandlas livet ut. Hunden får mineralkortikoider och oftast även kortison. Den behöver även gå på återkommande kontroller. När hundens värden så småningom stabiliseras kan tiden mellan återbesöken förlängas från någon-några enstaka veckor till flera månader. Hundar som behandlas lever ofta ett normalt liv, förutom de återkommande besöken hos veterinär.Vilka hundar drabbas av Addisons sjukdom?Vissa raser är mer drabbade än andra vilket kan bero på en ärftlig belastning. Exempel på dessa raser är storpudel, portugisisk vattenhund, rottweiler, grand danois, nova scotia duck tolling retriever och bearded collie.Sjukdomen kan i ovanliga fall också uppträda på grund av tumörer, infektioner eller blödningar i binjurebarken. Eller om signalerna från hjärnan till binjurarna störs.Addisons sjukdom kan även uppstå om djuret stått på prednisolon, eller annan kortisonbehandling, under en längre tid och denna behandling avslutas tvärt. Kroppens egen kortisolproduktion stängs nämligen av på grund av medicineringen och plötsligt blir då kroppen helt utan både kortisol och kortison. Avsluta aldrig någon medicinering på egen hand utan tala först med din veterinär.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen