126 matchande resultat i “Hund”

Djurvårdguiden

Hund hosta

Hundens andningsorganAndningsorganen delas in i de övre och de nedre luftvägarna. De övre luftvägarna utgörs av nosen, näshålorna med bihålor, svalget, struphuvudet och luftstrupen. De nedre luftvägarna utgörs av luftrören och lungorna. Problem från svalg, struphuvud, luftstrupe, luftrör och lungor kan alla ge hosta.Hunden hostar slemInfektioner i luftvägarna brukar reta slemhinnorna. Dessa producerar då slem och därför kommer det ofta upp slem med hostan när en hund drabbas av det.Vad ska man göra när hunden hostar?Hostan kan vara lindrig och läka ut av sig själv på några dagar. Du bör ändå hålla koll på hundens allmäntillstånd. Mät kroppstemperaturen dagligen, den ligger normalt mellan 38-39 grader. Man bör inte medicinera utan att rådfråga veterinär.När ska man söka veterinär?Om hunden fortsätter hosta eller om hostan är så påfrestande för hunden att allmäntillståndet blir påverkat bör du uppsöka veterinär för att försöka reda ut orsaken till hostan. Andra orsaker till att kontakta veterinär är feber i samband med hostan eller om hunden ändrar andningsfrekvens, andningsmönster eller får jobbigt att anstränga sig som den brukar.Vad gör veterinären om hunden hostar?När du kommer till veterinär undersöks hunden. Du som djurägare får svara på frågor om sjukdomsutvecklingen.Utredningen innefattar ofta röntgen av luftstrupen och brösthålan. Ibland även magnetröntgen eller datortomografi, speciellt om man misstänker problem från bihålor eller näshåla. Även ultraljud kan förekomma.Har man inte fått en diagnos därefter är det vanligt att man gör en så kallad bronkoskopi där man går ned med en kamera för att se hur svalget, luftstrupen och de stora luftrören (bronkerna) ser ut. Man kan samtidigt ta ett prov från bronkerna och eventuellt påvisa specifika infektioner eller inflammationer där.Provtagning från svalg kan i vissa fall tas.Ofta tas även blodprover, bland annat för att mäta graden av inflammation.För att avslöja eventuella parasiter i luftvägarna tas vanligen avföringsprov.Behandla hosta hos hundBehandlingen varierar beroende på vilka grundproblem man upptäcker vid undersökningen.Sjukdomar och andra åkommor som ger hostaFöremål i halsenHunden kan ha något som fastnat i svalg eller luftvägar på samma sätt som du själv får ibland. Det brukar förstås lösa sig genom att hunden hostar och harklar loss föremålet .KennelhostaKennelhosta är ett samlingsnamn på olika smittsamma luftvägsinfektioner som ger kraftig hosta. Det är relativt vanligt och orsakas av olika virus och bakterier, ibland i kombination, ibland enskilt.Smittade hundar insjuknar snabbt och får ofta kraftiga hostattacker. Det brukar gå över på 7-10 dagar men vissa hundar kan hosta i upp till en månad. Hostan brukar förvärras vid motion. Ibland hostar hunden upp vitt, skummigt, segt slem och ibland får de även feber.Det är viktigt med vila och god näringstillförsel. Håll hunden isolerad från andra hundar under utläkningen av infektionen. Kennelhosta smittar vid kontakt mellan hundar eller via matskålar och liknande.I vissa fall kan kennelhosta utvecklas till en sekundär bakteriell lunginflammation.Man bör alltid kontakta veterinär vid påverkat allmäntillstånd, hög feber eller andningssvårigheter. Använd inte slemlösande och/eller hostdämpande mediciner utan att de ordinerats av veterinär.Du kan minska risken för kennelhosta genom att vaccinera hunden som valp och sedan årligen.Kronisk bronkit hos hundKronisk bronkit, eller kronisk luftrörskatarr, ses oftast på äldre hundar av mindre raser. Det vanligaste symtomet är långvarig, hosta med eller utan slem, vilken ofta blir värre vid ansträngning. Man brukar inte se någon påverkan på allmäntillståndet.Behandlingen är oftast inriktad på att minska inflammationen vilket vanligtvis görs med kortison och/eller inhalationsbehandling med kortison och luftrörsvidgande.En hund med bronkit bör vaccineras mot kennelhosta eftersom hostan är extra besvärlig för en hund med bronkit.Inflammation i svalgetInflammation i struphuvudet och/eller kringliggande strukturer såsom tonsillerna leder till hosta och harklingar samt svårigheter att svälja.Problem med broskringarProblem från luftstrupen kan bero på ofullständig utveckling av luftstrupens broskringar, successiv försämring av broskringarna och infektioner. Dessa problem ger hosta.TrakealkollapsVid trakealkollaps är broskringarna i hundens luftrör försvagade. De faller delvis ihop och ger hosta, ofta en skrällande variant. Det drabbar oftast de riktigt små hundraserna.HjärtfelHjärtfel kan ge vätskeansamling i lungorna vilket, bland annat, ger hosta. Det är ganska vanligt hos äldre hundar.TumörerTumörer i andningsorganen kan ge hosta.MaskinfektionDet finns olika parasiter som orsakar hosta hos hund. Det är dock inte särskilt vanligt i Sverige. Flera av dem ger symtom som långvarig hosta, slöhet och harklingar.Spolmask kan ge hosta om angreppet är kraftigt. Det händer främst hos valpar. Vuxna hundar brukar inte visa symtom.Lungmask/luftvägsparasiter som drabbar hund:Capillaria aerophila och Crenosoma vulpis är två maskarter som ofta infekterar räv, men ibland även hund. De lever i de små och stora luftrören. Capillaria aerophila ger hosta och näsflöde. Crenosoma vulpis ger torr hosta som kan bli kronisk. Ägg och larver hostas upp, sväljs ned och kommer ut med avföringen. Det är med hjälp av avföringsprov man brukar ställa diagnosen.Oslerus osleri är en ovanlig mask i Sverige, men den finns i många andra länder. Den lever i hundens luftstrupe. Symtomen är vanligen en lindrig hosta, men vissa får inga symtom alls och några blir allmän påverkade med trötthet och sämre aptit.Fransk hjärtmask, Angiostrongylus vasorum, kan också ge hosta. De lever i hundens lungkärl. Den har påvisats i Sverige men är vanligare i Europa. Symtom kan vara hosta, viktnedgång, andningsbesvär, sämre ork, blödningar eller akut dåligt allmäntillstånd.

Djurvårdguiden

Hund hård i magen

Din hund kan bli hård i magen eller förstoppad. Det är två olika tillstånd. Om hunden har svårt att få ut avföringen på grund av att den är hård och torr, men ändå lyckas, så är den hård i magen. Förstoppning uppstår när avföring samlas i tarmen och inte kan passera ut. Inträffar det ska man uppsöka veterinär. En hund som är hård i magen kan man lyckas att behandla själv hemma.Hund hård i magen, förstoppning hos hund – symtomHunden har inte bajsat på över ett dygn.Svårigheter att bajsa.Hård, torr avföring.Spänd buk.Buksmärta.Nedsatt allmäntillstånd.Hård mage/förstoppning hos hund – orsakerI normala fall bajsar en hund minst en gång per dag. Har det inte kommit ut något på över ett dygn kan man misstänka förstoppning. Det finns många olika orsaker till hård mage och förstoppning. Hård mage och förstoppning drabbar äldre hundar oftare än yngre, då tarmrörelser inte är lika aktiv på äldre hundar.Felaktig kost.Hunden kan ha ätit för mycket av något svårsmält. Hästbajs, hästfoder och djurben är exempel på svårsmälta saker för hund.Hunden dricker för lite.Magen kan bli hård av vissa mediciner.Hunden får för lite motion (motion stimulerar tarmrörelser).Stress kan ge hård mage.Den kan ha svalt något främmande föremål som förhindrar avföringen från att komma ut.Hunden kan ha problem med ryggen eller analregionen som gör det smärtsamt att bajsa. Om hunden undviker att bajsa blir avföringen liggandes i tarmen och ju längre den ligger där desto hårdare blir den.Det kan också finnas andra sjukdomar som orsakar förstoppningen såsom neurologiska problem, njurproblem, förstorad prostata och cancer.Valpar kan få det svårt att få ut avföringen om tiken inte slickar dem ordentligt vid analöppningen när de diat.Förstoppning kan förväxlas med urinstoppUrinstopp kan uppstå till exempel på grund av urinsten eller kristaller i urinvägarna. Symtom på urinstopp kan blandas ihop med symtom på förstoppning. Vid symtom på förstoppning är det bra om du kan försäkra dig om att hunden kan kissa för att utesluta urinstopp. Misstänks urinstopp ska veterinär genast kontaktas, då urinstopp är ett mycket akut problem.Vid stora problem är det mycket viktigt att reda ut orsaken! Kontakta veterinär!Hund hård i magen matoljaRapsolja och annan matolja hjälper inte mot hård mage. Matoljan tas upp i tunntarmen och har ingen effekt på tjocktarmen och det är i tjocktarmen problemet med trög mage sitter.Vid lindriga symtom kan du prova att lösa problemet hemmaOm det inte finns någon misstanke om allvarlig bakomliggande orsak till hundens hårda mage och den är frisk och mår bra för övrigt kan man prova att behandla den själv.Rikligt med vätska är viktigt vid hård mage. Se till att det finns god tillgång till rent vatten.Det är bra om hunden rör på sig.Det kan räcka med att byta kost. Lagom mängd kostfibrer är viktigt. Burkmat ger mer vätska än torrfoder så om din hund står på torrfoder kan du prova att byta till burkmat. Du kan också prova att blöta upp torrfodret. Be gärna om kostråd i din veterinärbutik.Messmör fungerar laxerande så det kan man ge sin hund.Laktulos kan fungera vid hård mage hos hundar. Det finns att köpa receptfritt på apotek.Det finns även mikrolavemang, som ges i analen, att köpa receptfritt på apoteket.För både Laktulos och lavemang bör du följa instruktionerna på förpackningen och de råd du fått av din veterinär.När ska man kontakta veterinär?Om hunden för övrigt mår bra, men problemet inte löser sig på ett par dagar ska du kontakta veterinär.Om lavemang inte hjälper ska du kontakta veterinär direkt.Du ska även kontakta veterinär om du känner dig osäker på hur du ska lösa problemen.Om hunden även kräks i tillägg till hård mage, så kontakta veterinär direkt.Vid nedsatt allmäntillstånd, blod i avföringen, urinstopp, känner smärta när den bajsar eller har svalt ett främmande föremål ska du också kontakta veterinär direkt.Om det är en ung hund.Vad gör veterinären?Veterinären undersöker hunden noga och känner igenom buken.Ofta behöver hunden röntgas för att se om den svalt något som stoppar avföringen från att komma ut. Om hunden svalt något som orsakar stopp i tarmen behövs ofta en operation.Vid kraftig förstoppning behöver hunden läggas in på djurklinik/djursjukhus för intravenöst dropp och smärtlindring.Ibland behöver hunden sövas så att man kan spola loss förstoppningen med hjälp av lavemang.Rätt foder, riklig tillgång till rent vatten och mycket motion är bra sätt att förhindra att hård mage hos din hund uppstår.

Djurvårdguiden

Vad är en främmande kropp?

I veterinära sammanhang hör vi ofta uttrycket ”främmande kropp”. På latin heter det ”corpus alienum”. Ofta hör man även uttrycket ”främmande föremål”. Definitionen på främmande kropp är att något som inte hör till den egna kroppen trängt in i den. Det kan ske på olika sätt och det kan vara på olika ställen, till exempel i huden, ögonen, nosen, luftvägarna och mag-tarmkanalen.Mag-tarmkanalen Det är vanligt att våra hundar sväljer saker de inte bör svälja och det händer ibland även våra katter. Ibland passerar det svalda föremålet genom hela systemet utan problem, men det kan också fastna i matstrupe, magsäck eller tarm.Huden Våra djur kan precis som vi råka få in stickor eller något annat i huden, till exempel när de är ute i skogen bland pinnar och annat. Oftast går det bra att dra ut föremålet och sedan tvätta rent. Om den främmande kroppen trängt längre in kan veterinärhjälp behövas. Det kan uppstå en infektion till följd av skadan. Allt som kommer in genom huden riskerar att föra in bakterier som kan leda till infektioner. Vill det sig illa kan bakterierna tas upp av blodcirkulationen och sprida sig i resten av kroppen.Ögonen Djuren kan också råka få in främmande föremål i ögonen, till exempel gruskorn. Det kan räcka att badda och skölja ögonen med koksaltlösning eller tårersättning för att få bort irriterande partiklar, men om det rör sig om större främmande föremål bör man få hjälp av veterinär. Rådfråga alltid din veterinär först! Ögonen är känsliga.NosenDjuren kan också få in en främmande kropp i nosen, till exempel ett gräsfrö. Det brukar leda till nysningar. Om djuret inte får ut det som kommit in i näsan med hjälp av nysningar kan det orsaka reaktioner med var och blod från näshålan. Kontakta då veterinär.Luftvägarna När våra djur får in en främmande kropp via munnen hamnar den vanligtvis i mag-tarmkanalen. Det kan dock hända att föremålet istället hamnar i luftvägarna. Om detta inträffar brukar djuret vanligtvis drabbas av en plötslig kvävningsattack följd av kraftig, ihållande hosta. Tillståndet kan direkt eller senare snabbt försämras.Kontakta veterinär akut om detta inträffar.

Djurvårdguiden

Hund förkyld

Misstänker du att din hund är förkyld? Hundar med problem från övre luftvägarna kan få symtom som liknar de vi människor får vid förkylning. Orsaken är ofta en virusinfektion eller en bakterieinfektion i de övre luftvägarna. De övre luftvägarna utgörs av nosen, näshålorna med bihålor, svalget, struphuvudet och luftstrupen.Förkylda hundar kan tappa orken.SymtomEn förkyld hund kan få följande symtom:Hosta.Sekret från nosen.Nysningar.Irriterade ögon. Detta symtom kan även bero på en mängd ögonsjukdomar.Andning med öppen mun.Mindre ork.Feber.Det varierar hur kraftiga symtom en hund med infektion i luftvägarna får. Kontakta veterinär vid nedsatt allmäntillstånd, kraftig påverkan på ögon, hög feber, andningssvårigheter. Veterinär bör även konsulteras vid lindrigare symtom som inte går över.Sjukdomar med liknande symtom som vid övre luftvägsinfektion/förkylning:Kennelhosta ger kikhosteliknande symtom. Det är ett samlingsnamn på olika smittsamma luftvägsinfektioner. Kennelhosta brukar kallas hundsläktets förkylning.Valpsjuka ger förkylningssymtom.Problem från lungorna kan ge förkylningsliknande symtom. Även där brukar det bero på bakterie- och virusinfektioner.Hjärtproblem kan ge hosta.Allergier kan ge snuva och nysningar.UndersökningOm du behöver komma till veterinär får du som djurägare svara på frågor om sjukdomsutvecklingen och hunden undersöks.Provtagning från svalg, blodprov, ultraljud, röntgen, bronkoskopi (kameraundersökning av luftrören) och andra undersökningar som datortomografi eller magnetröntgen kan behövas beroende på vilka symtom hunden har.Behandling hos förkyld hundFör det mesta går en övre luftvägsinfektion/förkylning över av sig själv.Låt hunden ta det lugnt med mycket vila och bara korta promenader.Foder med högt näringsinnehåll är bra.Ibland rekommenderar veterinären hostdämpande och/eller slemlösande mediciner.Undvik umgänge med andra hundar så undviks smittspridning.Det är bra att kontrollera temperaturen dagligen. Vid hög och/eller långvarig feber ska veterinär kontaktas. Ta tempen med en digital termometer för ändtarmsbruk.Om en hund med bakterieinfektion drabbas hårt och blir kraftigt nedsatt av infektionen kan antibiotika sättas in. Det undviks dock om hunden inte verkligen behöver det för att undvika resistensutveckling mot antibiotika.Är det en virusinfektion som är orsaken hjälper inte antibiotika. Däremot kan man förebygga både valpsjuka och kennelhosta med att vaccinera sin hund mot de sjukdomarna.En del hundar är känsligare för förkylning än andra. Till exempel valpar, gamla hundar, hundar med kroniska luftvägslidanden och hjärtsjuka hundar. Kontakta veterinär för rådfrågning om sådana hundar drabbas av förkylningssymtom.SmittvägarFörkylning hos hund smittar genom direktkontakt nos-nos eller via hosta/nysningar. Smittan kan även överföras genom gemensamma mat-/vattenskålar eller andra föremål.Människor och hundar smittar inte varandra med förkylning.

Djurvårdguiden

Vaccination av hundvalp – Vilka sjukdomar skyddar det mot?

När du får hem valpen ska den vara id-märkt, avmaskad och grundvaccinerad mot valpsjuka, parvo och hepatit. Det går även att förebygga kennelhosta med vaccination.Vaccination av hundvalp görs i flera stegValpen ska också vara besiktigad av veterinär innan den levereras och intyget ska inte vara äldre än en vecka. Fyll på grundvaccinationen vid 12 veckor och vid ett års ålder. Därefter bör din hund vaccineras vart tredje år för skydd mot valpsjuka, parvo och hepatit. För skydd mot kennelhosta krävs vaccination varje år.Sjukdomar som hunden skyddas mot:Valpsjuka Ovanlig i Sverige tack vare att de flesta vaccinerar sin hund. Smittar även vuxna hundar. Första tecken är allt från milda symtom till svår lunginflammation, ibland även magtarmsjukdom. Om hunden överlever kan den senare drabbas av hjärnskador med kramper.Parvovirusinfektion Orsakar allvarlig infektion i tarmarna och diarré.Hepatit Angriper lever och slemhinnor. Ger hög feber, törst, sekretflöde från ögon och nos samt blödningar från slemhinnorna.Kennelhosta Samlingsnamn för symptom med kraftig hosta.Du kan läsa mer om valpens hälsa HÄR! Eller boka en tid på någon av VÅRA KLINIKER.

Djurvårdguiden

Träna tillsammans med din hund

Låt hundens rörelseglädje smitta av sig på dig!Tillhör du de hundägare som skulle vilja röra på dig lite mer? Kanske känner du på dig att hundpromenaderna brukar bli lite för korta och att de allt som oftast följer samma runda kring kvarteret? Då är det dags att tänka nytt och att låta hundens naturliga rörelseglädje smitta av sig på dig.Ann Essner, Leg sjukgymnast och Med. Dr. Specialist i fysioterapi inom veterinärmedicinVi har pratat med vår kollega Ann Essner, Leg sjukgymnast och Med. Dr. Specialist i fysioterapi inom veterinärmedicin, som arbetar på vår djurklinik i Gävle. Nedan sammanfattar hon sina mest effektiva och lättillgängliga tips för mer rörelse i vardagen. Både för dig och din hund.-Alla friska hundar vill, kan och bör röra på sig i olika miljöer varje dag och eftersom detsamma gäller för oss människor så är vår samvaro en ”perfect match” för bästa möjliga hälsa och rörelseglädje. Låt hundens nyfikenhet och äventyrslust bli din personliga tränare på arenor långt bortanför gymmet.Vi vet hur svårt det kan vara att hitta tid och ork till äventyr och långpromader i en hektisk vardag men kanske handlar det bara om att byta ut en timme framför TV:n mot en timme i skogen eller att gå upp 15 minuter tidigare för att hinna med några lekfulla intervaller mellan lyktstolpar på väg till hunddagis?Att byta vanor tar tid så kanske räcker det med att följa ett av våra tips nedan. När det sitter kan ni kika på nästa. Varje steg räknas och det är viktigt att ni har roligt tillsammans. Tänk också alltid på att anpassa distans och tempo efter dina och hundens egna förutsättningar.Tips 1 – Förläng den vanliga promenadenDet är inget fel på rundan kring kvarteret men utmana gärna er själva genom att förlänga den några gånger i veckan. Det räcker gott med 15 minuter extra. Likaså gör det skillnad att gå rundan i motsatt riktning eller att stanna på lämplig plats och öva styrka genom att leka kurragömma och gömma lite hundgodis högt upp på en bänk eller i ett träd så att din hund måste resa sig på bakbenen. Det ger både styrka och balans.Tips 2 – Promenera i kuperad terrängByt ut en av veckans promenader runt kvarteret mot en promenad i kuperad mark. Kan vara närliggande skog, park, inhägnad hundgård eller liknande. Det viktiga är att underlaget är varierat så att era rörelser utmanas både vad gäller balans, smidighet, kondition och styrka. Att kliva/hoppa över grenar, stenar och stubbar är fantastisk träning både för dig och för hunden. Likaså att gå upp- eller nerför samt springa mellan träd eller på små stigar.Tips 3 – Ta med hunden på en cykelturKanske kan du byta ut några av veckans bil- eller bussresor mot cykelturer? Det är perfekta tillfällen för hunden att röra på sig i alla gångarter, det vill säga skritt, trav och galopp. En cykeltur där ni tillsammans kommer upp i tempo är jättebra motion där hunden verkligen får trava ut i steget och sträcka ut i galopp. Om det blir en längre cykeltur (över två minuter) så rekommenderar vi travtempo blandat med kortare intervaller i galopp. Tänk också på säkerheten om ni cyklar i trafiken. Viktigt att hunden är van vid att springa på höger sida om dig och att ni är utrustade med lampor och reflexer när det är mörkt.Tips 4 – Ta en annorlunda promenadByt ut ytterligare en av kvartersrundorna mot en promenad i intervallernas tecken. Tid och sträcka kan vara detsamma som vanligt men effekten blir en helt annan om ni varvar gångtempot med korta inslag av joggning och/eller sprint. Kanske finns det också en naturlig trappa eller backe i närheten av rundan? Där kan ni gå/springa upp och ner tillsammans för ökad puls och kondition.Tips 5 – Följ med din hund på en joggingturDin hund vill garanterat springa av sig tillsammans dig. Ta tillfället i akt och låt dig inspireras av den rörelseglädjen. Koppla bort prestation, tidtagning och andra krav. Klä dig bekvämt och ge dig ut utan att fundera. Låt hunden leda och följ efter i det tempo som passar er. Börja försiktigt och öka hastighet och sträcka i takt med att ni känner er mogna för det.Tips 6 – Pulsa i snöHar ni lyxen av att bo där det finns snö på vintern så ger det utmärkta förutsättningar för rörelseglädje tillsammans. Se över din vecka och fundera på när du kan få till 15-30 minuters pulsträning i snön. Att leka och pulsa i snö är extra jobbigt eftersom den tvingar oss att göra större rörelser vilket innebär effektiv träning för både dig och din hund. Detsamma gäller förstås i sand och vatten på sommaren. Snön ger också fantastiska möjligheter till att gömma saker som din hund får leta efter. Din försvunna vante kan bli en rolig utmaning att nosa upp.Tips 7 – Åk skidor med hundenFör vintersäsongen vill vi även lyfta fram skidturen. Den kräver förstås lite mer i form av utrustning så precis som vi betonade i inledningen av reportaget så är detta bara allmänna tips där ni själva väljer ut de alternativ som passar och fungerar för er. Det viktiga är att ni rör på er tillsammans.Tänk också på att även om du själv varierar cykel, löpning och skidturer så riskerar motionen att bli exakt densamma för hunden som i alla dessa fall skrittar, travar eller galopperar vid sidan. Därför uppmanar vi till variation så att träningen blir allsidig och rolig för er båda.Tips 8 – Cirkelträning inomhusIbland får man helt enkelt inte till någon utomhusaktivitet men låt inte det hindra dig från att följa i hundens lust till lek och rörelse. Träning inomhus erbjuder stor variation och har god effekt på hälsan. Skippa en av kvällens nyhetssändningar och följ våra tips nedan:Ligg- och ståövning – hunden lägger sig ner och ställer sig upp medan du gör benböj eller utfall – 10 repetitioner x 2 omgångar.Gå slalom mellan ben – hunden går slalom mellan dina ben – 10 st repetitioner och efteråt gör du 10 st armhävningar x 2 omgångar.Ställa sig upp med framtassar på en stol eller pall – medan hunden övar på detta så gör du tåhävninar och står sedan på ett ben för bra balans – 10 repetitioner x 2 omgångar.Kurragömma – du gömmer något som blir lite knöligt för hunden att leta efter. Så att den får kräla lågt eller resa sig högt. Att leta och söka ger positiva känslor i hunden. Bor ni i hus med trappor är det utmärkt att gömma saker på olika våningsplan. Medan hunden letar kan du göra situps – 10 repetitioner x 2 omgångar.Glöm inte att ha skoj och att all rörelse gör skillnad och har stor betydelse även för vår mentala hälsa. Utgå ifrån hur mycket ni rör på er idag och lägg till och öka upp aktiviteterna så att de fungerar i just er vardag. Ha en rimlig ambitionsnivå och låt hundens rörelseglädje inspirera.Vill du ha fler tips och råd så tveka inte att kontakta din närmaste Evidensiaklinik. Vi hjälper även till med individanpassad viktminskning och kostrådgivning för de hundar som är i behov av det.

Djurvårdguiden

Huggormsbett på hund – så gör du

Känner du till riskerna med huggormsbett för din hund?Varje år blir ett stort antal hundar i Sverige bitna av huggormar. Betten kan leda till allt från lokal svullnad till allvarlig sjukdom. Varje år dör ett antal hundar av huggormsbett men de allra flesta djur blir friska igen.Avgörande för utgången är hur mycket ormgift som injiceras, vilket kan vara svårbedömt i akutskedet. Om din fyrfota vän blir ormbiten, uppsök veterinär omgående.Här får du veta mer om huggormsbett, vilka symptom det kan ge, vad du ska göra om det händer och vilken hjälp som finns för ormbiten hund.Symptom på huggormsbettHundar blir oftast ormbitna i nosen, kring huvudet eller i ett ben. Svullnad uppstår oftast inom två timmar och många gånger blir hunden tröttare än vanligt. Det bitna området är ömt. Allmäntillståndet kan förvärras under det kommande dygnet. Det är därför din hund behöver komma till en veterinär för undersökning.Svullnad Beroende på hur mycket ormgift som injicerats blir svullnaden lindrig, måttlig eller kraftig. Det bitna området är ömt. Ibland ser man två små prickar i huden efter ormens tänder. Svullnaden kan öka under de närmaste dagarna för att därefter avklinga.Systemiska symtom Blodcirkulation kan försämras efter ett huggormsbett. Kräkning och diarré är relativt vanliga symtom efter måttlig till kraftig giftöverföring. Ungefär var tionde hund drabbas även av hjärtrytmrubbning. Blödningsrubbningar och skador på inre organ är allvarliga symtom som tack och lov är ovanliga. Rapporterad dödlighet efter huggormsbett hos hund är upp till fyra procent.BehandlingOm du vet att din hund har blivit biten av en huggorm gäller det att både bevara lugnet och handla snabbt. Uppsök veterinär omgående. Bär om möjligt din hund så sprids giftet långsammare i kroppen. Det viktigt att din hund inte rör sig efter bettet. Rörelse gör att giftet sprids snabbare ut i kroppen. Om du kan, lyft ditt djur. Lägg inte tryckförband, och försök inte suga ut giftet från bettet.När söker jag hjälp?Även om din hund verkar obesvärad, uppsök alltid veterinär om du misstänker att hunden blivit ormbiten.MedicineringKortison ges inte längre rutinmässigt som behandling för ormbett. Tidigare var det vanligt att behandla svullnaden efter ormbett med kortison. Men nya studier visar på både positiva och negativa effekter av att ge kortison direkt efter huggormsbett. Prata alltid med veterinär innan du ger ditt djur kortison.Om ormbettet har tagit i nosen eller i läpparna svullnar ansiktet upp.Vad gör veterinären?Så går behandlingen tillHur din hund behandlas beror på symtomen. – Vid endast lokal svullnad och gott allmäntillstånd, kan hunden ordineras vila hemma. – Om allmäntillståndet är påverkat och cirkulationen nedsatt rekommenderas ofta inskrivning för dropp, smärtlindring och observation. – Vid allvarliga symtom ges om möjligt antiserum.Vid måttliga till kraftiga symtom tas ofta blodprover för att till exempel undersöka röda och vita blodkroppar, blodplättar och lever- och njurvärden. Blodkoagulationen och tecken på hjärtmuskelskada kan undersökas med specifika tester vid behov.Intravenöst dropp ges ofta efter huggormsbett för att förebygga eller behandla nedsatt blodcirkulation.Smärtlindring ges i de allra flesta fallDen enda specifika behandlingen vid huggormsbett är antiserum. Det finns nu ofta tillgängligt vid många större kliniker och djursjukhus. För bäst effekt ska denna behandling sättas in under det första dygnet. Behandlingen är relativt dyr och det finns en viss risk för så kallad anafylaktisk chock. Därför ges inte antiserum till alla djur som blivit bitna.EftervårdStrikt vila i 10–14 dagar rekommenderas efter bettet. Långtidseffekter efter huggormsbett är ovanliga men några upplever nedsatt kondition under en tid.

Djurvårdguiden

Hudundersökning på hund

Ryggar din hund plötsligt tillbaka när du vill kela eller klia den bakom örat? Eller är det kanske tvärtom? Att den njuter mer än vanligt av dina masserande händer i pälsen. Kanske gnider den sig allt som oftast mot soffan eller slickar sig intensivt där den kommer åt. Till och med på natten? Då kan det vara dags för en ordentlig hudundersökning av din hund hos veterinären.Lina Gustafsson, leg. veterinär på hudspecialistmottagningen på Södra Djursjukhuset Evidensia i Kungens Kurva, tar med oss på en hudundersökning där hon förklarar hur den går till och varför den är så viktig.Lina, när bör man låta veterinär göra en hudundersökning på sin hund?Det snabba svaret är att man ska göra det om man ser något annorlunda, eller misstänker en förändring, i hud eller päls som inte går över eller försvinner av sig själv inom ett par veckor. Huden är kroppens största organ och ska fungera som en skyddande barriär mot angrepp från skadliga ämnen, virus, bakterier, parasiter, infektioner och annat. Upptäcker man något avvikande i huden kan det vara tecken på underliggande problematik och det är bra att titta närmare på.Vad ska man som djurägare vara uppmärksam på?Alla typer av förändringar. Både visuella och beteendemässiga. Det kan till exempel vara en rodnad som inte försvinner, ett envist sår, fläckvist pälsavfall eller någon form av knöl. Förstås även intensiv klåda och frenetiskt slickande. Alla dessa bör undersökas och eventuellt utredas av veterinär.Öroninflammation är vanligt på hund. Här får labradoren Extra öronen undersökta.Vilka moment ingår i en hudundersökning på hund?En veterinär börjar alltid med en vanlig klinisk undersökning där hela hunden gås igenom för att få en allmän hälsostatus. Efter det kikar vi lite mer ingående på huden. I fokus är framförallt öron, läppveck, tassar, rumpa och päls. Även ljumskar och armhålor där man ofta ser symtom på inflammation hos hundar med någon form av allergi.Vid allergier är det vanligt att få rodnad och utslag i armhålorna.Behöver vi göra en lite djupare undersökning av en knöl så kan vi ta ett finnålsspirat. Då för vi in en nål i knölen för att få ut celler som kan strykas ut på ett litet glas och analyseras i mikroskop.Skulle hudundersökningen leda till att vi misstänker en parasitinfektion så kammar vi också igenom pälsen för att leta efter eventuella ägg eller kryp och upptäcker vi ett hudområde som ser avvikande ut så kan vi ta ett skrapprov. Det görs med en trubbig kniv mot huden för att få med hudceller och eventuella inflammatoriska celler samt bakterier eller parasiter. Likaså kan vi göra ett tejpprov om vi tror att hunden har drabbats av en överväxt av jästsvamp eller liknande.Vid en hudundersökning på hund är det vanligt att ta skrapprov för att leta efter t.ex. bakterier eller parasiter.Dessa prover tittar vi sen på i mikroskop för att upptäcka eventuell infektion. Det gör vi i samband med undersökningen medan djurägare och patient är på plats. Skulle vi hitta något avvikande så går det ofta att lindra och/eller bota med utvärtes behandling i form av schamponering med klorhexidin eller annat ändamålsenligt preparat.Efter provtagning kan veterinären titta i mikroskopet och ofta meddela djurägaren direkt om det t.ex. finns en infektion med bakterier.Vad är det vanligaste man upptäcker vid en hudundersökning på hund?Till det vanligaste hör hudinfektion eller symtom på någon form av allergi. Det visar sig ofta i form av rodnad, klåda samt tass- eller öroninflammation. Misstänker man allergi är det viktigt att ha tålamod och att göra en ordentlig utredning för att hitta grundorsaken. Eftersom en utredning kan ta lite tid så brukar vi hantera de besvärande symtomen parallellt. Kan vara att behandla klåda eller liknande med lämpliga preparat. Genom att utreda och komma åt grundorsaken till problematiken kan vi sen sätta in den mest riktade behandlingen och förhoppningsvis minska på medicineringen.Hur ser prognos för bot och lindring ut när det gäller hudrelaterad problematik?Det beror förstås på. Många hudrelaterade problem är kroniska, till exempel olika former av allergi, och de går ju inte att bota men däremot att lindra genom olika typer av behandlingar. Vid en matallergi kan hunden bli helt symtomfri genom att vi exkluderar de ämnen som den reagerar mot. Men det är ingen bot eftersom allergin eller känsligheten ligger kvar latent och återkommer om hunden får i sig det den inte tål.Men hunden kan även bli symtomfri vid atopi (en allergi mot ämnen i omgivningen) om den behandlas på rätt vis. Det kan vara genom regelbunden schamponering, klådlindrande preparat, antiinflammatorisk medicinering, kosttillskott som fettsyror, mjukgörande salvor eller andra lokala behandlingar. I många fall finns också möjlighet att framställa ett individuellt allergivaccin.Du nämnde tass- och öroninflammation tidigare. Vad är viktigt att vara uppmärksam på där?Både öron och tassar är en del av huden så de är viktiga att hålla koll på och att gå igenom med jämna mellanrum. Gärna en gång i veckan. När det gäller öron så ska de lukta neutralt, vara oömma och huden ska inte vara röd på insidan. Finns det tecken på illaluktande sekret, rodnad eller att hunden återkommande försöker klia sig i örat så ska man ta det på allvar. Helt enkelt för att du som hundägare inte har möjlighet att se eventuell inflammation eller problematik längre ner i hörselgången med blotta ögat. Och en oupptäckt och obehandlad öroninflammation gör inte bara ont utan blir också en gynnsam miljö för bakterier och jästsvamp som ytterligare kan förvärra symtom och till och med ge kroniska besvär i form av hård och svullen hörselgång. I värsta fall kan inflammationen göra att trumhinnan går sönder och infektionen sprider sig ner i mellanörat, vilket kan vara smärtsamt och ge allvarliga problem.Därför är det viktigt att låta veterinär, som har tillgång till otoskop och rätt kompetens, att kika djupare ner i hörselgången. Med ett otoskop ser vi tydligt om det förekommer svullnad, sekret eller rodnad och kan därmed utreda vidare eller sätta in rätt behandling.Tassarna är utsatta för mycket slitage och är också ett vanligt problemområde vid allergi. Lina tittar noga på huden mellan Extras trampdynor och tår.Och så var det tassarna…Hundens tassar utsätts dagligen för belastning och andra utvärtes påfrestningar så som kyla, väta, knöliga underlag och annat som finns i omgivningen. Likväl påverkas de ofta om hunden lider av hudrelaterad problematik. Friska tassar ska ha sprickfria och mjuka trampdynor och huden mellan tårna ska vara fri från svullnad, rodnad, knölar och utslag. Viktigt är också att titta efter eventuell ojämn slitning av trampdynorna. Det kan vara ett tecken på smärta som gör att hunden kompenserar sin gång genom snedbelastning. Sen får man inte glömma klorna och klokvalitet, de ska inte vara spröda och lätt gå sönder. Har man problem med tassarna kan det vara bra att klippa lite i pälsen så att man ser bättre när man ska kika på huden osv.Vad är viktigt att tänka på när det gäller klorna?Viktigast är att hålla dem i en lagom längd. För långa klor är inte bara obekväma för hunden de kan också bidra till att hunden snedbelastar sin gång eller att den fastnar i något som bryter av klon och exponerar pulpan. Något som är ordentligt smärtsamt för hunden.Sköterskan Hanna Leijzer klipper små tag runt klon för att lättare kunna se när hon närmar sig pulpan.Vilka är dina bästa tips för att få till kloklippningen hemma?Att börja tidigt och att inte ha för höga ambitioner på en gång och att inte vara rädd för att återkommande känna på tassar och klor redan när hunden är liten valp. Vi träffar många djurägare som upplever att kloklippningen är svår att få till. Många nämner stress över att klippa fel och att åsamka smärta hos hunden. Därför brukar vi tipsa om att gå försiktigt fram och att låta det ta tid samt vara frikostig med belöning, som beröm och extra gott godis. Att försöka göra det till en positiv stund där ni kelar och kanske nöjer er med att klippa en till två klor och sen avvakta till nästa tillfälle. Likaså en vass kloklippare och att man inte klipper klon rakt av, utan mer tar små tag runt.Hanna Leizer klipper Extras klor och Extra väntar spänt på sin utlovade belöning efteråt.Känner man obehag eller osäkerhet så rekommenderar vi att man tar hjälp så att det blir rätt från början. Det kan avdramatisera det hela både för ägare och hund.Hudundersökning på hund – tips till dig som hundägare:Gå igenom din hund en gång i veckan – gör en veckokoll.Var uppmärksam på eventuella förändringar och ta dem på allvar.Kontakta veterinär om rodnad, utslag, knölar, illaluktande sekret eller klåda inte ger med sig.Vill du läsa mer om hud?Missa inte vår Hudskola!

Djurvårdguiden

Tandvård hund

En viktig sak för hundens hälsa och välbefinnande är att hålla tänder och tandkött friska. Faktum är att både hundars och katters munhygien mår bra om du borstar tänderna, helst varje dag. Många väntar länge innan de söker hjälp för problem i munhålan.Tandvård hund – positiv inlärningFör att lyckas med sin tandborstningsrutin kan det vara bra att försöka träna hunden i att uppfatta sin tandborste som något positivt. Använd gärna en tandborste som ”givare” av hundens favoritgodis, så uppfattar snart hunden tandborsten som något positivt. Att doppa tandborsten i något gott, till exempel kyckling- eller köttbuljong kan påskynda den positiva inlärningen. Låt hunden få sitt godis med hjälp av tandborsten, men kräv att först få lyfta på läppen, gnugga på en tand och så vidare. Tag tid på er att skapa en positiv upplevelse för hunden. Luta tandborsten cirka 30 grader mot tandköttskanten och borsta med korta eller cirklande rörelser.Anpassad tandkräm eller bara vattenUndvik att använda din egen tandkräm till hunden. Hundar är till exempel känsliga för fluor och flera andra ämnen i din egen tandkräm kan skada hunden. Det finns särskild hundtandkräm, ofta smaksatt för att göra tandborsten godare. Att borsta med tandborsten doppad i vatten går också utmärkt. Det finns många andra tandhälsoprodukter som ibland kan hjälpa ditt djur till bättre tandhälsa, men inget kan ersätta tandborstning. Det finns helt enkelt inga genvägar till en bättre tand- och munhälsa för din hund.Läs mer om tandvård för hund i vår tandskola.

Djurvårdguiden

Tandsten på hund – Att förebygga och åtgärda

Tandsten på hund är mycket vanligt, särskilt hos äldre hundar. Förebyggande tandvård är viktigt för undvika problem med tandsten. Se över och borsta din hunds tänder varje dag. Använd inte din egen tandkräm! Hundar är känsliga för fluor och flera andra ämnen som finns i tandkräm för människor.Hur bildas tandsten på hund?Tandsten bildas av plack. Plack är en biofilm av bakterier som byggs upp i matrester och saliv och bildar en beläggning på tänderna. Dessa bakterier finns naturligt i munhålan och är normalt ofarliga. Om placken inte avlägsnas förkalkas den och bildar tandsten. Precis som hos oss människor varierar benägenheten att drabbas av tandsten mellan olika individer.Symtom på tandsten är:Beläggningar på tänderna, med färg från ljust gul till brunSkrovlig tandytaDålig andedräktDet finns två sorters tandsten, salivsten och serumstenTandsten som bildas ovanför tandköttskanten heter supragingival tandsten eller salivsten. Den typen av tandsten bildas på kort tid. Den börjar sin tillväxt utmed tandköttskanten och kan sen sprida sig och efterhand täcka stora delar av tandytorna. Den är ljus och ofta gulaktig i färgen.Subgingival tandsten eller serumsten är tandsten som bildas under tandköttskanten, det vill säga i tandköttsfickan. Den sortens tandsten tar längre tid på sig att bildas än salivsten. Serumsten är mörkare till färgen och har ofta hårdare konsistens än salivsten. Den här sorten är svårare både att upptäcka och avlägsna. Den brukar upptäckas när hunden är sövd och en veterinär undersöker tänderna och tandköttet med ett verktyg som kallas sond. Serumsten är mycket svårare att få bort än salivsten eftersom den sitter svåråtkomligt och är hårdare fäst mot tandytan.Om du misstänker tandsten hos din hund ska du uppsöka veterinär. Plackbeläggningar kan man få bort själv genom att borsta sin hunds tänder, men tandsten måste tas bort hos veterinär.Vad gör veterinären åt tandsten på hund?Hos veterinären utförs en professionell tandrengöring (PTR). Det innebär att man under narkos tar bort all plack och tandsten både över och under tandköttskanten. Tänder som sitter för trångt eller i felställning kan eventuellt plockas bort för att underlätta rengöring.Tandköttsinflammation och parodontitOm plack och tandsten inte avlägsnas i tid leder det till tandköttsinflammation. Hundens immunförsvar reagerar på bakterierna i placken och tandstenen. Då blir tandköttet irriterat, rött och blöder lätt. Fickan mellan tanden och tandköttet blir djupare och det blir svårt att komma åt bakterierna där nere. Stoppas inte processen i detta läge fortsätter den ner längs tandens stödjevävnader och påverkar slutligen käkbenet.Tandens fäste förstörs då och tänderna lossnar, det kallas för parodontit. Har parodontit uppstått går det inte att bota utan man måste oftast dra ut tanden. Avlägsnas plackbeläggningar och tandsten i tid så försvinner inflammationen och tandköttet blir friskt igen. Tyvärr är även parodontit en mycket vanlig åkomma hos hund.Hur förebygger man tandsten på hund?Det vi kan göra för att undvika tandsten och andra tandproblem hos våra hundar är förebyggande tandvård. Alla hundägare bör se över sin hunds tänder och borsta dem varje dag så att all plack försvinner.Plack börjar bildas igen direkt efter borstningen och det är därför man behöver borsta hundens tänder dagligen. Det viktiga är den mekaniska rengöringen så tandkräm behövs egentligen inte, men den kan vara populär hos våra hundar på grund av sin doft och smak.Hundens tänder ska vara vita och tandköttet ljust rosa. Vissa kan dock, precis som i hud och päls, ha mörk pigmentering även i tandköttet. Det är viktigt för hundens hälsa och välbefinnande att deras tänder och tandkött hålls friska, så borsta din hunds tänder varje dag!

Djurvårdguiden

Huden och pälsen hos våra hundar

Huden och pälsen hos våra hundar säger mycket om deras hälsa. Huden är hundens största organ. Den har viktiga funktioner när det gäller både värmereglering och immunförsvar.En frisk hund har en hud som är elastisk och fri från mjäll, krustor, rodnader och sår. Pälsen ska vara tät, glansig och lukta friskt eller neutralt.Visste du att hundens hud saknar svettkörtlar utom under trampdynorna? Dessa svettkörtlar lämnar vittring i hundens spår och har ingen avkylande effekt.Olika hundar och raser har olika hårlag.Olika sorters pälsOlika hundar och raser har olika hårlag och en del raser saknar faktiskt päls. Hos de flesta hundar består pälsen av underull och täckhår. Täckhårens utseende och egenskaper varierar från ras till ras. Så gott som alla hundar fäller päls två gånger om året, vanligen vår och höst. Tikar fäller ofta i samband med löpning, valpning eller digivning. En del hundar fäller mer än andra och året runt.Symtom på att något är fel med huden och pälsen hos våra hundar:Om din hund fäller onormalt mycket päls.Hunden har har mjäll, utslag eller klåda.Om din hund får dessa symtom är det dags att kontakta veterinär.Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om din hund blir dålig.

Djurvårdguiden

Höftledsdysplasi hund

Höftledsdysplasi (HD) är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser. Åkomman är ärftlig men även miljöfaktorer påverkar risken för att en hund ska utveckla höftledsdysplasi. Hundar med höftledsdysplasi får med stor sannolikhet artros senare i livet. Det är den vanligaste ortopediska sjukdomen hos våra hundar.Höftledsdysplasi hund symtomDet är väldigt individuellt hur kraftiga symtom hundar får av höftledsdysplasi. Hundar som på röntgen visar lindrig dysplasi kan ha mycket ont och hundar som på röntgen har kraftig dysplasi kan vara symtomfria. Symtom på höftledsdysplasi och artros:Långsam gång.Minskad lust att hoppa och leka.Stelhet, särskilt efter vila.Svårt att ställa sig upp.Smärta, som ibland kan bli värre efter ansträngning.Hälta, kan dock vara svårt att se på hundar som drabbats i båda höfterna.Ovilja att röra sig.Subluxation av höftled – leden är överrörlig och kan hamna ur position. Den brukar glida tillbaka i rätt läge av sig själv.Ändrade rörelsemönster för att hunden försöker undvika smärta genom att röra sig så att höftlederna avlastas, till exempel en vickande gångstil där bakkroppen svajar fram och tillbaka.Hanhundar kan sluta kissa åt ena hållet för att slippa lyfta på det ben där den har ont i höften.Tvekan att hoppa in i bil.Undviker trappor eller går saktare i dem.Nedstämdhet.Små hundar har oftast mindre problem av höftledsdysplasi än stora och tunga hundar.Om din hund har något eller några av dessa symtom bör du låta den undersökas av veterinär.Vad orsakar höftledsdysplasi?Höftleden består av lårbenshuvud/höftledskula och höftledsskål. Leden kopplar samman hundens bäcken med dess bakben.Vid höftledsdysplasi (HD) utvecklas höftleden felaktigt. Det är en vanlig skelettrubbning hos många hundraser. Orsaken kan vara att drabbade hundars ledband är slappa, vilket gör att höftkulan inte hålls på plats som den ska. Rubbningen sker under hundens uppväxttid och gör att höftledskulan inte passar in i höftledsskålen på rätt sätt. Hela leden blir då slapp och instabil.Höftledsdysplasi brukar leda till förslitning i brosket i höftleden och sedan till benpålagringar, så kallad artros. Pålagringarna brukar öka med åldern.Arv och miljöHöftledsdysplasi är ärftligt men även miljöfaktorer påverkar hur dysplasin utvecklas hos våra hundar.Övervikt och felaktigt näringsintag kan förvärra höftlesdysplasi.Sjukdomen är vanligare bland stora raser än små.Även hundar med friska höftleder kan få avkommor som utvecklar höftledsdysplasi.AvelsprogramMan försöker minska förekomsten av höftledsdysplasi hos våra hundar genom regler vid avel. För flera raser är det obligatoriskt att utföra en höftledsröntgen för att få använda hunden i avel. Om de därefter kan användas i avel beror på vilken grad av höftledsstatus de har.Höftledsstatus graderas efter den internationella kennelfederationens (Fédération Cynologique Internationale) normer enligt denna skala:A normala höftleder grad AB normala höftleder grad BC lindrig dysplasiD måttlig dysplasiE höggradig dysplasiLäs om detta hos SKK.Höftledsdysplasi brukar leda till förslitning i brosket i höftleden och sedan till benpålagringar, så kallad artros. Pålagringarna brukar öka med åldern.Vad kan man göra för att förebygga symtom från höftledsdysplasiOm du har en stor hund är det en bra idé att röntga dess höfter även om den inte ska få valpar. Dels kan man då sätta in åtgärder för att bromsa utvecklingen av följdproblem på grund av dysplasin. Dels är det värdefullt vid avel på släktingar till din hund.Överhuvudtaget är en tidig diagnos bra så att man kan anpassa träning och kost i god tid för att förebygga symtom.Hundar med konstaterad dysplasi kan med hjälp av rätt träning och kost leva ett bra liv.Övervikt ska undvikas i hela hundens liv.Valpar och unga hundar ska tränas så att muskler och kondition byggs upp i lagom takt.Vad gör veterinären?Hos veterinären görs en allmänundersökning och hunden röntgas. Ibland utförs datortomografi.När hundens skelett är färdigbildat kan man bedöma höftlederna med röntgen. När det sker beror på vilken ras det gäller. Det varierar mellan 1 års ålder och 1,5 års ålder, ju större ras desto senare bör man röntga höfterna.Höftledsdysplasi behandlingSymtom av höftledsdysplasi och artros kan inte vilas bort. Med rätt träning kan man däremot hjälpa hunden att bygga upp muskler som avlastar leden och minskar slitaget på densamma. Det hjälper hunden att minska besvär av dysplasi och/eller artros och skjuter också ofta upp symtom som kunde drabbat hunden tidigare utan träning.Är den drabbade hunden överviktig är det viktigt att råda bot på det med rätt kost och träning. Stora tunga hundar lider oftast mer av dysplasi än hundar med normalt hull.På flera djursjukhus och kliniker finns rehabiliteringsavdelningar med bra redskap för att träna en hund med höftledsdysplasi eller rehabilitera en hund som opererats för höftledsdysplasi.Till exempel är sjukgymnastik, vattenlöpband, stabilitetsträning, simträning och stretching bra för hundar med HD och för hundar som opererats för HD.Höftledsdysplasi och pålagringar i leden kan man tyvärr inte få bort med några mediciner, men med smärtstillande och antiinflammatoriska mediciner kan man minska hundens lidande. Det finns olika kosttillskott och foder som kan hjälpa hundar med ledproblem att må bättre. De brukar antingen fungera antiinflammatoriskt eller påverka ledvätskans smörjande förmåga. Fråga i din veterinärbutik.Höftledsdysplasi hund operationMed tanke på hur många hundar som får HD är det mycket få hundar som opereras, men om medicinsk behandling inte fungerar och hunden fortfarande är relativt ung kan man överväga det. På riktigt små hundraser kan man avlägsna höftledskulan helt, så kallad kaputresektion. Efter ett sådant ingrepp behövs mycket rehabilitering. Hunden behöver lära sig att gå på ett nytt sätt. Det vanligaste är dock att man sätter in en höftledsprotes. Även här krävs lång och noggrann rehabilitering. Det är ett stort ingrepp och hunden måste vara frisk i övrigt.Med bra träning och rätt behandling kan många hundar med höftledsdysplasi leva ett bra liv utan smärta.

Djurvårdguiden

Tandproblem hos hund

Orsaker till tandproblem hos hund80 procent av alla hundar har någon typ av inflammation i tandens stödjevävnad (gingivit eller parodontit).Plack är den enskilt viktigaste orsaken till tandsjukdom. De flesta diagnoser i munhålan har en koppling till plack.Rena tänder ger fräsch andedräkt. Om din hund luktar illa i munnen kan det bero på en inflammation.Några vanliga tand- och munhålediagnoser hos hund:Stomatit Stomatit är en kronisk mycket smärtsam inflammation i munnens slemhinna. Slemhinnan blir mörkröd och blöder lätt. Finns i olika former men gemensamt för alla är den kraftiga smärtan.Tandresorption Tandresorption, även kallat ORL (Odontoclastic Resorptive Lessions) är en progressiv sjukdom som kan bli väldigt smärtsam. Resorption är en process där tandens bulkvävnad bryts ner och gradvis blottar tandens nerver och blodkärl.Gingivit och parodontit Inflammation i tandens stödjevävnad startar ofta med inflammation i tandköttet (gingivit) och kan därefter om den inte behandlas, fortskrida till parodontit (tandlossning) där rothinnan och benet som omger tanden förstörs.Tandlossning (parodontit) och tandsten i munnen på en hund.Vad kan jag göra själv?Den uteslutande viktigaste åtgärden man själv kan göra för att hjälpa sin hund till god tandhälsa, är att borsta hundens tänder! Tandborstning bör ske en gång dagligen. Det finns olika typer av särskilt anpassade tandborstar men en vanlig mjuk barntandborste brukar fungera utmärkt!När söker jag hjälp?Uppsök veterinär om din hund:Luktar illa i munnen.Verkar ha ont när den äter.Har minskad matlust.Vad gör veterinären vid tandproblem hos hund?Lättare tandsten kan du själv hålla efter genom regelbunden tandborstning, men kraftigare tandstensbeläggning bör avlägsnas under narkos.Så här går en tandundersökning till:En tandundersökning innefattar att veterinären kontrollerar hundens bett och identifierar eventuella bettfel som kan orsaka problem för hunden.Antalet tänder räknas och varje tand undersöks avseende skador på kronan.Runt varje tand mäts sedan fickdjupet för att ge ledtrådar om eventuella skador på tandens stödjevävnad.Eftersom cirka 60 procent av tanden består av en rot som ligger gömd i käkbenet, måste tanden också röntgas. En tand kan till synes vara helt frisk när man tittar på kronan, men inte sällan avslöjas t.ex. rotspetsbölder, beninflammation m.m. när tanden röntgas. Att röntga en tand kräver särskild röntgenutrustning (dentalröntgen).Tandsten avlägsnas med en så kallad ultraljudscaler medan hunden är under narkos.Tandproblem hos hund  – behandlingProfessionell tandrengöring (PTR) innebär att all plack och tandsten avlägsnas. Tandsten avlägsnas ofta med hjälp av handinstrument och så kallad ultraljudscaler varefter tanden poleras. Tänder som sitter för trångt för att möjliggöra rengöring avlägsnas.Lär dig merMissa inte vår tandskola för hund. Du kommer att få lära dig om enkel hemskötsel, vanliga symtom och sjukdomar, förebyggande åtgärder och mycket mer.

Djurvårdguiden

Hjärtsvikt hund

Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte orkar pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Det är inte en egen sjukdom utan en komplikation av en annan befintlig hjärtsjukdom eller annat problem som påverkar hjärtat. Det finns flera olika typer av hjärtsvikt.Hjärtsvikt hund symtomVid hjärtsvikt har hjärtat inte tillräcklig kraft att pumpa runt den mängd blod som behövs för att ge kroppens olika delar tillräckligt med näring och syre i förhållande till vad kroppen kräver. Vänster hjärthalva pumpar det syresatta blodet ut till organ och muskler, medan höger hjärthalva pumpar det syrefattiga blodet, som kommer tillbaka från organ och muskler, in genom lungorna. Om vänstra hjärthalvan sviktar kommer blodet att samlas i lungorna och man får en vätskeanhopning – lungödem. Om högra hjärthalvan sviktar kommer blodet att stanna kvar ute i kroppen och man får vätskeanhopningar i vävnaderna, benen och inre organ (exempelvis levern).Beroende på vad som utlöser hjärtsvikten varierar symtomen.Ökad andningsfrekvens.Hosta.Andnöd – andning med öppen mun, blå nyans på slemhinnor i munnen.Försämrad fysisk förmåga. Trötthet vid ansträngning.Slöhet. Bristande ork att promenera.Svimningar.Minskad aptit och till följd av det, viktnedgång.Ökad puls.Svullen buk.Nattlig oro.Kontakta veterinär om din hund tar mer än 30 andetag per minut i vila eller visar andra symtom på hjärtsvikt. Det är bråttom om andningen och/eller allmäntillståndet är kraftigt påverkat.Vad gör veterinären vid hjärtsvikt hos hund?Hos veterinären finns flera undersökningsmetoder för att ställa diagnosen hjärtsvikt. Många gånger vet man redan om sjukdomshistorien, d v s att hunden har en hjärtsjukdom, ett medfött hjärtfel eller annan sjukdom som påverkar hjärtat.Veterinären lyssnar med stetoskop. EKG-undersökning ger mer information om hjärtats rytm.Ultraljud används för att se hur påverkat hjärtats funktion är. Man ser om det finns vätska i hjärtsäck, bröstsäck eller bukhåla.Med röntgen kan man se om hjärtat har en abnorm form och storlek samt om det samlats vätska i lungor, lungor eller bukhåla. Man kan också utesluta en del andra sjukdomar med liknande symtom som hjärtsvikt.Det finns också blodanalyser som kan stärka misstanken om att hjärtsvikt föreligger.Behandling för hund med hjärtsviktVilken behandling hunden får beror på den bakomliggande orsaken till hjärtsvikten och hur grav hjärtsvikten är. Man sätter in symtomlindrande läkemedel samt läkemedel som förbättrar hjärtfunktionen. Vätskedrivande medicinering är symtomlindrande på så vis att hunden kissar ut överskottsvätska. Därmed blir blodet mer koncentrerat och vätska som ansamlats, till exempel i lungorna, kan återföras till blodet. Det är mycket viktigt att ge dessa mediciner till hunden enligt ordination.Det finns även mediciner som vidgar blodkärlen, påverkar hjärtrytmen, förbättrar blodflödet i hjärtmuskeln eller ökar hjärtmuskelns aktivitet.Prognos för hund med hjärtsvikt Med rätt behandling kan många hundar med hjärtproblem för en tid ofta leva normala liv och må bra utan nya symtom på hjärtsvikt.Det är oftast större chans till ett gott, långt liv ju tidigare en diagnos kan ställas och rätt behandling sättas in. Var uppmärksam på din hund och uppsök veterinär direkt om du misstänker hjärtsvikt.Hundar med endokardos (läs mer nedan) kan ofta leva många år med vätskedrivande medicin och annan stödjande behandling.Om du har en hund med konstaterad hjärtsjukdom är det extra viktigt att hålla koll efter symtom på hjärtsvikt.Det är bra att göra en årlig ultraljudsundersökning på hundar med hjärtproblem för att ha koll på förloppet och eventuell risk för att svikt ska uppstå.Hjärtsjuka hundar ska motioneras i lagom mängd. Hur mycket som är lagom är förstås individuellt. Försök förstå hur mycket just din hund orkar och vill.Kan man förebygga hjärtsvikt hos hund?Övervikt belastar hjärtat så håll din hund i god form.Låt din veterinär med jämna mellanrum lyssna på hundens hjärta. På så sätt kan de flesta hjärtproblem upptäckas innan hunden mår dåligt. Hos Evidensia sker det per automatik när du kommer för att vaccinera din hund.Så fungerar ett friskt hjärtaEtt däggdjurshjärta är uppbyggt av två kammare och två förmak. När ett hjärta fungerar som det ska tar höger hjärtsida emot syrefattigt blod från hela kroppen och pumpar det genom lungorna. Där lämnar det ifrån sig koldioxid och hämtar upp syre. Vänster sida tar sen emot det syrerika blodet från lungorna och pumpar det vidare ut till kroppens alla delar där syret används och koldioxid bildas.Vad händer vid hjärtsvikt?Det finns flera olika typer av hjärtsvikt. Vilken typ det är bror på vilken del av hjärtat det är som drabbas av försämrad funktion.Vid vänstersidig hjärtsvikt, vilket är vanligast, fungerar hjärtats vänsterkammare sämre än högerkammaren. Hjärtats vänstra kammare pumpar inte ut blod i aorta, stora kroppspulsådern, som normalt. Vänster sida orkar då inte pumpa bort det blod som höger sida pumpar genom lungorna. Trycket i lungkärlen ökar och vätska pressas ut i lungorna. Vätskeansamling i lungorna kallas lungödem. Vätskan minskar den fungerande lungvolymen och ger syrebrist, som i värsta fall är livshotande.Vid högersidig hjärtsvikt, vilket är mindre vanligt, försämras istället blodets passage genom stora kretsloppet (hela kroppen, förutom lungorna). Högersidig hjärtsvikt kan leda till vätskeansamling i bröshåla (hydrothorax), hjärtsäck (hydroperikard) och bukhåla (ascites).Hunden kan också drabbas av dubbelsidig hjärtsvikt. Hjärtats alla dela hänger intimt ihop och nedsatt funktion i ena kammaren påverkar även den andra.Hjärtsvikt hund förloppHjärtsvikt utvecklas vanligen långsamt och tydliga symtom syns sällan förrän hundens hjärtfunktion varit nedsatt en tid. Kroppen försöker anpassa sig för att kompensera för hjärtats nedsatta funktion. Till exempel kan hjärtats kraft ökas genom att hjärtmuskeln töjs ut och förstoras. Kroppen kan också avge stresshormoner som ökar hjärtfrekvensen. Dessa kompensationsmekanismer fungerar dock inte i längden, så förr eller senar framträder olika symtom. Till en början är symtomen ofta lindriga och det kan vara svårt att förstå att hunden drabbats av hjärtsvikt. Vid dessa långsamma förlopp är hjärtsvikten kronisk.Det finns också akut hjärtsvikt. Då hinner inte kroppen kompensera för hjärtfelen.Hjärtsvikt hund orsakerDet finns flera orsaker till hjärtsvikt. Ofta ligger någon typ av hjärtsjukdom eller hjärtmissbildning bakom. En del hjärtsjukdomar kan leda till att hundar får hjärtrytmrubbningar som i sin tur kan medverka till hjärtsvikt. Hjärtsjukdomar leder ofta till nedsatt pumpfunktion i hjärtat och hjärtsvikt uppstår då på grund av att hjärtat inte orka pumpa runt tillräckligt med blod i kroppen.Hjärtsjukdomar hos hundMan delar in hjärtsjukdomar i medfödda och förvärvade fel. Vid förvärvade fel utvecklas sjukdomen efter födelsen. Förvärvade fel förekommer oftare hos våra hundar än medfödda.Vanligast bland de förvärvade hjärtsjukdomarna är:Kronisk hjärtklaffsdegeneration, så kallad endokardos. Vid endokardos uppstår förändringar på de stora segelklaffarna som sitter mellan kammare och förmak. Klaffarna sluter då inte tätt och när hjärtat pumpar läcker en del av blodet åt fel håll. Endokardos drabbar vanligen små hundraser.Dilaterad kardiomyopati (DCM) där hjärtmuskelns sammandragningsförmåga är starkt nedsatt. DCM drabbar vanligen stora hundraser.Det finns bra behandlingar att sätta in mot många hjärtsjukdomar. Så om din hund drabbas kan den ofta trots det leva ett fullgott liv många år framåt.

Djurvårdguiden

Stelhet och hälta hos hund

På samma sätt som vi människor kan uppleva stela leder och värk så kan också våra fyrbenta vänner drabbas av dessa problem. Stelhet och hälta hos hund, framför allt unga hundar kan bero på många saker. Det är alltid viktigt att låta din veterinär undersöka hunden för att ställa en korrekt diagnos.Artros hos hundÄr din hund stel när den vaknar på morgonen? Har den en hälta som kommer och går? Är den mindre intresserad av långpromenaden? Eller har den svårt att komma till ro om natten? Svarar du ja på några av frågorna ovan kan det vara symtom på artros i en eller flera leder.Vänta inte för länge, ju tidigare din hund får träffa en veterinär, desto större är chansen att den får hjälp.Ju tidigare din hund får träffa en veterinär, desto större är chansen att den får hjälp mot sin stelhet och hälta..

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen